Salad pineapal a champignon

Bydd y salad gwreiddiol bob amser yn gallu addurno'r bwrdd Nadolig a gwesteion. Nawr, byddwn yn dweud wrthych sut i baratoi salad o pinnau a madarch. Er gwaethaf cyfuniad anarferol o'r cynhyrchion, mae'r salad yn dod yn flasus iawn.

Salad gyda chyw iâr, pîn-afal, champignau a chaws

Cynhwysion:

Paratoi

Cyw iâr y fron , yna sliwch a thorri i mewn i giwbiau. Mae wyau wedi'u berwi'n galed a'u torri'n giwbiau. Caws caled tri ar grater mawr. Mellwch y winwns, torri'r platiau â madarch a'u ffrio ynghyd â nionod mewn olew llysiau. Pineaplau wedi'u torri'n giwbiau. Caiff y garlleg ei basio drwy'r wasg a'i gymysgu â mayonnaise. Rydym yn cyfuno'r holl gynhwysion, llenwch y salad gyda'r saws sy'n deillio ohoni a'i weini i'r bwrdd.

Salad gyda chyw iâr, pîn-afal a champignau marinog mewn tarteli

Cynhwysion:

Paratoi

Mae ffiled cyw iâr yn coginio nes bod yn barod, yna wedi'i dorri'n giwbiau. Gyda hylifau a pineappau yn draenio'r hylif ac yn eu torri i mewn i giwbiau. Cyfunwch y cynhwysion, ychwanegwch ŷd, mayonnaise cartref a throi'r salad. Fe'i gwasgarwyd i'r tarteli. Ar ddysgl fflat, rhowch y dail ar y letys, yna rhowch y tarteli a'u rhoi i'r bwrdd.

Y rysáit am salad "Pineapple with champignons"

Cynhwysion:

Paratoi

Madarch wedi torri i mewn i giwbiau neu blatiau. Rydym yn torri'r nionyn. Ffrio'r madarch gyda nionyn nes ei goginio. Coginio bri cyw iâr, chillu a thorri. Pineaplau wedi'u torri i giwbiau bach. Caws caled ac wyau, wedi eu berwi'n galed, tri ar grater mawr. Salad yn gosod haenau, promazyvaya pob haen o mayonnaise, yn y drefn hon: champignons gyda nionod, cyw iâr, pîn-afal, caws caled, wyau. Chwistrellwch y salad gyda dill wedi'i dorri. Ar gyfer addurno, rydym yn gwneud "callas" - plygu'r platiau o gaws toddi gydag amlen, yn y canol rydym yn mewnosod darn o foron wedi'i ferwi. Ac mae'r coesau o flodau yn cael eu gwneud o blu winwns werdd.