Cacen Siocled - 8 ryseitiau gorau ar gyfer pwdin blasus

Cacen siocled blasus, blasus yw breuddwyd unrhyw ysgogwr siocled a pwdin gyda'i gyfranogiad. Ydych chi eisiau pobi eich hun a'ch teulu gyda'ch hoff drin? Darllenwch y deunydd isod a gweithredu eich cynlluniau.

Sut i goginio cacen siocled?

Mae unrhyw rysáit ar gyfer cacen siocled yn hawdd i'w berfformio. Y prif beth i'w gofio yw rhai rheolau sylfaenol sy'n cyd-fynd â bron pob amrywiad:

 1. Mae dirlawnder blas ac arogl yn dibynnu ar y rhan o goco a ddefnyddir.
 2. Trwy leihau neu gynyddu ei swm, mae angen lleihau neu gynyddu cynnwys y blawd yn gyfrannol, gan gynnal dwysedd cywir y toes.
 3. Ar gyfer tyfu, gellir defnyddio unrhyw sylfaen ddewisol, y gellir ei ychwanegu at ffrwythau sych, sleisys ffrwythau, aeron neu gnau.

Cacen siocled gyda cherry

Un o'r opsiynau symlaf, fforddiadwy, ond dim llai blasus ymhlith pwdinau o'r fath yw'r cacen siocled gydag hufen sur. Yn yr achos hwn, bydd yn cael ei ategu gyda cherios heb hadau. Cyfrifir y cyfrannau ar gyfer siâp 24-28 cm mewn diamedr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhoddir cydrannau o'r rhestr mewn powlen, cymysgu ac arllwys finegr.
 2. Mae'r cynnwys yn cael ei ddrwgio am 5-7 munud gyda chymysgydd.
 3. Lledaenwch y sylfaen fisgedi i mewn i fowld a phenderfynu am awr mewn ffwrn gwresogi i 175 gradd.
 4. Gwyliwch y cacen, rhowch fag a'i anfon i'r oer am 2 awr.
 5. Torrwch yr haen yn ddarnau hydredol 3-4, chwistrellwch bob impregnation, gan ychwanegu at ceirios.
 6. Addurnwch y cacen siocled i flasu.

Cacen banana siocled

Yn gytbwys ac yn gytbwys â blas, gallwch chi gacen siocled gyda bananas. Mae'r olaf yn adnewyddu'r palet clasurol, yn cyflwyno newyddion, yn gwneud y toes yn fwy llaith, ac mae'r llenwad yn fwy tendr a bregus. Fel yn yr achos blaenorol, bydd angen tri dimensiwn ar y ffurflen.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rinsiwch gyda hanner y melyn siwgr, a'i chwipio â gweddillion proteinau.
 2. Cyfunwch y màs melyn gyda hanner protein, cuddio mewn un banana pure, chwistrellu cynhwysion rhydd, cymysgu a chwistrellu'r proteinau sy'n weddill.
 3. Bacenwch ar 195 gradd 40 munud, yna ei oeri a'i dorri i mewn i haenau 3-4.
 4. Maent yn eu chwistrellu gydag hufen wedi'i gymysgu â siocled wedi'i doddi, gan ychwanegu gyda sleisen o bananas.
 5. Addurnwch y cacen siocled i flasu.

Cacen Crempog Siocled

Bydd cacen o grawngenni siocled, wedi'u huwch mewn hufen wedi'i chwipio, yn synnu hyd yn oed yn goginio tymhorol. Gan ddefnyddio, mae'n ymddangos, cyfres banal o gydrannau a thechnoleg gyntefig, rydym yn cael campwaith coginio, nid yn israddol i flas pwdinau blasus.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae cydrannau swmp yn gymysg, ychwanegwch y darn, braster, llaeth a thorri'r màs gyda chwisg.
 2. O'r sylfaen a gafwyd ar sosban ffrio, crewch gacennau crefyddol traddodiadol.
 3. Chwiliwch yr hufen gyda powdwr, gorchuddiwch ef gyda chymysgedd o grempic, pentyr gyda chabell.
 4. Arllwyswch gacen siocled syml gyda siocled wedi'i doddi a'i addurno gydag aeron.

Cacen bisgedi siocled

Mae cacen siocled gyda dŵr berw bob amser yn llwyddo i fod yn anadl, lwcus ac uchel. Wrth baratoi sylfaen bisgedi fel hyn, mae'r risg o fethiant yn cael ei leihau, gan roi canlyniad ardderchog ar yr allbwn. Er mwyn pobi yn yr achos hwn, mae angen gallu canolig arnoch chi.

