Sut i goginio coco - y ryseitiau gorau am ddiod melys blasus

Os nad ydych chi'n gwybod sut i goginio coco, bydd y wybodaeth isod yn eich helpu i ymdopi â'r broblem yn y ffordd orau bosibl. Bydd canlyniad camau syml, syml yn ddelfrydol ar gyfer pob paramedr o'r ddiod: a fyddech cystal â'i flas rhagorol a gwerth maeth uchel o ddiffygiol.

Sut i goginio coco?

Mae gennych syniad o sut i goginio coco yn gywir, gallwch osgoi llawer o ddigwyddiadau wrth wneud diod. Yn ogystal, gan arsylwi ar dechnegeddau sylfaenol technoleg, bydd yn bosibl darganfod yn llawn blas a arogl y cynnyrch sylfaenol, gan arwain at wir hwylustod o gwpan o ddiod anhygoel.

 1. Gellir coginio coco ar ddŵr neu laeth, tra'n derbyn dau wahanol a blas, ac eiddo maeth y ddiod.
 2. Yn aml, i gael amrywiaeth o amrywiadau, mae cyfansoddiad y ddiod yn cael ei ategu wrth goginio neu pan gaiff ei roi gydag ychwanegion neu flasau blas eraill: vanilla, sinamon, cnau cnau, cardamom.
 3. Mae'r powdwr coco yn gyn-daear yn ffracsiwn bach o'r hylif, ac yna'n cael ei gyflwyno i gyfran hylif cyfan a'i gynhesu i berwi.
 4. Pan fyddwch yn gweini, caiff y ddiod ei dywallt i mewn i gwpanau a'i weini, a'i ategu os dymunir ef gyda siwtiau siocled neu gnau, hufen chwipio.

Sut i goginio coco o bowdwr ar laeth?

Gan dderbyn ar gyfer deall sut y mae coco coginio yn cael ei ddeall, dylai'r rysáit gyda llaeth fod y cyntaf o'r rhai y mae'n rhaid i chi eu cyflawni. Mae'r diod parod yn troi allan i fod mor gytbwys â phosib i flasu, yn bodloni'n berffaith, yn bodloni newyn, yn dwyn i fyny ac yn dawelu. Y prif beth yw dewis cynhyrchion eithriadol o ansawdd a bydd y canlyniad yn rhagori ar yr holl ddisgwyliadau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cynhesu'r llaeth i ferwi, tywalltwch gwydr a'i ddiddymu ynddi powdwr coco a siwgr.
 2. Arllwyswch y gymysgedd i mewn i weini llaeth yn gyfan gwbl mewn tyllau tenau, troi, rhoi berw, tynnwch o'r gwres a rhowch ychydig o drwyth.
 3. Arllwyswch y coco blasus dros y cwpanau a chwistrellwch siocled wedi'i gratio os dymunir.

Sut i goginio coco gyda llaeth cywasgedig?

Mae coco yn rysáit y gellir ei werthu gyda llaeth cywasgedig. Yn yr achos hwn, defnyddir dŵr fel y sylfaen hylif, ac nid yw siwgr yn cael ei ychwanegu o gwbl nac mewn symiau llawer llai nag yn y rysáit clasurol. Gellir ychwanegu llaeth cyddwys i'r dŵr trwy berwi, ac ar ôl hynny mae'r diod wedi'i goginio neu ei wneud yn draddodiadol fel y'i disgrifir yn yr argymhellion a gyflwynir isod.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ychwanegir coco i'r llaeth cywasgedig mewn sosban neu sosban a'i droi.
 2. Arllwyswch ddwr berwi ychydig, rhwbio'r màs yn ofalus nes bod yr holl lympiau'n blodeuo.
 3. Codwch y dŵr sy'n weddill, cynhesu'r diod i ferwi a gweini.

Coco gyda marshmallow

Gellir paratoi coco blasus ar gyfer plant ac oedolion gan ddefnyddio'r rysáit canlynol. Ei hynodrwydd yn y ffordd o fwydo, ynghyd â marshmallow marshmallow aer. Ar gyfer yr arogl, mae'r cyfansoddiad yn yr achos hwn yn cael ei ategu â nytmeg y ddaear a sinamon. Bydd hyd yn oed mwy o ddwr pwdin aromatig ar gael os byddwch yn ei fwsio ynghyd â'r marshmallows a osodir ar ei ben yn y ffwrn i'w lliw rhosiog.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rinsiwch y coco gyda siwgr, sinamon, nytmeg a dŵr cynnes nes ei fod yn llyfn.
 2. Cywaswch y cymysgedd sy'n deillio'n raddol i mewn i laeth llaeth, rhowch y ferw ail ferw a'i arllwys i mewn i gwpanau.
 3. Gweini coco poeth gyda marshmallow marshmallows , gan roi ychydig o bethau ym mhob cwpan.

