Manty gyda phwmpen - y ryseitiau gorau o'r toes a llenwi am ddysgl Wsbegaidd blasus

Mae Manty gyda phwmpen yn ddysgl Asiaidd sydd wedi ennill poblogrwydd ymhell o'i wlad tiriogaethol. Bydd amrywiad y bwyd yn eich galluogi i ddewis y rysáit sydd fwyaf addas i'ch blas a'ch hoffterau a mwynhau'r canlyniad o'i weithredu.

Manty gyda phwmpen yn arddull Wsbec

Wrth ddylunio manty gyda phwmpen, gall y rysáit hwnnw amrywio yn dibynnu ar gyfansoddiad cydrannau llenwi ychwanegol, dylech wybod y canlynol:

 1. Paratowyd toes ar gyfer manty gyda phwmpen yn y fersiwn ddilys trwy gymysgu syml o ddŵr a blawd wedi'i halltu, weithiau gydag ychwanegu wyau. Ychwanegir y blawd hyd nes y bydd y coma yn diflannu a chaffael gwead trwchus.
 2. Mae'r sylfaen blawd sy'n deillio o hyd am 40 munud o dan y ffilm, ac ar ôl hynny mae'r bwledi rownd ar gyfer cynhyrchion yn cael eu cyflwyno a'u torri allan.
 3. Addurnwch y manti gyda phwmpen o amrywiaeth o siapiau, ond yn amlach trwy gau yr ymyl gyferbyn yn gyntaf, ac yna'r corneli gyferbyn rhyngddynt eu hunain.
 4. Coginio'r cynhyrchion yn gyfan gwbl ar stêm mewn mantovarka neu steamer arbennig, gan ysgubo'r sylfaen cyn ymgartrefu yn y ddyfais gydag olew.

Llenwi pwmpen ar gyfer mantel

Gan wybod sut i wneud manti gyda phwmpen, mae'n bwysig pennu amrywiad y llenwi pwmpen. Gall fod yn laconig ac yn cynnwys ciwbiau pwmpen yn unig, wedi'u halltu a'u halenu â sbeisys i flasu, neu aml-gyd-destun, wedi'u mireinio a'u gwreiddiol. Mewn unrhyw achos, i gael blas blasus, mae angen i chi ddilyn rheolau syml wrth greu llenwi:

 1. Mae llenwi syml neu gymhleth gyda chyfansoddiad yn cael ei ategu o anghenraid gydag olew neu unrhyw fraster arall, ar gyfer suddlondeb ychwanegol.
 2. Yn ddelfrydol, mae llysiau wedi'u cuddio mewn ciwbiau bach iawn. Wrth ei baratoi, nid yw'n ddoeth defnyddio grater, cymysgydd neu grinder cig, felly mae'r màs llysiau yn colli llawer o sudd.
 3. Mae cnawd pwmpen wedi'i gyfuno'n berffaith ag unrhyw fath o gig a llysiau eraill.
 4. O sbeisys yn defnyddio pupur du neu gymysgedd o sawl math, yn llai aml yn dyrmerig, cyri a sbeisys eraill.

Manty gyda phwmpen a chig

Ceir llinynnau maethlon, maethlon a sudd gyda phwmpen a phiggreg. Bydd yr amrywiad hwn yn bodloni ar yr un pryd bwyta cig a chefnogwyr prydau gyda llysiau. Yn y rysáit dilys a ddefnyddir oen, sydd wedi'i dorri'n fân iawn gyda chyllell sydyn. Yn yr achos hwn, mae'r cynhyrchion yn cael eu gwneud yn haws: gyda chliw fwyd, a all fod yn eidion a phorc. Gellir gwneud 8 gwasanaeth mewn dwy awr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch y sylfaen blawd, rhowch allan a thorri allan y patrymau cylchol.
 2. Cymysgwch y cig oer gyda nionyn wedi'i dorri ac mor fach â phosibl mwydion llysiau wedi'i dorri, tyfu y màs.
 3. Addurnwch siâp y gweithle a ddymunir, eu lledaenu ar y paledau halenog o mantovarki neu steamers a'u coginio am 40 munud.

Manty gyda phwmpen a bacwn

Mae'r rysáit hwn o manti gyda phwmpen yn cael ei weithredu trwy ychwanegu braster. Yn aml, defnyddiwch fraster kurdychny, sy'n rhoi blas oriental dilys i'r cynhyrchion, ond yn absenoldeb y gallwch chi ei gymryd a'i dorri, ei droi mewn grinder cig neu dorri'n fân. Mae'n flasus iawn i'w ychwanegu wrth lenwi gwyrddiau wedi'u torri o ddill neu bersli. Bydd y pryd ar gyfer 8 person yn barod mewn awr a hanner.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae llysiau wedi'u torri'n fân yn cael eu cyfuno â bacwn wedi'i falu, glaswellt a thaweliadau.
 2. Cychwch a llenwch y màs o biledau cylch paratoi sy'n deillio o'r sylfaen blawd.
 3. Clymwch yr ymylon, gan roi'r siâp a ddymunir i'r pylau gyda'r pwmpen a'u coginio am ychydig o 30 munud.

