Pies Tatar - y ryseitiau mwyaf blasus o nwyddau pobi gwych cenedlaethol

Mae gan sawl pasteg Tatar lawer o wahanol fathau, ac mae pob un ohonynt yn boblogaidd iawn y tu allan i'w mamwlad tiriogaethol ac fe'i cedwir gan wragedd tŷ a defnyddwyr. Caiff cynhyrchion eu gwasanaethu mewn ffurf boeth neu gynnes, ynghyd â chawl, te poeth.

Sut i goginio pasteiod tart?

Mae'r dechnoleg o goginio tatïo yn amrywio yn dibynnu ar y rysáit a ddewiswyd.

 1. Gellir cymysgu pasteiod ar gyfer pasteiod Tatar mewn kefir, llaeth neu ddŵr gyda chodi soda neu burum.
 2. Ar gyfer y defnydd o lenwi wedi'i dorri i mewn i giwbiau bach neu wedi troi mewn grinder cig, sy'n cael ei ategu gyda winwns, tatws, pwmpen, llysiau eraill. Dim cynhyrchion llai blasus gyda bresych, tatws, llysiau eraill neu lenwi melys. Paratoir fersiynau pwdin gyda reis a ffrwythau sych, caws bwthyn, hadau pabi, sleisys ffrwythau.
 3. Yn aml mae gan pasteiod a llysiau Tatar siâp crwn neu driongl ac agoriad nodweddiadol o'r uchod, y mae dail stêm a broth yn cael ei dywallt yn ystod pobi. Y gwahaniaeth yw kystyby, sy'n debyg i gacengenni hanner plygu wedi'u stwffio.

Patiau Tatar gyda thatws - kystyby

Mae pasteiod Tatar kytybiy yn ffafriol yn ffafriol o'r rhan fwyaf o fersiynau pobi trwy gyfansoddiad cyllidebol a symlrwydd paratoi. Gellir creu cynhyrchion pan fydd y tatws mân yn cael eu gadael ar ôl ar ôl y pryd diwethaf. Gellir ei ddefnyddio fel sy'n cael ei roi neu ei ategu â rhostyn winwns neu farnog wedi'i ffrio.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Wrth kefir ychwanegu halen, soda a blawd, gliniwch y toes, adael am 20 munud.
 2. Boilwch y tatws, eu malu â chriben, gan ychwanegu llaeth poeth, hanner menyn a winwnsyn wedi'u ffrio.
 3. Gwahanwch y toes i mewn i ddogn, rholio'n denau, ffrio mewn padell ffrio sych.
 4. Caiff pob cacen ei ategu gyda thatws, wedi'i blygu'n hanner.
 5. Tesglyn tartar wedi'u toddi gyda menyn wedi'i doddi tatws.

Pies Tatar - Echpochmak

Mae pasteiod Tatar gyda thatws a chig echpochmak yn cael eu paratoi'n draddodiadol o gig oen neu eidion gyda braster, y dylid ei dorri'n giwbiau mor fach â phosibl. Yn yr un modd gwasgo'r tatws a'r bylbiau wedi'u plicio. Defnyddir yr holl gydrannau ar gyfer llenwi mewn ffurf amrwd, heb ei brosesu yn thermol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. O iogwrt, wyau, olew meddal, halen, soda a blawd yn gludo'r toes ..
 2. Torri cig, winwns, tatws, tymor.
 3. O'r toes a'r llenwadau, ffurfiwch gynhyrchion siâp trionglog.
 4. Bake Tatar pasteiod gyda chig a thatws ar 170 gradd 40 munud.

Tatar pasteiod gyda chig

Mae'r Tatar yn agor pasteiod gyda chig yn fwy tendr . Mae cynhyrchion yn cael eu ffurfio ar ffurf trionglau gyda thwll ar y brig, trwy'r rhain yn ystod y pobi yn arllwys broth cig neu lysiau. Mae'r dechneg hon yn caniatáu i'r stwffio baratoi'n dda, i fod yn fwy meddal ac ar yr un pryd i warchod rhagfarn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. O'r dŵr, mae dau wy, blawd, halen a menyn yn cymysgu'r toes.
 2. Chwythu, tatws a winwns, tymor.
 3. O'r toes a'r llenwadau, gwnewch betiau, wedi'u crafu gydag wyau, a anfonir am 30 munud mewn ffenestr gwresogi i 180 gradd.
 4. Arllwyswch i bob cerdyn o 2 lwy fwrdd o fwth, dychwelwch y tartar yn y ffwrn am 30 munud arall.

