Courgettes yn Corea ar gyfer y gaeaf - y syniadau mwyaf gwreiddiol ar gyfer paratoi byrbryd piquant

Wedi paratoi zucchini mewn Corea ar gyfer y gaeaf, byddwch yn darparu'ch bwydlen yn y tymor i ffwrdd gyda byrbryd blasus ac iach a fydd yn ategu'n ddigonol unrhyw fwyd o gig, pysgod neu drawsnewid trawst o fara ffres. Mae blas niwtral y llysiau yn eich galluogi i arbrofi gyda sbeisys a marinade, gan gael blas newydd bob tro.

Sut i goginio zucchini yn Corea?

Ni fyddwch yn paratoi zucchini blasus ar gyfer y gaeaf yn Corea yn anodd, yn enwedig os bydd y ryseitiau a'r argymhellion iawn ar waith ar waith i weithredu pob un ohonynt yn llwyddiannus.

 1. Mae'n well defnyddio ffrwythau ifanc ar gyfer cynaeafu.
 2. Roedd zucchini wedi'u sleisio sleisys, stribedi, lletemau neu mugiau a'u cadw mewn marinâd.
 3. Gan gymryd byrbryd clasurol dwyreiniol fel sail, gallwch addurno prydau blasus o courgettes yn Corea, a bydd yn y gaeaf yn ddarganfyddiad go iawn i bobl sy'n hoffi biledau sydyn sydyn.

Courgettes marinog mewn bwyd cyflym Corea

Gellir cymryd y ryseitiau zucchini syml canlynol yn Corea fel sail ar gyfer arbrofion. Gellir mwynhau sbeisys eraill, sbeisys aromatig, perlysiau neu gyfrannau amrywiol o halen, siwgr a finegr i'r marinâd bob tro gyda blas blasus newydd o fyrbryd llysiau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Courgettes wedi'i dorri'n sleisenau tenau.
 2. Garlleg Shirkuyut a llysiau gwyrdd, yn ychwanegu at zucchini ynghyd â'r cynhwysion marinade, cymysgedd.
 3. Gwasgwch y màs llysieuol gyda llwyth, gadewch am 2 awr, ac ar ôl hynny gellir rhoi prawf neu sterileiddio zucchini yn Korea yn gyflym ac yn corked ar gyfer y gaeaf.

Salad o courgettes yn Corea ar gyfer y gaeaf

Bydd zucchini sbeislyd mewn Corea ar gyfer y gaeaf, wedi'i haddurno ar ffurf salad, yn cynnig blas cytbwys, cymedrol sydyn, a thechnoleg coginio fforddiadwy. Y rhai mwyaf llafurus yn y broses gyfan yw paratoi llysiau, y gellir eu trosglwyddo'n draddodiadol trwy grater ar gyfer moron Corea neu eu torri gyda stribedi tenau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch moron a zucchini, ychwanegwch winwns a garlleg.
 2. Cymysgwch holl gynhwysion y marinâd i'r màs llysiau.
 3. Ar ôl 30 munud, gosodwch salad o courgettes yn Corea ar y glannau, wedi'u sterileiddio am 15 munud mewn dŵr berw, wedi'u selio, wedi'u gadael i oeri.

Ef o courgettes yn Corea

Mae zucchini marinog yng Nghorea yn ôl y rysáit canlynol yn dda ac ychydig oriau ar ôl y dyluniad, ac ar adeg agor y jar trysor yn y gaeaf. Ar gyfer storfa fer, caiff y biled ei osod mewn jariau yn yr oergell, ac am gyfnod hwy, caiff y llongau eu sterileiddio mewn dŵr berw a'u capio am gyfnod hwy.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mellwch lysiau gyda mugiau neu stribedi.
 2. Mae Zucchini yn cael ei dywallt am 2 funud gyda dŵr berwi, wedi'i ddraenio a'i ganiatáu i ddraenio.
 3. Ychwanegwch y llysiau, cynhwysion marinade sy'n weddill, cymysgwch a gadael o dan wasg.
 4. Er mwyn corcio zucchini hee yn Corea ar gyfer y gaeaf, eu gosod ar y banciau, sterileiddio am 15 munud, rholio i fyny.

Zucchini sbeislyd yn Corea

Mae blasus sydyn o zucchini yn Corea yn cael ei wneud gyda chili ac yn arbennig, bydd y cefnogwyr o brydau "llosgi" yn falch. Gellir lleihau faint o fyrder trwy leihau swm y pupur neu ddisodli cyfran o paprika melys neu ychwanegion sbeislyd eraill. Yn yr achos hwn, mae'r biled yn cael ei sterileiddio yn y ffwrn, ond gallwch ferwi'r caniau yn draddodiadol yn y dŵr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae zucchini a moron wedi'u gratio, wedi'u torri'n winwns.
 2. Ychwanegwch yr holl gynhwysion eraill a gosodwch y màs yn yr oergell am 4 awr.
 3. Lledaenwch y llysiau ar y caniau, anfonwch nhw am 10-15 munud mewn ffwrn gwresogi i 120 gradd.
 4. Zucchini seliau yn Corea ar gyfer y gaeaf gyda chapiau di-haint.

