Cerdyn cyflym ar gyfer te - y ryseitiau symlaf o nwyddau pobi blasus

Pan fydd y gwesteion ar y trothwy, mae pob maestres yn ceisio chwipio troed cyflym ar gyfer te. Dim cymhlethdodau a thrafferth o'r fath, nid yw ryseitiau o'r fath, fel rheol, yn cyflenwi, ac mae'r triniaethau'n flasus ac yn lush, os ydych yn dilyn yr argymhellion dilys. Gellir gwneud coginio ar unrhyw sail a'i llenwi â jam, ffrwythau, aeron neu arllwyswch syrup yn syml.

Peidiau syml a hawdd ar gyfer te

Mae pastelau cyflym yn cael eu paratoi'n gyflym o gynhyrchion a ddarganfuwyd yn yr oergell, ond mae angen ichi ystyried sawl pwynt a chyfuno'r cynhwysion yn gywir. Gellir defnyddio'r ffwrn yn y ffwrn, mewn multivark ac mewn ffwrn microdon a hyd yn oed mewn padell ffrio.

 1. Mae toes cyflym ar gyfer cacen yn cael ei goginio ar wahanol ganolfannau, gall fod yn arllwys kefir, hufen sur neu laeth. Yn aml, pobi wedi ei goginio, fel cydrannau hylif a ddefnyddir lemonâd, dŵr berw a hyd yn oed brew te.
 2. Mae'r cerdyn poeth cyflymaf ar gyfer te yn cael ei gael o'r pastri puff a brynwyd. I wneud hyn, caiff y biled ei ddadmer, os oes angen, ei gyflwyno a'i addurno â thrin, a'i lenwi â stwffin melys neu godidog.
 3. Os oes angen i chi baratoi toes crwst byr, ni allwch aros nes i'r olew a'r sylfaen gael eu rhewi. Mae'r cynhwysion yn gymysg ac yn cael eu cymhwyso ar unwaith, ond yn yr achos hwn mae'r cacen yn fwy egnïol, meddal a llai brawychus.
 4. Er mwyn gwneud cacen melys gyflym, ni ellir melysio'r sylfaen, os defnyddir jamiau a chadodau eraill fel llenwi, felly mae blas y dillad yn dod yn gytbwys.

Cerdyn cyflym ar kefir

Yn draddodiadol, cânt gacen wedi'i lenwi'n gyflym ar laeth llaeth. Mae'r egwyddor o wneud y fath driniaeth yn hynod o syml: cyflwynir pob cydran yn y toes yn ddwywaith, ei chwipio a'i rannu'n 2 ran. Caiff un ei dywallt i mewn i fowld, mae'r llenwad yn cael ei ddosbarthu, mae'r toes sy'n weddill yn cael ei dywallt. Mae pobi yn digwydd ar ffurf 25 cm, amser coginio 35 munud, os caiff y siâp ei chymhwyso mewn maint llai, cynyddir yr amser pobi 10 munud.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch wyau gyda siwgr.
 2. Cyflwynwch fanilla, powdr pobi, menyn.
 3. Arllwyswch kefir.
 4. Arllwyswch y blawd, penglinio'r toes, fel pe bai ar gremacen.
 5. Arllwys hanner y toes i'r ffurf olewog, rhowch y jam.
 6. Arllwys gweddill y toes.
 7. Pobwch am 35 munud ar 180.

Clym gyflym ag afalau

Y pic afal gyflymaf yw charlotte, a gall hyd yn oed yn ei arddegau goginio. Rhaid i bob cydran gael ei guro'n dda, gan fod hyn yn defnyddio cymysgydd. Dosbarthir yr afalau ar waelod y llwydni a'u chwistrellu â siwgr, maent yn dod yn caramel-frown ac yn sudd iawn yn ystod pobi. Bydd angen crwn, 22cm o ddiamedr ar y ffurflen ar gyfer pobi y pie hwn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch brotein â siwgr i fyny hyd at brigiau dwys, cyson.
 2. Curo'r ieir ar wahân i ewyn gwyn, ychwanegu banel a bisgedi pobi.
 3. Cymysgwch yn ysgafn â phroteinau, ychwanegu blawd.
 4. Yn y ffurf olewog, dosbarthwch y sleisen afal, chwistrellwch siwgr.
 5. Arllwyswch y toes, pobi am 40-50 munud yn 180.

