Bisgedi - rysáit syml am gacen ar gyfer cacen ac nid yn unig!

Mae bisgedi, y mae rysáit syml ohoni yn hysbys os nad i bawb, ac yna i bron pawb, yw'r sylfaen berffaith ar gyfer pob math o gacennau ac mae'n cydweddu'n berffaith â menyn, hufen a llaeth cywasgedig. Sut i wneud bisgedi syml a blasus, nawr yn darganfod.

Sut i goginio bisgedi syml?

Mae'r bisgedi symlaf, y mae ei rysáit yn gyffredin iawn, yn cynnwys wyau, blawd, siwgr, powdr pobi neu soda. Mae'r set isaf o gynhyrchion sydd ar gael, a'r canlyniad yn fwy na'r holl ddisgwyliadau. Ond ar gyfer y gacen i droi allan a chynyddu, mae angen i chi wybod rhai rheolau a gyflwynir isod:

 1. Dylai wyau fod yn well oeri.
 2. Yn y cymysgedd wy, rhaid cyflwyno siwgr yn raddol.
 3. Dylai'r broses chwipio barhau o leiaf 7 munud.
 4. Dylid rhoi blawd i ffwrdd.

Bisgedi syml ar gyfer cacen

Mae'r toes bisgedi symlaf, y rysáit a gyflwynir isod, yn cael ei baratoi yn ôl y rysáit clasurol. O ganlyniad, mae cacen winwydd uchel yn cael ei gael, sydd ar ôl i oeri gael ei dorri i mewn i 3 neu hyd yn oed 4 rhan ac wedi'i chwythu â'ch hoff hufen neu jam. Mae'n well na 40 munud cyntaf y ffwrn agor, fel nad yw'r cacen yn opal.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae wyau wedi'u torri i mewn i bowlen ac yn chwistrellu i ysblander, gan ddechrau ar gyflymder isel ac yn cynyddu'n raddol.
 2. Arllwyswch y siwgr yn raddol.
 3. Mae'r powdr pobi yn gymysg â swm bach o flawd ac mae'r cymysgedd sy'n deillio o hyn yn cael ei rannu mewn toes.
 4. Ychwanegwch y blawd sy'n weddill yn raddol a'i glustio'n ofalus â llwy.
 5. Arllwyswch y toes i mewn i fowld a'i hanfon i ffwrn wedi'i gynhesu'n dda.
 6. Ar 180 gradd, mae 60 munud yn cael eu pobi.

Bisgedi siocled syml

Gall y bisgedi siocled symlaf, wedi'i goginio yn ôl y rysáit hwn, fod yn sail i unrhyw gacen Nadolig. Gall hyd yn oed gael ei dywallt gydag eicon siocled a'i weini ar gyfer yfed gyda'r nos. Mae paratoi'r cacennau yn hawdd iawn, fel y bydd yn dod yn union hyd yn oed i ddechreuwr yn y celf melysion.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhoddir pob cynhwysion sych mewn powlen.
 2. Ychwanegwch wyau, y ddau fath o olew, darn vanilla, finegr win, llaeth.
 3. Ewch yn drylwyr ac arllwyswch y toes i mewn i fowld.
 4. Ar 180 gradd yn pobi am 1 awr.
 5. Mae'r ffilm wedi'i glymu gyda'r ffilm wedi'i oeri a'i adael am ychydig oriau.

Cacen sbwng ar kefir - rysáit syml

Pan fyddwch chi'n dymuno pobi gartref, gallwch chi wneud bisgedi syml ar kefir. O set syml o gynhyrchion a ddarganfyddir ym mhob cartref, byddwch yn cael cerdyn bregus a blasus. Mae'n ymddangos nad yw'n sych, ond yn gymharol llaith ac yn berffaith wedi'i gyfuno ag hufen wedi'i seilio ar hufen a siwgr sur. Gellir disodli'r olew yn y rysáit gyda margarîn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff wyau eu curo'n drylwyr, gan ychwanegu siwgr yn raddol.
 2. Ychwanegwch kefir a menyn wedi'i doddi i'r màs sy'n deillio o hynny.
 3. Ychydig bychan, ychwanegwch flawd, soda wedi'i goginio, a'i droi'n ysgafn.
 4. Rhowch y toes wedi'i baratoi i mewn i fowld.
 5. Anfonwch i'r ffwrn, wedi'i gynhesu i 250 gradd.
 6. Unwaith y bydd y bisgedi yn codi, mae'r tymheredd yn cael ei ostwng i 200 gradd ac yn pobi nes ei fod wedi'i goginio.

