Cig gyda chrefi - syniadau gwreiddiol o goginio'n boeth ar gyfer unrhyw addurn

Bydd cig â chrefi yn trawsnewid unrhyw ddysgl grawnfwyd, pasta neu ochr tatws, gan roi blas cwbl newydd iddo. A gall nodweddion y bwyd fod yn amrywiol iawn, gan newid graddfa'r cynnyrch sylfaenol a chyfansoddiad ei saws sy'n cyfuno.

Sut i wneud gravy gyda chig?

Gall paratoi stew gyda graffi, gan ddefnyddio amrywiaeth o syniadau yn ymarferol ar gyfer creu pryd, ac os dymunwch, addaswch y rysáit a ddewiswyd i'ch blas.

 1. Y llestri mwyaf blasus a chyfoethog yw os yw'r cig wedi'i rostio wedi'i rostio i gwregys rwd mewn olew, a'r blawd a ddefnyddir i drwch y saws i gysgod hufenog mewn padell ffrio sych.
 2. Gellir gwneud cyfansoddiad mwyaf cryno'r bwyd yn gyd-gyd-fynd, gan ychwanegu pob math o lysiau, sbeisys a sbeisys.
 3. Caiff dwysedd ei reoleiddio gan faint o hylif neu flawd ychwanegol, ac addasir yr amser coginio yn dibynnu ar y math o gig a ddefnyddir a'i ansawdd, gan asesu argaeledd y cynnyrch trwy'r dull sampl.

Cig gyda grefi mewn padell ffrio - rysáit

Mae cig wedi'i baratoi gyda graffi mewn padell ffrio yn ddysgl ddelfrydol ar gyfer cinio neu ar gyfer cinio. Os dymunir, cyn y pryd, gallwch ychwanegu perlysiau ffres wedi'u torri i'r bowlen, neu ychwanegu perlysiau sych neu sesiynau tymhorol sbeislyd 10-15 munud cyn diwedd y driniaeth wres.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch mewn ciwbiau neu slabiau o gig, ffrio mewn olew i fraster cyfoethog.
 2. Gosodwch winwns a moron, ffrio 10-15 munud.
 3. Ychwanegwch y saws, y garlleg, ffrio am funud, arllwyswch mewn dŵr nes bod y cynnwys wedi'i orchuddio'n llwyr, y tymor.
 4. Cigwch â ffrwythau cig â chwyddiant i feddalwedd y sleisennau.
 5. Ar wahân, ffrio'r blawd, ychwanegu at y saws, rhowch gyfaint â 10 munud arall.

Cig eidion gyda chrefi - rysáit

Bydd cig eidion wedi'i ffrio â chrefi yn fwy blasus os byddwch chi'n ychwanegu ciwcymbr wedi'i blicio'n fân neu wedi'i gratio, pupur melys bwlgaidd neu seleri coesyn. Yn mwynhau prydau gyda ostrinkoy piquant fel blas y bwyd a baratowyd gydag ychwanegu Adzhika sych clasurol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ffrwythau'r cig wedi'i sleisio yn yr olew, ychwanegwch y llysiau.
 2. Ffrwythau'r cynnwys am 10 munud.
 3. Ychwanegwch y saws, y tymheru, ei gyfiawnhau, ei ddŵr, coginio dan y caead am 1.5 awr neu hyd yn feddal y cig eidion.
 4. Dewch â chig gyda blawd grawnog, stew am 10-15 munud.

Sut i goginio stroganoff eidion gyda chig eidion?

Ffordd arall o gymhwyso cig eidion yn ansoddol - i goginio stroganoff eidion. Mae cig gyda grefi o hufen sur gyda thomato yn cael tynerwch arbennig oherwydd paratoi rhagarweiniol ansafonol y cynnyrch sylfaenol, sleisennau sydd wedi'u curo yn y lle cyntaf a dim ond ar ôl hynny sy'n cael ei chwythu â gwellt.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caiff cig eidion ei dorri'n sleisen o drwch centimedr, ei guro, ei dorri'n stribedi.
 2. Ffrwythau'r cig yn yr olew, gan ychwanegu'r winwnsyn.
 3. Cymysgwch hufen sur, saws tomato a blawd, gosodwch y cig, arllwyswch ychydig o ddŵr, tymor i'w flasu.
 4. Stroganoff cig eidion stew gyda grefi a chrefi am 30 munud.

Grefi ar y fron cyw iâr

Gellir perfformio y rysáit syml canlynol ar gyfer saws blasus gyda chig pan nad oes amser i chwalu'r ddysgl yn hir ac mae angen darparu pryd blasus a blasus mewn cyfnod byr. Y dysgl ochr ddelfrydol yn yr achos hwn yw pasta wedi'i berwi neu datws (tatws mân neu sleisys).

