Bara melys - y ryseitiau mwyaf blasus o nwyddau brecwast cartref

Mae yna lawer o ffyrdd i baratoi bara melys, gyda phob un ohonynt â'i fanteision a'i nodweddion unigol ei hun. Mae teisennau o'r fath yn cael eu gweini gyda the, coco, coffi, sudd, diodydd eraill o'ch dewis neu gan ddibynnu ar y math hwn yw ychwanegu at brif brydau a byrbrydau heb eu lladd.

Sut i goginio bara melys?

Gellir bacio bara melys, cyfoethog yn y ffwrn, gwneuthurwr bara multivariate a hyd yn oed mewn padell ffrio.

 1. Mae'r sail ar gyfer coginio bara yn aml wedi'i glustnodi ar burum neu ychwanegu powdr pobi, lludw soda.
 2. Bydd blawd chwythu cyn penlinio yn gwella strwythur y cynnyrch, yn ei gwneud yn fwy meddal ac yn anadl.
 3. Yn dibynnu ar y rysáit, gellir ychwanegu ffrwythau, cnau, hadau, aeron wedi'u sychu neu ffres, ffrwythau, llysiau, cydrannau eraill sy'n pennu'r nodweddion blas pobi i'r toes.
 4. Gall pobi bara melys mewn siâp, ar daflen pobi wedi'i gorchuddio â parchment, neu wedi'i chwistrellu â blawd.

Bara melys yn y ffwrn - rysáit

Gall bara melys yn y ffwrn fod ar laeth unrhyw hufen braster, hylif, huw, kefir neu ddŵr, bob tro yn gwerthuso blas trawiadol newydd o bobi cartref. Mae raisins cyn ychwanegu at y toes o reidrwydd yn golchi, sychu a blawd pritrushivayut. Daw'r un modd â ffrwythau sych eraill.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Diddymwch y burum mewn llaeth cynnes, gan ychwanegu llwy o siwgr.
 2. Trowch y siwgr sy'n weddill, halen, wyau, blawd ac yna olew.
 3. Gadewch y lwmp pennawd i'w godi am 1.5 awr mewn gwres.
 4. Ychwanegwch y rhesins i'r ganolfan, gliniwch nhw a'u gadael i godi eto.
 5. Rhowch y sylfaen i mewn i 7 peli, rhowch y naill ochr a'r llall mewn ffurf olew, rhowch bellter iddynt.
 6. Bake bara melys gyda rhesins ar 190 gradd 30 munud.

Bara melys yn y gwneuthurwr bara

Mae bara melys a rhesins mewn gwneuthurwr bara yn cael eu gwneud yn haws ac yn gyflymach. Yn yr achos hwn, perfformir y swyddogaeth o orffen y prawf gan y ddyfais, sy'n caniatáu i'r hostess arbed cyfran y llew o amser. Ychwanegwch gynhyrchion yn y drefn a bennir gan y cyfarwyddiadau i'r ddyfais. Dylid toddi menyn a'i dywallt â chynhwysion hylif.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch wyau bach, cymysgu â menyn a llaeth.
 2. Arllwys cynhwysion hylif a rhydd i mewn i'r bwced y ddyfais.
 3. Trowch y ddyfais yn y brif "Feddio" safonol a'i goginio nes y bydd y signal.

Bara melys mewn padell ffrio

Paratowch bara melys mewn padell ffrio trwy ffrio pa gwyn wedi'i dorri i mewn i sleisen ar fenyn ar ôl cyn-dipio mewn cymysgedd vanilla wygog. Mae'r croutonau aromatig a gwrthrychau sy'n deillio o ganlyniad yn addurniad delfrydol i gwpan o goffi neu de bore poeth.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y darnau o dafedd o drwch centimedr.
 2. Rhowch wyau gyda siwgr, gan ychwanegu siwgr vanilla neu vanilla.
 3. Ychwanegwch y llaeth, ei droi.
 4. Tynnwch y sleisennau yn y cymysgedd sy'n deillio o hyn, ymledu i mewn i wely ffrio gwresog gyda menyn, brown ar y ddwy ochr.
 5. Gweinwch y bara melys mewn ffres neu gynnes cynnes.

