Goulash o eidion yn arddull Hwngari - 8 ryseitiau o ddysgl blasus a blasus

Dysgl a grëwyd gan bugeiliaid a chanmoliaeth gan awduron - mae goulash o eidion yn Hwngari yn rysáit sy'n cadarnhau bod yr athrylith yn syml. Mae cig sudd gyda sbeisys, llysiau ffres gyda pherlysiau, amynedd ychydig a cwpan brew trwchus yn syth yn deffro'r blagur blas. Nid yw bwyd maethlon yn frig y celf coginio, mae'n gwaethygu ac yn sates - dyma'i genhadaeth.

Sut i goginio goulash cig eidion?

Nid yw Goulash yn Hwngareg o eidion yn gymhleth yn gymhleth, ond mae angen sylw arbennig i fanylion. Dechreuwch goginio gyda'r dewis cywir o'r prif gynnyrch - cig. Y peth gorau yw defnyddio cnawd y brisket neu'r scapula, wedi'i dorri i mewn i un ffordd ac, yn ffrio, am amser hir i fwynhau saws fragrant gyda sbeisys a llysiau. Gweini gyda'ch hoff ddysgl neu salad ochr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y llysiau i mewn i giwbiau a fudferwch.
 2. Torrwch y brisket gyda chiwbiau bach, cyfuno â llysiau, ffrio ar wres uchel.
 3. Ychwanegu paprika, garlleg, saws a dŵr.
 4. Mae goulash cig eidion yn Hwngareg yn rysáit sy'n cynnwys gorymdeithio'n hir, felly coginio am awr a hanner.

Cawl Goulash gyda chig eidion

Mae cawl Goulash yn Hwngareg o gig eidion yn rysáit ar gyfer brew bregus sy'n disodli cinio llawn yn briodol. Mae presenoldeb amrywiaeth o lysiau, felly yn gyfarwydd â pharatoi'r cyntaf, nid yn unig yn effeithio ar strwythur poeth, ond hefyd yn ychwanegu at y satiety heb ychwanegiadau ychwanegol. Gyda'ch amynedd a threulio ychydig oriau, gallwch fwydo cwmni o bump o bobl.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y llysiau a'r cig yn segmentau bach.
 2. Yn y smalt toddi, rhowch winwns, chwistrellwch paprika a'i dynnu rhag gwres.
 3. Torri blodfresych ffres, gosodwch i ffrio, tymhorol gyda garlleg, arllwys hanner yr hylif a'i fudferwi am awr.
 4. Cyfunwch lysiau gyda chig, dŵr a pasta, a choginiwch am 15 munud.
 5. Mae goulash cig eidion yn Hwngari yn rysáit ar gyfer dysgl trwchus, ac felly addaswch gyfaint yr hylif yn ôl eich disgresiwn.

Bograč - goulash

Mae Goulash yn clasur Hwngari yn awgrymu coginio mewn caled mawr, sy'n gyd-fynd ag enw'r dysgl. Mae bwyd coch "dyn" gyda digonedd o gynhyrchion ysmygu, sbeisys a gwisgo sbri dwr meddal yn ail-greu bwyd blasus Magyars nomadig. Bydd y rysáit hon yn ei gwneud hi'n bosibl cael ei alw'n hostess hael gyda diddordeb mewn coginio dilys.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Draeniwch y sleisen o fraster, winwnsyn ffrwythau, sbeisys, cynhwysion cig, arllwyswch mewn 500 ml o hylif a fudferwch am oddeutu tair awr.
 2. Mae goulash gig eidion clasurol yn tybio presenoldeb sglodion, felly gwnewch nhw goginio.
 3. Rhowch y wy yn y blawd, gliniwch y toes, rholio'r selsig, ei dorri a'i adael i sychu.
 4. Llwythwch y llysiau i mewn i kozan, cyfyngu'r hylif a stew am hanner awr.
 5. Rhowch y sglodion, y glaswellt ac ar ôl ychydig funudau tynnwch y ddysgl o'r plât.

