Bras bresych - 8 ryseitiau coginio diddorol ar gyfer pob blas!

Yn ddiweddar, mae bresych Peking, y ryseitiau sy'n nodweddiadol ar gyfer bwyd Asiaidd, wedi ennill momentwm yn boblogaidd ac ar ein helaeth. Cyfrannu at y nodweddion blas gwych a chyfleusterau cyffrous sy'n seiliedig arno yn rhwydd.

Bwydydd o bresych Tsieineaidd

Mae bresych bresych, y mae ei ryseitiau'n cael ei wireddu elfennol, yn un o brif elfennau salad, bwydydd, seigiau cyntaf ac ail. Os nad ydych chi'n gwybod beth i goginio o bresych Peking, yn gyntaf mae angen i chi gofio'r canlynol:

 1. Wrth baratoi salad o lysiau ffres, dylech osgoi defnyddio cynhyrchion llaeth a llaeth (llaeth, hufen sur, hufen) i osgoi effeithiau negyddol ar dreuliad.
 2. Bydd prydau o'r math hwn yn fwy ysgafn os bydd y màs wedi'i dorri'n cael ei gludo ychydig â dwylo.
 3. Pan gaiff ei drin yn wres, bydd bresych Tsieineaidd yn gadael yn feddal yn gyflym, felly nid oes angen stiwio a choginio nhw fod yn hir.
 4. Gan ddefnyddio dail ar gyfer stwffio, byddant yn cael gwared â gwlychu gwyn ar y gwaelod ac yn sefyll mewn dŵr berw am ychydig funudau.

Salad syml o bresych Pekinese

Y pryd cyntaf, y dylid ei baratoi a'i blasu'n bendant - yn salad gyda bresych a ham Pekinese. Gwnewch yn syth cyn ei weini a'i fwyta, heb ei gynaeafu i'w ddefnyddio yn y dyfodol. Caiff ham ei ddisodli'n llwyr gan gyw iâr neu selsig wedi'i ysmygu. O'r swm penodedig o gynhyrchion am 15 munud, bydd yn troi allan i baratoi 4 dogn o fyrbryd blasus.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff pob cydran ei falu â chiwbiau neu brwsochkami.
 2. Mayonnaise tymor.
 3. Cychwynnwch ac yna gwasanaethu.

Rholiau bresych bresych bresych - rysáit

Bresych Peking da, y mae'r ryseitiau'n rhagdybio stwffio ei dail. Os ydych yn cymharu'r prydau hyn â rholiau bresych traddodiadol , yna maent yn haws, yn haws ac yn gyflymach i'w paratoi, ac mae'r blas yn fwy cain a sudd. Fel llenwi, gallwch chi gael ei dynnu'n draddodiadol gyda reis neu unrhyw gymysgedd o lysiau wedi'u stiwio. Bydd y pryd ar gyfer 4 person yn barod mewn awr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Paratowch ddail a stwffio o gig, winwns a reis.
 2. Gwneir y biledau a'u rhoi mewn llong.
 3. Trowch y winwns a'r moron wedi'i sleisio, ychwanegwch hufen sur gyda tomato, arllwys gwydr o ddŵr, ychwanegwch y cymysgedd i flasu ac arllwys i'r mowld.
 4. Brechwch bresych bresych bresych mewn ffwrn dan orchudd neu ffoil am 40 munud.

Rysáit o kimchi o bresych Pekinese yn Corea

Mae bresych Peking marinog , y mae ryseitiau'n cael eu gwerthfawrogi'n arbennig gan gariadon o fyrbrydau sbeislyd a sbeislyd gydag acen Corea, yn cael ei baratoi gyda phupur coch arbennig ar ffurf ffugiau, y gellir eu canfod mewn adrannau arbenigol (Asiaidd) o archfarchnadoedd. Mae saws pysgod hefyd wedi'i werthu. Un diwrnod gallwch chi roi cynnig ar y byrbryd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae dail wedi'u halenu, wedi'u gadael am 2 awr, wedi'u golchi.
 2. Mellwch sinsir, garlleg a winwns, cymysgwch â moron, plu, blychau ac oeri, wedi'u melysu â mochyn, wedi'u coginio o ddŵr a blawd.
 3. Mae Promazyvayut wedi derbyn pob cymysgedd sbeislyd, wedi'i goginio ar ben ei gilydd.
 4. Mewn diwrnod, gellir samplu kimchi o bresych Peking.

