Plov yn Kazan - y ryseitiau gorau gyda chig gwahanol

Mae pilau yn y pridd yn ddysgl flasus a boddhaol y bobl Oriental. Mae amryw ryseitiau i'w baratoi. Yn aml iawn, caiff y pryd ei baratoi gyda chig oen neu porc. Ond gyda chig cig eidion a dofednod go iawn, nid yw'r pilau go iawn yn kazan yn waeth.

Sut i goginio pilaf mewn powdr?

Mae pilaf coginio yn gelfyddyd gyfan. Nad yw'r pryd yn troi i mewn i wd gyda chig, a bod y reis wedi mynd allan yn ddrwg, mae angen i chi wybod rhai rheolau. Yn dilyn y rhain, bydd y bwyd bob amser yn mynd i ogoniant. Pa mor gywir i goginio pilaf yn kazan, nawr byddwch chi'n dysgu:

 1. Mae angen reis ar gyfer pilaf gyda chynnwys isel â starts - devzira, white alanga yn ardderchog. Nid yw Basmati, jasmin a reis gwyllt yn addas at y dibenion hyn.
 2. Os defnyddir cig bras, mae angen ichi ychwanegu mwy o olew.
 3. Mae sbeis ar gyfer pilaf go iawn yn well i brynu ar wahân a gwneud y gymysgedd fregus eich hun. Mae'r cyfansoddiad bob amser yn cynnwys zira, barberry wedi'u sychu, saffron, pupurau du a choch.
 4. Yn ddelfrydol defnyddiwch caledron haearn bwrw. Yn ystod y coginio, ni ellir ysgogi cynnwys y caladr ac ni ddylid agor y clawdd naill ai.

Rysáit pilaf gyda phorc mewn cauldron

Bydd blas y bwyd a baratowyd yn cael ei bennu gan y sbeisys a ddefnyddir. Mae pilaf o porc mewn cauldron yn flasus iawn, os ydych chi'n ychwanegu ziru, barberry wrth goginio. Mae'r cynhwysion hyn yn rhoi blas arbennig i'r dysgl. Ac os ydych chi eisiau cysgod melyn, gallwch chi gael sysis dysgl tyrmerig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cynhesu'r olew, gosod y cig a ffrio hyd nes coch.
 2. Llusgwch y llysiau a ffrio hyd nes y gwneir.
 3. Ychwanegwch sbeisys, halen.
 4. Rhoi'r gorau i reis cysgu.
 5. Rhowch ben yr arlleg, arllwyswch ddŵr berw a rinsiwch am hanner awr.
 6. Cyn eu gwasanaethu, mae pilaf a porc yn y coel yn gymysg.

Rysáit Plov gyda cyw iâr mewn powlen

Nid yw'r rysáit isod yn fersiwn glasurol o'r ddysgl hon. Defnyddir porc a chig oen mewn ryseitiau yn llawer mwy aml. Ond mae'r pilaf o'r cyw iâr yn y coes yn gadael yn flasus ac yn brafus iawn. Ac os nad ydych chi'n defnyddio'r coes cyfan, ond y ffiled heb groen, yna cewch fersiwn dietegol a llai o calorïau o'r ddysgl.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff ffiled ei dorri'n ddarnau, nionyn - ciwbiau, a moron - stribedi.
 2. Yn Kazan, tywallt mewn menyn, rhowch y nionyn, cymysgwch a ffrio nes coch.
 3. Ychwanegwch y cyw iâr, coginio am 7 munud.
 4. Rhowch y moron a choginio chwarter awr arall.
 5. Yna arllwyswch mewn dŵr, fel bod ei lefel uwchlaw'r cydrannau gan 1 cm, coginio am 5 munud.
 6. Ychwanegwch halen, sbeisys, garlleg, resins, berwi am 10 munud, yna tynnwch y garlleg.
 7. Rhowch y reis yn y pridd. Dylai dŵr gynnwys cydrannau o 1 cm.
 8. Coginiwch y pilaf yn y tegell am 20 munud, taenellwch â zira a choginiwch am 10 munud.

Rysáit Plov gydag ŵyn mewn cauldron

Mae'r rysáit hon yn debyg i'r ffordd ddilys o goginio'r pryd hwn. Yn y dwyrain, mae pilaf yn cael ei wneud o fawn maen mewn cauldron. Mae'r cig hwn yn fregus iawn. Ond i gymryd dewis cig rydych chi ei angen gyda'r holl gyfrifoldeb. Bydd y dysgl yn troi'n flasus a blasus dim ond os ydych chi'n defnyddio cig oen ifanc wrth goginio.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Maent yn rhoi llysiau yn yr olew a'u pasio.
 2. Ychwanegwch y cig a'i ffrio nes ei chywiro.
 3. Ychwanegwch ziru, coriander, barberry i'r coel.
 4. Halen a choginio am 5 munud.
 5. Arllwys 5 cwpan o ddŵr berw, rhoi pupur a stew am 1 awr.
 6. Lleywch y reis, coginio am 25 munud.

