Bara Eidalaidd - y ryseitiau gorau o'r nwyddau poblogaidd mwyaf poblogaidd

Mae gan bara Eidaleg dwsinau o bob math o amrywiadau, lle mae pob math o flasau, perlysiau a thechnolegau coginio amrywiol yn ymyrryd â'r toes. Bydd y canlyniad yn grosen blasus a bregus, sy'n deilwng o sylw pawb.

Sut i bobi bara Eidaleg?

Mae mathau poblogaidd o fara Eidaleg yn bennaf yn bennaf trwy gyfansoddiad y cynhwysion a gynhwysir yn y toes, siâp y cynhyrchion, yn llai aml gan y broses lliniaru a phobi.

 1. Mae gan Ciabata siâp hirsgwar, crwst crisp y tu allan a mwydion poenog y tu mewn.
 2. Mae ffocaccia wedi'i wneud ar ffurf tortillas, yn aml gyda blas.
 3. Mae'r bara yn styrato tebyg i ciabatta, ond mae ganddi strwythur mwy dwys o fwydion.
 4. Mae gan y cyfansoddiad laconig toes ar gyfer bara kafone, sy'n aml yn cael ei bobi mewn siâp crwn.
 5. Grissini - mae bara'n blino gyda gwahanol ddarnau.

Mae bara ciabatta Eidalaidd yn rysáit clasurol

Helpwch i fagu ryseitiau bara bara eidaleg gartref, y mwyaf poblogaidd a phoblogaidd yn eu plith yw'r opsiwn o ciabatta. Unigrywiaeth y dechnoleg ym mholediad hir y sylfaen ac o ganlyniad i'w brwdfrydedd uchel. Nodwedd yw'r siâp hirsgwar gyda phennau crwn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch y blawd, halen a burum.
 2. Arllwyswch mewn dŵr a chymysgwch.
 3. Gadewch y toes am 12-15 awr yn yr ystafell.
 4. Gosodwch y sylfaen ar fwrdd wedi'i haenu'n hael, plygu sawl gwaith gydag amlen, gadewch am awr, trosglwyddo i daflen pobi poeth.
 5. Bake bara ciabatta Eidalaidd mewn ffwrn wedi ei wlychu ar 220 gradd 30 munud.

Bara focaccia eidalaidd - rysáit

Mae bara focaccia Eidalaidd wedi'i wneud ar ffurf cacennau cylch neu hirsgwar o wahanol drwch, ynghyd â olew olewydd, perlysiau, ychwanegion olewydd, tomatos ffres a sych, a chynhwysion perthnasol eraill a osodir ar wyneb y llongau o'r sylfaen blawd a baratowyd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch y blawd, halen, burum a siwgr.
 2. Ychwanegwch ddŵr a llwy menyn, gliniwch y toes, gadewch yn gynnes am 2-3 awr.
 3. Kom allan y com, dosbarthwch y gacen o'r toes ar daflen pobi, gadewch am awr.
 4. Mae bysedd toes o gwmpas y perimedr, ac ar ôl 20 munud, olew gyda'r olew sy'n weddill, yn chwistrellu perlysiau Eidalaidd neu halen.
 5. Gwnewch fara blas Eidaleg ar 200 gradd 20 munud.

Bara Eidalaidd gyda phaprika

Mae bara Eidalaidd wedi'i goginio yn y ffwrn, y mae'r rysáit yn cael ei chyflwyno yn yr adran hon, yn ymddangos yn frwdfrydig iawn trwy ddefnyddio fel basil sych a phaprika daear. Caiff yr olaf ei ddosbarthu'n hwylus dros wyneb y toes gan ddefnyddio strainer, fel y mae'r blawd cyn pobi y cynhyrchion.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Diddymwch mewn dŵr cynnes, burum a siwgr, ychwanegu halen, olew olewydd a blawd.
 2. Trowch y toes, gadewch yn y gwres am 1.5-2 awr.
 3. Rhowch y lwmp ar y bwrdd blawdog i drwch o 1.5 cm, liliwch gydag olew, taenellu â phaprika a basil.
 4. Plygwch y daflen gydag amlen neu blygu gyda rhol, ei ledaenu ar daflen pobi, adael am awr.
 5. Chwistrellwch fara Eidalaidd gyda blawd a phobi am 1 awr ar 180 gradd.

