Ciwcymbrau mewn Corea ar gyfer y gaeaf - 11 ryseitiau blasus o warchod sbeislyd gwreiddiol

Yn ystod aeddfedu llysiau ffres, mae pob gwraig tŷ medrus yn ceisio ailgyflenwi'r storfa gyda byrbrydau blasus a blasus. Ni fydd y lle olaf ymhlith amrywiaeth eang o bob math o baratoadau yn cael eu cymryd ciwcymbrau wedi'u coginio yn Corea ar gyfer y gaeaf.

Sut i goginio ciwcymbrau mewn Corea ar gyfer y gaeaf?

Helpwch baratoi ciwcymbrau yn Corea ar gyfer ryseitiau'r gaeaf o goginio a'r cyngor cywir o gogyddion cymwys. Wrth gyflawni'r argymhellion uchod, ni allwch chi ond agosáu at y byrbryd ardderchog, ond hefyd i wella'r profiad a gafwyd o'r blaen, trwy baratoi fersiwn newydd o'r pryd.

 1. I baratoi byrbrydau, defnyddiwch ffrwythau ifanc a sbesimenau mwy aeddfed, gan eu pelenio o hadau croen a blodau'r haul.
 2. I gychwyn, mae'r ciwcymbrau wedi'u trechu mewn dŵr am sawl awr, ac yna'n cael eu torri ar draws yn eu hanner a 4 rhan arall. Gellir torri'r ffrwythau ifanc gyda mugiau, sleisys hir neu stribedi.
 3. Mae slicing llysiau yn cael ei ategu â marinade sbeislyd a'i adael i wahanu'r sudd.
 4. Cymerwch fyr o berwi mewn tanc cyffredin neu sterileiddio mewn jariau.
 5. Mae ciwcymbrau wedi'u selio mewn Corea ar gyfer y gaeaf wedi'u hinswleiddio mewn ffurf gwrthdroi cyn oeri.

Ciwcymbrau mewn Corea ar gyfer y gaeaf heb sterileiddio

Ciwcymbrau mewn Corea ar gyfer y gaeaf - rysáit y gellir ei berfformio heb ganiau sterileiddio, sy'n ymddangos i lawer o wragedd tŷ sy'n cymryd llawer o amser ac yn drafferthus. Gall sâl gael ei samplu eisoes ar ôl i lysiau ffres gael sudd, ond ar gyfer storio hirdymor, dylai'r màs gael ei ddiffodd ychydig a'i selio'n dynn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch gwellt neu sleisen o giwcymbr.
 2. Torrwch moron ar grater Corea.
 3. Mae garlleg yn cael ei wasgu trwy wasg.
 4. Cyfunwch y llysiau gyda'i gilydd, ychwanegwch y cynhwysion sy'n weddill, ganiatáu i chi gael eu heintio am 2-3 awr.
 5. Mwy o lysiau am 10 munud, lledaenu ar ganiau di-haint.
 6. Ciwcymbrau Cork mewn Corea ar gyfer y gaeaf.

Ciwcymbr gyda hwylio Corea - rysáit ar gyfer y gaeaf

Paratoir bron pob paratoad o giwcymbrau mewn Corea ar gyfer y gaeaf gyda choriander, pupur du a choch poeth. Er hwylustod, gallwch brynu sarn o sesni, a fydd eisoes yn cynnwys yr holl gynhwysion sbeislyd angenrheidiol. Gwell os nad oes gan y cyfansoddiad halen, siwgr neu ychwanegion eraill sy'n bresennol yn y marinâd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y ciwcymbr yn ddarnau bach.
 2. Moron yn croesi.
 3. Cymysgwch y llysiau, ychwanegwch garlleg a chynhwysion eraill o'r rhestr.
 4. Trowch y màs a gadael am ddiwrnod.
 5. Maent yn lledaenu'r màs llysiau mewn caniau, wedi'u sterileiddio am 10 munud.
 6. Ciwcymbrau Cork gyda sesiynau hwylio Corea ar gyfer y gaeaf.