Pilaf o hwyaden mewn coler

Ni ddefnyddir cig y danc yn aml wrth goginio'r pryd hwn. A bydd y rysáit ffrwythau plov hwn yn y coelyn yn dweud wrthych sut i baratoi'r ddysgl hon o fron hwyaid . Mae cig yn brasterog, felly mae'n werth boddi braster, ac yna ar ei sail i baratoi gweddill y cynhwysion. Bydd hyn yn rhoi blas arbennig ac arogl i'r dysgl.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae paratoi pilaf mewn kazan yn dechrau gyda'r ffaith bod y croen yn cael ei dorri'n ddarnau, wedi'i roi mewn caladron, mae'r braster yn cael ei ddraenio, mae'r cracion yn cael eu tynnu allan.
 2. Cig, lysiau a phen garlleg.
 3. Ar ôl 15 munud, arllwys reis a ffrio am 5 munud.
 4. Arllwyswch ddŵr, halen, tywalltau lleyg, ffrwythau sych, gorchuddiwch a choginiwch am 40 munud.

Sut i Goginio Pilaf Cig Eidion yn Kazan

Mae pilaf o eidion yn kazan hefyd yn awyddus iawn. Ond oherwydd y ffaith nad yw'r cig hwn mor braster â chig oen a phorc, mae'n well cynyddu faint o fraster. Yn yr achos hwn, cyflawnir hyn trwy ychwanegu braster brasterog. Fel mewn ryseitiau eraill, mae zira fragrant yma.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae braster yn cael ei dorri a'i anfon i'r coel.
 2. Pan fydd y braster yn cael ei foddi, caiff y cracion eu taflu i ffwrdd a'r cig yn cael ei osod.
 3. Pan fo'n frown, rhowch llysiau, hanner zira a halen.
 4. Pan fydd y cynhwysion yn troi roses, caiff dŵr poeth ei dywallt er mwyn i'r cydrannau gael eu gorchuddio.
 5. Stew am 1 awr.
 6. Yn y ganolfan, mae garlleg a phupur.
 7. Paratowch am 10 munud.
 8. Top gyda arllwys reis.
 9. Chwistrellwch gyda zira a rhowch y croen yn y caladron am 30 munud.

Rysáit pilaf Wsbeceg yn Kazan

Os ydym yn sôn am rysáit pilaf dilys , mae'n amlwg yn syth na ddefnyddir dim ond cig oen. Defnyddir y cig hwn bob amser yn y dwyrain ar gyfer coginio. Sut i goginio pilaf gyda chig mewn caled, nawr byddwch chi'n dysgu bod y bwyd yn fregus, mae'n well dewis cig cig oen ifanc.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Yn y olew darnau lleyg o gig.
 2. Ar ôl 10 munud, ychwanegwch y winwnsyn a'r pat nes coch.
 3. Rhowch y moron a'i droi.
 4. Arllwyswch wydraid o ddŵr, taflu sbeisys, halen, dewch â'r cig yn barod.
 5. Rhowch reis ac arllwyswch ddŵr. Dylai gynnwys y crwp am 1 cm.
 6. Pan fo bron yr holl ddŵr yn cael ei berwi, caiff y reis ei godi gan sleid, gosodir pen yr arlleg yn y ganolfan, wedi'i orchuddio a'i knegio am 20 munud.

Pilaf mewn caled yn y fantol - rysáit

Yn natur, gallwch chi goginio nid yn unig cebabau a kulesh. Mae plov yn y coelyn ar y tân yn dod allan yn hynod o flasus, wedi ei ysgogi â gwenith. Gellir defnyddio cig yn llwyr - bydd porc, a thregan, a chig eidion yn addas. Mae'n bwysig dim ond i fonitro'r tân, gan wneud y tân yn fwy neu lai, a bydd popeth yn troi allan!

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Yn yr olew, gosododd y cig.
 2. Pan fydd y lleithder yn anweddu, arllwyswch winwns, moron a throi.
 3. Caiff y cig ei halltu, rhoddir sbeisys, caiff dwr ei dywallt a'i ddwyn i ferwi.
 4. Gorchuddiwch â chaead, dylid paratoi'r dysgl hanner awr ar garw.
 5. Cadwch reis cysgu, cefnogwch y tân.
 6. Pan fo bron yr holl ddŵr yn cael ei amsugno, mae'r ewin o arlleg yn cael ei ddosbarthu.
 7. Cwmpas Kazan, mae'r tân yn cael ei ddatgymalu.
 8. Pan fydd y dŵr yn cael ei amsugno, bydd y pilaf yn barod yn y fantol yn y cauldron!