Bwst wedi'i stiwio â thatws - y ryseitiau mwyaf blasus ar gyfer coginio pryd syml

Mae bresych wedi'i stiwio â thatws yn opsiwn ennill-ennill ar gyfer addurno pryd o ddydd i ddydd. Gall dibynnu ar gyfansoddiad y dysgl fod yn ddysgl flasus, blasus na maethlon, yn ddefnyddiol iawn i ffeilio am yr ail ar gyfer cinio neu ginio.

Sut i roi allan bresych a thatws?

Ni fydd llawer o ymdrech gan y cogydd, gyda llaw, yn y rysáit iawn ac yn argymhellion rhesymol.

 1. I gychwyn, ei dorri a'i dorri i mewn i datws mawr, bresych wedi'i dorri'n frwnt.
 2. Wrth ychwanegu nionod a moron, mae'r llysiau wedi'u cyn-wisgo mewn llysiau, menyn neu gymysgedd o ddau fath o olew.
 3. Ychwanegwch bresych, tatws, llysiau stew yn eu sudd neu ychwanegu fel bo angen dwr, cawl, sudd tomato.
 4. Gellir coginio bresych wedi'i stiwio gyda thatws gydag ychwanegu cig, madarch, cynhyrchion mwg neu lysiau.

Sut i roi allan bresych a thatws mewn padell ffrio?

Mae'r rysáit ar gyfer bresych wedi'i stiwio â thatws yn hawdd i'w wneud mewn padell ffrio. Bydd y broses o driniaeth wres yn fwy ansoddol os ydych chi'n defnyddio llong haearn bwrw neu un arall â gwaelod trwchus. Er mwyn gwneud y bresych yn fwy meddal, rhaid ei ffrio'n gyntaf gyda phast llysiau am 10 munud.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Nionwns ffres a moron.
 2. Ychwanegwch bresych, yna tatws a sudd tomato, tymor gyda màs llysiau.
 3. Gorchuddiwch y cynhwysydd gyda chaead a stewwch y cynnwys nes bod y cynhwysion yn feddal.
 4. Ar y bresych ffres wedi'i stiwio'n barod gyda thatws wedi'i draddodi gyda gwyrdd neu garlleg.

Tatws wedi'i stewi gyda sauerkraut

Mae'r rysáit nesaf ar gyfer bresych wedi'i stiwio â thatws yn cynnwys ei ddefnyddio fel cynnyrch sylfaenol o sauerkraut. Bydd y canlyniad yn ddysgl fwy bywiog gyda blas am ddymunol. I gael gwared ar asidedd gormodol, gallwch olchi'r biled neu ychwanegu siwgr i flasu.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae winwnsyn yn winwns wedi'u ffrio a'u brisged wedi'u torri.
 2. Ychwanegwch y ciwbiau o datws, ffrio hyd nes eu hanner wedi'u coginio, yna gosodwch y golchi a'u pwysau fel y bresych sydd ei angen.
 3. Tymorwch y cynhwysion, eu stiwio dan y caead nes bod y bresych a'r tatws yn feddal.
 4. Sauerkraut wedi'i stiwio wedi'i orffen gyda thatws a wasanaethir gyda gwyrdd.

Bwst wedi'i stiwio â thatws a chyw iâr

Bydd prydau hunangynhaliol, nad oes angen dysgl ochr, yn bresych wedi'i stiwio â chig a thatws. Yn yr achos hwn, defnyddir ffiled cyw iâr, ond os dymunir, gallwch chi gymryd cig arall: coesau cyw iâr neu gluniau, pork neu eidion, gan guro'r cynnyrch bron yn barod cyn ychwanegu llysiau i'r llong.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cewch winwnsyn mewn olew, moron, ychwanegu ffiled ar ddiwedd y ffrio.
 2. Nesaf, tatws lleyg a bresych.
 3. Arllwyswch mewn dŵr, diffoddwch y cynhwysion nes eu bod yn feddal.
 4. Ychwanegwch dresgliadau, law, garlleg.
 5. Ar ôl ychydig funudau, bydd bresych wedi'i stiwio gyda chyw iâr a thatws yn barod i wasanaethu.

