Courgettes ar gyfer bwyd cyflym Corea - y ryseitiau gorau ar gyfer byrbrydau piquant

Courgettes mewn bwyd cyflym Corea yn union fel cefnogwyr byrbrydau poeth. Maent yn flasus ac yn aromatig, yn cyfuno'n dda â bwydydd brasterog, ac yn enwedig gyda chig. Yn ogystal â zucchini, mae prydau o'r fath yn aml yn defnyddio moron, pupurau a pherlysiau Bwlgareg.

Sut i goginio zucchini yn Corea?

Courgettes mewn bwyd cyflym Corea - mae'r rysáit yn syml ac yn hygyrch i bawb. A bod popeth yn troi allan yn gyflym, yn ddiddorol ac heb drafferth, bydd yr argymhellion ar ddewis y cynnyrch cychwynnol a'r paratoad ei hun yn ddefnyddiol, a gyflwynir isod.

 1. Mae Zucchini yn well dewis ieuenctid gydag hadau di-dor.
 2. Os yw'r croen yn denau, yna ni ellir ei dorri. Os na, yna mae'r cynnyrch yn well i'w lanhau.
 3. Bydd y sboncen yn cael ei dorri, cyn gynted y byddant yn colli allan.

Courgettes marinog mewn bwyd cyflym Corea

Gall courgettes mewn cylchoedd coginio cyflym Coreaidd gydag ychwanegu moron fod yn sydyn ac yn gymedrol iawn. Gellir addasu'r graddau cywirdeb yn annibynnol, gan ychwanegu swm mwy neu lai o bupur chili. Er mwyn gwneud y broses marinating yn mynd yn gyflymach, gallwch roi pwysau ar zucchini.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff morglawdd eu torri i gylchoedd gyda thri o 3 mm.
 2. Ewch â nhw mewn dŵr berw am 3 munud a'i daflu yn ôl mewn colander.
 3. Mae moron wedi'u puro yn cael eu pasio trwy gril llysiau mewn arddull Corea.
 4. Cymysgwch y mêr gyda moron, ychwanegwch garlleg, chili chili a dill wedi'i dorri.
 5. Mae hyn i gyd yn halen, yn rhoi siwgr, yn arllwys finegr, menyn a chymysgedd.
 6. Tynnwch zucchini â moron mewn bwyd cyflym Corea yn yr oer am 1 awr.

Salad cyflym o courgettes yn Corea

Bydd ychwanegiad ardderchog at datws wedi'u berwi'n salad o gourgettes mewn Corea, wedi'u coginio yn ôl y rysáit hwn. Er mwyn gwneud y bwrdd yn edrych yn fwy diddorol ar y bwrdd, mae'n well dewis pupur coch Bwlgareg. Yn dibynnu ar y difrifoldeb a ddymunir gall y sesiynau hwylio gael eu defnyddio'n sydyn neu'n anghyffredin.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Zucchini a moron tinder ar grater.
 2. Gwenyn o winwns a phupur gyda gwellt.
 3. Caiff llysiau eu chwistrellu â sbeisys, arllwys vinegar, olew, halen a siwgr.
 4. Mae hyn i gyd yn cael ei droi, wedi'i orchuddio â ffilm a'i dynnu am 40 munud yn yr oerfel.

Zucchini bwyd cyflym

Rhaid i fyrbryd ardderchog o courgettes yn Corea o'r rysáit hwn fynd i unrhyw wledd, gan fod hwn yn ychwanegiad gwych ar gyfer unrhyw gig a gwirodydd. Mae'n fwyaf cyfleus i dorri zucchini gyda haenau tenau gan ddefnyddio torrwr llysiau. Os dymunir, gellir ychwanegu at y pryd â pherlysiau eraill - coriander a persli.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae sboncen wedi'i dorri'n stribedi tenau.
 2. Garlleg a dill yn torri'n fân.
 3. Cymysgwch yr olew gyda finegr, siwgr, halen, melin a garlleg.
 4. Mae'r cymysgedd sy'n deillio o hyn yn cael ei anfon at zucchini a vymeshivayut.
 5. Maent yn llwytho'r cargo o'r uchod ac yn ei adael am hanner awr yn yr oerfel.
 6. Wedi hynny, gellir rhoi zucchini marinated mewn Corea i'r bwrdd.

