Berry yn cadwraeth - rysáit

Os oes gennych gyflenwad bach o amrywiaeth o aeron, peidiwch ag oedi i goginio jam wych oddi wrthynt. O'r fath, yn anhygoel, mae blasus blasus yn ymddangos yn felys, gyda sourness ysgafn ac arogl blasus. Cyfunwch aeron hollol wahanol sydd gennych.

Berry jam "Amrywiol" gyda gelatin

Cynhwysion:

Paratoi

Mae'r jam hwn yn fwy tebyg i gyfeiliant. I ddechrau, paratowch yr holl aeron, wedi datrys allan o frigau, sbwriel, ceirios, cael gwared â phyllau. Rinsiwch yn dda, cymysgwch mewn un cynhwysydd, arllwys hanner y siwgr a baratowyd a gadael am 2 awr i wasgu'r sudd.

Mae hanner y dŵr a baratowyd yn berwi ac yn coginio'r surop, yn arllwys y siwgr sy'n weddill ac yn ei droi nes i'r crisialau ddiddymu. Llenwch y surop hwn gydag aeron a choginiwch am 5 munud ar wres isel, gan ddileu'r ewyn a ffurfiwyd ar yr wyneb. Gadewch y gweithle ac ar ôl cwblhau'r oeri, ailadroddwch y weithdrefn.

Mae gelatin yn tyfu mewn dŵr cynnes nes ei fod yn diddymu, yna ei gynhesu ychydig iawn a'i droi nes bod y gronynnau'n diddymu'n llwyr.

Yn y jam jam aromatig berwi, ychwanegwch yr ateb a'r gwres gelatin, gan sicrhau nad yw'r màs yn berwi. Dosbarthwch y biled melys yn gyflym mewn jariau di-haint a'u rholio.

Sut i goginio jam ber "Pyatiminutka"?

Cynhwysion:

Paratoi

Rinsiwch yr holl aeron gyda dŵr oer, gan eu galluogi i ddraenio a chael gwared â coesau, brigau, esgyrn. Mae hanner y siwgr wedi'i baratoi yn cael ei gyfuno mewn cynhwysydd o ddŵr a'i roi ar wres canolig. Ar ôl berwi a diddymu'r holl grisialau yn gyfan gwbl, arllwyswch yr aeron a baratowyd, gadewch iddyn nhw bellow am bum munud, ychwanegwch weddill y siwgr, y lemwn a'i droi.

Mae jam poeth yn ei ddosbarthu ar gynwysyddion gwydr, corc ac yn cael ei wrthdroi a'i adael i hunan-sterileiddio dan blanced cynnes.

Berry jam yn y multivariate

Cynhwysion:

Paratoi

Mae'r holl aeron yn mynd yn ddifrifol, gan gael gwared ar brigau, esgyrn a malurion eraill, rinsiwch. Anfonwch yr aeron i bowlen y multivark. Arllwyswch dros y siwgr, cymysgwch, cau'r peiriant a choginiwch am 1 awr. Yna arllwyswch jam poeth dros gynwysyddion gwydr a'u rholio. Gallwch chi storio'r danteithrwydd hwn drwy'r gaeaf yn yr oerfel.