Stuc porc gyda bresych a thatws

Mae bresych wedi'i stiwio â thatws yn ennill cyfoeth unigryw wrth goginio gyda porc ffres, ac yn ddelfrydol gyda asennau porc. Mae'n fwy cyfleus i chwysu dysgl mewn sosban fawr neu mewn padell ffrio ddwfn, ond heb unrhyw gystadleuaeth bydd creu coginio, a ddiddymwyd yn y fantol mewn cauldron mewn natur.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ffrio'r asennau o bob ochr.
 2. Maent yn rhoi winwns a moron, yn ffrio am 10 munud arall.
 3. Taflwch tomatos wedi'u sleisio neu ddaear, ac ar ôl 10 munud, ychwaneguwch bresych a datws wedi'u torri.
 4. Ychwanegwch y dŵr, tymho'r ddysgl a'i falu dros dân cymedrol dan y caead.
 5. Ar barodrwydd yr asennau â bresych a thatws, mae'r stiwiau'n cael eu hamseru â persli a'u cyflwyno i'r bwrdd.

Tatws wedi'u brais gyda blodfresych - rysáit

Bydd tatws maethlon â blodfresych yn faeth maethlon ac ar yr un pryd, yn ddysgl ochr hawdd a defnyddiol neu ddysgl annibynnol. Gallwch chi wneud set laconig o sbeisys neu ychwanegu at y llysieuog yn sydyn neu'n gyffyrddus â tomato adzhika, cymysgwch hops-suneli, perlysiau Provencal, tymhorau eraill i'w dewis.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch y winwnsyn mewn olew.
 2. Ychwanegwch y tatws, ffrio tan barod.
 3. Taflwch garlleg, cywiro, cyri, law, tywallt mewn dŵr, gosodwch anhwylderau bresych.
 4. Ar ôl 10-15 munud o goginio ar wres canolig, bydd blodfresych wedi'i stiwio gyda thatws yn barod.

Bwst wedi'i stiwio â thatws a stew

Bydd bresych wedi'i stiwio â thatws yn troi o farnais i ddysgl maethlon a phwys os yw ar ddiwedd y pryd bwyd yn ychwanegu at y stwff. Gall y biled fod naill ai porc, cig eidion, dofednod, cwningod neu dwrci. Yn lle olew llysiau, gallwch ddefnyddio braster arwyneb o stew.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn olew neu winwns ffres gyda moron.
 2. Ychwanegwch bresych, ac ar ôl 10 munud o datws, past tomato a dŵr.
 3. Taflu tywelion, gorchuddio'r cynhwysydd gyda chaead a chaniatáu i gydrannau gael eu paratoi.
 4. Ewch yn y stew, cynhesu am 5 munud a thynnwch y cynhwysydd o'r tân.

Bara breswyl gyda madarch a thatws

I bresych bresych wedi'i stiwio â thatws heb gig yn yr un maethlon, gallwch ei goginio trwy ychwanegu madarch: cyw iâr, madarch neu unrhyw goedwig. Mae tatws yn yr achos hwn yn cael eu hychwanegu mewn cyn-goginio hyd nes eu bod wedi'u lledaenu, a fydd yn trawsnewid blas olaf y dysgl er gwell.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Boilwch y tatws wedi'u tywallt am 10 munud, arllwyswch i mewn i gribog, ganiatáu i ddraenio.
 2. Madarch ffres gyda winwns.
 3. Ychwanegu moron, bresych, paprika, ffrio am 2 funud.
 4. Rhowch tatws, ychwanegu dŵr, taflu sbeisys, stiwio am 15 munud.
 5. Ar ddiwedd y hongianau, mae garlleg yn gymysg.

Bwst wedi'i stiwio gyda chig pysgod a thatws - rysáit

Wedi'i baratoi'n elfen o'r cynhwysion sydd ar gael, ac mae'n ymddangos fel bresych wedi ei goginio'n arbennig o flasus gyda chig pysgod a thatws. Mae'n gyfleus i ddefnyddio clwglig wedi'i baratoi'n barod, ond mae'n well gwneud y cynnyrch eich hun trwy dorri unrhyw ffiled cig gyda chodi bwlb.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch y winwns a'r moron gyda'r olew cynhesu.
 2. Ychwanegwch faged cig, coginio am 5 munud, gwasgu crompiau.
 3. Lletychwch bresych, ac ar ôl 5 munud o datws.
 4. Tymorwch y dysgl i flasu, arllwyswch mewn cymysgedd o ddŵr a sudd tomato, gadewch iddo eistedd nes bod y llysiau'n barod o dan y caead, gan ychwanegu garlleg ar y diwedd.