Cacennau tywod cyflym

Mae'r crwst byr wedi'i wneud o fenyn wedi'i rewi ac wedi ei oeri ers amser maith, ond os ydych chi am greu cerdyn cyflym gydag jam, yna peidiwch â gwastraffu amser ar y confensiynau hyn o reidrwydd. Bydd y sail ar gyfer y rysáit hwn yn troi allan i fod yn waeth na traddodiadol, yn unig meddal, yn fwy godidog ac nid mor frwd, ond bydd y driniaeth yn troi allan yn ddiflasus.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae olew yn ddaear gyda siwgr, cyflwynir wyau.
 2. Cymysgwch flawd gyda phowdr pobi, arllwyswch i'r toes, gan glymu toes dwys, heb fod yn gludiog.
 3. Dosbarthwch mewn dysgl pobi, mae'r ymylon yn cael eu torri.
 4. Lledaenu allan ar y chinc, addurnwch weddill y toes.
 5. Dewch i baratoi tywod tywod cyflym i de am 25-30 munud yn 190.

Cacen gyflym gyda chaws bwthyn

Mae cacen caws bwthyn cyflym yn cael ei alw'n boblogaidd fel cacen caws brenhinol. Mae paratoi trin yn syml iawn o'r cynhwysion sydd ar gael. Yn y rysáit nodwyd margarîn, caiff menyn ei disodli mewn cyfrannau cyfartal, bydd y blas yn newid rhywfaint, ond nid yn waeth. Dylai'r broses o barodrwydd gael ei fonitro a'i reoli gan yr wyneb euraidd sy'n deillio ohoni. Mae'n ymddangos y bydd y gacen poeth yn cael ei bobi, ond fe'i gweini'n oer, pan fydd y caws bwthyn yn llwyr gadarnhau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch y blawd, 100 gram o siwgr, vanilla, powdr pobi.
 2. Rhowch ran helaeth o'r mochyn o'r toes i mewn i ddysgl pobi.
 3. Rhowch wyau, cyflwyno caws siwgr a bwthyn.
 4. Arllwyswch y màs coch dros y gwaelod, chwistrellwch y toes sy'n weddill.
 5. Bacenwch nes ei fod yn lliw euraidd yn 200 gradd.

Rysáit pêl-droed pwmpen cyflym a blasus

Bydd cerdyn cyflym gyda phwmpen yn coginio heb y drafferth os byddwch yn dewis yr elfen gywir i'w llenwi. Dylai'r pwmpen fod yn ddwys, yn melys, nid yn ddyfrllyd. Cyn ei ddefnyddio, dylid llywi'r llysiau, eu pobi neu eu pobi i feddal, yna mae'r darnau yn cael eu torri neu eu torri, eu hychwanegu at y toes neu eu defnyddio i'w llenwi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Arllwyswch y mango gyda iogwrt, gadewch am 20 munud.
 2. Boilwch y mwydion pwmpen, ei olchi'n cydweddu â chymysgydd.
 3. Rhowch yr wy ar siwgr, rhowch y mango a'r pwmpen.
 4. Arllwyswch y toes mewn ffurf olewog, pobi am 45 munud yn 180.

Clym cyflym ar hufen sur

Mae cacen blasus a syml ar gyfer te yn cael ei baratoi yn y modd o gacen. Llenwch y sylfaen gydag unrhyw ffrwythau sych, darnau o ffrwythau solet: afalau, gellyg, bananas, chwenog. Mewn unrhyw achos, bydd y cacen yn troi'n lush, meddal, ychydig yn llaith, gallwch addurno pasteiod gydag unrhyw wydro neu surop o jam. Gwisgwch fendigedd ar ffurf 25 cm, felly mae'n trin digon i gwmni mawr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch wyau a siwgr, ychwanegwch olew.
 2. Cyflwyno hufen sur, powdwr pobi, fanila a zest.
 3. Arllwyswch y blawd, gan amgáu toes llyfn a llyfn.
 4. Yn y ffurflen olewog, arllwyswch y toes, o'r arannau dosbarthu (pretaplivaya) uchod, wedi'u pacio mewn starts.
 5. Pobwch am 40 munud ar 190 gradd. Mae'r tocyn cyflym hwn yn cael ei weini'n llawn oeri.

Cerdyn cyflym gyda chaws

Mae'r cerdyn cyflym a blasus hwn yn y driniaeth symlaf y gallwch chi ei goginio fel gwestai anhygoel. Gelwir gelyn agored hefyd gyda chaws, diolch i lenwi tenau, crispy a dirlawn. Paratoi pryd bwyd yn gyflym, oherwydd gallwch chi ei wasanaethu ar gyfer brecwast a chinio, pan nad oes amser ac egni i ffwdio gyda phryderon mwy trafferthus.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae olew, halen a blawd yn taflu i mewn i mochyn.
 2. Arllwyswch yn y dŵr, gliniwch y toes, mowldwch y lwmp, ei oeri am 30 munud.
 3. Coginiwch 3 wy.
 4. Caws wedi'i gratio, torri wyau wedi'u berwi, cymysgwch winwns a iogwrt gydag wyau crai, halen.
 5. Rholiwch y toes, gosodwch y llenwad, lapio'r ymylon.
 6. Llenwch y sylfaen gyda melyn, chwistrellu hadau sesame.
 7. Pobwch am 35 munud ar 180.

