Uwd yr hydd yr hydd gyda madarch - syniadau gwreiddiol ar gyfer amrywiaeth o brydau syml

Mae wd gwenith yr hydd gyda madarch yn gyfuniad syml a syml y gellir ei gymryd fel sail ar gyfer paratoi amrywiaeth o brydau godidog, maethlon a blasus. Bydd ategu'r cydrannau sylfaenol â llysiau, cig a chynhwysion eraill yn gallu arallgyfeirio ei fwydlen ddyddiol.

Sut i goginio gwenith yr hydd gyda madarch?

Mae wd gwenith yr hydd gyda madarch yn rysáit y gellir ei berfformio ar stôf mewn sosban, mewn ffwrn neu aml-farc, bob tro yn mwynhau'r canlyniad ardderchog.

 1. Yn frwd, yn aml gyda winwns, madarch yn ychwanegu at y grwp wedi'i ferwi eisoes neu paratowch y cynhwysion gyda'i gilydd dan y caead gyda dogn o ddŵr.
 2. I gael canlyniad ffrwythlon, mae dwy ran o ddŵr yn cael eu hychwanegu at un rhan o'r grawnfwyd
 3. Yn ogystal â winwns, mae ffrwythau madarch yn cael ei ategu â moron â gwreiddiau a llysiau eraill.
 4. Yn arbennig o flasus a maethlon yw uwd yr hydd yr hydd gyda madarch, os yw'n cael ei goginio â chig. Caiff y cynnyrch ei dorri i mewn i sleisen neu ei droi mewn grinder cig, ac yna ei ddwyn i fod yn barod ar wahân neu ynghyd â'r rhost madarch.
 5. Cyn ei wasanaethu neu yn ystod y coginio, gellir tymhorol y dysgl gyda pherlysiau a garlleg wedi'i dorri'n fân.

Uwd yr hydd yr hydd gyda madarch a winwns

Mae'r rysáit ar gyfer gwenith yr hydd gyda madarch a winwns yn elfennol, a bydd hyd yn oed yn gallu ymdopi â hi hyd yn oed gyda chogydd newydd. Ar gyfer y fersiwn bendigedig o'r ddysgl, nid oes menyn yn cael ei ychwanegu at yr uwd, ond yn hytrach fe dorrodd ei bersli neu ei bilsi wedi'i dorri'n fân. Wrth ddefnyddio madarch coedwig, maent yn cael eu glanhau ymlaen llaw gan berwi mewn dŵr neu eu halogi am 30 munud.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff y groats eu tynnu, eu dywallt â dŵr, eu dywallt a'u berwi nes eu coginio ar dân tawel dan y caead.
 2. Rhowch y winwnsyn mewn menyn wedi ei dorri, yna madarch, ffrio hyd nes y bydd lleithder yn anweddu ac yn ysgafnhau, halen a phupur.
 3. Mewn uwd poeth, ychwanegu menyn, ffrio.
 4. Ar ôl 5 munud ŵen yr hydd gwenith yr hydd gyda nionod a madarch wedi ei chwythu ac yn barod i'w weini.

Gwenith yr hydd gyda madarch sych

Bydd hyd yn oed yn fwy blasus ac aromatig yn troi wd gwenith yr hydd gyda madarch sych. Yn y lle cyntaf, caiff y cynnyrch ei olchi a'i lanhau'n drylwyr yn ogystal ar ôl crwydro. Nid yw'r trwythiad sy'n deillio o hyn yn cael ei dywallt, ond wedi'i hidlo trwy dorri meinwe a'i ddefnyddio fel sylfaen hylif aromatig ar gyfer coginio uwd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Roedd madarch wedi tyfu am sawl awr, wedi'i dorri.
 2. Mae winwnsyn yn winwnsyn wedi'u ffrio â garlleg.
 3. Ychwanegwch y gwenith yr hydd, madarch wedi'i baratoi, yn gynnes i gyd gyda'i gilydd am sawl munud.
 4. Llenwch y cynhwysion gyda dwy sbectol o drwyth madarch wedi'i strainio, ychwanegu halen a phupur.
 5. Mae gwenith yr hydd gyda madarch wedi'u sychu a nionyn wedi'i goginio dan gudd ar dân tawel am oddeutu 20-30 munud neu hyd nes y bydd y lleithder yn cael ei amsugno'n llwyr.

