Diwrnod dadlwytho ar kefir - yr opsiynau mwyaf effeithiol

Mae'n ddefnyddiol i'r corff drefnu dadlwytho o dro i dro, ac mae meddygon a maethegwyr yn cytuno â hyn. Mae'n angenrheidiol er mwyn tynnu'r sylweddau gwenwynig cronedig oddi ar y corff, a thaflu 1-2 kg. Diwrnod i ddadlwytho yn Kefir yw poblogaidd, lle gallwch chi gynnwys cynhyrchion eraill ar gyfer amrywiaeth a chynyddu'r manteision.

Diwrnodau dadlwytho ar gyfer colli pwysau ar iogwrt

Un o'r diodydd mwyaf poblogaidd i bobl sy'n gwylio eu ffigwr yw kefir. Mae'n feddw ​​ar wahân ac yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwneud coctelau a seigiau defnyddiol. Mae'n werth nodi pa mor ddefnyddiol yw'r diwrnodau dadlwytho ar kefir:

 1. Mae'n isel iawn o galorïau ac wedi'i amsugno'n dda yn y corff.
 2. Mae'n effeithio'n ffafriol ar weithgaredd y system dreulio, gan leddfu rhwymedd ac adfer y microflora coluddyn.
 3. Mae diwrnod dadlwytho Kefir yn dechrau metaboledd ac yn cyflymu'r broses o losgi braster . Mae gan yfed llaeth deur effaith laxative a diuretig.
 4. Yn gadarnhaol yn effeithio ar y system nerfol, gan leddfu straen straen, y mae llawer o brofiad yn y cyfnod colli pwysau.
 5. Mae'n puro'r corff, gan ei ddileu o tocsinau a tocsinau sy'n cronni yn y corff, gan waethygu ei waith.

Dadlwytho diwrnod ar kefir ac afalau

Y ffrwythau mwyaf hygyrch a defnyddiol ar gyfer colli pwysau yw afalau, nad ydynt yn maethlon, ond ar yr un pryd yn rhoi ymdeimlad o fraster. Mae'r cyfansoddiad yn cynnwys llawer o ffibr, sy'n puro'r corff ac yn gwella gweithrediad y coluddyn. Yn ogystal, mae pectins mewn afalau sy'n lleihau lefel y colesterol "drwg" ac yn cyflymu metaboledd.

 1. Mae diwrnod dadlwytho Kefir-apple yn caniatáu bwyta hyd at 2 litr o kefir bob dydd gyda chynnwys braster o 1% a tua 2 kg o afalau. Os yw'n bosibl, defnyddiwch fathau gwyrdd.
 2. Os oes problemau iechyd ac na allwch fwyta afalau amrwd, yna gellir eu pobi.
 3. Mae'n bosibl bwyta 1 llwy de o fêl y dydd. Gofalwch eich bod yn yfed hyd at 2 litr o ddŵr.

Dadlwytho diwrnod ar kefir a gwenith yr hydd

Un o'r rhwydweithiau mwyaf defnyddiol ar gyfer colli pwysau yw gwenith yr hydd, sy'n ysgogi metaboledd, glanhau sylweddau niweidiol a hylif gormodol, yn symud yn gyflym ac yn barhaol y newyn ac yn rhoi cryfder. Dadlwytho ar kefir a gwenith yr hydd yw'r mwyaf poblogaidd, a diolch i ei effeithiolrwydd, felly un diwrnod y gallwch chi daflu 1-2 kg. Os dymunir, gallwch ei arsylwi am hyd at dri diwrnod. Gan gymryd i ystyriaeth nifer o reolau, sut i dreulio diwrnod dadlwytho ar kefir:

 1. Safon ddyddiol y cynhyrchion yw: gwenith yr hydd - 250 g a chynnwys braster kefir 1 litr o 1.5%.
 2. Nid yw wdwd am ganlyniad da yn cael ei dorri, ond wedi'i stemio dros nos. Mae angen arllwys 0.5 l o ddŵr berwedig yn y thermos neu ddefnyddio kefir.
 3. Rhannwch y gyfrol ganlynol i 5-6 prydau cyfartal.
 4. Yn ychwanegol at uwd a kefir, mae angen yfed hyd at 2 litr o ddŵr trwy gydol y dydd, a chaniateir te heb ei siwgr hefyd.
 5. Os yw'n anodd bwyta aswd ffres, mae'n bosibl ychwanegu saws soi ychydig, ond nid mwy na 4 awr o leau.