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ffiled cyw iâr wedi'i dorri, wedi'i ffrio mewn olew.
 2. Ychwanegwch winwns, hanner yr garlleg, ffrio 10 munud.
 3. Maent yn rhoi hufen sur, arllwys mewn dŵr bach, tymhorau'r saws i flasu, gadewch iddo eistedd am 10 munud.
 4. Taflwch y garlleg wedi'i dorri'n fach, basil, perlysiau Eidalaidd, dill.
 5. Ffiled cyw gyda grefi am 5 munud.

Bwyta cig gyda chyw iâr a chrefi

Mae ffordd fwy gwreiddiol i goginio cyw iâr gyda gregyn yn grwydro'r cynnyrch a choginio peliau cig blasus a blasus ohoni. Gellir ategu cig minced yn unig gyda nionyn a garlleg, neu ychwanegu'r reis wedi'i goginio ymlaen llaw. Yn hytrach na saws tomato, mae'n bosibl defnyddio tomatos tir.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mellwch gig gyda winwns a garlleg, cymysgwch â reis wedi'i ferwi, tymor, guro.
 2. Maent yn ffurfio peliau cig crwn, eu ffrio mewn olew, rhowch nhw mewn sosban.
 3. Cymysgwch y saws gyda blawd a sbeisys, ei gynhesu i ferwi, ychwanegwch law, ei arllwys i mewn i baniau cig.
 4. Golchi cig â chyw iâr a chrefi am 20-30 munud o dan y cwt.

Asennau porc gyda ryseit grefi

Asennau porc gyda chrefi - ychwanegyn cig gwych i datws, grawnfwydydd neu lysiau wedi'u stiwio. Hyd yn oed heb tomato, hufen sur a llenwyr eraill, mae'r saws yn gyfoethog ac yn flasus. Y prif beth yw ffrio pob cydran o'r bwyd i fraster cyfoethog, a fydd yn dod yn benderfynol ar gyfer ystod lliw y bwyd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r rhubiau'n cael eu torri i mewn i ddogn, wedi'u ffrio mewn padell ffrio o olew i ymosodiad cyfoethog o bob ochr.
 2. Ychwanegwch y winwnsyn a'r garlleg, ffrio hyd nes y meddalwedd y llysiau.
 3. Arllwyswch ychydig o ddŵr, tymhorau'r bwyd i flasu halen, pupur, law, llusgo-haul, stwff nes bod y cig yn syrthio tu ôl i'r esgyrn.
 4. Twymo'r saws wedi'i rostio i flawd liw, wedi'i stewi am 10 munud.

Coginio gyda chig, gyda past tomato

Mae'n hawdd ac yn hawdd paratoi cig gyda saws tomato o pasta. Penderfynir swm yr olaf yn dibynnu ar dirlawnder a dwysedd yr ychwanegyn, ar asidedd dymunol y grefi a'r ddysgl gyfan. Bydd y melysyn a'r arogl ffres yn cael eu hychwanegu gan y pupur melys Bwlgareg, a miniogedd y chili ffres neu ddaear.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Yn y olew ffrio'r cig.
 2. Ychwanegwch winwns, ar ôl 5 munud o moron, ar ôl 7 munud arall pupur melys a chili.
 3. Rhowch y cynnwys am 10 munud, ychwanegu pasta, sbeisys, arllwyswch mewn dŵr nes bod y cynnwys yn cael ei gynnwys.
 4. Tymorwch cig gyda saws tomato, stew nes ei feddal, gan drwch 10 munud cyn diwedd y blawd coginio.

Cig gyda saws o hufen sur

Bydd cig â grefi, y rysáit a gyflwynir nesaf, yn caffael blas hufenog cain, oherwydd y defnydd o fraster yn uwch na'r cyfartaledd fel sail ar gyfer cael saws hufen sur. Yn ategu'n ddoniol y palet blas cain o berlysiau Provencal neu Eidaleg i ddewis ohonynt. Gallwch chi ychwanegu a dim ond basil neu thyme.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Slicewch, ffrio nes i chi chwythu cig.
 2. Ychwanegwch y llysiau, ffrio tan feddal.
 3. Rhowch sbeisys a thymherdiadau, llenwch y cynnwys gyda dŵr a choginiwch nes ei fod yn sleisys meddal ac anweddiad yr hylif.
 4. Maent yn gosod hufen sur, yn gwisgo'r saws i flasu, rhychwantu â throseddu am 10 munud arall, fflysio gyda gwyrdd a thynnu o'r gwres.