Ef o courgettes yn Corea

Zucchini ifanc yn Corea ar ei ffurf - mae hwn yn salad anarferol o flasus a bregus. Oherwydd y ffaith bod zucchini wedi doused yn flaenorol gyda dŵr berw, maent yn feddal, ond mae pob fitamin yn cael ei gadw. Os ydych chi eisiau cael mwy o ddysgl, yna mae'n werth ychwanegu pupur poeth. Os, ar y groes, mae angen triniaeth fwy sensitif, yna ni ellir rhoi pupur.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae Zucchini wedi torri i mewn i gylchoedd tenau, arllwys dŵr berw.
 2. Cofnodion trwy 3 draen dwr.
 3. Moron yn malu ar grater ar gyfer llysiau yn Corea ac yn ychwanegu at zucchini.
 4. Mae hefyd yn anfon winwns a phupurau, lledaenau tenau wedi'u torri.
 5. Ychwanegwch greens a throi.
 6. Cymysgwch finegr, pupur, halen, siwgr, menyn a garlleg ar wahân.
 7. Mae'r cymysgedd sy'n deillio o hyn yn cael ei dywallt i mewn i lysiau, wedi'u penlinio a'u glanhau yn yr oerfel.
 8. Ar ôl hanner awr bydd zucchini gyda phupur a nionyn mewn prydau parod Corea yn barod.

Courgettes mewn bwyd cyflym Corea gyda mêl

Courgettes mewn Corea gyda mêl - mae hwn yn ddysgl anarferol, ond anhygoel o ddyfroedd ceg. Mae'r cyfuniad o wahanol chwaeth - melys, sur a miniog yn ei gwneud yn arbennig. Os dymunir, gellir bwydo'r bwyd parod gyda hadau sesame. Mae saws soi yn y rysáit hwn yn well i ddefnyddio'r clasurol heb unrhyw ychwanegion.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae marrows yn cael eu torri i mewn i blatiau tenau.
 2. Ychwanegwch dail wedi'i falu, sbeisys.
 3. Ar gyfer y saws cymysgwch yr olew, finegr, mêl, saws soi a garlleg wedi'i dorri.
 4. Maent yn arllwys zucchini iddynt ac am 2 awr mewn 2 courgettes mewn prydau parod Corea, byddant yn barod.

Zucchini sbeislyd yn Corea

Courgettes yn Corea, y cyflwynir y rysáit isod - dysgl sbeislyd, sy'n siŵr o apelio at gariadon o brydau blasus. Mae'n dda ei fod wedi'i goginio'n gyflym iawn, ac yna'n cael ei fwyta'n gyflym. Os ydych am i'r byrbryd ddod allan yn sydyn, gallwch chi hefyd ychwanegu'r pupur chili yn uniongyrchol gyda'r grawn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Roedd y cochin wedi'i dorri'n denau a'u lledaenu ar haenau'r dysgl, gyda phob haen wedi'i chwistrellu â halen a sbeisys.
 2. Arllwyswch hi i gyd gydag olew gyda brathiad, ychwanegwch y garlleg wedi'i falu, cymell a glanhau'r courgettes mewn bwyd cyflym Corea yn yr oer am hanner awr.

Courgettes yn Corea ar gyfer y gaeaf - rysáit

Gellir mwynhau saladau Corea amrywiol nid yn unig yn yr haf. Courgettes yn Corea ar gyfer y gaeaf - cynhaeaf berffaith, sydd hefyd wedi'i baratoi yn syml ac yn gyflym. Gan ledaenu llawer o jariau, mae'n bwysig peidio â'u llenwi, oherwydd yn y broses o ddenoli llysiau, bydd sudd yn cael ei ddyrannu.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae moron a zucchini yn ddaear gyda grater.
 2. Ychwanegu modrwyau nionyn a garlleg.
 3. Chwistrellwch â halen, sbeisys, rhowch siwgr, arllwyswch mewn olew, finegr a throi.
 4. Am 2 o'r gloch yn gadael ar gyfer marinating.
 5. Gosodwch lawer o jariau wedi'u sterileiddio, ychwanegu sudd ychydig a sterileiddio 40 munud a rholio.
 6. Cadwch zucchini blasus yn Corea yn yr oerfel.