Hufen siocled - y ryseitiau gorau ar gyfer llenwi melys ar gyfer unrhyw arbrawf coginio

Gwyddys ers tro fod siocled yn ffynhonnell wych o hwyliau da. Mae melysion yn aml yn defnyddio hufen siocled ar gyfer cacennau a phrisis, ac mae'r ryseitiau mwyaf diddorol yn aros i chi isod. Mae'r cynnyrch hwn wedi'i gyfuno'n berffaith â chydrannau eraill, felly bydd pawb yn dod o hyd i opsiwn a fydd yn apelio atoch chi.

Hufen siocled ar gyfer cacen siocled

Sut i wneud hufen siocled yn gyflym a heb lawer o drafferth, mae pob melysydd dechreuwr eisiau gwybod. Gellir addasu'r dwysedd o ddanteithion parod yn annibynnol - y mae cynnwys braster yr hufen sur yn uwch a mwy o siwgr powdwr yn uwch, y màs hufen yn fwy trwchus yn yr allbwn. Gellir ei fwyta'n syml a'i weini fel pwdin neu ei ddefnyddio ar y cacennau ac arwyneb unrhyw gacen.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Siocled a menyn yn toddi.
 2. Mae'r cymysgedd sy'n deillio o hyn wedi'i oeri yn gyfan gwbl, yn cymysgu hufen sur, fanila a phinsiad o halen.
 3. Ychwanegwch yn raddol powdr siwgr wedi'i sifted nes bod y cysondeb a ddymunir yn cael ei gyflawni.

Hufen siocled syml

Hufen siocled o goco i goginio yn syml ac yn gyflym. Ar ôl treulio dim mwy na chwarter awr, gallwch gael triniaeth flasus sy'n addas ar gyfer unrhyw bwdin. Os nad oedd startsh wrth law, gellid ei ddisodli â blawd gwenith. Mae cyfaint y cynnyrch gorffenedig tua 550 ml, sy'n eithaf digon i fethu nid yn unig y cacennau, ond hefyd arwyneb y cynnyrch.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae hanner y llaeth yn cael ei roi mewn sosban, wedi'i gynhesu ychydig, caiff pob cydran ei dywallt, ac eithrio starts tatws a'i droi'n dda.
 2. Dewch i ferwi, berwi am ychydig funudau, gan droi'n drylwyr.
 3. Tynnwch y sosban o'r plât.
 4. Yn y llaeth sy'n weddill, dechreuwch y startsh ac arllwyswch y cymysgedd sy'n deillio o dan màs poeth, cymysgwch yn dda.
 5. Eto rhowch ar y tân, dewch i ferwi, gan droi.
 6. Bowch am tua 2 funud, gan droi, tynnu oddi ar y plât, arllwyswch mewn fanillin ac oer.

Hufen siocled gydag hufen

Mae'r hufen siocled hufennog yn cael ei baratoi'n haws ac yn gyflym. 10 munud - a thrin blasus yn barod. Mae'n bwysig dim ond bod yr hufen a ddefnyddir yn o leiaf 30% o fraster, fel nad yw'r màs hufen yn lledaenu, ond yn cadw'r siâp. Os ydych chi'n bwriadu rhoi triniaeth i blant, ni allwch ddefnyddio alcohol. Sut i wneud hufen siocled ar gyfer cacen, nawr yn darganfod.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn sosban fach dros wres canolig, cynhesu hufen.
 2. Pan fyddant yn dechrau berwi, maent yn arllwys bar siocled wedi'i dorri'n ddarnau, ac yn gwisgo tan yn esmwyth.
 3. Arllwyswch rw, yn oer tan yn drwchus, yna chwisgwch eto i ysblander.

Hufen menyn siocled

Mae'r set isaf o gynhyrchion sydd ar gael, munud 10 gwaith - a'r hufen siocled ar gyfer eclairs yn barod! Mae hefyd yn addas ar gyfer cacennau neu gacennau. Ar ôl llenwi eclairs neu ei gymhwyso i gynhyrchion eraill, rhowch nhw yn yr oergell i rewi. Mae'r rysáit yn dangos cyfran fach, os oes angen mwy o hufen siocled, yna dylid cynyddu nifer y cynhwysion.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae maslice meddal wedi'i chwipio gyda powdwr siwgr a vanilla.
 2. Toddi siocled mewn microdon neu ar baddon dŵr.
 3. Arllwyswch i mewn i'r gymysgedd olew a pharhau i malu nes ei fod yn unffurf.

