Sut i goginio syrniki - y ryseitiau a'r cyfrinachau mwyaf blasus o baratoi blasau o gaws bwthyn

Nid yw llawer o arbenigwyr coginio, dechreuwyr a phrofiadol, yn gwybod sut i wneud syrniki yn ffyrnig ac yn gywir. Yn aml, mae dechrau gwneud gwendidau yn gwneud llawer o gamgymeriadau, y gellir eu hosgoi gan ddefnyddio argymhellion clir a syml.

Cyfrinachau coginio syrnikov

Cyn i chi baratoi'r syrniki perffaith, bydd angen i chi ddewis deunyddiau crai a phenderfynu ar y rysáit sylfaenol, pe bai'r canlyniad yn llwyddiannus, gallwch ddechrau'r arbrofion yn hyderus.

 1. Y brif gyfrinach o guddiau caws coch blasus yw dewis y sail, dylai'r cynnyrch fod ychydig yn sych. Ni fydd cacennau caws o gaws bwthyn cartref yn troi'n wych oherwydd bod y cynnyrch yn cynnwys llawer o fraster. Er mwyn cael gwared â gormod o ewyn, gallwch chi fwrw'r cynnyrch trwy griw.
 2. Bydd nifer fawr o wyau yn gwneud hylif y toes. Yn draddodiadol bydd angen 1-2 wy o gaws bwthyn ar gyfer 500 gram. Mewn maethiad deietegol, dim ond proteinau sy'n cael eu defnyddio, ac ar rai melynau mae'r cynhyrchion yn fwy blasus, lliwgar ac yn fwy parod.
 3. Nid yw llawer o siwgr yn y toes yn ddymunol. Bydd yn dechrau toddi yn ystod y broses ffrio a bydd y cacennau caws yn y padell ffrio yn cael eu dadhydradu.
 4. Defnyddiwch lai o blawd gwenith a'i heilyddion. Yn ôl y cysondeb, dylai'r toes fod yn ddwys i rolio peli yn rhwydd ohoni. Yn syrniki, ni ellir ychwanegu blawd caws bwthyn sgim neu gyfyngu'r swm i'r lleiafswm.
 5. Un o'r ryseitiau clasurol ar gyfer cacennau caws yw'r un sydd wedi'i goginio â manga. Yn yr achos hwn, dylai'r toes, cyn ffurfio'r cynhyrchion, sefyll am 15-20 munud, fel bod y groats yn swlllen.
 6. Ffrwythau'r cacennau caws dros wres isel. Gallwch chi eu cwmpasu gyda chaead, felly maent yn dod yn fwy meddal a mwy tendr.
 7. Ffrio'r syrniki mewn padell ffrio, mewn aml-farc, wedi'i ffrio'n ddwfn ac mewn ffwrn microdon. Yn y ffwrn ac ar gyfer cwpl, paratowch fwy o ddewis dietegol ar gyfer danteithion.
 8. Peidiwch â ychwanegu soda pobi neu bowdr pobi i'r toes.
 9. Gellir ychwanegu at y rysáit gyda ffrwythau sych: rhesins, bricyll sych, prwnau. Yn aml, gwneir cacennau caws gyda llenwi, gan ychwanegu darn o siocled neu ffrwythau i'r tu mewn i'r cacen fflat.

Sut i wneud syrniki?

Mae cacennau caws blasus a blasus , y rysáit clasurol ohono, yn syml iawn ac yn fach iawn, yn cael eu paratoi'n gyflym ac heb unrhyw ffrwythau. Gellir ychwanegu rysáit yn hyderus gyda fanillin, bydd yn rhoi blas melysgar ysgafn. Dewisir caws bwthyn heb fraster 5-9% heb fod yn fwy. O'r nifer penodol o gynnyrch bydd yna 8-10 cacennau fflat safonol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caws bwthyn yn ei fagu gyda siwgr, rhowch wyau a vanillin.
 2. Chwistrellwch flawd, pennawdwch toes.
 3. Siâp y peli, zapanirovat mewn blawd, fflatio.
 4. Frych tan ochrau aur.

Sut i goginio cacennau caws yn y ffwrn?

Mae cacennau caws blasus wedi'u pobi yn troi allan i fod yn wych ac yn cael eu hystyried yn fwy defnyddiol nag olew wedi'u ffrio. Ychwanegwch y rysáit gyda rhesins, lemwn neu dorri oren. Bydd y pryd yn cael ei goginio mewn 30 munud, gan gymryd i ystyriaeth paratoi'r prawf, cyfrifir faint o gynhwysion ar gyfer cynhyrchion gorffenedig 8-10 - 4 dogn llawn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch gaws bwthyn gyda siwgr, ychwanegu zest, vanillin.
 2. Ychwanegwch yr wyau, cymysgwch.
 3. Arllwyswch y blawd mewn toes trwchus.
 4. Rhannwch i mewn i gacennau gwastad, gorchuddiwch ar daflen pobi gyda parchment.
 5. Pobwch am 15 munud yn 190.

Cacennau Caws o gaws bwthyn mewn amlfeddyg

Gellir ffrio caws bwthyn caws blasus mewn ffriwt dwfn, gan ddefnyddio multivark. Bydd cacennau hyfryd gyda chrosen crispy rhisiog a chanol ysgafn yn goncro'r holl ddant melys. Efallai bod y rysáit hwn yn eithriad, oherwydd bod powdwr pobi yn y cyfansoddiad, ond bydd yn gwneud y toes yn fwy araf.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cyn paratoi'r syrniki, mae angen i chi baratoi'r peiriant trwy droi ar y "Baking" ar gyfer awr, arllwys yr olew i'r bowlen a gadael i gynhesu.
 2. Cymysgwch gaws bwthyn gyda siwgr, wy.
 3. Cyflwynwch flawd gyda powdwr pobi.
 4. Gludwch gyda'i ddwylo defa dynn, wedi'i rannu'n bêl.
 5. Ffrwythau mewn olew nes ei fod yn frown.

