Jam o jirga - ryseitiau blasus a syml o baratoi cartrefi defnyddiol

Nid yn unig yw triniaeth melys blasus, ond mae hefyd yn ateb effeithiol ar gyfer lleddfu straen , gwella cysgu, lleihau pwysedd gwaed, neu gryfhau imiwnedd a gwella iechyd eich hun. Arsenal trawiadol o sylweddau gwerthfawr a gynhwysir mewn aeron, a gedwir bron yn llwyr yn y broses o goginio danteithion.

Sut i wneud jam o irgi?

Gall fod yn wahanol i bob cwr o'r gaeaf, bob tro yn defnyddio rysáit ar brawf amser a chael gwead wahanol, ond bob amser yn driniaeth flasus. Bydd y prif bwyntiau a nodir isod yn helpu i ymdopi â pharatoi melysion yn y ffordd orau bosibl.

 1. Yn gyntaf, mae Irgu yn datrys, gan gael gwared ar sbesimenau a phediceli wedi'u difetha, yn golchi ac yn sychu ychydig o weddillion lleithder.
 2. Ymhellach, yn ôl y rysáit a ddewiswyd, ychwanegwch yr aeron gyda surop siwgr neu siwgr yn unig, coginio am un neu fwy o brydau bwyd hyd yn barod.
 3. Mae melysrwydd irgi a'i asidedd lleiaf yn ei gwneud yn ofynnol ychwanegu asid citrig neu sudd lemwn i'r melysrwydd.
 4. Nid oes angen sterileiddio ar ôl y gorchymyn. Mae oeri araf o gynwysyddion selio ukuporennyh o dan blanced cynnes yn ddigon i sicrhau bod y gweithle wedi'i gadw'n dda am amser hir, hyd yn oed dan amodau ystafell.

Jam o Irgi am y gaeaf - rysáit syml

Byddwch yn berwi'r jam mwyaf blasus o irgi yn troi allan, yn seiliedig ar yr argymhellion o'r rysáit hwn. Mae ewyllysedd yn gymharol o felys, nid yn eiddgar ac yn cadw'r rhan fwyaf o eiddo naturiol aeron. Gellir disodli sudd lemwn gyda phinsh o asid citrig, sy'n ychwanegu at y màs aeron ar gam olaf y coginio.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae Irgu yn golchi'n ofalus o dan redeg dwr, wedi'i ganiatáu i ddraenio, ac yna ei anfon at y cwch coginio jam.
 2. O'r dŵr a'r siwgr, gwneir surop trwy berwi'r cymysgedd ar ôl diddymu'r crisialau melys am ychydig funudau.
 3. Arllwyswch berry surop berwi, rhowch eto i ferwi, adael tan oeri.
 4. Draeniwch y surop, berwch i'r dwysedd a ddymunir, ac wedyn mae'r dŵr berw yn cael ei dywallt i mewn i'r aeron ac eto'n chwith i soakio a hyd nes ei fod wedi'i oeri yn llwyr.
 5. Ychwanegwch y sudd lemwn i'r màs aeron, rhowch y cynhwysydd ar y tân.
 6. Boil jam blasus o 10 munud, rhowch jariau, corc, lapio di-haint.

Jam o irgi "Pyatiminutka" - rysáit

Ni ellir gwneud jam jam blasus o irgi ar gyfer y gaeaf yn ôl y rysáit canlynol. Caiff yr aeron eu coginio mewn surop dim mwy na phum munud, sy'n eich galluogi i gadw eu ffresni a chyfran trawiadol o eiddo gwerthfawr. Gellir lleddfu melysrwydd gormodol o'r biled trwy ychwanegu sudd un lemwn neu ddefnyddio asid citrig at y diben hwn, a'i ychwanegu i flasu neu tua 0.5 llwy de.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Paratowyd Irgu mewn powlen ar gyfer jam coginio.
 2. O siwgr a dŵr, mae syrup wedi'i goginio, cânt eu llenwi â aeron, yn cael eu gadael am sawl awr neu ar y nos i dreiddio ac oeri.
 3. Rhowch y gweithle ar y stôf, ychwanegwch sudd lemon, berwi'r cynnwys am 5 munud.
 4. Trefnwch y jam o'r brig ar longau sych, di-haint, selio, lapio.

Jam o Irgi a Blackcurrant

Bydd y rysáit ganlynol yn rhoi cyfle i werthuso holl swynau'r cyfuniad wrth baratoi irgi a chwrw du. Bydd yr olaf yn rhoi blas ar y sourness sydd ar goll, a fydd yn dileu'r angen i gydbwyso blas melysrwydd trwy ychwanegu sudd lemwn neu asid. Yn effeithio'n gadarnhaol ar nodweddion crib a nodweddion eraill o jam, a fydd yn caffael lliwiau newydd mewn blas ac eiddo gwerthfawr ychwanegol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae paratoi jam o irgi yn yr achos hwn yn dechrau gyda pharatoi aeron, sy'n cael eu rinsio, wedi'u gorchuddio â hanner cyfran o siwgr a'u gadael dros nos.
 2. Cynhesu'r màs aeron i ferwi, ychwanegu gweddill y siwgr, coginio'r drin cyn diddymu'r crisialau a 5 munud arall.
 3. Trefnwch y jam o'r brig a chwythwch ar longau sych a di-haint, selio, lapio.