Bara Eidaleg yw rysáit

Mae bara yn yr Eidaleg yn gyffwrdd - analog o'r chiabate enwog, ond yn wahanol i'r olaf, mae'n cael ei bobi o toes trwchus sy'n cadw'r siâp yn dda. Wedi'i gynhyrchu ar ôl profi hir, mae'r sylfaen yn cael ei ffurfio gan dail cyfun o drwch canolig, sy'n cael eu pobi mewn ffwrn sydd wedi ei wlychu'n dda ar y tymheredd uchaf.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Suddiwch blawd, ymyrryd â halen a thost sych gweithredol.
 2. Ychwanegwch ddŵr, cymysgwch ef â blawd gyda ffor nes ei amsugno, gan adael am 18 awr.
 3. Dosbarthwch y màs ar y bwrdd blawdog, trowch yr ymylon ar un ochr ac ar yr ochr arall, rhannwch y gofrestr yn 2 ddarn, rhowch bellter awr.
 4. Ychwanegwch yr haenau i gael tocynnau hir, eu lledaenu ar daflen pobi a chacenwch fara Eidalaidd nes eu bod yn diflasu.

Bara Eidalaidd gyda chaws

Gellir coginio bara gwyn Eidalaidd blasus trwy ychwanegu haen o toes gyda chaws wedi'i gratio a rhosmari. Os dymunwch, gallwch ddefnyddio perlysiau sych neu berlysiau ffres eraill. Gellir mwynhau pasteiodau rhugl gyda hoff ddiod sy'n cael ei weini â saws neu ei fod wedi'i blasu'n unig gydag olew olewyddog.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Diddymwch burum a siwgr mewn dŵr.
 2. Ychwanegwch halen, blawd a 2 lwy fwrdd o olew, gliniwch, gadewch am yr ymagwedd.
 3. Dosbarthwch y sylfaen ar daflen pobi, ei olew, chwistrellu â rhosmari, caws, adael am hanner awr.
 4. Gwasgwch berimedr y toes gyda'ch bysedd, a'i hanfon mewn 10 munud mewn ffwrn gwresogi i 200 gradd am 20 munud.

Bara Eidalaidd gyda tomatos sych wedi'u haul

Mae pobi bara Eidalaidd yn ôl y rysáit canlynol yn rhagdybio ychwanegu tomatos wedi'u sychu yn ystod y mowldio, a fydd yn rhoi asid dymunol a blas rhyfedd i'r cynhyrchion gorffenedig. Mae'r cyfrannau hyn yn ddigon i gael y gwead ar y ciabatta, fodd bynnag, gallwch chi ychwanegu blawd yn fwy, gan gynyddu dwysedd pobi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch y cynhwysion ar gyfer y toes, gadewch mewn powlen am 12-15 awr.
 2. Gosodwch y sylfaen ar y bwrdd gyda blawd, dosbarthwch haen hyd yn oed, gosod sleisen o domatos.
 3. Plygwch yr haen ar ffurf amlen, torri yn ei hanner, ffurfio 2 tortilla, gadael am awr.
 4. Pobi bara gyda tomatos yn Eidaleg am 30 munud ar 220 gradd.

Kafone bara Eidalaidd - rysáit

Mae gan fara kafone Eidalaidd cartref gyfansoddiad laconig heb ychwanegion, siâp crwn, ond ar yr un pryd mae'n llwyddo i fod yn anhygoel o frwd a blasus. Paratowyd y sylfaen blawd yn yr achos hwn ar sail yr hen neu'r chwith ar ôl y prawf pobi blaenorol, sy'n helpu i leihau'r blas a'r arogl burum.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Diliwwch mewn blu dŵr cynnes ac hen deiseg, gan ychwanegu halen.
 2. Ychwanegwch flawd yn raddol a gwnewch linell.
 3. Gadewch y toes ar gyfer profi, yna mae sawl gwaith yn clymu ac yn plygu'r amlen.
 4. Rhowch y daflen ffurfiedig i godi ar daflen pobi a'i bobi ar 180 gradd mewn ffwrn wedi'i haithroi am 1 awr.

