Pa chwaraeon i'w gwneud - TOP o'r chwaraeon mwyaf poblogaidd ac anferth

Pa fath o chwaraeon i'w wneud - mae pawb yn ceisio dewis yr hyn y mae'n ei hoffi. Mae pobl ifanc yn eu harddegau yn hoffi nofio, mae'n well gan ddynion pêl-droed a chodi pŵer, menywod sydd wedi'u cofrestru mewn aerobeg ac ioga. Mae gan bob rhywogaeth ei ochrau deniadol, ac mae'n werth dod yn gyfarwydd â hwy yn agosach.

Pam mae angen i chi chwarae chwaraeon?

Mae barn bod chwaraeon yn niweidiol i iechyd: gormod o faich gwaith, cyflwyniad cyson i'r amserlen, hyfforddiant cyson. Mae hyn yn rhannol wir am chwaraeon proffesiynol, ond yn gyffredinol, mae ymarferion corfforol ond yn fuddiol. Pam chwarae chwaraeon? Mae meddygon yn rhoi dadleuon o'r fath:

 1. Cryfhau cyflwr iechyd cyffredinol.
 2. Da hwyl, diolch i dôn uchel.
 3. Ffydd yn eich cryfder eich hun, cynnydd o hunan-barch .
 4. Dirlawnder ocsigen o holl gelloedd y corff.
 5. Ffigur hardd.
 6. Dim problemau gyda chysgu.
 7. Gwrthsefyll straen.

Mae gwyddonwyr eisoes wedi profi bod chwarae chwaraeon nid yn unig yn helpu i oresgyn iselder, ond hyd yn oed yn atal datblygiad canser. Dangosodd astudiaeth bedair blynedd pa chwaraeon sy'n ymestyn bywyd:

 1. Tenis neu badminton.
 2. Aerobeg.
 3. Nofio.
 4. Seiclo.

Y rhan fwyaf o chwaraeon poblogaidd

Gan feddwl am ba fath o chwaraeon i'w wneud, mae llawer yn stopio yn y mwyaf poblogaidd, er budd tueddiadau bri neu ffasiwn. Mae un yn dewis ymarferion corfforol i falu'r ffigwr, ac mae'r llall eisiau ymfalchïo o'r gallu i chwarae gyda chylch o ffrindiau, y trydydd yn chwilio am adloniant newydd. Mae gan bawb ei farn ei hun, sef y chwaraeon gorau.

Chwaraeon Tîm

Pa chwaraeon i gael eu cludo, datrys a chefnogwyr gemau tîm, lle mae cyfathrebu'n bwysig, y gallu i weithio mewn grŵp. Wedi'r cyfan, mae llwyddiant pob chwaraewr yn dibynnu ar weithredoedd cyffredin. Dangosodd y pôl sgôr o'r gemau tîm poblogaidd:

 1. Pêl-droed . Un o'r gemau chwaraeon mwyaf enfawr ac ysblennydd.
 2. Pêl-foli. Timau cystadlu, y prif nod - i anfon y bêl fel ei fod yn syrthio ar hanner y cae yn gwrthwynebydd.
 3. Pêl-fasged . Gellir barnu poblogrwydd y gêm hon o leiaf gan y ffaith mai anaml y mae'n bosibl dod o hyd i iard lle na fyddai pêl fasged yn ffonio ar y maes chwaraeon.

Nofio neu redeg

Penderfynu pa fath o chwaraeon i'w wneud, mae'n bwysig ystyried nid yn unig ei phoblogrwydd, ond a yw'n addas i chi. Y rhai sy'n well gan arweinyddiaeth unigol, mae'n well peidio â mynd i'r tîm, lle mae llwyddiant yn dibynnu ar y grŵp cyfan. Ac y rhai sy'n dymuno cynnal eu tôn yn syml, mae'n well rhoi sylw i fformat sylfaenol wahanol. Pa chwaraeon sy'n dda i'ch iechyd chi?