Bara melys mewn multivariate

Mae bara gwyn melys yn cael ei bobi'n gyfleus mewn multivark. I gael cynnyrch gyda blush gwisgoedd unffurf, caiff ei droi drosodd wrth ei bobi a'i frownio ar yr ochr arall. Yn hytrach na dwr, gallwch chi gymryd llaeth fel sylfaen hylif, disodli'r burum sych gyda phryfed ffres wedi'i wasgu, ac ychwanegu rhesins at ychwanegion eraill o'ch dewis.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Diddymwch mewn dŵr cynnes, burum a siwgr.
 2. Ychwanegwch halen, blawd, cymysgwch y màs yn drylwyr, gan ychwanegu rhesinau ar y diwedd.
 3. Trosglwyddwch y màs i mewn i fowlen wedi'i oleuo a'i adael am awr.
 4. Bake bara melys yn y modd "Baking" ar gyfer dau gylch, ac yna trowch y dafyn a'i droi ar yr un modd eto.

Bara mwnci melys - rysáit

Gelwir bara melys mwnci felly ar gyfer y tebygrwydd gweledol gyda'r ffrwythau baobab sy'n addo monkeys, ac am y traddodiad o fwyta nwyddau wedi'u pobi â llaw, gan dorri un bêl gludiog o'r gofrestr gyffredin. Gellir chwistrellu siwgr ar gyfer darnau o toes nid yn unig o sinamon, ond hefyd gyda powdwr coco, hadau pabi, ychwanegion eraill.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn llaeth cynnes, mae burum a siwgr yn cael eu diddymu.
 2. Ar ôl 15 munud, ychwanegwch fanillin, halen, 50 g o olew a blawd, clymu am o leiaf 10 munud.
 3. Maent yn gadael y sail ar gyfer cwymp ddwbl, ac ar ôl hynny maent yn dewis darnau, peli rholio nad ydynt yn fwy na'r bricyll cyfartalog.
 4. Rhowch ddarnau darn mewn menyn wedi'u toddi, padell mewn cymysgedd o sinamon gyda siwgr brown a stac yn agos at ei gilydd mewn mowld gyda thwll yn y canol.
 5. Gwnewch fara mwnci melys 30-35 munud ar 180 gradd.

Bara melys Azerbaijani

Mae'r rysáit ar gyfer bara melys Azerbaijani bob hostess yn gallu ychwanegu yn ei ffordd ei hun, gan ychwanegu ffrwythau wedi'u sychu, cnau neu eu taenellu i'r toes. Mae pobi o'r fath hefyd wedi'i addurno, os dymunir, gyda hadau sesameidd gwyn neu ddu, hadau pabi, wedi clymu'r wyneb yn flaenorol gyda melyn wy wedi'i gymysgu â llwyaid o laeth.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch flawd gyda burum, soda, siwgr, sinamon, menyn wedi'i doddi a llaeth cynnes.
 2. Cymysgwch y toes, rhowch bellter, yna ei rolio i mewn i haen, taenellu cnau, rholio â rholiau, ac yna falwi a rholio eto.
 3. Llenwch y cynnyrch gyda melyn ac yn ei bobi nes ei chwythu.

Bara bara Kabardiaidd

Mae paratoi bara melys yn y traddodiad Kabardiaidd yn golygu ffrio'r cynnyrch puff ffurfiedig mewn padell ffrio neu bobi ar dymheredd uchel yn y ffwrn. Bydd technoleg unigryw o ymestyn y darnau sydd wedi'u hareiddio o'r toes yn cael ei roi i haenu pobi ac yna eu treiglo i mewn i gofrestr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. O laeth, hufen sur, siwgr, wyau, burum a halen, gliniwch y toes, adael am 30 munud, heb aros am ymagwedd.
 2. Deisewch y toes menyn wedi'i haintio i mewn i haenau tenau, gorchuddiwch yr haen yn gorgyffwrdd.
 3. Lliwch haen denau o olew, chwistrellu siwgr, rholio i mewn i gofrestr, ac yna malwod.
 4. Ffrwychwch y cynnyrch mewn padell ffrio o dan y caead neu ei bobi nes i chi chwythu yn y ffwrn.