Bara Garlleg Eidalaidd - Rysáit

Os ydych chi am flasu cacennau cartref picsus a bregus, mae'n bryd pobi bara garlleg Eidalaidd, gan ddefnyddio argymhellion y rysáit canlynol. Yn hytrach na nutmeg mewn toes, gallwch chi ychwanegu sbeisys eraill, a disodli'r cymysgedd o berlysiau Eidalaidd yn syml gyda basil neu oregano.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch y llaeth gyda halen, olew, nytmeg, powdwr pobi, gan ychwanegu 150 g o flawd.
 2. Cychwynnwch y garlleg gwas a gweddill y blawd, ffurfiwch dafyn o'r toes.
 3. Lliwwch fara Eidalaidd gyda menyn garlleg , chwistrellu perlysiau, pobi am 30 munud ar 200 gradd.

Bara Grissini Eidalaidd - rysáit

Bydd y bara Eidalaidd a baratowyd ar y rysáit nesaf gartref yn fyrbryd mawr i de, coffi, coco neu wydraid o laeth. Mae'n gyfleus cyflwyno'r toes, ac yna ei gynnau ar ryg silicon. Gallwch ddefnyddio hadau pabi, sesame gwyn a du, berlysiau sych Eidalaidd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn dŵr cynnes, caiff y burum ei ddiddymu.
 2. Ychwanegwch halen, dau fath o fenyn a blawd, cymysgwch, gadewch yn y gwres am awr.
 3. Ar wahân y lwmp ar 3 rhan, rhowch bob un i drwch o 3 mm, torri i mewn i stribedi gyda chyllell pizza.
 4. Torrwch gras gyda dŵr, chwistrellu gydag ychwanegion, troelli, pobi am 15 munud ar 190 gradd.

Bara Eidaleg gydag olewydd

Yn flasus a blasus iawn bydd bara Eidalaidd gyda pherlysiau ac olewydd , y gall olifau du eu cymryd yn lle rhai ohonynt, ac yna bydd y ddau ohonyn nhw'n cael eu torri ymlaen i mewn i gylchoedd mawr. Mae technoleg cynhyrchion penlinio a phobi yn syml a syml, ac mae'r canlyniad yn fwy na'r holl ddisgwyliadau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Nionyn winwns mewn olew, ychwanegwch olewydd, blawd, halen, siwgr, burum a pherlysiau.
 2. Ymunwch â'r dŵr, gliniwch y toes am 10 munud, gadewch am 2 awr yn y gwres.
 3. Ffurfiwch dail ogrwn neu borth crwn o'r toes, ganiatáu i chi sefyll ar y daflen pobi am 30 munud a'i goginio ar 200 gradd yn fwy.

Bara melys Eidalaidd

Mae bara Eidaleg wedi'i goginio yn y ffwrn ar y rysáit canlynol yn amrywio gyda ffrwythau wedi'u sychu, cnau, ffrwythau candied a plesio gyda blas melys swnllyd ac arogl anhygoel. Gall pob pobi, os dymunir, gael ei orchuddio â siwgr, siocled neu wydredd protein, ei addurno i flasu.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Diddymwch burum mewn dŵr, gan ychwanegu siwgr a blawd ychydig, gan adael am 20-30 munud.
 2. Ychwanegwch wyau wych gyda siwgr, hufen, menyn wedi'i doddi, blawd, cymysgwch, gadewch yn y cynhesrwydd am 2-3 awr.
 3. Dechreuwch y ffrwythau candied, y mwydion zest a sitrws, y fanilla, rhowch y sylfaen i mewn i fowld a'i adael am 1.5 awr.
 4. Bake bara melys ar 180 gradd i sychu'r larfa.