Gwersi ffitrwydd gydag Anita Lutsenko

Heddiw ar y teledu, gallwch weld llawer o wahanol raglenni, sy'n dweud wrthych chi y rheolau o golli pwysau. Mae'n debyg mai'r prosiect mwyaf poblogaidd yw'r prosiect "Weighed and Happy". Mae'r cyfranogwyr yn hyfforddi o dan arweiniad caeth Anita Lutsenko. Diolch i'w hymdrechion, mae pobl yn colli gormod o bwysau yn iawn cyn ein llygaid. Oherwydd hyn, mae gwersi ffitrwydd gydag Anita Lutsenko yn boblogaidd iawn ymhlith pob merch sydd am gael gwared â phuntiau ychwanegol.

Ffitrwydd gydag Anita Lutsenko: awgrymiadau

  1. Bydd straen corfforol yn dod â'r canlyniad a ddymunir yn unig os byddwch chi'n dechrau bwyta'n iawn.
  2. Mae angen yfed o leiaf 1.5 litr o ddŵr bob dydd, gan ei bod yn bwysig iawn colli pwysau.
  3. Mae Anita Lutsenko yn dadlau y bydd hyfforddiant yn rhoi canlyniad da, dim ond os gwnewch hynny yn rheolaidd.
  4. I weld y newidiadau yn eich ffigur yn ddigon i roi'r hyfforddiant o leiaf 10 munud.

Cymhleth o ymarferion gydag Anita Lutsenko

Mae'r hyfforddwr yn cynghori unrhyw weithgarwch chwaraeon i ddechrau gyda chynhesu. Dylai barhau o leiaf funud. Mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer cerdded a rhedeg yn y fan a'r lle.

Yr ymarferion mwyaf effeithiol gydag Anita Lutsenko:

Sgwatiau

Mae'r ymarfer hwn yn helpu i gryfhau cyhyrau nid yn unig y coesau ond hefyd y mwgwd. Yn ystod yr ymarferiad, mae angen sicrhau na fydd y pengliniau yn mynd dros ben y traed ac na fydd y sodlau yn dod oddi ar y llawr. Mae'n ddigon i wneud 12 ailadrodd. Yn ôl Anita, cyflymder delfrydol yr ymarfer yw: 4 eiliad fesul 1 sgwat.

Push-ups

Gall merched berfformio'r ymarfer hwn o'u pen-gliniau. Y prif beth yw sicrhau bod y corff yn lefel. I berfformio un gwthio i fyny, ni ddylech fynd mwy na 4 eiliad. Gwnewch tua 12 cynrychiolydd.

Daliwch i'r bryn

Fel drychiad, gallwch ddewis mainc, grisiau, stôl neu rywbeth tebyg. Trwy'r ymarfer hwn, byddwch yn cryfhau cyhyrau'r coesau a'r morgrug. Mae angen i chi ddringo a disgyn i'r drychiad yn ail gyda phob coes. Dylai un cynnydd a chychwyn fynd 4 sec. Mae angen ichi wneud 12 ailadrodd. Mae'n bwysig nad yw'r sawdl yn hongian o'r drychiad a ddewiswyd.

Twistio (wasg)

Bydd yr ymarfer hwn yn helpu i gryfhau cyhyrau'r abdomen . Yn ystod codi'r hull, mae angen exhalation dwfn. Mae'n bwysig aros yn y safle uchaf am 1 eiliad yn ystod yr ymarferiad. Gwnewch hi'n angenrheidiol tua 12 gwaith. Yn gyffredinol, am un troell, dylech adael 5 eiliad.

Bydd yr ymarferion hyn yn ddigon ar gyfer hyfforddiant bob dydd, a fydd yn eich helpu i gael gwared â phuntiau ychwanegol.