Manty gyda cyw iâr a phwmpen - rysáit

Mae mantas blasus, blasus, maethlon ac ar yr un pryd â cyw iâr a phwmpen yn llwyddiannus. Gallwch ddefnyddio bri cyw iâr neu lwynau o'r coesau a'r gluniau heb groen ac esgyrn. Mae'r cyw iâr wedi'i rewi ychydig, ac ar ôl hynny caiff ei dorri'n fân â chyllell, fel y mae'r mwydion llysiau. Gallwch ychwanegu dill wedi'i dorri'n fân. Bydd pryd ar gyfer 8 o bobl yn barod mewn ychydig oriau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Trefnwch y llenwi, torri'r cyw iâr gyda llysiau a thymoru gyda sbeisys, perlysiau.
 2. O'r toes yn cyflwyno cacennau crwn tenau, eu llenwi â stwffio, tamperi a choginio am 30 munud cwpl.

Manty Llysieuol gyda Pwmpen

Nid yw Manty gyda phwmpen heb gig yn llai blasus. Gan gludo'r toes heb ychwanegu wyau, a stwffio heb gig, gallwch wneud pryd y gellir ei gynnwys yn y fwydlen llysieuol a'i roi i fwyd benthyg. Yn yr achos hwn, defnyddir saim llysiau i ledaenu'r paledi. Arno, mae'r bylbiau hefyd yn cael eu taflu cyn ychwanegu at y llenwi. Bydd 8 gwasanaeth yn barod mewn awr a hanner.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Trowch y ciwbiau nionod mewn padell ffrio i saim nes eu bod yn dryloyw.
 2. Ar ôl cymysgu oeri, ffrio gyda llysiau wedi'u sleisio, wedi'u blasu gyda chymysgedd pupur.
 3. O'r coma blawd a baratowyd ymlaen llaw, gwnewch bylchau, eu llenwi â màs pwmpen.
 4. Clymwch yr ymylon, gan roi y pwmpen i'r pylau'r siâp a ddymunir, a choginio ar gyfer cwpl.

Manty gyda thatws a phwmpen - rysáit

Fersiwn arall o'r pryd dwyreiniol, nad yw'n cynnwys unrhyw fwyd cyflym ac yn addas ar gyfer pryd llysieuol. Mae manty gyda phwmpen a thatws, waeth beth fo'r cyfansoddiad gwael, yn foddhaol ac yn flasus. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ategu'r llenwi â llysiau gwyrdd, mintys ac, os dymunir, zira'r ddaear, a fydd yn rhoi blas dwyreiniol i'r dysgl. Gellir dosbarthu 8 dogn yn 1.5 awr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Paratowch ffrwythau blawd a'i roi'n tenau.
 2. Torrwch i giwbiau bach yr holl lysiau, y tymor i'w blasu, gan ychwanegu braster llysiau bach.
 3. Addurnwch y manti gyda phwmpen a'u coginio am ychydig o 30 munud.

Beddeli pwmpen gyda winwns

Nesaf, byddwch yn dysgu sut i baratoi manti gyda phwmpen a winwns, sydd yn yr achos hwn yw'r prif gynhwysyn, gan roi suddiau a piquancy arbennig i'r sudd. Nid yw'r llysiau yn cael eu ffrio fel mewn fersiwn llysieuol, gan gadw cywilydd. Os yw'n bosib, ychwanegwch fraster neu fenyn i'r llenwad, a fydd yn gwneud y blas yn anghyson. Er mwyn bwydo'r blas Asiaidd, mae angen i wyth o bobl gael eu rhoi 1.5-2 awr o amser.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch y sylfaen blawd dwys a gwnewch y cacennau sylfaen ohono ar y bwrdd powdr.
 2. Mwythau màs llysiau fin, wedi'i blasu gyda'r sbeisys, pupur, podsalivayut a chymysgedd a ddymunir.
 3. Os defnyddir crook, mae hefyd yn ddaear ac yn ymyrryd yn y gwaelod.
 4. Wrth ddefnyddio menyn, ei dorri'n ddarnau, a gosodir pob un ohonynt ar ben y llenwad wrth ffurfio cynhyrchion.
 5. Clymwch yr ymylon a choginio'r biledau sy'n deillio o hyd am hanner awr yn y mantell neu'r steamer.