Kaimak Caws - sut i goginio, beth i'w fwyta a sut i storio'r cynnyrch

Caws Kaimak yn gynnyrch llaeth unigryw a geir gan wahanol ffyrdd o wneud hufen brasterog, gan nad oes ganddi gysondeb safonol a gall fod yn debyg i gaws bwthyn, menyn neu hufen sur trwchus, a'i nodweddion blas a lliw yn dibynnu'n uniongyrchol ar ansawdd y deunydd crai, amser heneiddio ac amodau storio .

Sut i goginio kaimak?

Paratowyd Kaimak Caws, y mae ei gyfansoddiad yn cynnwys hufen, yn cael ei baratoi trwy eu casglu o laeth buwch neu ddefaid. Cynnyrch rhyngwladol yw Kaimak gyda gwahanol ryseitiau. Mae rhai pobl yn ei wneud o laeth llaeth, ond, yn y bôn, mae'r llaeth yn cael ei ddwyn i ferwi, wedi'i oeri, wedi'i dynnu oddi yno gan hufen, wedi'i halogi mewn haenau ac yn mynnu mewn ychydig ddyddiau.

 1. Mae kaimak hyfryd yn y cartref yn bosibl yn unig o ganolfan brasiog. I wneud hyn, dewiswch laeth cartref gyda chanran uchel o fraster neu hufen gyda chynnwys braster o 33% o leiaf.
 2. Edrychwch ar barodrwydd y cynnyrch fel a ganlyn: mae gostyngiad o kaimak yn cael ei ollwng i mewn i ddŵr oer os yw'n cymryd cysondeb hufen sur - ystyrir bod y kaimak yn barod.
 3. Ar gyfer coginio kaymak ifanc, mae 2 ddiwrnod yn ddigon, tra bod y cynnyrch yn feddal, gyda blas hufennog cain.

Gyda beth wyt ti'n ei fwyta kaimak?

Mae Kaimak wedi'i wneud yn y cartref yn gyfle i ychwanegu bwyd arferol i flas blasus unigryw. Y ffaith yw bod dau gam ar gyfer y cynnyrch: pan gaiff ei rewi, mae'n dod yn fath o fenyn, ac os caiff ei gynhesu, mae'n dychwelyd i gyflwr hylif, sy'n caniatáu ei ddefnyddio mewn sawsiau neu ei weini'n llawn gyda crempogau neu uwd.

 1. Yn aml, caiff y caws ei chwythu gyda chacen poeth neu sleisen bara wedi'i ffresio. Yn yr achos hwn, mae'n gwasanaethu fel olew, gan ymgorffori bara gyda blas hufennog.
 2. Gellir bwyta Kaimak yn ei ffurf pur, ei melysio â mêl a jam a'i weini i gwpan o de neu goffi. Caimak arall a ddefnyddir wrth goginio cyw iâr neu oen. Yn enwedig blasus yn troi ŵen yr hydd yr hydd, wedi'i wisgo â kaimak.

Kaymak caws serbiaidd

Mae kaymak Serbeg yn un o olygfeydd gastronig y Balcanau. Nodweddir y cynnyrch hwn gan flas ysgafn a chysondeb ysgafn, gan ei fod yn cael ei wneud yn gyfan gwbl o laeth buwch, sy'n cael ei gynhesu i 94 gradd, wedi'i gadw o berwi, wedi'i dywallt i'r swabiau (offer pren) ac, ar ôl oeri, mewn 12-24 awr gasglu'r kaimak.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Dewch â'r llaeth i ferwi.
 2. Wrth gynnal y tymheredd 94 gradd, gwreswch ar y tân am 15 munud, gan droi'n gyson.
 3. Arllwyswch y llaeth dros bowlenni pren a gadewch ar dymheredd yr ystafell am 15 awr.
 4. Tynnwch yr haen drwchus wedi'i ffurfio gyda llwy bren a'i daflu â halen.
 5. Gellir bwyta kaymak Serws Caws ar unwaith, ond mae'n well ei osod yn fyr am nifer o ddiwrnodau.