Hufen siocled wedi'i oeri

Mae'r rysáit ar gyfer yr hufen siocled, a gyflwynir isod, yn syml ac yn hygyrch hyd yn oed i ddechreuwr yn y celf melysion. Yr unig elfen a all achosi anhawster yw starts corn. Os nad oes un yn y cartref, gall tatws gael ei ddisodli'n ddiogel. Addas hyd yn oed ar gyfer blawd gwenith cyffredin. Mae cynnyrch y cynnyrch gorffenedig tua 450 g.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn powlen, cymysgwch y melyn gyda chymorth chwistrell gyda chynhwysion sych.
 2. Ar wahân, caiff y llaeth ei ddwyn i ferwi.
 3. Caiff trickle denau ei dywallt i'r melyn, gan droi drwy'r amser.
 4. Mae'r cymysgedd sy'n deillio'n cael ei hidlo.
 5. Rhowch ar y tân, gan droi drwy'r amser.
 6. Trowch mewn unrhyw siocled ffordd gyfleus a'i chwistrellu i'r gymysgedd a baratowyd yn flaenorol.
 7. Cychwynnwch nes bod yn homogenaidd ac yn cael gwared o wres.
 8. Ychwanegwch olew meddal a'i rwbio'n ysgafn.

Hufen siocled Charlotte

Mae hufen siocled ysgafn yn cael ei baratoi trwy fagu. Ond y prif wahaniaeth yw nad yw trwchwyr yn cael eu hychwanegu ar yr un pryd. Diolch i hyn, mae'r màs yn sensitif iawn. Gall swn neu liw ddisodli cognac yn y rysáit yn ddiogel. Neu cymerwch fanillin yn lle hynny. Mae'r gyfaint o ddiffyg parod yn fwy na hanner litr, felly bydd yr hufen siocled yn ddigon ar gyfer haen o gacennau ac addurniadau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae melynau gyda siwgr yn cwympo i ysblander.
 2. Rhowch y llaeth, rhowch mewn bath dwr a choginiwch, gan droi, hyd yn drwchus.
 3. Tynnwch o'r tân ac oer ychydig.
 4. Ar gymysgydd cyflymder uchel yn curo'r menyn, ychwanegu cognac ac mewn darnau bach, cyflwyno màs melyn.
 5. Toddwch y siocled, ei roi yn y sylfaen baratoi, ei droi'n dda a thynnwch yr hufen siocled yn yr oergell cyn ei ddefnyddio.

Mousse hufen siocled

Dylai hufen siocled ar gyfer capiau bach gadw siâp da, gan ei fod yn gwneud addurn ar ben y cynnyrch. Felly mae'n bwysig chwipio'r hufen yn drwyadl. Edrychwch ar y parodrwydd fel a ganlyn: codi'r cymysgydd, ac os bydd y hufen siocled yn barod ar ôl y llafnau mae brig meddal ar ei huchaf. Cynhyrchion addurno yn well gyda'r nos, yna y bore wedyn byddant yn barod i wasanaethu.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff hufen oer ei dywallt i mewn i bowlen a daear gyda chynhwysion sych.
 2. Punchwch y cymysgydd nes ei fod yn fwy trwchus.
 3. Llenwch y cymysgedd sy'n deillio o fag melysion ac addurnwch y cynhyrchion.

Caws hufen siocled

Mae hufen siocled gyda mascarpone yn driniaeth ar gyfer gwir gourmetau. Ni fydd y broses gyfan o'r dechrau i'r diwedd yn cymryd mwy na 10 munud, a bydd yr allbwn yn cynhyrchu mwy na litr o gynnyrch caws blasus. Gellir ei gyflwyno i'r tabl yn syml yn y llestri, wedi'i addurno gyda sleisennau oren, neu eu chwistrellu gyda'r cacennau a phen y bisgedi. Felly, yn gyflym a dim ond pwdin blasus gyda mascarpone fydd yn barod.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Toddi siocled a'i neilltuo i oeri.
 2. Caiff wyau eu glanhau, eu rhannu yn sleisen a'u torri'n ddarnau bach.
 3. Yn y bowlen y cymysgydd, rhowch y mascarpone gyda darnau o orennau a'i dorri.
 4. Hufen oer wedi'i chwipio.
 5. Cymysgwch yr holl gynhwysion a rhwbiwch eto.

Sgwâr hufen siocled

Dyma'r hufen siocled gorau ar gyfer addurno cacen . Mae'n bwysig defnyddio hufen gyda chynnwys braster o fwy na 30%. Yna bydd y cynnyrch gwarantedig ar ôl oeri yn drwchus, a chaiff gemwaith ohoni ei gael yn fanwl, gan fod siocled yn gyfrifol am y dwysedd - po fwyaf ydyw, bydd y cynnyrch cychwynnol yn fwy dwys. Defnyddir saethu ysgafn fel saws. Mae dwys yn gwasanaethu fel sail ar gyfer truffles.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn sosban, rhowch y màs hufennog, rhowch y plât a'i ddwyn i ferwi.
 2. Llenwch ef gyda siocled a'i gymysgu ar ôl iddo doddi.
 3. Ar gais, gellir blasu hufen siocled siocled gyda swn neu cognac.
 4. Mae'r cynhwysydd gyda hufen siocled wedi'i orchuddio â ffilm bwyd ac mae'r cloc ar gyfer 5 yn cael ei lanhau yn yr oergell.