 1. Rhedeg . Fe'i hystyrir yn fwyaf defnyddiol ar gyfer cryfhau iechyd a chwalu'r ffigwr. Nid oes angen offer arbennig, siwt chwaraeon ac esgidiau rhedeg yn ddigon. Atal afiechydon calon ac ysgyfaint yn ardderchog, oherwydd bod rhedeg yn newid cyfansoddiad ocsigen a biocemegol y gwaed.
 2. Nofio . Yn addas ar gyfer amaturiaid a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd, mae'n bosibl goresgyn pellteroedd ar gyfer cyflymder ac ar gyfer cynhesu, ar gyfer eich pleser eich hun. Mae'n bwysig bod pawb yn gallu dewis yr arddull sy'n addas ar eu cyfer:
 3. Crawl, y math nofio cyflymaf;
 4. Crawl ar y cefn;
 5. brwydro ar y fron;
 6. glöyn byw, y math mwyaf cymhleth;
 7. arddull rhad ac am ddim

Chwaraeon pŵer

Pa fath o chwaraeon allwch chi ei wneud i ddynion? Nid yw'n ddewis gwael: codi pwysau, lle mae ymarferion yn cael eu cynnal i godi'r bar, yn ogystal â chodi pŵer, pan fydd yr athletwyr yn cymryd pwysau mwyaf y daflen. Bydd y wobr am yr ymdrech yn rym enfawr a ffigur hardd. Soniwyd am y cystadlaethau cyntaf yn y chwaraeon hyn mewn llawysgrifau hynafol yr Aifft, Gwlad Groeg a Tsieina, a rhyfelwyr cryf Rwsia'r ganrif ddiwethaf synnu'r gynulleidfa ar y bydoedd.

Chwaraeon ymladd

Ymhlith poblogaidd yn ein hamser a chwaraeon ymladd, mae llawer o ferched yn dewis pa chwaraeon i'w gwneud, mae'n well ganddynt karate, judo a sambo. Dyma'r celfyddydau amddiffyn ac ymosod, ac mae'n werth cwrdd â dynion a merched. Mae chwaraeon gweithgar yn dal i gynnwys mathau o'r fath:

 1. Bocsio . Caniateir cystadlaethau pistyll mewn menig.
 2. Ymladd yn y ffordd rhydd . Technegau gyda thaflenni, casgliadau a chapiau, lle mae'n bwysig pwysleisio llafnau ysgwydd yr wrthwynebydd yn erbyn y carped.
 3. Ymladd Greco-Rufeinig . Mae'n wahanol i'r un rhad ac am ddim oherwydd y ffaith ei fod yn cael ei wahardd i wneud lluniau traed.
 4. Sumo - chwaraeon y Siapaneaidd, lle mae angen i chi wthio'ch gwrthwynebydd allan o'r cylch, yn cynnwys penodau o'r sioe.
 5. Taekwondo . Celf y Tseiniaidd, lle mae'r chwythu yn cicio.

Hyfforddiant mewn acrobateg chwaraeon

Pa fath o chwaraeon y gall merched ei wneud? Yn y lle cyntaf - acrobateg chwaraeon. Graceful, flexible figure, lightness of gait - mae'r merched a ddewisodd y gamp hon yn sefyll allan yn y dorf. Felly mae sylw'r cefnogwyr bob amser yn sicr. Ond yn lle acrobateg, mae'n cymryd llawer o waith, ad-dalu'n llawn, deiet caled . Mae dechrau yn y gamp hon yn well gyda 4 blynedd, pan fo'r corff yn haws ei addasu.

Mewn acrobateg, mae'r mathau canlynol yn cael eu gwahaniaethu:

 1. Chwaraeon . Mae'r cyfranogwyr yn perfformio gyda gwahanol raglenni: neidio, dyblu a grŵp.
 2. Syrcas . Mae'n cynnwys genres megis aer, neidio a phŵer, mae'r rhain yn ddatblygiadau ar gyfer perfformwyr syrcas.
 3. Arbennig . Ymarferion ar gyfer hyfforddi athletwyr neu ddawnswyr: neidio, troi, rholio.

Mathau o ioga

A beth i'w ddewis ar gyfer menywod sy'n ceisio cynnal cytgord y ffigur, ond nad ydynt yn barod ar gyfer y llwythi chwaraeon mawr? Opsiwn da yw ioga, ystumau sy'n helpu i gyflawni hyblygrwydd a harmoni ysbrydol. Ei mathau mwyaf poblogaidd yw:

Nid yw Asanas yn rhoi llawer o weithgarwch corfforol, felly nid yw'r gamp hon yn addas ar gyfer y rheiny sydd am gael gwared â chryn bwysau yn gyflym. Ond diolch i'r ffaith bod anadlu a maethiad iawn yn effeithio ar y gyfundrefn, mae'r broses o golli pwysau yn parhau. Oherwydd bod ioga yn cwympo i lawr yr awydd i fwyta'n ormodol, gan ddileu diffygion yn y metaboledd. Beth mae ioga yn ei wneud:

 1. Hyblygrwydd.
 2. Iachau cymalau a esgyrn a anafwyd.
 3. Lleihau pwysau.
 4. Ffigur slim

Chwaraeon deallusol

Pa fath o chwaraeon y dylid eu dewis ar gyfer y rhai nad ydynt yn hoff o ddulliau o frwydr grymus? Yr ateb yw: deallusol. Ymddangosodd yn yr 20fed ganrif a phrofodd yn gyflym fod yr holl nodweddion sydd eu hangen yr un fath â chwaraeon grym: dygnwch, ewyllys, cymeriad. Gelwir y mathau hyn yn gêm, ond mewn gwirionedd mae hwn yn wir chwaraeon deallusol:

 1. Gwirwyr . Fe'i hystyrir yn gynhyrchydd gwyddbwyll, yn yr Oesoedd Canol, roedd yn rhaid i'r holl farchogion wybod y rheolau.
 2. Poker . Ymddangosodd yn gyntaf yn yr 16eg ganrif yn yr Eidal, cynhelir cystadlaethau heddiw ledled y byd.
 3. Pont . Gelwir Papenka o'r gamp hon yn sgriw cerdyn Rwsia, mae chwedl, a honnir bod statws gwleidyddiaeth y Tseineaidd yn penderfynu ar y gallu i ymladd yn y bwrdd bont.
 4. Ewch . Wedi'i wreiddiol yn Tsieina, tua dwy flynedd yn ôl. Mae gwyddonwyr wedi darganfod na all hyd yn oed y cyfrifiadur mwyaf pwerus guro'r crefftwyr gorau.
 5. Gwyddbwyll . Tir brodorol o'r enw India, yn datblygu rhesymeg, y gallu i gyfrifo. Mae twrnameintiau'r Byd yn casglu miliynau o gefnogwyr.

Tenis mawr a bwrdd

Pa chwaraeon allwch chi ei wneud i bobl ifanc? Mae meddygon yn argymell tennis, yn berffaith yn datblygu'r ffigwr, symudedd ac adwaith. Yn ôl rhywogaethau rhannu:

 1. Mae tenis yn cael ei chwarae ar y llysoedd. Yn ôl un fersiwn, am y tro cyntaf mae gêm debyg yn cael ei grybwyll yn lawysgrifau'r Aifft, ar y llaw arall - fe'i dyfeisiwyd yn yr 11eg ganrif yn un o'r mynachlogydd Ffrengig. Yn raddol, fe wnaeth y rheolau wella, ac erbyn hyn mae'r holl freuddwyd chwaraewyr tenis gorau o ennill y twrnamaint mwyaf enwog - Wimbledon.
 2. Tenis Bwrdd . Ar gyfer y gêm mae angen bwrdd a racedi arnoch. Daeth yn enwog yn Lloegr yn y 19eg ganrif fel "ping-pong", heddiw mae'r gamp hon yn boblogaidd ymysg amaturiaid a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd.

Chwaraeon Dawns

Ymhlith y dawnsio chwaraeon mwyaf prydferth ac a argymhellir ar gyfer ieuenctid, yn swyddogol cawsant eu cydnabod fel chwaraeon yn unig yn 1997, oherwydd dyma un o'r disgyblaethau mwyaf cymhleth. Mae'n cynnwys tair rhan o dawnsfeydd:

 1. Safonol.
 2. America Ladin.
 3. Paratowyd.

Ac ar gyfer cariadon pas dawns yn argymell dewisiadau meddal:

 1. Dawns y Ddaear . Mae celf y Dwyrain, yn helpu i dynhau'r ffigur, cryfhau'r cyhyrau, cael gwared ar gymhlethdodau.
 2. Dawnsio Gwyddelig . Datblygu pob grŵp cyhyrau, cryfhau'r llongau .

Snowboard neu sgis

Pan fydd pobl yn gwneud chwaraeon am eu pleser eu hunain, mae'n well ganddynt fathau o gaeaf yn aml: bwrdd eira a sgïo. Gyda dyfodiad eira artiffisial, cynhelir y cystadlaethau hyn ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Pa un o'r chwaraeon hyn y dylid eu dewis, gan ystyried eu galluoedd:

 1. Snowboardio . Disgyn o'r mynyddoedd ar fwrdd arbennig.
 2. Rhyddid . Mae opsiwn cymhleth yn cynnwys neidio o'r gwanwyn a'r driciau ar y llethrau.
 3. Freeride . Sglefrio am ddim, heb lwybrau.
 4. Sgïo traws gwlad . Goresgyn pellteroedd mewn amser cyfyngedig.