Dadlwytho diwrnod ar kefir a bran

Mae llawer o faethegwyr yn cytuno bod bran yn iach, ac maen nhw hefyd yn helpu i golli pwysau. Prif fantais y cynnyrch hwn yw ei fod, fel sbwng yn casglu tocsinau ac yn eu cymryd allan. Yn ogystal, mae bran yn cynnal lefel y siwgr a cholesterol "drwg" yn y gwaed, yn rhoi dirlawnder yn gyflym ac yn cryfhau imiwnedd. Mae'n bwysig gwybod sut i dreulio diwrnod dadlwytho ar kefir a bran:

 1. Ar ddiwrnod y bwyd, cymerwch dri phrydau ac mae un gwasanaeth yn cynnwys 2 lwy fwrdd. llwyau o bran, y dylid eu golchi i lawr gyda 1 llwy fwrdd. dŵr. Mae norm dyddiol kefir yn 1.5 litr.
 2. Mae'n well gan lawer o bobl gyfuno bran (6 llwy fwrdd) gyda kefir a rhannu'r gyfrol a dderbyniwyd eisoes mewn sawl pryd.
 3. Mae'n bosibl treulio diwrnod o'r fath o ddadlwytho ar kefir yn amlach nag unwaith mewn 10 diwrnod.
 4. Gwaherddir y "glanhau" hwn ar gyfer wlserau, gastritis, colig ac enteritis.

Dadlwytho diwrnod ar kefir a blawd ceirch

Mae pobl sy'n gwylio eu pwysau a'u hiechyd yn gwybod bod iogwrt a blawd ceirch yn rhai o'r bwydydd mwyaf defnyddiol a diet. Gyda'u cymorth, gallwch wella gallu swyddogaethol y system dreulio, glanhau'r corff a'i ddirlawn gyda'r sylweddau angenrheidiol. Nid oes angen i flakes coginio, dylid eu dywallt dwr oer dros nos. Mae dadlwytho ar kefir a blawd ceirch yn edrych fel hyn:

Dadlwytho diwrnod ar fefus a iogwrt

Yn yr haf, mae maethegwyr yn argymell defnyddio'r opsiwn hwn o ddadlwytho defnyddiol, a fydd yn arbennig o apelio at gariadon melys. Mae cyfansoddiad yr aeron yn cynnwys nifer fawr o sylweddau defnyddiol, sy'n bwysig nid yn unig ar gyfer colli pwysau, ond hefyd ar gyfer iechyd. Mae mefus yn helpu i ddileu gormod o ddŵr a thecsinau o'r corff, sy'n bwysig ar gyfer gweithrediad priodol y system dreulio. Mae yna lawer o awgrymiadau ar sut i wneud diwrnod cyflym ar kefir a mefus:

 1. Yn y rhan fwyaf o achosion, defnyddir coctel ar gyfer colli pwysau, sy'n cael ei baratoi gyda 300 g o aeron a kefir braster isel, y mae ei swm yn cael ei bennu yn dibynnu ar gysondeb dymunol y ddiod. Mewn diwrnod gallwch chi yfed tri dogn o'r coctelau hyn.
 2. Gallwch fwyta bwydydd ar wahân, er enghraifft, aeron cyntaf, ac ar ôl olfedd. Sylwch, am ddiwrnod na allwch chi fwy nag 1 kg o aeron a 1.5 litr o kefir.

Diwrnod ymlacio ar y ceirios a'r iogwrt

Melys, blasus, ysgogol, iachus, maethlon, mae'n ymwneud â ceirios, y gellir eu cynnwys ar ddiwrnod i ffwrdd. Nid yn unig mae'n cyflenwi'r corff â sylweddau defnyddiol, ond hefyd yn lleddfu'r newyn, yn gwella metaboledd a GIT. Mae'n werth sôn am effaith diuretig aeron, diolch y gallwch chi anghofio am chwyddo.

 1. Mae'n bwysig gwybod faint o yfed y gallwch ei yfed ar ddiwrnod cyflym a faint o aeron y gallwch eu fforddio, felly mae'r gyfradd ddyddiol yn 1 litr o laeth llaeth 1-2% braster a 1.5 kg o aeron.
 2. Rhennir y cyfanswm yn ddarnau cyfartal ac yn bwyta bob 3 awr.
 3. Gallwch chi gymysgu'r cynhwysion a pharatoi coctel. Yn ystod y diwrnod dadlwytho ar kefir a cherios, peidiwch ag anghofio am ailgyflenwi'r balans dŵr.