Courgettes mewn Corea gyda mêl

Gellir dewis sterileiddio Courgettes mewn bwyd cyflym Corea gyda mêl yn ddewisol mewn unrhyw ffordd, corc a storfa gyfleus ar gyfer y gaeaf. Yn ôl y rysáit, mae'r mwydion o ffrwythau ifanc heb hadau mewnol yn cael eu torri'n fras gyda sleisenau tenau hir gan ddefnyddio peeler llysiau, cyllell aciwt neu grater arbennig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r courgettes wedi eu halltu, wedi'u gadael am 30 munud, ar ôl hynny maent yn draenio ac yn gwasgu'r sudd.
 2. Cymysgwch fêl, finegr, siwgr, menyn, glaswellt a garlleg, ychwanegu at zucchini, gadewch am 3 awr.
 3. Ar gyfer storio hirdymor, mae banciau gyda preforms yn cael eu sterileiddio a'u capio.

Courgettes ac eggplants yn Corea

Paratowch zucchini ar gyfer y gaeaf mewn Corea heb sterileiddio, llysiau protoshiv ynghyd ag eggplant cyn-ffrio mewn marinade sbeislyd. Ychwanegir berineg, glaswellt a garlleg ar ddiwedd y coginio, a fydd yn gwneud blasu'r byrbryd yn fwy dwys, ac mae'r arogl yn fwy disglair. Gellir addasu'r swm o bupur poeth i flasu.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ffrwythau'r eggplant, ynghyd â zucchini ac mae winwnsyn achub a moron yn cael eu trosglwyddo i'r caladron.
 2. Ychwanegu pupur poeth, menyn, siwgr a halen, arllwys gwydraid o ddŵr a gadewch y màs llysiau am 30 munud.
 3. Ychwanegwch garlleg, ewinedd, cynhesu 2 funud, arllwyswch y finegr, a phacwch lawer o'r caniau.
 4. Zucchini sel gyda eggplants yn Corea ar gyfer y gaeaf, lapio i fyny cyn oeri i lawr.

Blodfresych gyda courgettes yn Corea

Gellir paratoi courgettes a gedwir mewn Corea yn y marinâd ynghyd â'r inflorescences blodfresych, a fydd yn rhoi byrbryd blasus aml-gyd-destun gwreiddiol i chi. Mae sleisys sboncen ar yr un pryd yn caffael blas anarferol sy'n anghyffyrddadwy, sy'n gallu syndod a phleserus hyd yn oed bwytawyr dethol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae anhygoelodion o bresych bresych a zucchini yn blanhigion mewn dŵr berwi am 2 funud, ac ar ôl hynny maent yn cymysgu â phupur wedi'i dorri, moron a garlleg, gan ychwanegu pupur daear.
 2. Maent yn lledaenu'r màs llysiau i'r banciau.
 3. Mewn dŵr berw, ychwanegu halen, siwgr, menyn, pupur melys a choriander, ychwanegwch y finegr.
 4. Arllwyswch llysiau marinâd, sterileiddio am 15 munud, corc.

Caviar o courgettes yn Corea

Nid yw paratoi zucchini mewn Corea ar gyfer y gaeaf ar ffurf caviar blasus yn ôl y rysáit canlynol yn wahanol iawn i'r amrywiadau clasurol o fyrbryd o'r fath. Priodwedd y dechnoleg hon yw defnyddio tymhorol ar gyfer moron Corea, a fydd yn rhoi blas gwreiddiol ac arogl anhygoel i'r dysgl.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff sboncen ei basio trwy grinder cig, ychwanegwch yr holl gynhwysion o'r rhestr ac eithrio garlleg a choginiwch am 1 awr.
 2. Rhowch garlleg, gliniwch y gweithle am 15 munud, lledaenu ar jariau, capiau di-haint, lapio i mewn i oeri.

Courgettes sychu mewn Corea - rysáit

Gellir sychu mwgiau wedi'u sleisio neu sleisen o courgettes ar 50 gradd mewn sychwr neu ffwrn am 4-5 awr, gan gadw'r llysiau fel hyn ar gyfer y gaeaf. Os oes angen, defnyddir y biled i wneud byrbryd hoff, gan ychwanegu at y llysiau gyda'r marinade arfaethedig ac yn dilyn argymhellion syml a hygyrch.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch y mêr am 15 munud, ac yna maent yn berwi cymaint â dŵr hallt.
 2. Draeniwch y llysiau ar strainer, ganiatáu i ddraenio, cymysgu â chyneron moron, garlleg a marinade.
 3. Ar ôl 30 munud, bydd y zucchini sych yn Corea yn barod.