Cynhwysion:

Ar gyfer hufen;

Paratoi

 1. Mewn powlen, cymysgwch yr holl etholwyr rhydd.
 2. Ychwanegwch y cymysgedd wy gyda menyn a llaeth, cymysgu ac arllwys dŵr berw.
 3. Trowch y toes, arllwyswch i mewn i long a chogwch am 5 munud ar 220 gradd a 50 arall ar 180 gradd.
 4. Mae cacen wedi'i oeri ar y gril wedi'i dorri i mewn i 3-4 gwasanaeth, sgim gyda hufen chwipio ac hufen sur.
 5. Arllwyswch wyneb y cacen siocled gyda gwydredd.

Cacen siocled ac oren

Gall cacen siocled hyfryd a blasus gyda hufen syndod cain, wedi'u hysgeisio mewn nodiadau sitrws fodloni'r hyd yn oed y gourmetau mwyaf anodd a diflas. Nodir y cyfrannau ar lwydni 21cm o ddiamedr.

Cynhwysion:

Ar gyfer hufen:

Paratoi

 1. Toddi menyn gyda siocled, arllwyswch mewn coffi, sudd cynnes, taflu'r chwistrell a'r cymysgedd.
 2. Rinsiwch gyda gwydraid o ieir siwgr, a gyda gweddill y protein hyd nes y brigiau.
 3. Cyfunwch y sylfaen gynnes gyda'r cymysgedd melyn a'r cydrannau mwyaf swmpus, chwistrellu proteinau.
 4. Pobwch fisgedi 50 munud ar 180 gradd, ar ôl 10 munud, tynnwch y graig, ei oeri a'i dorri i mewn i 3 cacen.
 5. Cymysgwch y zest gyda'r powdr a'r sudd a gadael am 30 munud.
 6. Rhowch y cymysgedd ar blât, ychwanegwch y melyn, y proteinau, y starts, cynhesu hyd yn drwchus, hidlo.
 7. Cymysgwch yr hufen gyda menyn, oeri ac ychwanegu hufen chwipio.
 8. Ymunwch y cacennau o gacen siocled gyda syrup, gorchuddiwch hufen ac arllwys gwydro.

Cacen Mousse Siocled

Mae darganfyddiad ar gyfer y rhai nad ydynt am drafferthu gyda phobi yn gacen siocled heb eu pobi , yn cael eu perfformio yn ôl y rysáit isod. Mae'r cyfuniad o gwcis gyda mousse ysgafn ar sylfaen greg, wedi'i orchuddio â gwydredd, yn creu teimlad go iawn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae cwcis yn ddaear, wedi'u cymysgu â menyn, llaeth a'u lledaenu i fowld.
 2. Cynhesu a diddymu'r gelatin a'i gymysgu i mewn i gymysgedd o gaws bwthyn, siocled wedi'i doddi a fanila.
 3. Rhowch yr hufen chwipio, lledaenwch y màs ar y bisgedi, a anfonir at silff yr oergell.
 4. Llenwch y pwdin oer gyda gwydredd.

Cacen siocled lenten

Gellir pobi cacen siocled heb wyau a chynhyrchion anifeiliaid eraill mewn cefnogwyr llysieuol cyflym neu weini. Ar gyfer bricyll trwytho, mae oren neu unrhyw jam arall yn addas.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cyfunwch y cydrannau rhydd a llaith, cymysgu a pobi'r gacen.
 2. Ar ôl oeri, caiff ei rannu'n rhannau hydredol, wedi'i chwythu â jam a'i chwistrellu â chnau.

Cacen siocled yn y multivark

Nesaf, byddwch chi'n dysgu sut i bobi cacen siocled gyda multivark. Yn yr amodau a grëir gan y ddyfais, mae'r toes wedi'i berwi'n berffaith, mae'n troi'n wych ac yn ysgafn. Mae coginio pwdin fel hyn yn bleser ac nid oes angen trafferthu gyda'r ffwrn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r cacen siocled ar kefir wedi'i addurno mewn tri chyfrif. Mae'r holl gynhwysion ar gyfer y toes yn cael eu cymysgu a'u lledaenu i mewn i lawer o fwyd.
 2. Ar ôl 100 munud o'r rhaglen "Baking" bydd y sail ar gyfer pwdin yn barod.
 3. Ar ôl 10 munud, tynnwch ef ar y graig, oer, rhannwch hi mewn haenau, sy'n cael eu cywasgu gydag anweddiad hufen sur.