Saws Oen

Rysáit arall ar gyfer stwffio â saws i gariadon cig oen. Wrth ddefnyddio'r math hwn o gig, dylai fod mor gyfrifol â phosib i ddewis y cynnyrch sylfaenol sy'n gysylltiedig â chynhwysion a sbeisys ychwanegol. Yn arbennig o briodol yma bydd seleri, coriander, coriander, yn ogystal â llawer o winwns a garlleg.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ffrwythau'r ŵyn wedi'i dorri mewn menyn.
 2. Ychwanegwch winwns, ac ar ôl 7 munud, moron a pheppell.
 3. Ar ôl 10 munud o ffrio, rhowch hops-haul, paprika, hanner yr garlleg, arllwys tomato a dŵr i gynnwys cynnwys y cynhwysydd.
 4. Trowch y gogs o dafad gyda chrefi, stwff nes bod cig meddal.
 5. Taflwch garlleg a cilantro i'r bowlen, tynnwch o'r gwres.

Cig yn y ffwrn gyda grefi

Os oes cauldron arbennig neu ffurflen uchel gyda chaead, mae'n gyfleus i roi'r cig yn y ffwrn . Ynglŷn â holl gynhyrfedd y dechnoleg hon yn y rysáit hwn, ac os gellir ei gywiro, gellir cywiro cyfansoddiad llysiau eraill ar gyfer gwydnwch neu wreiddiau seleri, persli ar gyfer dirlawnder a blas.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gosodir cig wedi'i dorri a winwns mewn cynhwysydd a'i hanfon i ffwrn gwresogi am 200 gradd am 15 munud.
 2. Trowch y cynnwys a'i fwyta eto am 10 munud.
 3. Cymysgwch y chwisg gyda blawd a phata, gan ychwanegu dŵr, tymheru a sbeisys.
 4. Arllwyswch y saws i'r cig gyda nionod, gorchuddiwch â chaead a'i goginio ar 180 gradd am 1-2 awr, gan ddibynnu ar y math o gig, gan droi'n achlysurol.
 5. Mewn cig ymarferol blasus gyda saws yn ymyrryd â garlleg a lawnt.

Saws gyda chig a madarch

Mewn fersiwn annibynnol gyda chrefi, bydd unrhyw gig yn flasus, ac wrth goginio gyda madarch mae'n troi'n gampwaith goginio go iawn, yn enwedig wrth ddefnyddio trigolion coediog bregus. Ni ellir ychwanegu tomato neu hufen sur i'r saws, wedi'i gyfyngu i dresinau a sbeisys aromatig addas.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ffrwytwch gig unigol gyda winwns a madarch.
 2. Cyfunwch y ddau ffrwy mewn un cynhwysydd, ychwanegwch gymysgedd o flawd wedi'i ffrio, pasta, hufen sur a chawl.
 3. Tymorwch y cig gyda saws madarch gyda pherlysiau, halen, pupur, garlleg, stiwio nes cig meddal, wedi'i chwistrellu â llysiau hwyr.

Sut i goginio cwningen gyda grefi?

Bydd rhost cwningen cain , wedi'i goginio gyda chyfraniad o sitrws a mintys, yn bodloni gofynion gourmetau rhyfedd a chanddynt, sy'n galw o brydau gwreiddioldeb a gwreiddioldeb. Bydd llai o fwyd minty os byddwch chi'n disodli'r hylif gyda gwin gwyn a lleihau'r gyfran o greensiau adnewyddu, a'i ailosod â basil.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae sleisys o gwningen yn cael eu halltu, wedi'u peppered, wedi'u ffrio mewn cymysgedd o ddau fath o olew.
 2. Ychwanegwch yr seleri, ac ar ôl munud, zest a sudd orennau, lichen mintys a gwyrdd.
 3. Arllwyswch broth, ychwanegwch y teimlad, gwisgo'r saws a stewwch y cwningod yn y grefi gwreiddiol o dan y caead nes bod y cig yn feddal.

Cig gyda saws yn y multivark

Elfennol ac heb unrhyw ymdrechion ychwanegol yn paratoi goulash o eidion gyda chwyddiant yn y multivark. Mae'r cynhwysion hyd yn oed heb ffrio ymlaen llaw yn cael eu cyfnewid yn wych yn y broses o chwistrellu'r sudd, gan greu brenhinol brenhinol ar gyfer pob paramedr. Yn y cyfansoddiad, gallwch ychwanegu ychydig o bupur neu seleri cloch.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Yn y bowlen, cig wedi'i dorri â llysiau.
 2. Arllwyswch mewn cymysgedd o tomato, hufen sur a blawd, ychwanegwch ddŵr, tymor y pryd i'w blasu, ychwanegu halen, pupur, sbeisys, law.
 3. Cynnwys "Cwympo" am 2 awr.
 4. 10 munud cyn y signal, ychwanegu gwyrdd a garlleg.