Caffein ar gyfer colli pwysau

Mae caffein yn sylwedd a gynhyrchir nid yn unig o goed coffi, te, guarana, cymar, cola, ond gellir ei gynhyrchu'n synthetig hefyd. Mae'r sylwedd hwn, fel rheol, wedi'i gynnwys mewn diodydd, yn effeithio'n gyffrous ar y system nerfol ac yn gaethiwus.

Caffein ar gyfer colli pwysau

Mae caffein yn cael ei ddefnyddio fel llosgydd chwaraeon, trwy ysgogi'r system nerfol. Mae'n gorfodi'r corff i wario mwy o ynni, sy'n arwain at ostyngiad gweithredol yn yr haen brasterog yn y pen draw. Mae'n werth nodi bod caffein yn gweithio yn gyfunol ag ymyriad corfforol ac yna'n rhoi mwy o effaith ychwanegol na'r prif un.

Sut i gymryd caffein am golli pwysau?

Y ffordd hawsaf i ddefnyddio caffein yw yfed y coffi. Y prif beth yw gwneud hyn 15 munud cyn mynd i'r loncian neu'r hyfforddiant, oherwydd yn yr achos hwn, nid yn unig fydd gennych fwy o gryfder ar gyfer gweithredoedd corfforol, ond bydd hefyd yn dychwelyd yn fwy effeithiol.

Y prif gyfrinach - mae'n well gwneud hyn ar stumog cymharol, newynog, neu hyd yn oed ar stumog wag. Os gall y corff gael ynni o garbohydradau syml, bydd yn sicr yn gwneud hynny, ac ni fydd rhannu braster isgwrnol yn ysgubol. Dyna pam y dylech chi greu'r holl amodau ar gyfer tawelu braster cyn toddi eich llygaid a'ch ymdrechion yn dod â ffrwythau go iawn. Ar ôl hyfforddi , yn enwedig aerobig (er enghraifft, loncian), dylech ymatal rhag bwyta am ddwy awr. Mae hyn yn angenrheidiol am yr un rheswm - bod y corff yn parhau i dorri i lawr y cronfeydd wrth gefn, ac nid yw'n gwario'r ynni a geir yn unig gyda bwyd.

Mae rhai, yn eithaf anobeithiol, yn meddwl am roi pigiadau caffein am golli pwysau. Fodd bynnag, nid oes gan y dull hwn unrhyw effeithiolrwydd neu ddichonoldeb profedig, fel y mae clytiau ar gyfer colli pwysau â chaffein.

Caffein mewn tabledi neu ampwl ar gyfer colli pwysau

Mae rhai pobl yn ystyried bod coffi yn aneffeithiol a dewis fersiwn fferyllol o gaffein a fydd yn eich synnu â'i gost isel. Fe'u defnyddir mewn ffordd debyg - yfed 1-3 tabledi 15-30 munud cyn hyfforddi a pheidio â bwyta 2 awr cyn ac ar ôl dosbarthiadau, yn gyfyngedig i ddŵr yfed yn unig.

Caffein ar gyfer colli pwysau: gwrthgymeriadau

Mae caffein yn sylwedd anniogel a dylid ei gymryd o ddifrif. Mae'n anghyfreithlon yn yr achosion canlynol:

Yn gyffredinol, nid yw caffein yn llosgi braster ysgogol iawn iawn, ac felly nid yw ei niwed posibl i'r corff yn rhy gryf.