Coffi gyda coco - rysáit

Nesaf, byddwch chi'n dysgu sut i goginio coco mewn cyfuniad â choffi tir naturiol. Bydd y ddiod a dderbynnir yn syndod gyda blas anarferol, ond gwreiddiol iawn, arogl anhygoel a dirlawnder anhygoel. Wrth weini, gallwch addurno'r brig gyda hufen chwistrell, siocled, cnau neu gyflenwad, fel yn yr achos blaenorol, marshmallows bach.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Yn yr achos hwn, mae paratoi coco yn dechrau gyda'r broses o goffi bragu. Llenwch y grawn daear gyda dŵr a'i ddod â berw mewn Twrci.
 2. Mewn cynhwysydd ar wahân, gwreswch y llaeth i ferwi, ei ddiddymu mewn ychydig bach o goco a siwgr, arllwys i mewn i gynhwysyn cyffredin, wedi'i guro â chymysgydd.
 3. Cyfuno coco a choffi wedi'i hidlo, arllwys i mewn i gwpanau, addurno i flasu.

Coco ar ddŵr - rysáit

Y rysáit canlynol ar sut i goginio coco yn gywir heb laeth, dim ond ar ddŵr. Mae'r amrywiad hwn o'r ddiod yn fwy dietétig ac mae'n cynnwys llai o galorïau, sy'n arbennig o ddiddorol i'r rhai sy'n dilyn y ffigur. Bydd blas mwy diddorol o ddiffygion yn digwydd os byddwch chi'n ychwanegu siâp neu fanila ychydig o ddaear.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch powdr coco a siwgr grwbanog, arllwyswch ychydig o ddŵr berw a gwasgu gruel homogenaidd, gan dywallt dŵr poeth yn achlysurol.
 2. Rhowch waelod y diod ar y stôf, ei gynhesu i ferwi, gan ychwanegu sbeisys os dymunir, a'i berwi am 3 munud.
 3. Mae coco yn cael ei weini heb laeth, yn arllwys gwisgoedd ar gwpanau ac yn ychwanegu ffon siamon os dymunir.

Coco yn y microdon

Os nad oes posibilrwydd defnyddio'r ryseitiau clasurol ar gyfer gwneud yfed ar y stôf, bydd dewisiadau amgen yn dod i'r achub. Bydd yr argymhellion canlynol yn eich helpu i ddeall sut i goginio coco gyda ffwrn microdon. Mae'r dull yn ddelfrydol ar gyfer perfformiad yn y gwaith neu os oes angen i chi arbed amser.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae paratoi coco gyda llaeth yn yr achos hwn yn cael ei leihau i wresogi ar y cyd o'r cydrannau yn y ffwrn microdon. Maent yn cael eu cymysgu'n syml mewn cwpan a'u gosod yn y ddyfais am bŵer uchel am 2-3 munud.
 2. Os yw'r llaeth yn dod o'r oergell, mae angen ei gynhesu am 40-50 eiliad.

Sut i goginio siocled o goco?

Bydd llygod melys a chefnogwyr pwdinau siocled yn arbennig o falch gyda'r rysáit canlynol. Yn dilyn argymhellion syml, gall pawb goginio'r siocled poeth mwyaf blasus o bowdwr coco gartref. Gellir addasu melysrwydd y ddiod i flasu, gan ychwanegu mwy o lai o siwgr. Ar gyfer piquancy ac arogl, darperir ar gyfer y delicate mewn rhai achosion gan sinamon, vanilla, nytmeg neu sbeisys eraill.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rinsiwch y coco gyda siwgr a llaeth ychydig cynnes.
 2. Arllwyswch y llaeth sy'n weddill yn raddol a gwres y cymysgedd i ferwi, gan droi.
 3. Ar yr ewyllys, gellir yfed yfed am 3-5 munud, a bydd yn dod yn fwy trwchus ac yn fwy dirlawn.
 4. Gweini, chwistrellu gyda siocled wedi'i gratio, cnau wedi'u torri neu eu huwch â hufen chwipio.

Coco yn y Twrceg

Ymhellach ar sut i goginio coco yn y Twrcaidd. Mae'r gallu lle mae hi'n arferol i dorri coffi yn ddelfrydol i'r diben hwn, gan ei fod yn hyrwyddo gwres gwisgo'r cynnwys ac agoriad mwyaf blas y diod. Ar y llaeth ac ar ddŵr, bydd y canlyniad yn ardderchog a byddant yn falch o flas blasus pa mor barod ydyw.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch goco yn y twrci, siwgr a phinsiad o halen, ychwanegwch ychydig o leau o laeth cynnes a'i droi nes i'r lympiau gael eu diddymu.
 2. Arllwyswch y llaeth poeth sy'n weddill, cynhesu'r diod, ar ôl berwi, arllwys i mewn i gwpan a gweini.

Coco yn y Multivariate

Ymhellach ar sut i goginio coco yn gywir mewn aml-gyfeiriol. Bydd y ddyfais yn darparu diod bregus a chyfoethog heb drafferth dianghenraid. Y prif beth yw diddymu'r holl gydrannau sych yn gyfan gwbl mewn dogn bach o ddŵr neu laeth cyn i'r lympiau ddiflannu a dim ond wedyn ychwanegwch at y sylfaen hylif berwi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Trowch y llaeth i ferwi yn y modd "Varka", gan osod yr amser am 20 munud.
 2. Rinsiwch y coco gyda siwgr a halen, gan ychwanegu llaeth neu ddŵr, arllwyswch i'r bowlen, gan droi.
 3. Coco cynnes gyda llaeth am 10 munud ar "Quenching".
 4. Rhowch yfed, arllwys ar gwpanau a chwistrellu yn ewyllys gyda siocled wedi'i gratio.