Bisgedi ar hufen sur - rysáit syml

Mae bisgedi ar hufen sur, a ryseitiau syml yn cael ei gynrychioli yma, yn cael ei gael yn ffyrnig ac yn anadl. Dyma'r sail ddelfrydol ar gyfer y Smetannik cacen . Ar gyfer y fath gacen gellir rhannu'r toes yn 2 ran, mewn un ohonynt, ychwanegwch 2 llwy fwrdd o goco a chacenwch 2 gacen. Yn yr achos hwn, bydd yr amser pobi yn cael ei leihau i tua 40 munud, gan fod y cacennau'n is.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Chwipiwch y menyn a'r siwgr.
 2. Ychwanegwch wyau a hufen sur, blawd, pinsiad o soda a throwch yn dda.
 3. Mae'r màs sy'n deillio'n cael ei roi mewn ffurf enaid.
 4. Ar 180 gradd, mae bisgedi syml ar hufen sur yn cael ei bobi am ryw awr.

Bisgedi syml heb wyau

Nid yw bisgedi, a rysáit syml yn cael ei chyflwyno yma, yn fersiwn glasurol o'r swp hwn. Defnyddir pawb i fwyta llawer o wyau mewn bisgedi. Yn yr achos hwn, ni ddefnyddir y cynnyrch hwn o gwbl, ond oherwydd bod pobi yn blino. Yn y bisgedi syml hwn yn codi'n dda iawn, mae'n gadael aer a meddal.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Trowch y siwgr yn y llaeth.
 2. Ychwanegwch finegr soda, blawd wedi'i chwythu, a'i malu nes ei fod yn homogenaidd.
 3. Mae'r ffurflen wedi'i oleuo a'i dywallt iddo.
 4. Ar 180 gradd, caiff bisgedi llachar syml ei bobi am 30 munud.

Rysáit bisgedi syml ar gyfer llaeth

Mae bisgedi, a rysáit syml yn cael ei gyflwyno isod, wedi'i baratoi ar yr un egwyddor â'r bisgedi gyda dŵr berw . Y gwaelod yw bod y toes yn cael ei chwistrellu gyda hylif berwedig a'i gymysgu'n gyflym. Oherwydd hyn, mae'r cacen gorffenedig yn codi'n dda ac mae ganddo strwythur aeriog a chonfain. Mae 100 g o'r cynnyrch gorffenedig yn cynnwys tua 300 kcal.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch wyau, tywalltwch siwgr a blanch yn raddol.
 2. Ychwanegu'r blawd wedi'i chwythu gyda'r powdr pobi, halen a fanillin.
 3. Mae llaeth a menyn yn dod i ferwi, arllwyswch y cymysgedd yn syth i'r toes a'i droi.
 4. Dylid cael màs homogenaidd heb lympiau.
 5. Arllwyswch i mewn i fowld ac ar 175 gradd, pobiwch fisgedi syml mewn llaeth am 40 munud.

Bisgedi syml yn y multivark - rysáit

Mae bisgedi syml mewn multivarker yn wych i bawb. Yn y popty wyrth hwn, mae pobi yn dda iawn. Nid yw'r cacen yn sychu, ond mae'n troi'n sudd, ychydig yn llaith ac yn flasus iawn. Nid yw'r rysáit yn cynnwys powdr pobi. Os caiff yr wyau eu chwipio'n dda, bydd y cacen yn codi. Ond os oes pryderon, gallwch ychwanegu 1 llwy de o bowdwr pobi i'r blawd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae wyau yn cael eu trithro gyda ewyn a chyrn ysgafn am tua 10 munud.
 2. Ychwanegwch fanillin.
 3. Cymysgwch y blawd wedi'i chwythu'n ofalus a chliniwch y toes bisgedi.
 4. Lledaenwch ef mewn powlen wedi'i halogi ac yn y modd "Bake", paratowch am 60 munud.

Bisgedi syml mewn ffwrn microdon

I goginio, bydd y cerdyn mwyaf syml yn cymryd o leiaf awr. Felly, nid yw'r opsiwn hwn yn addas pan fydd y gwesteion eisoes ar y trothwy. Yn y sefyllfa hon, gallwch baratoi bisgedi mewn ffwrn microdon, rysáit syml sy'n aros isod. Yn synnwyr y gair, fe'i paratoir mewn ychydig funudau. Ac er nad oes crwst rhwd ynddi, bydd yn dal yn ysgafn ac yn awyddus iawn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch olew meddal a powdr siwgr mewn powlen.
 2. Mellwch yn dda ac ychwanegwch wyau.
 3. Mae hyn i gyd yn cael ei guro â chymysgydd nes ei fod yn unffurf.
 4. Ychwanegwch flawd, halen, llaeth, powdwr pobi a melin yn dda.
 5. Mae'r llestri ar gyfer y microdon yn cael eu goleuo gydag olew, mae'r toes yn cael ei dywallt ynddi.
 6. Gorchuddiwch y cynhwysydd gyda chaead ac mewn pŵer o 700 W, cogwch y bisgedi mwyaf syml mewn microdon am 6 munud.