Belyashi gyda chig - ryseitiau ar gyfer llenwi sudd a theis blasus

Nid yw Belyashi â chig, yn enwedig mewn amrywiad ffrio - yn ddysgl y gallwch chi ei argymell i goginio'n aml, ond weithiau fe allwch chi drin eich hun a'r cartref â diddanwch blasus ac ysgubol o'r fath wrth ei goginio'ch hun gartref.

Sut i goginio belyashi gyda chig?

Mae unrhyw rysáit ar gyfer cig gwyn gyda chig yn golygu cofrestru dwy gydran - llenwad a thoes, ar yr un pryd yn dibynnu'n llawn ar y canlyniad terfynol a'r profiad o flasu hoff fwyd. Yn ein hachos ni, fel llenwi, bydd cig wedi'i dorri â nionod yn cael ei ddefnyddio, a phan fydd yn ei greu, rhaid ystyried rhai cynnildeb y rysáit, heb bai nad yw mochyn yn sudd.

Cig wen juicy ar gyfer ffa gyda chig

Dylid paratoi stwffio glasurol ar gyfer belaya gyda chig o fawn maen, ond yn ein cegin yn fwy aml, defnyddiwch borc braster neu ei gymysgedd gyda chig eidion. Dylai Luke fod yn union hanner y cydrannau cig ac yn malu mae'n well na chiwbiau bach cyllell sydyn - dyma un o'r cyfrinachau o lenwi suddiau. Peidiwch â defnyddio nifer fawr o sbeisys a thymheru, ac ychwanegu halen a phupur i flasu. Ychwanegwch hefyd suddlondeb i gynhyrchion dwr iâ bach, rhew wedi'i falu'n fân neu datws crai wedi'u sleisio'n ychwanegu at y llenwi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae cig yn ddaear trwy grinder cig.
 2. Mae nionyn yn cael ei lanhau a'i dorri mewn ciwbiau mor fach â phosib.
 3. Cymysgwch yr elfen cig a màs y winwnsyn, arllwyswch cig oer, pupur ac arllwyswch mewn ychydig o ddŵr iâ neu laeth.
 4. Cyn dyluniad y cynhyrchion, mae deg munud yn sefyll y stwffio ar silff yr oergell.

Dough ar gyfer cig gwyn gyda chig

Mae gwelyau cartref delfrydol gyda chig, y mae eu rysáit yn gytbwys ac yn gytbwys, yn gweithio'n feddal, yn frwd ac yn syml yn toddi yn y geg. Ar gyfer yr eiddo hyn yn yr ateb mae toes wedi'i wneud yn gywir. Ni ddylai fod yn dynn ac yn gorsugno â blawd neu bowdr pobi. Mae'r sylfaen blawd cywir yn feddal, ond nid yn viscous, yn hawdd ei glinio a'i gasglu'n hawdd. Nesaf, rysáit syml ar gyfer toes burum, lle gallwch chi wneud belaya blasus gyda chig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Yn cael ei gynhesu i 40 gradd o ddŵr, mae tost, halen a siwgr yn cael eu diddymu.
 2. Wedi torri'r blawd, ei dywallt i mewn i fowlen mewn dogn a llwythi wedi'i gynhyrchu, gan ychwanegu menyn wedi'i doddi yn y diwedd.
 3. Gadewch y cynhwysydd yn y gwres am awr a hanner i fynd i'r cynnwys.
 4. Ar ôl i'r màs ddyblu yn gyfaint, gallwch fynd ymlaen â dyluniad y cynhyrchion.

Sut i fwydo gwyn gyda chig?

Paratoi belyash gyda chig - nid yn unig gwneud toes a llenwi. Rhaid i gynhyrchion gael eu dazzled yn iawn hefyd. Mewn coginio fodern, mae yna ddau opsiwn ar gyfer prosesu bylchau - mewn modd caeedig ac agored. Gadewch inni nawr ystyried y cynhyrfedd o fodelu gwynau caeedig.

 1. Gwneir blawd blawd wedi'i wneud â thimws selsig o bum centimedr.
 2. Torrwch ef yn brwsochki cyfartal.
 3. Rhowch bob toriad i mewn i bêl.
 4. Rhowch fylchau crwn ar y bwrdd am 30 munud i'w brofi (ar gyfer toes burum).
 5. Cychwynnwch bob bêl cyn cael cacen fflat.
 6. Lledaenwch lwy o dolenni ar ben.
 7. Plygwch ymylon y toes i fyny a'u rhwygo.
 8. Trowch y gorsiog a chlygu i lawr.
 9. Caiff y gweithiau eu gosod gyda chwyth ar lawr fflat.
 10. Maent yn gallu pellter eu hunain ac yn dod yn gynnes.
 11. Gliniwch bysedd y peli yn ddidrafferth i ddod â chacen fflat ac yna'n sychu mewn olew poeth ar gyfer ffrio.

Tatar barajashi gyda chig yn cael ei wneud yn wahanol.

Mae ymylon y cacen fflat wedi'i lenwi o'r brig, gan gasglu fel ffilm a gadael twll bach.

