Tywio - rheolau ar gyfer tiwbiau diogel

Gyda chymaint o newyddion fel tiwbiau, daeth bywyd y rhai sy'n hoffi sgïo a byrddau eira yn fwy dirlawn, a chafodd y plant degan wych, sy'n llawer mwy cyfleus na sledges. Ar "cacen caws" gyda phleser, mae plant ac oedolion yn teithio, mae'r dewis o fodelau yn enfawr, ac mae gweithgynhyrchwyr yn parhau i gynhyrchu rhai newydd. Ond a ydyn nhw mor ddiogel, fel y mae'r gwerthwyr yn sicrhau?

Beth yw tiwbiau?

Mae'r term anarferol yn debyg i'r gair Saesneg "trwmped" ac mae'n golygu marchogaeth ar sleds chwythadwy ar eira neu ddŵr. Maent yn dal i gael eu galw'n "cariad cacen", "bagels" a toboggan. Mae tiwbio'n adloniant ardderchog, yn y gaeaf ac yn yr haf, darperir hyd yn oed modelau i nifer o bobl. Mae cotio arbennig yn lleihau ffrithiant wrth lithro ac yn gosod cyflymder enfawr. Ychwanegiadau cydnabyddedig o dubiau tiwbiau:

Y perygl o farchogaeth ar y tiwbiau

Gyda'i holl fanteision, mae tiwbiau hefyd yn agweddau negyddol, sydd hefyd yn werth eu hystyried. Er bod y gwneuthurwyr yn sicrhau diogelwch modelau newydd, mae problemau gyda nhw yn codi, ac mae yna nifer o'r fath:

 1. Gormod o gyflymder i lawr.
 2. Absenoldeb breciau.
 3. Methu rheoli'r offeryn.

Po fwyaf yw'r cyflymder, y mwyaf yw'r grym effaith gwrthdrawiad. Os yw'r bryn yn uchel, ac mae'r gyrrwr yn drwm, mae'r risg o anaf yn cynyddu sawl gwaith. Mae meddygon yn argymell defnyddio tiwbiau plant ar fryniau isel, heb rwystrau, sy'n hawdd eu taflu allan o'r ffordd. Ac maen nhw'n eich cynghori i ddysgu'r plentyn sut i ddisgyn yn gywir, fe'i dysgir orau mewn adrannau chwaraeon judo neu sambo.

Er mwyn lleihau'r anaf yn ystod y tiwbiau, rhaid i chi glynu wrth y rheolau canlynol:

 1. Defnyddiwch tiwbiau yn unig ar y traciau.
 2. Peidiwch â theithio ar y dorf ar sled a gynlluniwyd ar gyfer un person.
 3. Dewiswch beidio sleidiau serth, drychiad delfrydol - gyda llethr hyd at 20 gradd.
 4. Peidiwch â chlymu cebl i gar neu beic modur i reidio.

Rheolau ar gyfer marchogaeth ar tiwbiau

Os ydych chi'n dilyn y rheolau defnydd, bydd sglefrio ar y tiwbiau yn ddiogel. Gan amddiffyn rhag effeithiau i'r ddaear, ni all y cynnyrch amddiffyn y perchennog mewn gwrthdrawiadau, felly mae angen egluro i'r plentyn beth na ellir ei wneud. Gwaherddir:

 1. Tywio yn yr un cwmni â pherchenogion sledges haearn.
 2. Ewch oddi ar y bryn gyda "locomotif", gan ymuno â nifer o tobogau ar unwaith.
 3. Rhyddhewch yn ystod disgwyp y daflen.
 4. Rideu yn sefyll neu'n gorwedd i lawr.
 5. Eisteddwch yn sled cwmni, wedi'i gynllunio ar gyfer un.
 6. Traed Brake wrth ddisgyn.
 7. Gadewch oddi ar lethrau rhewllyd neu neidiau.

Sut i ddewis tiwbiau ar gyfer sgïo?