Jam gyda jam a lemon - rysáit

Bydd yn arbennig o fregus a phigiog yn jam, wedi'i goginio o irgi gyda ychwanegu lemwn cyfan ynghyd â zest. Er mwyn sicrhau nad yw'r sitrws yn chwerw yn y preform, caiff ei lledaenu mewn dŵr berw am ychydig funudau, ac yna caiff ei dorri'n sleisys a chael gwared ar y pyllau. Os dymunir, gall y jam fod yn ddaear gyda chymysgydd, gan arwain at jeli hyfryd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae aeron wedi'u paratoi arllwys berw berw o siwgr a dŵr, coginio am 10 munud, yn caniatáu i oeri.
 2. Ychwanegwch at y lemwn màs arth, wedi'i osod ar y stôf ar dân cymedrol.
 3. Coginio jam o irgi gyda lemwn am 30-40 munud, corc mewn caniau di-haint, lapio.

Jam o irgi a mafon

Nodweddion blas arbennig o drawiadol ac arsenal trawiadol o eiddo gwerthfawr y biled nesaf. Mae jam o irgi heb ddŵr, wedi'i addurno â mafon, yn ymddangos yn frawdurus, yn flasus ac yn ddefnyddiol. Gan fwynhau blasus gyda byrbryd gyda the, nid yn unig y gallwch godi eich ysbryd, ond hefyd yn cyflymu'r adferiad am annwyd, codi imiwnedd a gwella cyflwr y corff yn gyffredinol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae siwgr wedi'i ysgogi â siwgr a'i adael am sawl awr cyn i'r sudd gael ei wahanu.
 2. Ychwanegwch at y màs corynog, sef Irg a baratowyd, asid citrig, yn dod â'r màs i ferwi a chaniatáu i oeri am sawl awr.
 3. Coginio'r jam o'r mafon a chynigwch 5-10 munud, gosodwch ar y glannau, corc, lapio.

Jam jam a cherry - rysáit

Yn cyd-fynd yn berffaith â'i gilydd yn y paratoadau melys irga a cherry. Nid yw Jam yn eithriad a bydd paratoi cywir yn dod yn ddidwyllwch go iawn, sy'n gallu syndod y ceisiadau mwyaf anodd o aelodau cartref moody. Mae angen i'r ceirios fynd â'r aeddfed, rinsiwch yr aeron yn ofalus a chael gwared ar yr esgyrn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae Cherry yn cael ei dywallt gyda surop siwgr berw, wedi'i goginio o siwgr a dŵr, wedi'i ddwyn i ferwi, berwi am 15 munud.
 2. Morgeisi, asid citrig.
 3. Cogiwch jam o geirios a cherbyd am 15 munud arall neu hyd nes y dymunwch yn drwchus, gosodwch ar y cychod, wedi'u selio.

Jam o jeli

Bydd jam haen o irgi, wedi'i goginio ar ffurf jeli yn ôl y rysáit canlynol, yn dod yn bwdin ddelfrydol ar gyfer gwasanaethu yn y gaeaf gyda slice o dost i de neu ei ddefnyddio fel atodiad i bobi, pwdinau. Os dymunir, gellir ategu'r aeron gyda blas arnyn o groes du, coch neu wyn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r aeron yn cael eu paratoi, wedi'u cywasgu gan crib neu wedi'u tyfu â chymysgydd, wedi'i gynhesu am 10 munud, sudd wedi'i wasgu gyda gwys.
 2. Ychwanegwch siwgr, asid citrig, gwresogwch y màs, gan droi, i ferwi.
 3. Pecyn melysion parod ar longau di-haint.

Jam o irgi heb goginio

Mae'r gwerth uchaf yn jam o irgi, wedi'i droi trwy grinder cig a'i goginio ar gyfer y gaeaf heb ddefnyddio triniaeth wres. Yn yr achos hwn, mae'n arbennig o bwysig cymryd i ystyriaeth ansawdd aeron, ystwythder y cynhwysydd a'r rhannau o'r grinder cig y mae angen eu berwi, fel caeadau â jariau, am 5-10 munud.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae aeron wedi'u paratoi'n cael eu pasio trwy grinder cig, wedi'i gymysgu â siwgr ac asid citrig, ac yn gymysg.
 2. Rhowch y gweithle mewn cynhwysydd sych, gorchuddiwch â chaeadau a'i hanfon i storio mewn oergell.

Jam o rywun mewn multivariate

Gellir weld jam hap o irgi gan ddefnyddio dyfais aml-goginio. Yn yr achos hwn, peidiwch â thorri surop siwgr, aros am wahanu sudd neu dorri aeron yn barhaol. Mae'r holl gynhwysion o'r rhestr cynhwysion yn cael eu llwytho i mewn i bowlen y ddyfais ac yn aros am gwblhau'r rhaglen ddethol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Yn y dwr wedi'i orchuddio, gosod aeron a baratowyd, asid citrig a siwgr.
 2. Trowch ar y ddyfais yn y modd "Kasha" neu "Quingching" am awr.
 3. Maen nhw'n selio'r driniaeth mewn jariau di-haint, ei lapio.