Belyashi gyda chig mewn padell ffrio

Yn draddodiadol, mae'r cynhyrchion yn cael eu ffrio mewn ffres mewn cynhesyn, mewn sosban neu berlys. Ar ben hynny, gall y rysáit ar gyfer belaya gyda chig mewn padell ffrio fod yn ddau glasurol, wedi'i weithredu gyda gweithredu'r holl normau a rheolau, ac yn wahanol iawn i'r rheiny. Nesaf, ystyriwch amrywiadau paratoi cyflym cynhyrchion ffrio o'r fath mewn padell ffrio, a bydd ei ddyluniad yn arbed amser yn sylweddol.

Belyashi gyda chig - rysáit ar gyfer kefir

Gellir priodoli priodweddau kefir i gynyddu ysblander pobi a thrawsnewid ei nodweddion er gwell, yn yr achos hwn hefyd. Mewn cyfarwyddiadau pellach, dywedir sut i goginio Belyasha gyda chig mewn padell ffrio o toes cyflym, heb fraster ar kefir . Mae cynhyrchion yn gweithio allan yn feddal, yn ysgafn ac yn rhyfeddol. Gellir gwneud y llenwad gan ystyried yr argymhellion uchod, a'r naws o greu sylfaen blawd y byddwch yn ei ddysgu ymhellach.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae Kefir wedi'i gyfuno â soda a'i adael am tua deg munud.
 2. Gyrru'r wyau, taenu siwgr, halen, arllwyswch yn yr olew a chymysgwch y cynhwysion gyda chwisg.
 3. Arllwyswch y darnau blawd a gwnewch y gliniau.
 4. Mae'r clod canlyniadol yn cael ei adael am tua thri deg munud o dan y ffilm.
 5. Torrwch yn ddarnau, gwnewch allan o bob cacen.
 6. Yn y ganolfan, rhowch stwffio, plygu'r ymylon i fyny a chwistrellu, gan adael bwlch bach (twll).
 7. Lledaenwch y gweithiau yn yr olew poeth yn tyllau i lawr a ffrio'r cynhyrchion nes eu bod yn goch ar y ddwy ochr.

Rysáit ar gyfer blyash ddiog gyda chig ar kefir

Mae belyashas diog gyda chig, rysáit cartref blasus iawn wedi'i nodi isod, yn cael eu paratoi yn llawer cyflymach na chwist clasurol a hyd yn oed bezdozhzhevy ar kefir. Serch hynny, maen nhw'n ymdrechu'n ddeniadol aromatig, blasus a blasus. Efallai mai dim ond anfantais y cynhyrchion fydd cynnwys gormod o fraster yn yr allbwn, y gellir ei leihau trwy eu gosod ar dywel papur am sawl munud.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch kefir gyda soda, ac ar ôl deng munud ychwanegwch halen, siwgr, wy a blawd.
 2. Corym Màs Vymeshivayut i adael y gwead fel sail ar gyfer crempogau.
 3. Cynhesu'r braster llysiau mewn padell ffrio, lledaenwch y toes ynddi o bellter, a gosod cacennau gwastad gwastad bach oddi wrth y chig yr heddlu.
 4. Llenwch y llenwad gyda swm bach o toes ar y brig a brown y bylchau dros wres canolig o ddwy ochr.

Y rysáit ar gyfer belaya gyda chig yn y ffwrn

Un, anfantais mwyaf arwyddocaol o belaya wedi'i ffrio - efallai yw cynnwys gormod o fraster y cynhyrchion yn yr allfa ac nid yw'n ddefnyddiol iawn, er bod crwst wedi'i rostio iawn. Nesaf, byddwch yn dysgu sut i bobi belaya gyda chig heb glossen tywlyd diangen yn y ffwrn. Mae triniaeth gwres o'r fath o gynhyrchion yn llawer mwy defnyddiol na thraddodiadol. Y prif beth yw ei weithredu'n gywir ac yna ni fydd y cynhyrchion yn waeth nag olew ffres clasurol.

Belyashi gyda chig - rysáit ar gyfer burum

Mae'r cynhyrchion yn y ffwrn yn feddal os yw'r toes yn cael ei baratoi'n gywir. Gellir ei wneud heb burum ar iogwrt, gan gadw at y fformiwleiddio sy'n cynnwys soda neu wedi'i glinio â llinellau a ffiniau. Nesaf, byddwch yn dysgu sut i wneud belyashi gyda chig o fws poeth, sydd, wrth ddefnyddio cynhwysion o safon, bob amser yn troi'n wych, yn berffaith ac yn rhoi canlyniadau rhagorol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn llaeth cynnes, mae burum a siwgr yn cael eu diddymu, mae sawl llwy o blawd yn cael ei dywallt ynddo, wedi'i droi a'i adael am ugain munud.
 2. Ychwanegwch yr wyau, halen, menyn wedi'u toddi, y blawd sy'n weddill i'r llwy a gwnewch y gliniau.
 3. Wedi dod i'r afael â'r com wedi'i rannu'n dogn.
 4. Gwnewch y belyasha allan a gadael iddynt ddod i fyny.
 5. Bydd y cynhyrchion yn barod mewn 20 munud o bobi yn y ffwrn yn 185 gradd.