Bresych Pekinese Braised

Wrth ddewis yr hyn y gellir ei goginio o bresych Peking, peidiwch â cholli'r dewis o ddiffodd y llysiau. Mae'r canlyniad terfynol yn ddysgl flasus ar gyfer addurno, byrbryd neu lenwi dirwy ar gyfer cacennau cartref . Gall tomatos ffres gael eu disodli gan past tomato, ehangu'r bwyd, ychwanegu llysiau neu gig arall. Bydd 4 rhan o'r bwyd yn barod mewn hanner awr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Roedd y taflenni'n sownd, yn gorwedd i achub llysiau a'u gadael nes eu bod yn feddal.
 2. Tymorwch y bwyd gyda tomato a sbeisys, stwff ychydig yn fwy.

Cawl gyda bresych a chyw iâr Tseiniaidd

Yn yr achos hwn, mae'r rysáit ar gyfer paratoi bresych Peking yn rhagdybio derbyn pryd poeth, a fydd yn briodol i wasanaethu ar gyfer cinio cartref. I roi'r rysáit ar waith mae angen sosban arnoch gyda gwaelod trwchus. Yn y gwreiddiol, paratoir y dysgl o frostiau cyw iâr, ond gallwch chi gymryd unrhyw gig arall, a'i berwi i hanner coginio. Bydd poeth i 8 o bobl yn barod mewn awr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Yn yr olew ffrio garlleg, sinsir a chig, sefyllwch ar y tân am 5 munud, tyfu gyda sbeisys.
 2. Taflwch bresych a winwnsyn wedi'i sleisio, arllwyswch saws soi, finegr, cawl, berwi am 15 munud.
 3. Cawl wedi'i weini gyda bresych Peking gyda nwdls Tseiniaidd wedi'u berwi ar wahân, a'i roi'n uniongyrchol ar y plât.

Bresych Pekinese wedi'i stwffio

Bydd byrbryd oer gwych, sy'n addas ar gyfer gwasanaethu fel brecwast, ac ar gyfer cinio neu ginio, yn croesawu'r rhai sy'n gwylio eu pwysau. Mae bresych coginio wedi'i stwffio â chaws yn cynnwys isafswm o galorïau, ond mae'n ymddangos yn rhyfeddol o flasus a blasus. Mae 6 dogn o'r dysgl yn cael eu gwneud yn gyflym, mewn dim ond 30 munud, ond mae angen o leiaf 12 awr o fwyta.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Pibwyr yn pobi yn y ffwrn, yn lân, yn torri.
 2. Cymysgwch y caws wedi'i sleisio, yr garlleg, y glaswellt.
 3. Trowch y taflenni o'r neilltu, gan ddatguddio'r fforch fel blodyn, a cholli'r llenwad.
 4. Plygwch y dail, gan roi fforc i'r edrychiad gwreiddiol, wedi'i lapio mewn ffilm a'i roi i ffwrdd yn yr oergell am y noson.

Bresych Pekinese wedi'i Rostio

Brech Pastio wedi'i Rostio gydag wy - dysgl maethlon ardderchog ar gyfer cig, pysgod neu ddysgl ar wahân ar gyfer cinio hawdd. Fe'i gwneir yn 4 dogn o fwyd i bawb am 15 munud, ac mae'n ymddangos yn sudd, blasus a defnyddiol. Gellir ategu'r amrywiad sylfaenol, a ddisgrifir isod, gyda llysiau, sbeisys a sbeisys eraill i'ch blas, yn ogystal â thymor gyda lawntiau wedi'u torri'n fân.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae pekinko wedi'i ysgubo wedi'i ffrio gyda nionyn mewn olew am 7 munud, blasu i flasu.
 2. Arllwyswch y melyn wyau, sefyllwch ar y tân ychydig yn fwy, yn troi, ac yna'n gwasanaethu i'r bwrdd.

Rholiwch o bresych Pekinese

Gall ryseitiau ar gyfer coginio bresych Tsieineaidd fod y rhai annisgwyl, fel yn yr achos hwn. Defnyddir y llysiau wedi'u sleisio fel elfen ar gyfer llenwi'r gofrestr byrbryd, wedi'i wneud o lavash Armenia tenau. Gellir ategu'r pryd gyda ham, selsig, berdys, cran coch neu gyw iâr wedi'i fwg. Gellir gwneud 4 dogn o fyrbrydau blasus mewn 20 munud.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Golchwch y caws, cymysgu mayonnaise gydag arlleg, torri'r pekinka a chyw iâr.
 2. Mae un lavash wedi'i orchuddio â chaws a hanner y slicing llysiau.
 3. Gorchuddiwch gydag ail haen, gorchuddiwch ef â mayonnaise garlleg, gosod cig, bresych.
 4. Plygwch y pita gyda'r rholiau bresych Tseiniaidd.