Cerdyn cyflym o baraffri puff

Gellir pasio pic syml ar gyfer te o bwshri puff, wedi'i addurno mewn rhol, ac fel llenwi, dewiswch unrhyw ffrwythau neu jam gyda sleisennau cyfan . Cael bwyd blasus ar frys, a bydd gwesteion yn sicr yn gwerthfawrogi gyda hwyl. Mae'r sail yn well i ddewis burum, felly bydd y driniaeth yn dod yn fwy llygus ac yn frawychus.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Màs wedi'i ddadmerio i rolio, saim gydag olew meddal, taenellu gyda briwsion bara.
 2. Rhowch y ffrwythau yn torri, chwistrellwch siwgr.
 3. Cwympiwch y gweithle gyda rhol, saim gyda melyn, chwistrellwch siwgr.
 4. Gwisgwch gerdyn cyflym i de 30 munud yn 190.

Cacen banana cyflym

Mae darn yn syml ac yn gyflym â bananas i wasanaethu'n well yn llawn oer, felly mae ei flas yn dod yn fwy dirlawn. Paratowch driniaeth blasus yn y modd y mae cacen, mae'r mân yn troi'n feddal, yn rhydd iawn ac yn hollol nad yw'n rwber. Mae bananas angen meddal, yn llawn aeddfed, nad yw'n ormodol, yn cael ei guddio lemon, sy'n cydbwyso blas siwgr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae un banana wedi'i gludo, wedi'i gymysgu â iogwrt.
 2. Rhowch wyau gyda siwgr mewn ewyn lliw, arllwyswch mewn kefir banana, a menyn wedi'i doddi.
 3. Cyflwyno zest, vanillin, powdwr pobi a blawd.
 4. Mae'r ail banana wedi torri i mewn i giwb, a'i roi yn y toes.
 5. Yn y ffurflen olewog, tywalltwch y toes, pobi ar 190 gradd, parodrwydd ar ôl 25 munud.

Cerdyn cyflym mewn padell ffrio

Anarferol iawn yw'r rysáit am gerdyn cyflym, sylweddoli heb ddefnyddio ffwrn. O ystyried canllawiau syml. Gallwch wneud blas blasus, dim gwaeth na'r clasurol, wedi'i ategu gan bob math o lenwi melys. Coginio yn unig ar y gwres isaf, o dan y cwt.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch wyau gyda siwgr, ychwanegu powdr pobi, blawd, vanillin.
 2. Peeliwch afalau, torri i mewn i giwbiau, chwistrellu â sinamon, a'u rhoi mewn toes.
 3. Arllwyswch y toes i mewn i orsell ffrio olew, gorchuddiwch â chaead a'i bobi am 30 munud ar y gwres isaf.

Cerdyn cyflym yn y microdon

Cafwyd cacen siocled cyflym mewn popty microdon, a elwir hefyd yn "Anghydnwch", gan rysáit syml o gynhwysion syml. Gwisgwch ef mewn un ffurf neu mewn cwpan. Mae cwpanen o goco yn cael ei baratoi, ond os dymunir, gellir ychwanegu'r rysáit gyda siocled tywyll.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch flawd, siwgr, powdwr pobi a choco.
 2. Ar wahân, guro'r wy gyda llaeth a menyn.
 3. Cymysgwch y ddau gymysgedd i gael toes trwchus.
 4. Mae'r dysgl pobi wedi'i lenwi i 2/3 o'r gyfrol.
 5. Mae'r pŵer uchafswm yn cael ei bobi am 2 funud.
 6. Edrychwch ar y parodrwydd, ymestyn y pobi am 1 munud arall.

Cyflym yn y multivariate

Gellir bwyta cacen blasus aml-farc ar gyfer te o bron i unrhyw rysáit. Mae lluniaeth gastrig yn gweithio orau yn y ddyfais. Mae'r cacen yn dod yn lush, trwchus a chorwog. Mae angen y ffwrn gyda'r clawr wedi cau, caiff y falf ar gyfer yr allfa stêm ei dynnu fel bod y bwyd wedi'i goginio. Mae'r cacen gorffenedig wedi'i dorri i mewn i 2-3 cacennau ac wedi'i hysgogi gyda hufen, jam neu wydredd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch wyau gyda siwgr.
 2. I gyflwyno olew, hufen sur, fanila, powdwr pobi.
 3. Ychwanegwch flawd, gliniwch toes llyfn.
 4. Arllwyswch i mewn i bowlen wedi'i oleuo, yn y modd "Bake", coginio am 1 awr.
 5. Mae cacen wedi ei oeri yn cael ei dorri'n ei hanner, rhowch y cacennau gyda jam.