Cacen "Siocled" gyda dŵr berw

Os ydych chi'n hoff o siocled, ni fydd y gacen hon yn eich gadael yn anffafriol. Daw bisgedi allan yn sudd ac yn sydyn. Ac mae'r holl gacen hon ar ddŵr berw yn cael ei baratoi'n syml iawn, gyda chreu'r coginio blasus hwn hyd yn oed bydd dechreuwr coginio yn ymdopi.

Y rysáit ar gyfer cacen siocled gyda dŵr wedi'i berwi

Cynhwysion:

Ar gyfer y prawf:

Ar gyfer tyfu:

Ar gyfer hufen:

Ar gyfer gwydro:

Paratoi

Rydym yn sifftio'r blawd, ychwanegu soda, powdwr pobi, coco, siwgr, siwgr vanilla. Mewn powlen ar wahân, rydym yn curo wyau gydag olew llysiau. Nawr cymysgwch y cymysgedd sych gydag wy, yn raddol, ychwanegwch laeth, gwisgwch nes yn llyfn. Arllwyswch ddwr berwedig a'i gymysgu eto. Mae'r toes yn eithaf hylif.

Rydym yn pobi'r llwydni pobi gyda menyn ac yn arllwys ein toes. Rhowch mewn ffwrn wedi'i gynhesu a'i bobi am 25 munud ar 180 gradd. Rydym yn gwirio pa mor barod yw gyda dannedd. Rydym yn tynnu'r cacen gorffenedig o'r ffwrn a'i gadael yn oeri ychydig. Yn y cyfamser, yr ydym yn ymwneud ag ymgolli ac hufen.

Ar gyfer tyfu, mae'r siocled wedi'i doddi mewn baddon dŵr a'i gymysgu â hufen gynhesu. Ar gyfer hufen, hufen sur gyda siwgr nes ei fod yn diddymu'n llwyr. Torrwch y toriad yn 2 neu hyd yn oed 3 darn. Ym mhob crwst, gwnewch dyllau gyda rhwygiad dannedd a rhwygiad criben. Mae pob haen wedi'i llenwi â hufen sur.

Nawr rydym yn gwneud gwydredd: cymysgu powdwr siwgr a choco, arllwys llaeth cynnes, ychwanegu menyn. Rydym yn rhoi ar y tân ac, yn troi yn gyson, yn dod i ferwi. Mae'r cacen uchaf yn llawn gwydredd. Mae blas hyfryd yn barod!

Cacen siocled gyda dŵr berw mewn multivark

Os ydych chi'n berchennog hapus o aml-barch, sicrhewch geisio gwneud cacen "Siocled" gyda dŵr berw ynddi. Ar sail, byddwn yn cymryd y rysáit uchod o baratoi'r prawf ar gyfer cacen ar ddwr wedi'i berwi. Ond mae'r hufen yn cynnig gwneud arall ac addurno'r gacen gyda chnau, wedi'r cyfan siocled yn cyd-fynd yn berffaith â nhw.

Cynhwysion:

Ar gyfer hufen:

Ar gyfer addurno:

Paratoi

Arllwyswch y toes i mewn i bowlen y multivark, cyn-iro'r gwaelod â menyn. Rydyn ni'n gosod y modd "Baku" ac yn paratoi ein bisgedi o fewn 70 munud. Ar ôl coginio, gadewch y gacen ar ffurf 20 munud.

Gwnewch yr hufen: llaeth wedi'i gywasgu'n barod wedi'i gymysgu â menyn meddal. Rhennir y bisgedi wedi'i oeri yn 3 rhan. Gorchuddiwch yr hufen gydag hufen. Ar ben gyda siocled, wedi'i gratio ar grater dirwy, a chnau wedi'u torri. Mae cacen siocled hardd, hardd, ac yn bwysicaf oll, gyda dwr berw yn barod.

Cacen vanilla gyda dŵr wedi'i berwi ac hufen a ffrwythau

Cynhwysion:

Ar gyfer y prawf:

Ar gyfer hufen:

Ar gyfer haen ffrwythau ac addurno:

Paratoi

Torrwch yr wyau gyda chymysgydd am tua 5 munud, yna ychwanegu siwgr yn araf a chwisg am 7 munud arall. Mae'r blawd wedi'i gymysgu â pholdr pobi, siwgr vanilla ac wedi'i ychwanegu'n raddol i'r màs wy, tra gallwch barhau i chwistrellu ar gyflymder isel. Rydym yn ychwanegu olew a dŵr berw. Defaid barod wedi'i dywallt i mewn i fowld, wedi'i olew. Gwisgwch ar 180 gradd am tua 40 munud. Wrth ddewis y siâp, nodwch y bydd y toes yn codi'n dda yn ystod y broses pobi.

Nawr ewch at baratoi'r hufen: mewn llaeth wedi'i ferwi ar dymheredd yr ystafell, ychwanegwch menyn meddal, powdwr, siwgr vanilla a curiad am 5-6 munud, nes bod yr hufen yn dod yn ewyn trwchus. Defnyddio cymysgydd yn unig, ni ellir cyflawni cymysgedd yr effaith ddymunol.

Pan fydd y bisgedi yn barod, gadewch iddo oeri a thorri i mewn i 3 cacen. Nawr torrwch y ffrwythau mewn cylchoedd. Caiff yr ŷd ei chwythu â hufen, rydyn ni'n rhoi darnau o banana a chiwi, mae'r cacen uchaf hefyd wedi'i chwythu ychydig gydag hufen, rydym yn gosod ffrwythau. Paratowch y jeli yn ôl y cyfarwyddiadau ar y pecyn ac arllwyswch y gacen. Byddai pwdin parod mewn sefyllfa dda mewn ffurf wedi'i rannu neu wedi'i lapio â phapur darnau i atal gelatin rhag diflannu. Rydyn ni'n ei roi yn yr oergell fel bod y cacen yn cael ei drechu, ac mae'r gelatin wedi'i rewi. Archwaeth Bon!