Sut i halen goch - y ffyrdd o baratoi a'r ryseitiau gorau ar gyfer cadwraeth

Gwybodaeth am sut i halenu coch coch i gael cynnyrch blasus, bregus ac o ansawdd uchel, yn arbennig o berthnasol yng nghanol y tymor madarch. O gofio bod gan y sbesimen coedwig hon gnawd deiliog, yn ddiffygiol o chwerwder, mae'n beryglu unrhyw driniaeth wres, gellir gwahaniaethu sawl ffordd o goginio: oer, poeth a sych.

Paratoi'r pysgod ar gyfer piclo

Mae pawb yn gwybod bod paratoi cywir madarch yn penderfynu ar flas y pryd parod. Felly, mae'r cwestiwn "Ydy hi'n angenrheidiol i gynhesu'r pysgod cyn eu halltu" yn haeddu sylw arbennig. Nid yw Redheads yn cynnwys chwerwder, felly nid oes angen i chi fynd yn ddiflas. Yn ogystal, nid yw llawer o ddewiswyr madarch yn eu golchi hyd yn oed, ond mae'n well ganddynt sychu'r sbesimen a gasglwyd gyda napcyn.

 1. Mae salting rozhikov yn dibynnu ar ansawdd y madarch dethol: sy'n addas ar gyfer pob maint coch, ond mae'n well defnyddio rhai bach y gellir eu coginio'n llwyr.
 2. Mae paratoi madarch yn dibynnu ar y ffordd o saethu. Ar gyfer sych - nid yw madarch budr iawn yn defnyddio, oherwydd na ellir eu golchi, ond dim ond i chi sydd angen i chi weithio gyda brethyn, gan dorri'r baw o'r platiau.
 3. Ar gyfer pob dull arall, caiff y cochion eu golchi o dan redeg dŵr, gan chwalu'r baw gyda sbwng meddal, wedi'i blygu i mewn i colander neu ei sychu ar wyneb fflat.

Sut i ryzhiki madarch halen?

Mae dulliau o goleuo cochion yn amrywiol. Mae tri phrif grŵp: poeth, oer a sych. Pan fydd yn oer, mae'r madarch yn cael ei olchi, ei dywallt â halen a'i gadw o dan ormes am oddeutu 3 wythnos. Mewn rozhiki poeth cyn-goginio ac ailadroddwch y gwaith o goginio oer. Gyda dull sych, nid yw madarch yn cael ei olchi, ond ei lanhau a'i dywallt â halen.

 1. Mae salting rozhikov yn y cartref yn dda oherwydd gellir rheoli'r broses yn hawdd â llaw, gan gadw mewn cof purdeb ac ansawdd y swyn. Er enghraifft, dylid newid gwys, sy'n cwmpasu'r madarch, bob tri diwrnod.
 2. Dylai'r salwch fod yn frown trwy gydol yr amser, os yw wedi troi'n ddu - mae'r madarch yn cael ei daflu i ffwrdd.
 3. Beth bynnag yw'r dull, dylid cadw madarch mewn lle oer a sicrhau eu bod yn cael eu gorchuddio'n llwyr â salwch. Os nad yw'r sudd yn ddigon - ychwanegwch ddwr wedi'i ferwi.

Rysáit syml ar gyfer carthu coed coch

Mae goleuo'n gyflym o bysgod coch yn eich galluogi i gael madarch parod ar ôl 2 awr. Dyma'r ffordd symlaf a mwyaf cyfleus, nad oes angen marinadau, sbeisys a chynhwysion ychwanegol arnyn nhw, tra'n cadw ffresni naturiol a chryfder y cochion. Ar gyfer coginio, mae madarch wedi'u golchi a'u golchi wedi'u haenu â halen a'u gadael yn fyr ar dymheredd yr ystafell.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cyn i chi halenu'r pysgod, glanhewch y madarch o'r malurion, rinsiwch nhw a thorri'r coesau o'r hetiau.
 2. Chwistrellwch waelod y prydau gyda halen.
 3. Gosodwch y pysgod mewn haenau, gan arllwys halen.
 4. Mae'r haen uchaf wedi'i halltu'n helaeth ac yn gadael y madarch ar dymheredd yr ystafell am 2 awr.
 5. Rinsiwch, trosglwyddwch i jar, arllwys olew ac oergell.

Sut i halen rozhiki poeth ffordd?

Bydd y ffordd poeth rozhikov halen yn gofyn am fwy o amser oherwydd prosesu thermol o madarch. Hyd yn oed gan ystyried y ffaith bod madarch yn colli rhai fitaminau yn ystod y broses o weldio, mae gan y paratoad hwn fantais: gall y sbesimenau a ddefnyddir fod o unrhyw faint ac nid hyd yn oed y ffresni cyntaf, a bydd y paratoad gyda nhw yn dal i gael ei storio'n dda.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae pysgod coch wedi'i brosesu yn llenwi â dŵr ac yn coginio am 5 munud.
 2. Taflwch mewn colander ac oer.
 3. Lledaenwch ar y cynwysyddion mewn haenau, yn ail gyda halen a sbeisys.
 4. Daliwch dan y iau am 1.5 mis mewn ystafell oer.

