Hufen sur gyda chaws bwthyn

Mae Smetannik gyda chred yn fwy fel hen fersiwn o'r pwdin cyfarwydd: cacen bisgedi gwyn, cacen sbwng du ac hufen sur yn y canol. Cig caws - mae hwn yn gacen caws eithaf cyffredin, nid clasurol, wrth gwrs, ond yn debyg iawn iddo. Sail bisgedi ac hufen cyrd ysgafn ar ben - popeth sydd ei angen arnoch i gael parti te perffaith.

Rysáit hufen sur gyda chaws bwthyn

Ar gyfer bisgedi:

Ar gyfer hufen:

Paratoi

Cyn i chi wneud hufen sur gyda chaws bwthyn, dylech wneud sylfaen bisgedi ar ei gyfer. Ar gyfer y sylfaen, rydym yn gyntaf yn addasu tymheredd y popty i 180 gradd. Yn y bowlen gymysgedd, cyfuno blawd, powdr pobi a siwgr, ychwanegu menyn meddal, hufen sur, ychydig o sudd lemon, darn vanilla neu fanillin, yn ogystal â thri wy. Rydym yn cludo'r toes i gael màs o gysondeb homogenaidd.

Rydyn ni'n gwneud pwdin wedi'i rannu, felly gosodwch lwy fwrdd o toes mewn ffurf cacennau olewog. Pobwch bob 10 munud, ac yna tynnwch y tymheredd yn ôl 60 gradd.

Ar gyfer hufen, guro'r caws bwthyn braster gyda siwgr a halen, ychwanegu fanila ac wyau. Rydym yn aros nes bod y màs yn troi'n hufen lyfog, homogenaidd, y dylid ei ddadelfennu ar ganolfannau bisgedi wedi'u hoeri. Bake hufen sur 14 munud arall a'i weini.

Hufen sur gyda chaws bwthyn ac hufen sur

Cynhwysion:

Ar gyfer bisgedi:

Ar gyfer hufen cyrd:

Paratoi

Chwisgwch hogiau wyau gyda halen a siwgr, ac ychwanegwch at y blawd cymysgedd melyn, hufen sur a phowdr pobi. Rydym yn cludo toes trwchus. Aroswch y gwyn wy ar gopaon caled ar wahân a'u rhoi yn y toes yn ofalus, gan geisio lleihau colledion aer.

Arllwyswch y toes yn y ffurflen a baratowyd a'i bobi am 18 munud ar 180 gradd.

Rydyn ni'n gadael y cacen i lawr, ac rydym yn cymryd yr hufen ein hunain. Rydyn ni'n curo caws y bwthyn daear gyda siwgr ac hufen sur, ychwanegu starch yn ofalus. Rydym yn lledaenu'r hufen dros y gacen ac yn ei bobi am 40 munud ar yr un tymheredd. Dylai hufen sur barod fod yn oeri cyn torri.