Cawl Thai gyda llaeth cnau coco

Os hoffech arbrofi, peidiwch ag ofni coginio prydau newydd a charu bwyd Thai, bydd ein herthygl yn sicr os gwelwch yn dda. Nawr fe ddywedwch wrthym ychydig ryseitiau ar gyfer prydau gyda llaeth cnau coco.

Cawl cyw iâr gyda llaeth cnau coco - rysáit

Cynhwysion:

Paratoi

Cyw iâr fy ffiled, ei dorri i mewn i sawl darn a'i dipio i mewn i dwr o ddŵr. Pan fydd y dŵr yn bori, tynnwch yr ewyn. Ychwanegwch laeth coconut, sinsir, garlleg, saws soi a halen gyda phupur i flasu. Coginiwch ar wres canolig am oddeutu 2 awr o dan gae caeedig. Nawr tynnwch y cyw iâr, ei dorri'n giwbiau bach a'i dychwelyd yn ôl i'r cawl. Rydyn ni'n ychwanegu ysgogion ffa, nwdls reis, pupur jalapeno wedi'u torri a Bwlgareg a sudd, wedi'u gwasgu gyda 2 limes. Mae hyn i gyd yn gymysg ac yn coginio am tua hanner awr. Yna, rydym yn ceisio, os oes angen, y byddwn yn ychwanegu peth o halen. Cyn ei weini, rhowch lawntiau'r coriander wedi'u malu i bob plât.

Cawl Thai gyda llaeth cnau coco gyda cyw iâr a madarch

Yn y rysáit hwn fe welwch lawer o gynhwysion "Thai" mewn gwirionedd. Fe'u canfyddir mewn archfarchnadoedd mawr neu siopau arbenigol.

Cynhwysion:

Paratoi

Mae brwyn cyw iâr yn cael ei ddwyn i ferwi, yna gostwng y tân, a gadael i'r broth wael. Rydyn ni'n torri coesyn y dysglyn yn ddarnau ac yn ei falu mewn morter nes bydd yr arogl yn ymddangos. Chilli yn dyrnu gyda chyllell. Caiff llaeth cnau cnau ei dywallt i mewn i broth, rydym yn ychwanegu dail calch a gwreiddiau galangal (gellir ei ddisodli â gwreiddyn sinsir). Cynyddwch y tân a dwyn y cawl i ferw, coginio am 10 munud arall. Ffiled cyw iâr wedi'i sleisio'n denau, hylifynnod (rhai bach yn ddelfrydol) yn cael eu torri yn eu hanner. Rydym yn lledaenu'r cyw iâr a'r madarch mewn sosban gyda broth a choginiwch nes bod y cyw iâr yn barod. Ar ôl hynny, ychwanegwch y chili a diffoddwch y cawl. I flasu, rydym yn ychwanegu saws pysgod a sudd calch. Nid oes angen halen - saws pysgod ac mor saeth. Cyn gwasanaethu, chwistrellwch gawl ar laeth cnau coco gyda cilantro gwyrdd wedi'i dorri cyw iâr a madarch.

Cawl gyda llaeth cnau coco a berdys - rysáit

Cynhwysion:

Paratoi

Rydyn ni'n paratoi'r cynhwysion: rydym yn arllwys y llongogwn gyda dŵr berw, draenio'r dŵr, a'u glanhau. Mae glaswellt y lemon wedi'i dorri'n ddarnau. Yn ddelfrydol, wrth gwrs, mae'n well defnyddio madarch gwellt. Ond os nad ydych wedi darganfod hynny, bydd y madarch yn ei wneud. Rydym yn eu torri i mewn i sleisen. Mae gwraidd y sinsir yn cael ei lanhau a'i rwbio ar grater dirwy. Cefnau garlleg dognog.

Nawr paratowch y saws: cynhesu'r olew llysiau mewn padell ffrio, rhowch eigion garlleg ynddo a'i ffrio am ddim ond ychydig eiliad. Yna, rydym yn ei dynnu ar blât. Gan ddefnyddio cymysgydd, mellwch chili a garlleg. Eto, rhowch ef yn y padell ffrio gydag olew a ffrio am ychydig eiliadau. Nesaf, ychwanegu dail calch wedi'i falu, sinsir, siwgr a sudd lemwn. Mae'r holl gynhwysion yn cael eu cymysgu a'u stiwio dros wres canolig nes eu bod yn homogenaidd. Nawr yn y broth cyw iâr wedi'i gynhesu, ychwanegwch laeth cnau coco, saws-past, berwi am tua 2 funud, gan droi. Wedi hynny, ychwanegwch madarch, berdys a choginiwch am tua 3 munud. Ar y pen draw, ychwanegu cilantro wedi'i falu. Mae cawl gyda llaeth cnau coco gyda berdys a madarch yn barod! Ar yr ail i gawliau o'r fath, gallwch chi wasanaethu cwpl mwy o brydau Thai: pad Thai a chyw iâr gyda sinsir .