Tatar pasties yn falch

Mae'r rysáit ar gyfer coginio pasteiod tatws yn fara wedi'i bakio wedi'i wneud o garreg fer ar kefir. Mae llenwi'r achos hwn yn gymysgedd o datws gyda chig a winwns. Un nodweddiadol y dechnoleg yw ffurfio cynhyrchion siâp crwn gyda thwll o'r uchod trwy blygu ymylon dogn y toes gyda wrinkles.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rinsiwch y blawd gyda menyn, ychwanegwch kefir gyda halen a soda.
 2. Rhowch y tatws, cig a winwns, cymysgu, tymor gyda halen a phupur.
 3. O'r toes a'r llenwadau, ffurfiwch 20 pas, a anfonir am 20 munud mewn ffwrn gwresogi i 180 gradd.
 4. Arllwyswch i'r tyllau o 2 llwy fwrdd o fwth a choginio pasteiod Tatar am 40 munud arall.

Patiau tartar â thatws a chyw iâr

Paratowyd pasteiod Tatar gyda chyw iâr gan ddefnyddio technoleg symlach. Mae cydrannau'r llenwad yn cael eu pasio trwy grinder cig gyda graen fawr, a fydd yn arbed cyfran y llew o amser ar dorri'r cynhyrchion. Ar gyfer piquancy, mae'r llenwad yn aml yn cael ei ychwanegu at garlleg neu berlysiau ffres wedi'u torri'n fân.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mewn twym dw r cynnes a brechir siwgr.
 2. Ychwanegwch olew, wy, halen, blawd, cymysgedd.
 3. Torrwch y cyw iâr gyda thatws, winwns, perlysiau a garlleg, tymor.
 4. O'r toes ac mae'r llenwi, pies wedi'u cau.
 5. Cynhyrchion pobi 30-40 munud ar 170 gradd.

Patiau Tatar gyda reis a rhesins

Bydd yn rhaid i rysáit ar gyfer pasteiod Tatar sy'n llawn reis a rhesins fod yn barod ar gyfer fersiwn melys o bobi. Gall cynnwys y llenwad fod yn laconig neu'n cael ei ategu, fel yn yr achos hwn, gyda mwydion mwydion a chaws bwthyn. Fel sylfaen blawd gallwch wneud toes arall: burum neu ar kefir gyda soda.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. O'r dŵr, mae olew llysiau, halen a blawd yn cymysgu'r toes.
 2. Boil reis, pripuskayut ar bwmpen menyn wedi'u toddi, gan ychwanegu 3 llwy fwrdd o siwgr.
 3. Cymysgwch bwmpen a reis gyda ffrwythau sych.
 4. Chwiliwch ar wahân caws bwthyn gydag hufen a siwgr sur.
 5. Tatws melys Tatar yr Wyddgrug, gan ychwanegu'r rhannau sy'n cael eu cyflwyno yn llawn o reis, caws bwthyn a slice o fenyn.
 6. Cynhyrchion pobi ar 220 gradd am 30 munud.

Chwistrellau Tatast ffost gwag wedi'u ffrio mewn olew

Paratowyd pasteiod wedi'u taro mewn ffordd anghonfensiynol, lle mae darnau o'r toes a'r llenwad yn cael eu ffrio ar wahân, a'u bwydo gyda'i gilydd cyn eu gwasanaethu. Mae cawl poeth yn cael ei weini ar wahân. Ar gyfer llenwi, bydd cig oen, cig eidion neu gyw iâr, sy'n cael ei gyfuno â winwns a sbeisys, yn addas.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch y blawd gydag hufen sur, llaeth, wyau, halen a soda, cymysgu.
 2. Rhowch dogn o toes i tortillas o drwch centimedr, codwch yr ymylon, parc.
 3. Ffrwythau'r pasteiod Tartar gwag ar sosban ffrio ar y naill ochr a'r llall, yna cwblhewch chi gyda stwffio o gig pysgod wedi'i rostio a nionyn.

Tatar pasteiod gyda bresych

Gellir paratoi pasteiod Tatar ar kefir gyda llenwi bresych. Gellir defnyddio slicing llysiau yn ffres, ac mae'n cael ei rwbio'n ofalus gyda halen a dwylo. Enillir blas fwy cain ar ôl llenwi'r llysiau gyda ychwanegu hoff sbeisys a menyn wedi'i doddi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff y bresych ei draenio a'i ganiatáu ychydig mewn sosban gydag ychwanegu menyn wedi'i doddi, winwns, halen a phupur.
 2. Ewch i mewn i'r wyau wedi'u brewi.
 3. O'r cynhyrchion sy'n weddill, gliniwch y toes, rhannwch yn ddarnau, llenwch â stwffio, trionglau ar ffurf.
 4. Gwisgwch pasteiod ar 180 gradd 25-30 munud.