Bwst wedi'i stiwio â thatws a selsig

Mae bresych wedi'i goginio gyda tatws a selsig neu selsig yn cael maethlondeb sbeislyd ac ychwanegol dymunol. Gallwch rywfaint o adfywiad o'r dechnoleg glasurol a choginio yn hytrach na fforc gwyn Savoy neu Peking, tra'n addasu amser y galon.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Tatws, wedi'u torri'n giwbiau, berwi bron nes eu coginio.
 2. Croeswch winwnsyn winwnsyn a moron wedi'i sleisio.
 3. Ychwanegwch bresych, dŵr a chysglod, taflu tatws heb broth a phob tymheredd.
 4. Gludwch y cynhwysion o dan y caead am 10 munud, ac ar ôl hynny maent yn gwasanaethu â pherlysiau ffres.

Bwst wedi'i stiwio â thatws yn kazan

Gellir coginio stwff tatws gyda bresych a phast tomato mewn cauldron gydag ychwanegu llysiau eraill. Bydd ychwanegiad cytûn yn melys pupur, coesau neu seleri bwlgareg melys. Mae'n bosibl ailosod y winwns gyda lemwn, a chreu tomato gyda tomatos ffreslyd neu yn eu sudd eu hunain.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch y winwns a'r moron mewn olew.
 2. Ychwanegwch bresych, ac ar ôl 5 munud o datws.
 3. Mae llysiau wedi'u paratoi ar y cyfan wedi'u paratoi â phupur Bwlgareg, wedi'u dywallt i mewn i gymysgedd o glud dwr a thomato, tymhorau a pherlysiau yn cael eu taflu.
 4. Diddymwch y cydrannau hyd yn barod.

Bwst wedi'i stiwio â thatws yn y ffwrn

Mae'n gyfleus i'w ddefnyddio i ddiddymu llysiau gan ffwrn. Gellir coginio'r dysgl mewn cyfansoddiad llysiau yn unig neu gampio'r teulu gyda chreu coginio blasus a maethlon gyda chig eidion , cyw iâr neu borc wedi'i fri wedi'i fridio mewn padell ffrio . Yn hytrach na sudd tomato, mae'n bosibl defnyddio past wedi'i wanhau mewn broth.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ffrwythau'r cig eidion wedi'i dorri mewn olew, ei roi mewn mowld neu sosban.
 2. Ychwanegwch bresych wedi'i dorri, winwns a moron a chiwbiau tatws.
 3. Tymor sudd tomato i'w blasu, arllwyswch llysiau â chig.
 4. Gorchuddiwch y cynhwysydd gyda chaead neu ffoil, a'i hanfon i'r ffwrn wedi'i gynhesu i 200 gradd.
 5. Ar ôl 1.5 awr, bydd bresych wedi'i stiwio gyda chig eidion a thatws yn barod.

Bwst wedi'i stiwio â thatws yn yr aml-gyffwrdd

Bydd rysáit ddyfeisgar ar gyfer bresych wedi'i stiwio â thatws mewn multivarque yn eich galluogi i gael pryd blasus ar gyfer pryd teuluol gydag ychydig iawn o ymdrech. Mae croeso i unrhyw arbrofion o ran defnyddio gwahanol fathau o gig, llysiau, ychwanegion sbeislyd a blasus, pob math o sbeisys, glaswellt.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch winwns a moron mewn powlen o olew a ffrio am 10 munud ar "Baking".
 2. Ychwanegwch y tomato ffrio, pripuskayut yn yr un modd am 5 munud.
 3. Taflwch bresych wedi'i dorri, ciwbiau tatws a phob tywallt i mewn i bowlen, arllwyswch mewn dŵr.
 4. Symudwch y ddyfais i "Quenching" a choginiwch am 40-50 munud.