Dadlwytho diwrnod ar gaffi kefir a bwthyn

Gall ffans o fwydydd protein ddefnyddio'r opsiwn lle mae'r cynhyrchion llaeth wedi'i eplesu yn cael eu cyfuno. Mae dadlwytho ar gig a iogwrt yn effeithiol oherwydd bod y ddau gynnyrch yn ddeietegol, ac maent yn cael eu hamsugno'n hawdd yn y corff, gan wella prosesau metabolegol. Yn ei gyfansoddiad, mae asidau amino defnyddiol, sy'n bwysig ar gyfer gweithrediad priodol yr afu a'r llwybr gastroberfeddol. Dylid nodi ac effaith diuretig hawdd caws bwthyn.

Mae diwrnod dadlwytho caws bwthyn yn cynnwys 350-500 g o gaws bwthyn â chynnwys braster heb fod yn fwy na 5% ac 1 l o kefir, a ddylai fod hefyd yn ddi-fraster. Yn ogystal, gallwch yfed te a dŵr gwyrdd . Gellir bwyta cynhyrchion yn unigol neu'n gymysg gyda'i gilydd. Defnyddiwch i ddadlwytho'r bwyd ffracsiynol, er mwyn peidio â dioddef o'r newyn. A argymhellir y dadlwytho hwn unwaith yr wythnos, ond nid yn amlach.

Diwrnod dadlwytho ar gyfer ciwi ac iogwrt

Mae ffrwythau egsotig yn ddefnyddiol nid yn unig ar gyfer iechyd, ond hefyd ar gyfer colli pwysau. Mae'n cyflymu'r metaboledd ac yn hyrwyddo'r broses o losgi braster, yn normaleiddio metaboledd protein a gwaith y llwybr treulio. Oherwydd presenoldeb ffibrau bras, mae kiwi yn helpu i lanhau'r corff a lleihau faint o golesterol gwael. Gan ddewis diwrnod o'r fath, gellir defnyddio keffir a chiwi ar wahân, neu gallwch baratoi coctel o'r cynhyrchion hyn. Mewn diwrnod mae angen yfed hyd at 1.5 litr o kefir a bwyta 6 ffrwythau. Os ydych chi'n teimlo'n dda, gallwch ymestyn y rhyddhad am hyd at dri diwrnod, ond dim mwy.

Dadlwytho diwrnod ar kefir a bananas

Yn ystod colli pwysau, nid yw maethegwyr yn argymell cam-drin bananas, gan eu bod yn gysylltiedig â ffrwythau calorïau uchel, ond maen nhw'n addas i'w ddadlwytho. Maent yn maethlon, yn effeithio'n ffafriol ar weithrediad y system dreulio a nerfol. Mae diwrnod dadlwytho Banana-kefir yn cynnwys tri banana aeddfed ac 1 litr o fraster kefir 2.5%. Rhwng brecwast, cinio a chinio, gallwch yfed te a dŵr gwyrdd. Gallwch fwyta bwydydd ar wahân, gallwch chi gymysgu, paratoi coctel.

Dadlwytho diwrnod ar kefir a chiwcymbrau

Mae ciwcymbr yn llysiau defnyddiol ar gyfer colli pwysau, sy'n 90% o ddŵr, felly mae'n isel mewn calorïau. Yn ogystal, mae'n glanhau'r corff, gan ei ddirlawn â sylweddau defnyddiol. Gall dadlwytho ar kefir a chiwcymbrau ddigwydd ar coctel, y mae cynhwysion yn gymysg, ond mae yna opsiynau eraill. Mewn diwrnod mae angen yfed 1 litr o ddiod llaeth sur a bwyta hyd at 1 kg o lysiau. Mae dadlwytho yn seiliedig ar bŵer ffracsiynol. Mae'r bwydlen ar gyfer y dydd yn edrych fel hyn:

Dadlwytho diwrnod ar kefir a prwnau

Caniateir ffrwythau sych ar gyfer colli pwysau, ond dim ond mewn symiau bach. Ni ellir galw afonydd melys uchel, felly ar 100 g dim ond 260 kcal sydd eu hangen. Mae'n gallu gwared â newyn yn gyflym ac yn barhaol. Mae prwnau yn effeithio'n ffafriol ar lefel siwgr yn y gwaed, sy'n lleihau'r risg o awydd i fwyta rhywbeth melys. Mae'r ffrwythau sych hwn yn gwella metaboledd. Ar y cyd â kefir, gallwch gael modd effeithiol i golli pwysau.

Mae rheolau'r diwrnod dadlwytho ar kefir a prwnau yn dangos bod angen paratoi coctel y ddau gynhwysyn hyn, a gellir dewis y cyfrannau'n annibynnol, gan gael eu harwain gan eu blas eu hunain. Yfed yn cael ei argymell trwy gydol y dydd mewn darnau cyfartal. Sylwch fod gan y coctel a gyflwynir effaith diuretig a llaethog, felly gwario dadlwytho ar y penwythnos.