Cerdyn melyn gyda cherios - ryseitiau pobi blasus a gwreiddiol heb laeth ac wyau

Bydd cacen y carreg gyda cherios yn gyfeiliant delfrydol i de neu addurnwch wledd ddifrifol. Bydd y sylfaen heb wyau a menyn yn troi allan yn ffyrnig, yn ddrwglyd ac yn gyfunol â llenwi sudd, sourish yn creu blas anarferol cytûn.

Sut i goginio cacen fach gyda cherios?

Gallwch chi baratoi cerdyn ceirios bras ar gyfer unrhyw rysáit hen trwy ddileu'r wyau o'r rhestr o gynhwysion, gan gymryd lle cynhyrchion llaeth gyda sudd ffrwythau, dŵr neu soda melys, ac mae'r llysiau'n cael eu disodli'n llwyddiannus gyda menyn.

 1. Mae'n bwysig bod yr aeron yn cael eu plicio a'u clymu â starts, bydd hyn yn helpu i osgoi clymu'r gacen yn ormodol.
 2. Paratowyd cerdyn melys gyda cherrylau wedi'u rhewi hefyd, fel gyda cherios ffres, mae angen i chi ddadmerio'r aeron, eu sychu gyda sudd.
 3. Gall iawndal wyau gael ei iawndal trwy ychwanegu bananas, maen nhw'n dda "gludo" y cynhwysion ac yn rhoi blas ardderchog i'r blasus.
 4. Ffordd dda o ychwanegu ystwythder i'r prawf yw ychwanegu blawd fflân, sy'n gyfwerth â'i blawd gwenith yn ei le.

Cacen siocled gyda cherios

Bydd cwt bach anhygoel blasus, lliwgar a bregus gyda cherios a choco yn rhyfeddu pob melys sy'n ymatal rhag bwyta cynhyrchion anifeiliaid. Os dymunir, gellir gorchuddio'r driniaeth gorffenedig gyda gwydredd siocled, wedi'i goginio o ddŵr coco a siwgr. Mae'r sylfaen yn barod ar gyfer coffi, gellir ei weldio o gronynnau toddadwy.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch yr holl gynhwysion sych.
 2. Gwahanwch y coffi a'r olew.
 3. Cymysgwch y ddau gymysgedd yn raddol, gan gymysgu toes llyfn, hylif.
 4. Cyflwynwch aeron sych.
 5. Arllwyswch i'r mowld, pobi 45 munud ar 180 gradd.

Pwyswch feisten feist gyda cherios

Mae toes bara ar gyfer cywion ceirios yn cael ei glinio ar ddŵr cynnes, mae'n dod yn haws, diolch i ddiffyg ei bobi yn codi'n fwy parod ac fe'i pobi yn gyflymach. Mae un anfantais mewn pobi yn dal i fod yno - mae dannedd yn gyflym iawn, felly peidiwch â'u coginio mewn symiau mawr. Gellir gwneud y llenwad o aeron ffres neu wedi'u rhewi, neu ddefnyddio jam, ond mae'n rhaid ei gyfuno â starts fel na fydd y toes yn tyfu.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Punt frost gyda 1 llwy fwrdd. l. siwgr, arllwys gwydr o ddŵr, gadewch tan adwaith gweithredol.
 2. Cysylltwch ar wahân ar gyfer siwgr, olew a dŵr, cyflwyno'r llwy a chlymu'r toes, arllwys y blawd.
 3. Gorchuddiwch â thywel, rhowch y gwres am 1 awr, bydd y toes yn dyblu.
 4. Mwgwd, rhannwch 2 ran anghyfartal.
 5. Lledaenwch y mawr yn y ffurflen, rhowch y ceirios, chwistrellwch siwgr.
 6. Addurnwch gyda gweddill y toes, adael am 15 munud i wahanu.
 7. Lliwwch â siwgr siwgr, pasteisen pobi gyda cherios am 20-30 munud ar 190 gradd.

Cerdyn cerrig ar ddŵr mwynol - rysáit

Mae'r pylu jeli arllwys gyda cherry, wedi'i gymysgu ar ddŵr mwynol yn ymddangos yn eithriadol o wych, bydd grym codi'r swigod yn ddigon er mwyn sicrhau bod y dirgelwch yn uchel. Gellir tywallt aeron i mewn i'r toes, os ydynt wedi'u rhewi, yna peidiwch â'u dadmerio'n llwyr neu gallwch ddosbarthu'r ceirios ar wyneb y cyw, potio ychydig yn y toes.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhwbiwch olew â siwgr, taflu vanillin, powdwr pobi.
 2. Arllwyswch soda, ychwanegu blawd, gliniwch y batter.
 3. Arllwyswch i mewn i ffurflen olew, o'r uchod rhowch garios wedi'i suddio.
 4. Pobwch am 30 munud ar 190 gradd.

Cacen Poppy Lenten gyda cherry

Bydd y rysáit hwn ar gyfer cacen bras gyda cherios yn y ffwrn yn rhyfeddu pob cogydd cartref gyda symlrwydd coginio a chyn lleied o gynhyrchion cyllidebol. Gwnewch ddillad pobi yn y modd y mae criw bach wedi'i gludo, dim ond y rhan fwyaf o'r blawd sy'n disodli'r crwp. Gall toes gludo fod ar ddŵr neu sudd ffrwythau, a fydd yn rhoi blas o anarferol arbennig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Arllwyswch y dŵr gyda dŵr, gadewch am 40 munud.
 2. Rhwbiwch olew gyda siwgr, powdr pobi.
 3. Cyflwyno uwd semolina, ychwanegu blawd.
 4. Cherries sych, padell gyda starts.
 5. Arllwyswch y toes i mewn i ffurflen olew, gosodwch yr aeron, pritaplivaya.
 6. Gwisgwch gerdyn melyn bras gyda cherry am 30 munud ar 190 gradd.