Cwpl caws

Gellir addasu unrhyw rysáit sylfaenol a choginio cacennau cist blasus ac iach mewn multivark. Mae cyfansoddiad y toes yn cael ei ategu â ffrwythau wedi'u sychu, vanillin neu ewineddau cnau coco, maen nhw'n eu gwasanaethu gyda jam, hufen sur neu fêl. Mae melysrwydd blasus yn cofio'r vareniki ddiog enwog, gan baratoi hyd yn oed yn gyflymach ac yn haws.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch gaws bwthyn a siwgr.
 2. Cyflwynwch yr wy, y vanillin a'r zest.
 3. Arllwyswch y blawd mewn toes trwchus.
 4. Yn y bowlen, arllwys 2 litr o ddŵr, gosodwch grât, ei wlychu gyda dŵr ychydig.
 5. Ffurflen gacen caws trwchus o 2 cm.
 6. Lleywch y gweithiau ar y graig, cau'r clawr, coginio am 30 munud yn y modd coginio stêm.

Cacennau Caws yn y microdon

Gellir addasu'r rysáit ar gyfer surop blasus ar gyfer coginio mewn ffwrn microdon. Trwy flas, mae triniaethau ychydig yn wahanol i ffrio, ond nid yw'n waeth. Mae'r broses pobi yn para ddim ond 5 munud, o ganlyniad, mae'r cacennau caws yn dod allan heb eu tostio, ond bydd y swyddogaeth "Grill" yn helpu i gywiro'r diffyg hwn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwr pysgod caws bwthyn, cyflwyno siwgr ac wy.
 2. Ychwanegwch flawd, clymu com dynn.
 3. Rhannwch y toes i mewn i gacennau fflat.
 4. Gosodwch y llongau ar blât o olew.
 5. Pobwch mewn ffwrn microdon ar bŵer llawn am 5 munud, parhewch ar y "Grill" nes ei fod yn frown euraid.

Gwneuthurwyr caws o'r màs coch

I wneud cwden caws o'r màs coch , peidiwch â phrynu bod y cynnyrch yn barod, fel rheol mae'n cynnwys hufen sur ac mae ei gynnwys braster yn uwch na'r hyn a baratowyd yn y cartref. Gwnewch gaws bwthyn homogenaidd esmwyth heb grawn yn helpu'r cymysgydd pwrpasol ac yn malu yn ychwanegol trwy'r criatr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhesin wedi ei gymysgu mewn dŵr cynnes am 30 munud.
 2. Cymysgwch gaws bwthyn gydag wy, siwgr, vanillin.
 3. Cyflwyno blawd, yna resins sych.
 4. Rhoi peli, rhowch blawd.
 5. Syrup ffres gyda rhesins tan ochrau euraidd.

Cacennau Caws gyda Banana

Paratowch gacennau caws blasus gyda chaws banana a bwthyn yn syml ac yn gyflym iawn. O'r rysáit, gallwch lanhau'r wy yn hyderus, yn hytrach na hynny, mae angen i chi wahanu hanner y banana mewn pure, bydd yn gweithredu fel elfen rhwymo ac ni fydd yn caniatáu i'r gwneuthurwyr caws gael eu diheintio. Bydd yn briodol ychwanegu at y rysáit gyda fanillin, a gwasanaethu yn well gyda syrup siocled.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch gaws bwthyn gyda hanner y banana wedi'i dorri.
 2. Cyflwyno siwgr, vanillin, hanner banana wedi'i dorri.
 3. Ychwanegu blawd, cymysgu.
 4. Cacennau'r Wyddgrug, ffrio mewn menyn tan ochrau aur.

Rysáit am gacen caws o gaws bwthyn gyda semolina

I goginio cacennau cwden lush, gallwch chi ailosod blawd gyda semolina - mae hwn yn ddewis arall delfrydol ar gyfer cael triniaeth berffaith. Dylai Manka chwyddo'n dda, gan fod y prawf cyn mowldio'r cynhyrchion yn cael ei dorri. Os ydych chi am gael crwst dw r, cewch y peli yn y crwp.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae wyau wedi'u seilio â siwgr, caws caws bwthyn yn cael ei gyflwyno, a darnir mango â vanillin.
 2. Mae'r toes wedi'i neilltuo am 20-30 munud.
 3. Ffurfiwch y peli, bara mewn semolina, pwyswch ychydig.
 4. Ffrio mewn olew ar y ddwy ochr nes ei fod yn frown euraid.

Cacennau Caws Ricotta

Nid yw paratoi teisennau caws o ricotta yn wahanol i'r caws bwthyn traddodiadol, ond mae'r gwahaniaeth mewn blas yn gynhenid! Mae cynhyrchion yn dod yn fwy tendr, gyda blas caws cain. Mae'r rysáit yn defnyddio caws hufen, os oes ond ricotta rhydd, dylid lleihau faint o flawd. Mae'r cacennau caws hyn yn briodol i ffrio mewn menyn, felly byddant yn dod allan hyd yn oed yn fwy blasus.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch yr holl gynhwysion, gan glustio'r toes arferol ar gyfer cacennau caws.
 2. Gadewch i sefyll am 5 munud.
 3. Roll peli, zapanirovat mewn blawd, ychydig wedi'i fflatio.
 4. Gwisgwch dros wres canolig nes ei fod yn frown euraid.