Car pysgod - ryseitiau

Heddiw, byddwn yn dweud wrthych ei bod yn bosibl coginio car o bysgod a chynnig ychydig o ryseitiau syml a fforddiadwy.

Nodweddir y math hwn o bysgod coch gan gynnwys braster isel a chynnwys calorïau isel, sy'n arbennig o ddiddorol i'r rhai sy'n gwylio eu pwysau.

Sut i goginio car pysgod wedi'i grilio - rysáit mewn padell ffrio

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cyn coginio mewn padell ffrio, dylid glanhau'r pysgod, ei sychu a'i dorri'n ddarnau.
 2. Chwistrellwch sleisys gyda sudd lemon, ychwanegu halen i flasu a gadael am tua pymtheg munud i marinate.
 3. Cynhesu mewn padell blodau haul neu olew olewydd heb flas, ac yn y bowlen, cymysgwch yr wy a'r cyw iâr.
 4. Rydyn ni'n torri pob darn o bysgod cyw iâr i'r gymysgedd wy, yn ei dorri mewn blawd reis a'i lledaenu i mewn i'r olew ysgafn.
 5. Rydym yn brownio'r sleisys ar un ochr, yn troi dros y llall ac yn gorffen y coginio, gan leihau'r tân ychydig.

Sut i godi pysgod halen - rysáit?

Mae'r rysáit ar gyfer hallt graeanog pysgod yn syml ac nid yn arbennig o drafferthus, ond mae'r canlyniad, yn dda, dim ond lickiwch eich bysedd!

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Yn gyntaf, rydym yn glanhau'r carcas, yn torri'r cynffon, yn nau ac yn torri'r pen.
 2. Rydym yn torri'r pysgod ar hyd y grib, yn gwahanu'r ffiledau, ac yn rhoi'r haenau a gafwyd o fwydion pysgodyn ar y croen mewn cynhwysydd neu lestr addas arall, gan arllwys cymysgedd o halen a siwgr gronnog.
 3. Gadewch y gweithle am ddeuddeg awr neu yn y nos, ac ar ôl hynny rydym yn tynnu'r croen, ac yn torri'r cnawd glân i mewn i ddogn a'u rhoi mewn powlen, arllwys pupur a symud gyda sleisys lemwn (plygu).
 4. Llenwch y biled gyda blodyn yr haul neu olew olewydd heb yr arogl, fel ei fod yn cwmpasu cwcis y pysgod yn gyfan gwbl a'i gadael yn torri am ychydig oriau.

Car pysgod - rysáit yn y ffwrn gyda ham a llysiau?

Yn yr achos hwn, rydym yn coginio'r car ynghyd â chymysgedd o ham a llysiau cyn pobi. Bydd y canlyniad terfynol yn syfrdanu hyd yn oed gourmets caeth, felly mae'n flasus, gwreiddiol ac anarferol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Er mwyn sylweddoli'r syniad o'r carcas rydym yn ei lanhau, yn golchi, yn tynnu oddi ar y toes, y cynffon, y melinau, ac os dymunwn, ac o'r pen.
 2. Ar gyfer llenwi ciwbiau neu stribedi bwlgaria Bwlgareg a chiwbiau ham gyda shinkuem. Nid ydym yn cwympo'r cylchoedd mawr chwarter y bwlb wedi'u plicio ac yn torri'n fân.
 3. Cymysgwch mewn powlen o ham, pupur Bwlgareg, melin, winwnsyn a briwsion bara, tymhorau'r cynhwysion gyda sudd hanner lemon, halen a phupur daear a chymysgedd.
 4. Pysgwch halen, pupur ar bob ochr, ac yna llanwch â stwffin wedi'i goginio a thywalltwch eich abdomen gyda thocyn dannedd.
 5. O'r uchod, cwtogi carcas y car i'r grib ar draws sawl man a rhowch y sleisen lemwn yn y sleisennau.
 6. Rhowch y pysgod mewn tanc pobi o olew olewog a'i goginio ar dymheredd o 185 gradd am hanner awr.

Ar gyfer cariadon o bysgod yn arbennig o sudd, rydym yn argymell i chi lapio'r car wedi'i stwffio mewn ffoil ymlaen llaw, a'i roi ar y ffurflen a'i hanfon i gael ei baratoi ymhellach.