Jam o feijoa heb goginio

Mae ffrwythau planhigyn egsotig o'r enw feijoa yn cynnwys cyfran y llew o ïodin a haearn, sy'n cael ei gymathu'n hawdd gan y corff dynol, yn ogystal ag yn ymarferol y sbectrwm cyfan o fitaminau ac elfennau angenrheidiol. Gellir cadw'r holl eiddo feijoa gwerthfawr yn llawn ar gyfer y gaeaf, trwy baratoi jam byw heb ddefnyddio triniaeth wres.

Sut i wneud jam rhag feijoa heb goginio gyda lemwn?

Ymddengys, ar yr olwg gyntaf, bod ymddangosiad hollol annisgwyl y gweithle o feijoa a'i palet blas diflas yn syth yn newid wrth ychwanegu blasus gyda lemwn ffres.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Nid oes angen paratoi arbennig ar ffrwythau feijoa. Mae'n ddigon i'w golchi ymlaen llaw a gadael iddynt sychu.
 2. Nawr rydym yn torri'r tip gyda chynffon nodweddiadol, ac yn torri'r ffetws yn hanner.
 3. Mae lemon yn cael ei drochi am ychydig funudau mewn dŵr berw, ac ar ôl hynny rydym yn torri'r sitrws i bedair rhan hydredol ac yn tynnu'r esgyrn.
 4. Nesaf, mae angen i ni fagu ffrwythau parod feijoa a lemon mewn unrhyw ffordd sydd ar gael. Dim ond sleisio sleisys trwy grinder cig neu eu taflu gyda chymysgydd. Mae'r dewis olaf hwn yn sicr yw'r mwyaf cyfleus a chyflymaf. A gall gwead y danteithion yn yr achos hwn gael ei wneud yn fwy homogenaidd ac yn dendr.
 5. Mae'r màs o feijoa a lemwn sy'n deillio o hyn yn cael ei gymysgu mewn cynhwysydd enameled gyda thywod siwgr ac yn gadael am sawl awr yn yr amodau ystafell, o dro i dro yn troi, fel bod yr holl grisialau siwgr yn cael eu diddymu.
 6. Dewiswch jam rhag feijoa gyda siwgr heb goginio ar jariau di-haen a chaeau sych a'u selio â seliau wedi'u caledu.

Ni fydd Jam o feijoa heb goginio gydag oren yn llai blasus a defnyddiol, dim ond yn yr achos hwn yn lle lemon y bydd angen cymryd un ffrwyth oren mawr aeddfed.

Fresgl ffres o feijoa heb goginio gyda mêl, lemon a chnau Ffrengig

Mae gwerth bwt ffres o feijoa yn cynyddu sawl gwaith, os bydd siwgr gronnog yn cymryd fel elfen melys o fêl naturiol ac yn ychwanegu at y cynhwysion â chnau Ffrengig. Nodweddion gwneud triniaeth mor ddefnyddiol a blasus yn y rysáit canlynol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Feijoa gyda chnawd trwchus yn rinsio o dan redeg dŵr a gadael ar dywel i sychu.
 2. Rydym yn arbed pob esiampl egsotig o'r awgrymiadau â chynffonau, yn eu torri gyda chyllell, a'i dorri'n hanner.
 3. Mae Lemon, fel yn y rysáit flaenorol, yn lleddfu'r chwerwder, gan barhau mewn dŵr berw dau funud ac ar ôl hynny wedi arbed y sitrws o'r esgyrn.
 4. Bellach mae hanner haenau feijoa a lemwn ynghyd â chnewyllyn cnau cnau wedi'u clirio yn ddaear mewn cymysgydd neu drwy malu mewn grinder cig.
 5. Mae'r màs aromatig ffres sy'n deillio o hyn yn cael ei gymysgu â mêl naturiol a'i becynnu mewn cynwysyddion di-haint a sych. Wedi selio'r caniau gyda chaeadau wedi'u coginio, rydym yn eu tynnu i'w storio.

Yn hytrach na lemwn yn yr achos hwn, fel yn yr un blaenorol, gallwch chi gymryd oren, a fydd yn effeithio braidd ar nodweddion blas y jam, ond nid yn y gwaethaf.

Sut i storio jam rhag feijoa heb goginio?

Hyd yn oed gyda sterileiddio gofalus o gynwysyddion, dylid storio jam ffres o ffrwythau egsotig o feijoa mewn oergell neu seler oer. Nid yw'r driniaeth wres yn destun y biled a phan fo'i storio mewn cyflwr ystafell, mae'n fwy tebygol o fermentio a dirywiad.

Os ydych chi'n dyblu cyfrannau siwgr gronnog yn y rysáit cyntaf, gellir storio jam o'r fath yn yr ystafell, ond hyd yn oed yn yr achos hwn bydd angen ei fwyta o fewn y tri mis cyntaf.