Melin Tread Colli Pwysau

I lawer, nid yw'n gyfrinach fod rhedeg yn ffordd wych o golli pwysau, ond yn y rhan fwyaf o achosion mae diffygrwydd yn ennill ac nid ydych am fynd allan ar y stryd. Yn yr achos hwn, gallwch chi helpu'r trac llithro, y gellir ei osod gartref a chwaraeon chwarae ar unrhyw adeg.

Rheolau colli pwysau ar y melin draed

 1. Dylid dewis pob paramedr o'r trac: ongl y rhwymiad, amser hyfforddi ac yn y blaen, yn unigol ar gyfer pob person.
 2. Mae angen gwybod parth y pwls, a fydd yn eich galluogi i golli bunnoedd ychwanegol yn ystod yr hyfforddiant. Er mwyn ei gyfrifo mae fformiwla arbennig: 220 - eich oedran, ac yna o'r canlyniad yn cymryd 65 a 85%. Er enghraifft, os ydych chi'n 38 mlwydd oed, yna penderfynir y parth pwls: 220 - 38 = 182, o 182x0.65 i 182x0.85 = 118 - 155. Ni argymhellir y terfyn hwn er mwyn peidio â niweidio'ch iechyd.
 3. Anogir dechreuwyr i ddefnyddio trefn hyfforddi ysgafn.
 4. Dylai hyfforddiant barhau'n ddigon hir, oherwydd dim ond fel y gallwch chi gyflawni'r canlyniad a ddymunir. Y cyfnod lleiaf yw 45 munud, ond mae'n well peidio â bod yn ddiog a gweithio allan am o leiaf awr. Mae modd colli pwysau gan ddefnyddio melin traed os ydych chi'n ymarfer 3 gwaith yr wythnos.
 5. Rhaid i bob gwers ddechrau cynhesu i gynhesu am redeg dwys.
 6. Gallwch chi wneud rhedeg neu gyfwng anhygoel, hynny yw, gyda chyflymiadau.
 7. Y peth gorau yw neilltuo amser ar gyfer yr hyfforddiant hwn yn y bore, felly mae braster yn cael ei losgi llawer gwell ar hyn o bryd.
 8. Mae gan y trac rhedeg ar gyfer gollwng y coesau sawl dull gweithredu, er enghraifft, ymwrthedd, cyflymiad ac ati. Diolch i hyn, bydd eich hyfforddiant yn llawer mwy effeithiol.

I ddewis rhaglen unigol ar gyfer hyfforddiant, gallwch gysylltu â'r hyfforddwr ffitrwydd go iawn. Mae'r holl beiriannau gollwng , gan gynnwys melin traed, yn rhoi canlyniadau da os ydych chi'n cyfuno ymarfer corff gyda maeth priodol. Cyn i chi fynd i ymarfer, mae angen i chi fwyta bwyd bach mewn 1 awr, sy'n gyfoethog mewn carbohydradau. Yn gyfan gwbl, mae angen bwyta 60 g o garbohydradau.

Enghraifft o wersi

I nodi'r dull hyfforddi angenrheidiol, argymhellir bod un mis yn cael ei ymarfer bob dydd am 15 munud yn unig. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd eich cyhyrau, y galon a'r ysgyfaint yn cael eu defnyddio i bwysau cyson. I ddeall a ydych chi'n barod i gynyddu dwysedd yr hyfforddiant, neu os nad yw mis o hyfforddiant yn ddigon i chi, mae angen i chi wneud y canlynol:

 1. Ar gyfer y dechrau, gorffwys am 2 ddiwrnod, hynny yw, peidiwch â chymryd rhan mewn chwaraeon o gwbl.
 2. Nawr o fewn 8 munud yn rhedeg gyda'r cyflymiad uchaf i chi.
 3. Ar y cyflymder a gyrhaeddir, mae'n rhedeg 15 munud.
 4. Gostwng y tempo a'i redeg am 3 munud.

Os yn ystod yr hyfforddiant hwn ac ar ôl hynny, rydych chi'n teimlo'n dda, mae anadlu hyd yn oed a dwfn, yna gallwch fynd ymlaen i'r cam nesaf, sydd hefyd yn para tua mis. Yn ystod y cyfnod hwn, mae nifer y sesiynau hyfforddi yn cael eu lleihau i 3 gwaith yr wythnos. Ymarfer ar sail y prawf uchod. Argymhellir hefyd ar wahân i wneud ymarfer corff ar y wasg ac eistedd. I ddeall a yw'n bosibl symud ymlaen i'r cam nesaf, ailadroddwch y prawf, dim ond amser rhedeg sydd ar y cynnydd cyflymder uchaf i 25 munud. Yn y dull hyfforddi nesaf, gallwch ymarfer cymaint ag y dymunwch, hyd yn oed am weddill eich bywyd. Ar hyn o bryd mae'r bunnoedd ychwanegol yn dechrau mynd i ffwrdd. Dylai hyd yr hyfforddiant fod o leiaf 45 munud.

Rhedwch ar y cyflymder uchaf i chi, o bryd i'w gilydd, gan leihau a chynyddu'r cyflymder. Mewn ychydig fisoedd byddwch yn gweld canlyniad ardderchog, yn ogystal â'r pwysau a gollwyd, bydd y ffigwr yn dod yn dynn ac yn brydferth.