Gwenith yr hydd gyda madarch mewn steil Stroganoff - rysáit

Os nad yw wd gwenith yr hydd gyda madarch yn drawiadol ac rydych am flasu pryd mewn fersiwn fwy gwreiddiol, mae'n bryd rhoi nodiadau newydd i'r sylfaen madarch, gan ei ategu â saws o hufen a tomato sur. Gallwch chi hefyd lanhau madarch gyda nionyn mewn saws neu dim ond arllwys y cynhwysion wrth weini a chymysgu.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae gwenith yr hydd yn tywallt dwr, wedi'i ferwi gan ychwanegu halen o dan y caead tan barod.
 2. Ffrio'r winwns gyda madarch.
 3. Pasiwch y blawd ar wahân, ychwanegu hufen sur cymysgu â past tomato, os dymunwch, dw r at ddwysedd disgyrchiedig disgyrch.
 4. Tymor y saws, cymysgu â thost madarch a gwenith yr hydd.
 5. Gwenith yr hydd wedi'i gwblhau mewn arddull Stegangan gyda pherlysiau ffres gyda madarch.

Gwen yr hydd gyda thwrci a madarch

Bydd cyfuniad coginio blasus yn cynnwys yr wd gwenith yr hydd wedi'i goginio gyda madarch a chig twrci. Cnawd o glun aderyn neu ffiled ar y fron, a ddylai gael ei dorri'n giwbiau o faint canolig ac wedi'i frownio ar wahân mewn olew poeth. Gellir disodli sudd tomato gyda tomato ffres neu tun wedi'i gratio.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rinsiwch y cig ar yr olew, ychwanegwch ychydig o ddŵr, stiwio am 20 munud o dan y cwt.
 2. Nionwns a madarch ffres mewn olew.
 3. Ychwanegwch pupur melys, sudd tomato, gwenith yr hydd, cig brawnog, arllwyswch mewn dŵr.
 4. Tymorwch y dysgl, coginio dan y caead nes bod yr holl leithder yn cael ei amsugno.

Gwenith yr hydd mewn modd masnachol gyda madarch

Mae gwenith yr hydd gyda madarch yn rysáit, wedi'i gwreiddio ym mherfeddydd bwyd Rwsia, pan gyfunwyd y rwmpen â madarch porcini melys neu fadarch arall a'i goginio yn y ffwrn. Ni ellir paratoi dysgl llai blasus mewn sosban, cauldron, padell ffrio dwfn neu sosban, gan ategu'r cyfansoddiad â llysiau blasus a bregus.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae madarch gwyn yn cael eu berwi mewn dŵr hallt, ac yna maent yn torri.
 2. Rhowch y winwnsyn mewn olew.
 3. Ychwanegu moron a phupur melys, ac ar ôl 3 munud slicing madarch a chylch.
 4. Ychwanegwch y dŵr berwi, taflu'r tymherdiadau, gorchuddiwch y cynhwysydd gyda chaead.
 5. Ar ôl tua 20 munud o wenith yr hydd gwenith yr hydd gyda madarch porcini yn barod.

Gwenith yr hydd gyda chig pysgod a madarch - rysáit

Bydd bwydydd ardderchog ar gyfer ffeilio ar gyfer cinio yn cael ei goginio gwenith yr hydd gyda chig pysgod a madarch. Mae'r dechnoleg o greu prydau yn elfennol, a bydd y canlyniad yn rhagori ar yr holl ddisgwyliadau. Os dymunir, caiff y cyfansoddiad ei ategu â llysiau ffres neu wedi'u rhewi, perlysiau Provencal neu Eidalaidd neu berlysiau ffres wedi'u torri'n fân.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch winwnsyn wedi'i dorri'n unigol gyda madarch a phreggennog, gan rwbio'r sbatwla.
 2. Cysylltwch y cydrannau mewn cynhwysydd cyffredin, ychwanegwch y crwp, y dŵr berw a'r holl sesiynau tymheru.
 3. Torrwch y dysgl o dan y llawr ar dân tawel nes bod yr uwd yn barod ac yn amsugno'r holl leithder.