Caws coch caws

Caimak caws meddal - yn amrywio gydag opsiynau coginio. Mae hyn yn cadarnhau'r rysáit hon, lle gall cariadon o gysondeb coch caws heb gynhwysion drud a sgiliau coginio arbennig wneud y cynnyrch a ddymunir. I wneud hyn, mae cymysgedd o laeth, hufen sur a sudd lemwn yn cynhesu ar dân, yn ailgylchu i mewn i cheesecloth ac ar ôl 30 munud caiff y kaimak ei fwydo i'r bwrdd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cyfuno hufen sur, llaeth, halen a sudd lemwn.
 2. Dewch â'r cymysgedd i ferwi a'i dynnu rhag gwres.
 3. Gadewch haen ddwys ar wydr, a gwasgu'r olwyn.
 4. Croeswch y caws coch am 30 munud, yna rhowch y bwrdd ar unwaith.

Caws hufen

Kaimak o hufen - i'r rhai sydd am wneud cynnyrch blasus a gwreiddiol am o leiaf amser. Mae'r defnydd o hufen parod yn helpu i baratoi'r cynnyrch am record 5 awr, arbrofi â blas a defnyddio màs homogenaidd, llyfn, aeriog, hufenog, a ddefnyddir fel hufen ar gyfer cacennau a llenwadau ar gyfer pwdinau amrywiol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cysylltwch 500 ml o hufen gyda siwgr a rhowch y màs ar dân wan am 10 munud.
 2. Oeri, ychwanegwch y sudd lemwn a'r hufen sy'n weddill.
 3. Gwisgwch gyda chymysgydd ac anfon kaimak hufenog am 5 awr yn yr oergell.

Kaymak Gwlad Werbeg yn y cartref

Mae technoleg goginio'n gwahaniaethu rhwng kaymak Wsbecaidd. Mae Uzbe yn llaeth llaeth wedi'i ffrio'n ffres, ei arllwys mewn dogn, ar ôl 15 awr, casglu haen o hufen, sy'n cael ei chwipio, ychydig o funudau wedi cynhesu ac yn oeri yn gyflym. Gellir gwneud y llawdriniaeth hon yn y cartref, yn enwedig os oes gennych gymysgydd a llaeth cyflawn ychydig ar eich bysedd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Llaethwch berwi ac, arllwys y gyfran trwy danc, neilltuo am 15 awr.
 2. Casglwch yr haen wedi'i ffurfio a'i guro gyda chymysgydd.
 3. Cynhesu ychydig funudau ar y stôf a glanhau'r kaimak caws yn yr oergell.

Kaymak yn y ffwrn

Kaimak, rysáit ar gyfer coginio sydd, mewn dwsinau o ffyrdd, yn cael ei wneud yn y ffwrn. Ar y Don, gwneir caimak o froth laeth a geir gan hufen ffrio mewn ffwrn. Mae ewyn blwstwr wedi'i ledaenu mewn haenau, wedi'i gymysgu â hufen ffres ac hufen sur a chwith dros nos i'w eplesu er mwyn gwasanaethu'r kaimak parod yn y bore.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. 500 ml o hufen hufen yn y ffwrn am 180 gradd.
 2. Bob 20 munud, tynnwch yr ewyn gwrthrychaidd a'i osod mewn haenau.
 3. Ni fydd yr holl broses yn cymryd mwy na 1.5 awr.
 4. Ar ôl hynny, chwipiwch yr hufen sy'n weddill gydag hufen sur a rhowch y màs i'r ewyn.
 5. Gadewch am 12 awr yn y cynhesrwydd.

Faint y mae'r kaimak wedi'i storio?

Ni ddylid ei anghofio bod y kaimak, y mae ei storio yn cael ei adlewyrchu yn ansawdd a blas y cynnyrch, yn cyfeirio at gynhyrchion llaeth lle sydd angen amodau arbennig. Yn y Balcanau, cedwir y kaimak mewn gwinoedd arbennig ar dymheredd o 14 gradd Celsius i ddau fis. Mewn amodau trefol, mae'n well cadw'r kaimak ddim mwy na 2 ddiwrnod yn yr oergell.

 1. Mae Kaymak yn dda ac mae hynny'n barod i'w ddefnyddio mewn diwrnod. Yn yr achos hwn, gallwch chi fwynhau'r kaimak "ifanc", a nodweddir gan gysondeb meddal a blas hufennog.
 2. Gall perchnogion selerwyr storio'r kaimak yn ddiogel ar dymheredd o + 15 gradd am 4 diwrnod. Mae hwn yn gyfle i gael caimak "gyffredin", a nodweddir gan flas ychydig yn hallt a thyn melyn.