Pa mor gyflym i bwmpio cyhyrau gartref?

Mae'r cwestiwn o ba mor gyflym i bwmpio cyhyrau yn y cartref o ddiddordeb i bawb a hoffai fod ar ffurf, ond ar yr un pryd nid oes cyfle i ymweld â'r gampfa . Mae'r corff pwmpio yn ganlyniad i waith hir, parhaus a chaled ar eich pen eich hun, ac mewn achos o'r fath na allwch ei wneud heb hyfforddiant rheolaidd, cynllun meddylgar ar gyfer bwyta a defnyddio dumbbells. Os yw'ch cynlluniau'n syml yn arwain y cyhyrau i mewn i dunnell, gallwch chi wneud ymarferion pŵer cartref. Byddwn yn ystyried yr amrywiad hwn yn fwy manwl.

Pa mor gyflym i bwmpio'r corff yn y cartref?

Daeth cyhyrau'r corff i gyd mewn tunnell, mae ymarferion berffaith syml a hygyrch yn addas iawn:

Mae'n well gwneud cynllun hyfforddi i chi'ch hun: er enghraifft, dechrau gyda 10-15 munud o redeg ar y fan a'r lle, yna perfformiwch yr holl ymarferion hysbys gyda dumbbells ar gyfer dwylo, yna - ymosodiadau a sgwatiau gyda dumbbells, yna perfformio ymarferion ar y wasg (er enghraifft, cornel) ac yna gwthio neu dynnu i fyny. Ailadrodd y rhaglen yw diwrnod yn ddiweddarach, dylai gymryd o leiaf 30-40 munud. Dylid dewis eto am bob ymarfer corff 12-15, nifer yr ymagweddau - 2-3, yn dibynnu ar lefel ffitrwydd corfforol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn pa mor gyflym i bwmpio'ch brest gartref, ychwanegwch fwy o wthio ac ymarfer corff syml i'r cymhleth: mae'r palmant yn gorffwys yn erbyn ei gilydd ar lefel y frest, mae'r penelinoedd yn edrych i'r ochrau. O fewn munud, dylech wthio eich palmwydd i palmwydd eich llaw mor galed ag y gallwch. Ailadroddwch 2-3 gwaith.

Sut i blymu eich coesau yn y cartref yn gyflym?

Er mwyn pwmpio'r cyhyrau'r goes, mae angen cynnwys yr ymarferion hynny sy'n gwneud y mwyaf o'u defnydd yn y rhaglen hyfforddi:

  1. Ar gyfer cyhyrau gastrocnemius : codi ar sanau gyda dumbbells mewn dwylo. Perfformiwch yn araf, 3 set o 15 gwaith. Yna yr un peth, ond ar un goes.
  2. Ar gyfer cyhyrau'r cluniau a'r morgrug : y troedfedd - sefyll yn fflat a dal y dumbbells o'ch blaen, blygu drosodd, gan gadw'r ymgais yn y cefn. Ailadroddwch 3 dull am 15 gwaith.
  3. Ar gyfer y cluniau : ymosodiadau dwfn gyda dumbbells yn y dwylo, am 15 ailadrodd ar gyfer pob coes mewn 2-3 ymagwedd.

Cyhyrau coes ardderchog a rhaff neidio, y gellir eu cynnwys hefyd yn yr ymarferion cymhleth . Rhowch sylw, nid dyma'r ateb i'r cwestiwn o sut i blymu eich cefn gartref yn gyflym. Er mwyn pwmpio cyhyrau'r cefn, mae angen ichi orweddu ar y llawr, gosodwch eich coesau a pherfformio tyfiant 3 set o 12-15 gwaith.