Ciwcymbrau gyda moron Corea - rysáit ar gyfer y gaeaf

Mae'r rysáit ganlynol ar gyfer ciwcymbrau Corea ar gyfer y gaeaf yn symleiddio'r dasg, gan fod y moron Corea eisoes wedi'i ddefnyddio fel moron parod. Yn yr achos hwn, bydd yn bosibl osgoi glanhau a rhychwantu cnydau gwreiddyn ffres, a bydd sydyn a miniogrwydd angenrheidiol y byrbryd parod yn cael ei ddarparu heb drafferth dianghenraid.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Roedd ciwcymbrau wedi'u creu â mugiau neu slabiau, wedi'u cymysgu â moron a garlleg.
 2. Ychwanegwch halen, siwgr, olew, finegr, gan adael y màs dros nos.
 3. Maent yn lledaenu'r màs dros y caniau, wedi'u sterileiddio am 7 munud.
 4. Ciwcymbrau Cork gyda moron yn Corea ar gyfer y gaeaf.

Mae'n ciwcymbrau yn Corea ar gyfer y gaeaf

Os dymunir, gallwch baratoi ciwcymbrau mewn Corea ar gyfer y gaeaf heb foron. Addurno'r blasus a chydran sy'n ategu ei flas fydd sesame a phupur poeth coch yn yr achos hwn, a bydd angen ei dorri i mewn i gylchoedd tenau iawn neu eu torri'n fân. Bydd piquancy nodweddiadol i'r dysgl yn ychwanegu saws soi a phaprika melys.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae ciwcymbrau yn cael eu torri, eu dywallt, ac ar ôl awr yn draenio'r dŵr.
 2. Ychwanegwch y sesame wedi'i sychu yn y padell ffrio, garlleg, pupur chwerw, paprika, siwgr, finegr a menyn.
 3. Arllwyswch saws soi, cymysgu ac ar ôl 30 munud, gosodwch ar y glannau.
 4. Ciwcymbrau Cork mewn Corea ar gyfer y gaeaf.

Ciwcymbrau sbeislyd yn Corea ar gyfer y gaeaf

Bydd ciwcymbrau poteli yn Corea ar gyfer y gaeaf, gan gymryd i ystyriaeth yr argymhellion o'r rysáit canlynol yn rhoi cyfle i werthuso fersiwn enfawr o'r byrbryd. Bydd y graddau cywirdeb yn dibynnu ar faint o chili sydd â hadau a hebddynt, ei eiddo llosgi a nodweddion y tymhorol a ddefnyddir ar gyfer moron Corea. Mae'n well ychwanegu'r data cyfansoddol mewn sypiau, gan werthuso blas y gweithle bob tro a dod o hyd i'r cydbwysedd i chi'ch hun.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch ciwcymbrau mewn darnau bach, croen moron a garlleg, torri chili yn fân, os dymunir, gan arbed pupurau o hadau.
 2. Cymysgwch y llysiau gyda gweddill y cynhwysion o'r rhestr, gadewch dros nos.
 3. Gosodwch lawer o'r banciau, sterileiddio 10 munud, wedi'u selio.

Ciwcymbrau mewn Corea ar grater ar gyfer y gaeaf

Os nad yw toriad mawr o giwcymbrau yn osgoi'r llygad, defnyddiwch y rysáit canlynol a pharatoi byrbrydau o'r ffrwythau sydd wedi'u malu. Yn yr achos hwn, dim ond y mwydion trwchus allanol heb hadau a ddefnyddir, a gellir defnyddio'r rhan rhydd meddal ar gyfer pryd arall, ac os yw'r ffrwythau'n gorgyffwrdd, yna dim ond gwahardd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mellwch fwydion ciwcymbr trwchus, moron, garlleg.
 2. Ychwanegwch halen, siwgr, olew, finegr, tyfu, gadewch dros nos.
 3. Gosodwch y màs gyda'r sudd i'r banciau, sterileiddio am 10 munud.
 4. Ciwcymbrau wedi eu gratio yn Corc yn Corea ar gyfer y gaeaf.

Ciwcymbrau mewn Corea gyda mwstard ar gyfer y gaeaf

Bydd byrbryd piquancy arbennig yn ychwanegu mwstard. Gellir ychwanegu'r sesni mewn powdr neu mewn grawn, a'i gyfuno â phupur du, coriander a garlleg. Bydd cymysgedd sbeislyd o'r fath yn gwneud ffrwythau rhyfeddol, hyd yn oed yn gordyfu, gan ddarparu dull tebyg o waredu cynnyrch sy'n ymddangos yn ddiangen o ansawdd uchel.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Pureu'r ciwcymbrau gorgyffwrdd oddi wrth y croen a'r hadau, ysgwyd y cnawd gyda chiwbiau bach.
 2. Tymorwch y toriad gyda chynhwysion o'r rhestr, gadewch am 3 awr.
 3. Pecynwch y màs ciwcymbr gyda sudd i mewn i longau anferth.
 4. Maent yn corc ciwcymbrau gordyfu yn Corea ar gyfer y gaeaf.