Cacen lenten gydag almonau a cherios

Pecyn ceirios anarferol o flasus gyda brawdiau almon, bydd y ddibyniaeth anhygoel hon yn goncro'r holl ddant melys ac ni fydd llawer yn sylweddoli bod y driniaeth yn cael ei goginio heb wyau, llaeth a menyn. Er mwyn cryfhau'r blas cnau blasus, mae'r toes yn cael ei gymysgu â llaeth almon.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhwbiwch olew gyda siwgr, arllwyswch mewn llaeth, taflu halen a phowdr pobi.
 2. Cyflwynwch y blawd.
 3. Tymor hanner y ceirios yn y blawd, arllwyswch i'r toes.
 4. Arllwyswch y toes mewn ffurf olewog, gosodwch yr aeron sy'n weddill a chwistrellwch betalau almon.
 5. Gwisgwch gacen fach gyda almonau a cherios am 25-30 munud ar 180 gradd.

Cacen tywod lenten gyda cherry

Bydd cacen agored agored gyda cherry yn anhygoel, os ydych chi'n defnyddio biled gyda aeron cyfan fel llenwad, mae angen ei drwchu gyda jam starts neu afal, sy'n llawn pectin, fel nad yw'r cacen yn dirlawn â syrup ac nid yn wlyb. Bydd y toes heb fenyn ac wyau yn troi allan yn fwy ffrwythlon a chryslyd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae siwgr yn malu â menyn, powdr pobi, vanillin a zest.
 2. Arllwys blawd mewn toes trwchus nad yw'n gludiog.
 3. Rhowch y bwndel gyda ffilm, a'i roi yn yr oergell am 1 awr.
 4. Rhowch allan yr haen, trowch mewn sawl man.
 5. Cymysgwch jam gyda jam, rhowch yn y gwaelod, addurnwch weddill y toes.
 6. Cacen bên bri gyda jam ceirios am 30 munud ar 190 gradd.

Cacen lenten gydag afalau a cherios

Paratowyd y cerdyn ceiriog blasus hwn gyda dwr berwedig, sy'n ei gwneud yn denau, yn ddrwglyd ac yn crisp iawn. Mae'r sylfaen yn cael ei baratoi heb unrhyw melysyddion, bydd y melysion o ffrwythau yn ddigon i chi roi bwdin gwych i bawb gartref. Uchafbwynt y delicedd fydd y llenwad, caiff ei baratoi ymlaen llaw ac mae wedi'i ddefnyddio'n oer eisoes.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Siswch y blawd gyda'r powdwr pobi, ychwanegu olew, yna dŵr berw.
 2. Casglwch toes toes a'i roi yn yr oergell am 30 munud.
 3. Mewn padell ffrio gyda menyn, gadewch i'r afalau, ychwanegu siwgr, gymysgedd.
 4. Mellwch y cwcis mewn mochyn, arllwyswch i afalau, cymysgwch. Llenwch y llenwad.
 5. Taflwch ceirios sych i mewn i'r llenwad.
 6. Rholeir y toes, dosbarthwch mewn ffurf gyda byrddau.
 7. Pobwch am 30 munud ar 200 gradd.

Tynnwch y pascyn o faes banana gyda cherry

Bydd cacen o lenten gyda cherry a banana yn troi'n feddal, yn gymharol wlyb ac yn rhyfeddu gydag arogl ffrwythau anarferol. Gall lleihau cynnwys calorig pobi fod, gan gymryd rhan o flawd gwenith ar gyfer grawn cyflawn, a siwgr i fêl neu melysydd artiffisial. Gellir ychwanegu ceirios i'r toes neu, os dymunir, lledaenu dros y cacen.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhwbiwch olew gyda siwgr a banana, tywalltwch y llaeth.
 2. Arllwyswch y blawd.
 3. Arllwyswch y toes i mewn i fowld, dosbarthwch yr aeron.
 4. Gwisgwch gacen fach gyda cherios am 30 munud ar 190 gradd.

Cacen lenten gyda cherios yn y multivark

Pecyn ceirios braf blasus iawn yn y multivarquet , a baratowyd ddim yn fwy anodd na phobi traddodiadol, os ydych chi'n arsylwi amodau'r gwaith gyda'r ddyfais. Peidiwch ag anghofio tynnu'r falf am gyffyrddiad yn rhad ac am ddim a chofiwch na fydd unrhyw gwregys rhwd ar yr wyneb, chwistrellwch y driniaeth gorffenedig â siwgr powdr neu ei addurno â gwydro.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Sifrwch y blawd gyda'r powdr pobi.
 2. Cyfunwch yr olew a'r te.
 3. Arllwyswch siwgr yn y blawd, cyflwyno cynhwysion hylif.
 4. Arllwyswch i bowlen wedi'i oleuo, dosbarthwch ceirios ar ben, pritaplivaya.
 5. Coginiwch am 1 awr.