Goulash cig eidion gyda past tomato

Nid yw paratoi goulash o eidion yn broses ddiddorol yn unig, ond hefyd yn gyfle i arallgyfeirio y fwydlen ddyddiol. Ni fydd dysgl hygyrch ariannol, a grëir o fewn awr, yn gofyn am gydrannau drud ac yn y ffurf gorffenedig bydd yn gwneud unrhyw gwmni i'r garnish . Mae maeth a chost isel yn ei wneud yn gyfranogwr rheolaidd yn y rhestr o brydau cartref.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ar y winwnsyn ffres olew wedi'u gwresogi, rhannau o'r scapula, sbeisys.
 2. Gosodwch y past, arllwyswch mewn hylif a fudferwch am awr.
 3. Rice neu pasta fydd y dysgl ochr briodol ar gyfer goulash cig eidion Hwngari, y mae ei rysáit yn enwog am ei goleuni a'i symlrwydd.

Goulash gyda phupur cloch

Sut i goginio goulash o gig eidion gyda chrefi, cwestiwn sy'n dychryn y genhedlaeth modern o wragedd tŷ. Mae'r bwyd, sydd am gyfnod wedi colli ei berthnasedd, wedi dod i mewn i fwydlen nifer o deuluoedd â grym newydd. Y rheol gyntaf yw'r digonedd o gynhwysion ffres, yr ail - rostio mewn sbeisys ar wres uchel, a'r trydydd troelliad hir nes ei fod yn feddal, yn gwneud y ddysgl a ddymunir yn boeth ar y bwrdd cartref.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cylchoedd winwnsyn botwm.
 2. Sbeisys wedi'u torri wedi'u torri a'u cyfuno â'r ffrio.
 3. Ychwanegwch hylif, garlleg, lawrl a mwydrwch am ryw awr.
 4. Pupur wedi'i dorri ar gyfer hanner awr arall.
 5. Bydd Persli yn ychwanegu lliw a ffresni i'r goulash cig eidion yn Hwngari, y mae ei rysáit yn seiliedig ar y digonedd o sbeisys a pherlysiau.

Goulash cig eidion gyda thatws

Mae cawl goulash Hwngari yn ddysgl bugeil traddodiadol, a'i brif dasg yw bodloni'r newyn yn gyflym ac yn rhoi cryfder i'r corff. Mae tatws maethlon a maethlon yn elfen hanfodol i lawer o gyrsiau cyntaf, ac felly mae galw amdanynt yma. Mae'n gefnogaeth wych i'r dysgl ac heb ychwanegion ychwanegol mae'n codi'r bwytawyr sydd ag egni ar gyfer y diwrnod cyfan.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cyn i chi baratoi goulash eidion blasus, paratoi rhost o ansawdd.
 2. Draeniwch y braster o'r braster, ychwanegwch y winwns, y sleisen o'r sgop, ffrio.
 3. Tymor gyda sbeisys a tomatos, arllwyswch mewn hylif a llosgi am awr.
 4. Rhowch y sleisen o datws, rhowch allan am 20 munud a rhowch y bwrdd.

Goulash cig eidion yn y ffwrn

Creu brew bugeil traddodiadol, diolch i driniaeth gwres yn y ffwrn, ar gael i bawb. Dan arweiniad y rheolau cyffredinol, ffrio'r cynhwysion nes crisp, rhannwch y ddarn yn ôl yr adran a'i hanfon i'r ffwrn. Bydd goulash eidion blasus, yn ysgogi yn ei sudd ei hun, yn cadw'r arogl a bydd gwerth maethol uchel yn arbed o galorïau ychwanegol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Darnau ffres o goler, cyfuno â llysiau a sbeisys, a chyflwyno ychydig funudau.
 2. Rhowch y cymysgedd yn potiau, ychwanegwch yr hylif a'i le yn y ffwrn am awr ar 200 gradd.

Goulash cig eidion mewn multivarquet - rysáit

Mae'r gadget modern, multivarka, wedi ennill y swyddi blaenllaw mewn ceginau o wragedd tŷ. Gallwch goginio popeth o borscht clasurol i bobi. Nid oedd unrhyw eithriad a'r poeth ddilys. Bydd goulash eidion syml yn cael ei lenwi â blas newydd, os yw'n cael ei flasu â blawd, llwythwch y cynhwysion cyfagos yn raddol a pheidio â lleihau'r amser coginio.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhoir y mwydion Brusochki mewn blawd a'i roi mewn powlen o fraster am 15 munud yn y "Baking".
 2. Cam wrth gam, rhowch gynhwysion llysiau mân y rhestr, ychwanegwch y sbeisys, cawl a choginiwch yn yr awr "Quenching".