Ciwcymbr gyda tomatos mewn Corea ar gyfer y gaeaf

Wedi paratoi ciwcymbrau wedi'u halltu yn Corea ar gyfer y gaeaf heb driniaeth wres, bydd yn bosibl nid yn unig i gadw blas ffres o lysiau, ond hefyd i arbed cyfran y llew o'r fitaminau sydd ynddynt. Yn yr achos hwn, mae'r byrbryd yn cael ei goginio gyda thomatos a'i storio mewn jariau di-haint o dan gribau capron yn yr oer yn unig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ciwcymbr wedi'i dorri'n giwbiau, a sleisys tomatos.
 2. Torri'r pupur, yr garlleg a'r lawntiau mewn cymysgydd, ychwanegu at y llysiau ynghyd â'r cynhwysion marinade.
 3. Mewn diwrnod bydd y byrbryd yn cael ei gymysgu ac yn barod i gael blasu.
 4. Ar gyfer storio, rhowch y tun mewn caniau a'i roi yn yr oerfel.

Ciwcymbr gyda zucchini yn Corea ar gyfer y gaeaf

Bydd y rysáit ganlynol ar gyfer goleuo ciwcymbrau mewn Corea ar gyfer y gaeaf yn rhoi cyfle i werthuso cyfuniad o hoff lysiau gyda zucchini. Yn wahanol, mae'n bosibl maethlon, gwenus gyda ostrinkoj dymunol. Os dymunir, gall y cyfansoddiad gael ei ategu gyda hwylio Corea, gan gymryd i ystyriaeth ei synnwyr a lleihau faint o chili.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Slabi zucchini a slabiau ciwcymbr.
 2. Stir garlleg ac ychwanegion eraill.
 3. Gadewch y llysiau dros nos i dreiddio.
 4. Sterilize the mass yn y caniau am 10 munud.
 5. Ciwcymbrau Cork gyda zucchini yn Corea ar gyfer y gaeaf.

Kimchi o giwcymbrau yn Corea ar gyfer y gaeaf

Bydd ciwcymbrau wedi'u coginio wedi'u sleisio mewn Corea ar gyfer y gaeaf, gyda physgod ychwanegol a saws soi yn gyflenwad delfrydol i'r prif brydau. Bydd y winwnsyn werdd yn rhoi ffresni mireinio'r blasus, blas arbennig ac arogl, a fydd, yn gyfunol â ffrwythau pupur coch a chynhwysion eraill, yn ymddangos yn fwy amlwg.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff ciwcymbrau eu torri i mewn i sleisys, eu dywallt a'u gadael am hanner awr.
 2. Torrwch moron, torri'r garlleg yn fân, winwns a winwns werdd.
 3. Ychwanegwch sawsiau i lysiau, pob sbeisys a sbeisys, cymysgwch.
 4. Golchi ciwcymbrau, gosodwch gymysgedd sbeislyd.
 5. Mae'r gwaith yn cael ei drosglwyddo i jar a'i storio yn yr oerfel.

Ciwcymbrau mewn Corea ar gyfer y gaeaf mewn tomato

Wrth gynaeafu mewn saws tomato, mae ciwcymbrau'n caffael blas anhygoel, blasus. Yn yr achos hwn, paratoir yr archwaeth mewn arddull dwyreiniol, wedi'i ategu gan dresinau Corea a phupur poeth. Nid yw'r ffurf o dorri llysiau yn yr achos hwn yn sylfaenol. Mae'n bwysig dim ond i arsylwi cyfrannau'r cydrannau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae ciwcymbrau wedi'u torri'n ddarnau bach, croen moron.
 2. Arllwyswch saws llysiau, ychwanegu halen, siwgr, menyn, tyfu, coginio am 15 munud.
 3. Cywiwch garlleg a finegr, coginio am 5 munud.
 4. Ciwcymbrau blasus Cork yn Corea ar gyfer y gaeaf.