Gwenith yr hydd gyda llysiau a madarch

Mae gwenith yr hydd wedi'i goginio gyda madarch a thomatos gydag ychwanegu llysiau eraill yn ddewis ardderchog ar gyfer diet braster neu fwyd iach a diet iach. Os dymunir, yn ogystal â'r cynhwysion arfaethedig, gallwch ychwanegu zucchini, eggplants, inflorescences bresych, pys gwyrdd, ffa llinyn neu asbaragws.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Trowch y winwnsyn gyda ychwanegu moron, pupur melys a seleri blodfresych.
 2. Ar wahân, ffrio'r madarch, ychwanegu at y llysiau.
 3. Maent yn rhoi tomatos wedi'u sleisio heb groen, gwenith yr hydd.
 4. Arllwys popeth gyda dŵr, tymho'r dysgl a'i goginio nes bod lleithder a meddal y groats yn cael eu hamsugno.

Gwenith yr hydd gyda madarch yn y ffwrn

Y tu allan i'r gystadleuaeth, mae'n bosib y bydd gwenith yr hydd wedi'i goginio gyda madarch mewn pot yn y ffwrn. Yn hytrach na dŵr ar gyfer arllwys, gallwch ddefnyddio cawl neu gymysgedd gyda past tomato, hufen sur, ychwanegion eraill. Os dymunir, mae'n bosibl ychwanegu cig wedi'i rostio, gan gynyddu ychydig o amser dŵr a phobi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gwenith yr hydd yn cael ei olchi a'i halogi mewn pot ceramig.
 2. Nionwnsyn ffres mewn olew gyda moron a madarch, wedi'i ledaenu ar ben y crwp.
 3. Ychwanegu dŵr, gorchuddiwch y llong gyda chaead.
 4. Ar ôl 40 munud o bobi ar 180 gradd, bydd wd gwenith yr hydd gyda madarch yn y ffwrn yn barod.

Gwenith yr hydd gyda chyw iâr a madarch

Mae wd gwenith yr hydd gyda chyw iâr a madarch yn caffael gwahanol flas a nodweddion maethol yn dibynnu ar y cig a ddefnyddir: coesau, mên-ladyn neu ffiled llai o galor a ffiled dân o fron cyw iâr. Efallai y bydd hyn hefyd yn amrywio'r amser o gyn-ffrio'r ffrio â chig cyn ychwanegu grawnfwydydd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch madarch ar wahân gyda winwns a moron a chyw iâr.
 2. Ychwanegwch y cig i'r tosten madarch, arllwyswch mewn dwr bach, stiw am 10-20 munud.
 3. Gwenith yr hydd, ychwanegu sbeisys a dwr poeth, gorchuddio'r cynhwysydd eto gyda chaead a pharatoi'r cynnwys am 20 munud.

Gwenith yr hydd gyda stew a madarch

Gellir coginio'r wenith yr hydd gyda chig a madarch ar frys os ydych chi'n ychwanegu cig porc neu stiw cig eidion. Bydd y canlyniad yn syndod ac os gwelwch yn dda hyd yn oed y bwytai diflasus. Os yw'r biled yn cynnwys llawer o fraster, gellir ei gasglu a'i ddefnyddio i baratoi dysgl arall os dymunir.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Frychwch ar madarch gyda winwns a moron.
 2. Ychwanegwch y gwenith yr hydd, y dŵr a'r tymheredd, paratowch y ddysgl o dan y caead nes bod y grawnfwyd yn feddal.
 3. Ychwanegu'r stew yn y cynhwysydd, cymysgu a chynnes am ychydig funudau.

Gwenith yr hydd gyda madarch yn y multivariate

Gyda chig neu heb wenith yr hydd mewn multivark gyda madarch bob amser yn llwyddo mewn gogoniant, yn bleser gyda dirlawnder rhagorol ac arogl syfrdanol. Yn yr achos hwn, ategir y cyfansoddiad â ffiled y fron cyw iâr, y gellir ei ailosod gan gydran cig arall neu yn dileu'r cynnyrch o'r cyfansoddiad yn llwyr ac yn cael fersiwn fechan o'r ddysgl.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Trowch ar y modd "Baking" neu "Frying", arllwys olew, llysiau torri lleyg, cig a madarch.
 2. Croeswch y cynhwysion am 15 munud, ychwanegwch y crwp.
 3. Arllwyswch yr holl ddŵr, y tymor i'w flasu.
 4. Newid y ddyfais i "Groats" neu "Gwenith yr hydd".
 5. Ar ôl y signal, mae gwenith yr hydd wedi'i goginio gyda madarch a chig mewn aml-farc yn gymysg ac yn cael ei weini gyda gwyrdd.