Bara melys Portiwgaleg

Nid yw bara melys pobi yn y rysáit Portiwgaleg wedi'i gyfyngu i fframwaith clir ac mae ganddi dwsinau o wahanol fathau. Mae'r rysáit sylfaenol yn cael ei addasu gan ddefnyddio llaeth, cynhyrchion llaeth eraill, caws tatws neu ddŵr yn unig. Caiff y nwyddau pobi eu gweini gyda choffi bore mewn ffurf newydd neu wedi'u paratoi oddi wrth y tocs.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn llaeth cynnes, mae burum a siwgr yn cael eu diddymu.
 2. Ychwanegwch y cynhwysion sy'n weddill, gliniwch y toes am o leiaf 10 munud.
 3. Ar ôl ymagwedd ddwywaith, symudwch y sylfaen i mewn i fowld, eto rhowch y bara a'i bacen nes ei fod yn rhwystro 180 gradd.

Bara rhyg melys gyda ffrwythau sych

Mae bara rhyg melys , wedi'i goginio â chnau Ffrengig a ffrwythau sych, yn swp ar gyfer gwir gourmetau sy'n well ganddynt seigiau a byrbrydau cyferbyniol. Mae bricyll sych a phrwnau wedi'u sychu ar ôl eu golchi'n drylwyr yn cael eu sychu a'u torri i mewn i stribedi neu giwbiau ac wrth i raisins gael eu arteithio â blawd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Diddymwch burum a siwgr mewn dŵr cynnes.
 2. Ychwanegwch y bran, halen, blawd, gliniwch y toes, gan ychwanegu cnau a ffrwythau sych.
 3. Gadewch y sylfaen am 1,5-2 awr yn y gwres.
 4. Ffurfiwch fara melys du o'r ffurflen a ddymunir, chwistrellwch flawd, rhowch wyth a phobi ar 220 gradd i fflysio.

Bara Pwmpen Melys

Mae bara melys yn rysáit sy'n cael ei ategu'n aml wrth greu toes gyda llysiau neu fwydion ffrwythau. Yn yr achos hwn - mae'n bwmpen, y mae ei gnawd yn cael ei ganiatáu yn flaenorol trwy ychwanegu dŵr i'r mwydion neu ei popio yn y ffwrn, microdon. Bydd lliw y pobi yn fwy disglair wrth ddefnyddio mathau'r nytmeg o'r llysiau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae cnawd pwmpen wedi'i baratoi'n brosesol wedi'i gymysgu â chymysgydd, wedi'i gymysgu â siwgr, halen, menyn, wy.
 2. Ychwanegwch y blawd gyda'r powdwr pobi a fanila, trawsys sy'n troi yn ystod y toes.
 3. Ffurfiwch gacen gacen o'r toes, wedi'i dorri o'r uchod ar 8 sector, heb dorri i'r gwaelod 1 cm, a'i bobi nes ei goginio yn y ffwrn.

Porfa puff gyda stwffin melys

Mae bara melys puff yn cael ei baratoi gyda powdwr siwgr, y gellir ei ychwanegu at sinamon, hadau pabi, cnau wedi'u torri, cyn-rostio, rhesins, ffrwythau sych ac ychwanegion eraill. Bacenwch Gall y cynnyrch a ffurfiwyd fod yn draddodiadol yn y ffwrn, mewn multivark ar "Baking" neu mewn padell ffrio o dan y cwt.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch kefir a soda.
 2. Ychwanegwch halen, blawd, gliniwch y toes, gadewch am 20-30 munud.
 3. Rholiwch y toes mewn haen denau iawn, a'i ymestyn ar y bwrdd.
 4. Iwchwch yr haen gydag olew, chwistrellu'n hael gyda siwgr, ychwanegion, rholio i mewn i gofrestr, ac yna plygu gyda malwod.
 5. Pobi pasteiod puff melys nes bod yn barod ac yn diflasu.