Gellir prynu tiwbio ar gyfer sgïo a dwy sedd, a dyluniwyd hyd yn oed modelau triple, ond mae angen ichi ystyried y cyfanswm pwysau. Mae llawer o rieni o'r farn bod y datblygwyr yn gofalu am yr holl fesurau diogelwch, ond nid yw hyn felly, rhaid ichi fynd at y pryniant heb fod yn llai gofalus na phrynu'r car. Sut i ddewis y tiwb yn gywir?

 1. Ystyried twf rhywun a fydd yn reidio. Os yw'r twf hyd at 100 centimetr, dylai diamedr y tegan fod oddeutu 85 centimetr. Yn y toboggan am ddau, mae'r hyd yn cynyddu i 120 centimedr, mae'n hollol angenrheidiol prynu model gyda phedwar llaw.
 2. Mae'r lle glanio yn eang.
 3. Y peth gorau yw prynu tiwbiau gyda pipwyr sy'n cwmpasu'r tyllau ar gyfer y camera. Gellir anwybyddu'r lacio, a bydd y velcro yn cael ei orchuddio ag eira.
 4. Rhaid i ddeunydd y clawr fod yn gryf, ystyrir y ffabrig PVC gorau.
 5. Dylai'r cebl ar gyfer llusgo tyboggan fod hyd at 150 centimedr, y cyflymiad sy'n caniatáu newid y rhaff yw'r gorau posibl.
 6. Ystyriwch ddwysedd y feinwe. Os ydych chi'n bwriadu sglefrio ambell waith yr wythnos, mae deunydd dwysedd isel yn addas, os yw bob dydd, mae'n werth prynu gydag un mawr. Mae ffansi bryniau iâ yn well yn prynu tiwb gyda gwaelod plastig.

Sut i bwmpio tiwbiau?

Mae diogelwch sgïwr yn uniongyrchol yn dibynnu ar a yw'r tiwb wedi'i chwyddo'n briodol. Beth sydd angen i chi ei wybod am sut i chwyddo'r tiwb? Mae'r cyfarwyddyd yn syml iawn:

 1. Lledaenwch y gorchudd trwy ddewis wyneb fflat.
 2. Rhowch y siambr fel bod y falf wedi'i roi i mewn ac i lawr.
 3. Pwmp nes bod y camera yn llenwi'r achos yn llwyr.
 4. Datgysylltwch y pwmp, edrychwch ar dynnu'r falf. Gwnewch yn siwr ei gau neu ei osod i fyny.

Sut i chwythu tiwbiau gartref?

Yn is na'r "cacen caws" hefyd, mae angen i chi fod yn gymwys. Sut i chwythu'r tiwbiau, mae'r cyfarwyddyd yn esbonio'n fyr: gwnewch yr un gweithredoedd â phan fydd yn chwythu, dim ond yn y drefn wrth gefn. Mae defnyddwyr profiadol yn rhoi cyngor o'r fath:

Sut i storio tiwbiau yn yr haf?

Toboggan - nid yw tegan yn ddrud iawn, ond nid yn rhad, yn enwedig os ydych chi'n dewis nwyddau o safon uchel. Ei gyfleustra gwych yw bod y tiwb yn cymryd llawer llai o le yn yr haf na'r sled, ond mae angen dadelfennu'r "cacen caws" yn gywir. Yna ni fydd yn gwasanaethu blwyddyn. Ble a sut i storio tiwbiau yn yr haf? Rhai awgrymiadau gwerthfawr i'w becynnu:

 1. Tynnwch yr holl garbage o'r sled, er mwyn peidio â difetha'r ffabrig.
 2. Sychwch y cotio yn drylwyr.
 3. Tynnwch y camera allan, mae'n well ei gadw ar wahân er mwyn peidio â difrodi'r gorchudd tiwb.
 4. Gludwch y toriadau gyda glud, dylid gosod clytiau o'r tu mewn.
 5. Rhyddhewch yr awyr yn gyfan gwbl, rhowch y "cacen caws" mewn bag. Bydd hyn yn arbed lle yn y fflat ac yn amddiffyn y tegan rhag difrod posibl.