Sut i halen rozhiki oer ffordd - rysáit

Dethol dull oer rozhikov gartref - opsiwn cyffredinol. Yn yr achos hwn, nid yw'r ffyngau yn destun triniaeth wres, ac o hyn yn cadw sylweddau defnyddiol, lliw naturiol a chael blas ardderchog. Gellir darparu madarch o'r fath fel byrbryd annibynnol neu, o ganlyniad, ffrio, stiwio, ychwanegu at sawsiau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae madarch yn rinsio ac yn sych.
 2. Ar waelod y tanciau, rhowch ychydig o halen a sbeisys.
 3. Gosodwch y gwydrion mewn haenau trwchus gyda halen a sbeisys.
 4. Gwnewch yn siwmper a gosodwch y gormes. Cadwch mewn ystafell gyda thymheredd o ddim mwy na 20 gradd Celsius.
 5. Ar ôl 2 wythnos, trosglwyddwch i ganiau a storio yn yr oerfel.

Sut i greision creigiog halen?

Mae'r rysáit ar gyfer echdru rozhikov crispy yn awgrymu presenoldeb tymheredd. Bydd dail o winios, derw, gwasgoedd, grawnwin neu grawnwin yn rhoi madarch i'r wasgfa angenrheidiol, elastigedd, blas ardderchog ac arogl. Y prif beth yw peidio â'i ordeinio â swm y sbeisys a defnyddio un math yn unig, fel arall gall y rozhik golli ei apêl a'i dywyllu.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cyn i chi halen y rozhiki crunchy, gosodwch hanner y dail o radis ceffylau, 20 gram o halen a 10 pys o bupur du ar waelod y cynhwysydd.
 2. Rhannwch y madarch yn 5 rhan gyfartal a'u gosod mewn haenau â halen a phupur.
 3. Gorchuddiwch y madarch gyda dail marchog a rhowch dan orthrwm am 14 diwrnod.

Sut i halen cynffonau coch o dan ormes?

Faint o halen rozhiki o dan y iau - cwestiwn sydd o ddiddordeb i feistrolwyr dechreuwyr, a phenderfynwyr madarch wedi'u profi. Mae popeth yn dibynnu ar y dull piclo. I gael madarch yn gyflym, gallwch ddefnyddio dull poeth o goginio a rhoi gormes am ychydig ddyddiau. Yn y dull oer, rhoddir gormes am 3 wythnos, ond caiff y parodrwydd ei wirio ar ôl 14 diwrnod.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ychwanegu 20 gram o halen ac asid citrig i ddwr a choginio'r madarch am 20 munud.
 2. Lleygwch mewn haenau â halen a sbeisys mewn cynhwysydd a rhowch bwysau arnoch am 5 diwrnod.

Golchi cochion mewn ffordd sych

Mae piclo sych o redheads yn wahanol i ddulliau blaenorol gan ddefnyddio madarch heb ei dorri. Maent yn syml yn cael eu glanhau o falurion gyda brwsh, arllwys halen a'u rhoi dan ormes. Yn yr achos hwn, cyfrifwch gymhareb halen i bwysau ffyngau, sy'n pennu'r storfa ddilynol. Os yw'r rozhik yn cadw'n gynnes - cynyddir yr halen i 100 g fesul 1 kg o fadarch.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Peeled rozhiki, gorwedd mewn haenau, arllwys halen a sbeisys.
 2. Gorchuddiwch â gwydr a gosodwch y gormes am 15 diwrnod.

Sut i halen y freckles a'r sinsir?

Mae casglu cochion a chrychau yn un o'r ffyrdd poblogaidd o'u cynaeafu, gan fod madarch yn debyg mewn gwead ac yn gwbl addas ar gyfer paratoi ar y cyd. Yr unig wahaniaeth yw blas chwerw y tonnau, oherwydd y mae'r madarch yn cael ei gynhesu am 6 awr mewn dŵr pur, wedi'i sychu a'i halltu ynghyd â'r darnau sinsir â dull oer.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r tonnau'n llawn dŵr am 6 awr.
 2. Taflwch hi mewn colander a'i sychu.
 3. Llusgwch y twlipiau a'r freckles mewn haenau â halen a sbeisys.
 4. Rhowch dan orthrwm am 40 diwrnod.

Sut i halen goch mewn casgen?

Ystyrir y rysáit ar gyfer goleuo coed coch mewn casgen bren yw'r mwyaf blasus. Fel rheol, mae madarch yn cael eu paratoi mewn ffyrdd sych neu oer, ac mae pob un ohonynt yn dda, oherwydd bod y cochion, wedi'u toddi mewn arogl y goeden, yn caffael ysgryfaethus ac arogl nad yw'n nodweddiadol o fyllau tun. Yn ogystal, mae'r cynhwysydd yn gwrthsefyll bacteria ac yn amddiffyn y ffyngau rhag difrod.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ar waelod y gasgen, gosod "gobennydd" o sbeisys a halen.
 2. Top gyda haen o madarch.
 3. Parhewch i osod y redheads mewn haenau â sbeisys a halen.
 4. Gorchuddiwch â napcyn a'i roi o dan ormes dros 15 diwrnod.