Eidion rhost - rysáit clasurol ar gyfer prydau Saesneg ar y gril ac yn y ffwrn

Dysgl bwyd Lloegr - cig eidion rhost, y mae ei rysáit yn elfenol, argraff gyda nodweddion blasus rhagorol, anhygoel, ac ymddangosiad twyllodrus. Bydd pawb yn hoffi maint trawiadol y slice cig a'i sleisen dwfn, suddiog.

Eidion rhost - rysáit clasurol

I weithredu'r rysáit clasurol neu ei amrywiadau, rhaid i un glynu wrth reolau sylfaenol syml a hygyrch:

 1. Dewisir cig ar gyfer cig eidion rhost mewn un darn. Yn y gwreiddiol - mae hyn yn ymylon trwchus neu denau y carcas cig eidion ar yr asennau â asgwrn cefn sy'n pwyso 2-5 kg ​​gydag ymyrwyr brasterog. Fodd bynnag, mae coginio modern yn aml yn defnyddio a thaenu sleisen fawr heb esgyrn.
 2. Gall marinâd ar gyfer cig eidion rhost cig eidion fod yn laconig, gan gynnwys halen, pupur ffres neu gymysgedd o sawl rhywogaeth ac olew olewydd, neu fwy wedi'i flannu gydag amrywiaeth o berlysiau, cymysgeddau piciau a sbeisys.
 3. Ni chyflwynir y pryd ar unwaith, ond mae'n bosibl sefyll am 15 munud o dan ddalen o ffoil.
 4. Yn draddodiadol, caiff cig ei weini â saws eidion rhost. Ar ei gyfer, cymysgu mewn cyfrannau cyfartal hufen, hufen, hufen, gwreiddiau ar y tir, ychwanegu halen, pupur, mwstard sbeislyd a ciwcymbrau halen daear i flasu . Gellir newid cyfansoddiad yr atodiad i gig i flasu.

Eidion rhost yn y ffwrn

Mae'r wybodaeth ganlynol ar gyfer y rhai sy'n dymuno dysgu'n fanylach sut i baratoi cig eidion rhost o gig eidion yn y ffwrn, ac i ddysgu pob math o gynnyrch a chyfrinachau o driniaeth wres o'r fath. Baking cig yn y ffordd hon, mae angen i chi gofio'r canlynol:

 1. Y 15 munud cyntaf, cedwir y cynnyrch ar dymheredd uchaf (250 gradd), ac yna caiff ei leihau i 160 gradd ac mae'r broses yn parhau, yn dibynnu ar faint y darn a graddfa rostio o un i bedair awr.
 2. Yn y broses pobi, caiff y sleisen ei dywallt o bryd i'w gilydd gyda suddiau amlwg, cymysgeddau gwin neu marinade sbeislyd.
 3. Mae angen i chi osod y darnau ar y graig, gan osod y lefel islaw'r padell ddŵr fel nad yw'r saim sy'n cael ei gynhesu, yn draenio i lawr, yn llosgi.
 4. Mae darnau rhy fawr yng nghanol y broses yn cael eu gorchuddio'n well gyda dalen o ffoil.

Cig eidion wedi'i rostio o fuches - rysáit

Nesaf, byddwch chi'n dysgu sut i goginio cig eidion rhost o gig eidion. Yn aml, yn y ryseitiau clasurol, defnyddiwch y math hwn o gig, heb ganiatáu amnewid. mae'n bosib cymaint ag y bo modd aromatig, wedi'i sathru, ac nid yw'n galw am farinadau wedi'u mireinio a all ymyrryd paentau blasu naturiol. I baratoi 6 dogn o fwyd o fwyd Saesneg, mae'n cymryd 80 munud.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r rysáit ar gyfer cig eidion rhost i anghenraid yn syml. Mae slice o olew, podsalivayut, pupur, yn sefyll ychydig ar dymheredd ystafell, wedi'i ledaenu ar y graig, wedi'i osod ar daflen pobi.
 2. Bacenwch y dysgl mewn ffwrn cynnes i'r lefel rostio a ddymunir.

Eidion rhost o gig eidion marmor

Bydd cig eidion wedi'i rostio yn ddiffyg coginio go iawn, y mae ei rysáit wedi'i wneud o gig marmor. Fe fydd y fath driniaeth yn cael ei drin â siwgr anhygoel, rhinweddau blas ardderchog a bydd ychwanegiad gorau ar unrhyw bwrdd Nadolig. Gall y cynhwysion ar gyfer marinade fod yn rhai clasurol neu fel yn yr achos hwn ynghyd â rhosmari. I wneud pryd ar gyfer 6 o bobl, bydd yn cymryd 1.5 awr o amser.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhwbiwch y darn cig gyda chymysgedd o olew, halen, pupur a rhosmari wedi'i dorri a'i adael yn y gwres am tua pymtheg munud.
 2. Gosodwch y cig eidion rhost wedi'u piclo ar y gril ffwrn, gan roi gwaelod y sosban i lawr, a'i fwyta tan y lefel rostio a ddymunir.

Eidion rhost o fagl

Eidion rhost, y disgrifir y rysáit ymhellach, yn wahanol i'r clasurol o leiaf gyda'r dewis o gig. Yn yr achos hwn, defnyddir fwydol, a fydd yn effeithio ar nodweddion cyntaf y bwyd yn gyntaf. Mae gan yr amrywiaeth hon flas llai amlwg, felly yn yr achos hwn bydd marinâd fwy cymhleth yn briodol, a fydd yn trawsnewid y bwyd, yn cyfoethogi ei nodweddion, yn gwneud yr arogl yn fwy disglair. Gall 6 dogn o fwyd gael eu gwneud yn 1.5 awr (heb ystyried yr amser ar gyfer piclo).

Cynhwysion:

Ar gyfer marinade:

Paratoi

 1. Er mwyn sylweddoli'r rysáit ar gyfer cig eidion rhost, mae darn o fagl yn cael ei rwbio â chymysgedd marinâd, a adawir dros nos.
 2. Trafodwch y gweithle, ei roi ar sosban ffrio poeth a'i frown o bob ochr, gan selio'r sudd.
 3. Trosglwyddwch yr eidr i'r graig a'i goginio nes ei goginio.

Eidion rhost o borc

Ymhellach ar sut i baratoi cig eidion rhost o borc. Bydd gourmets a connoisseurs o bapur Saesneg, ar ôl darllen pennawd y rysáit, yn dechrau brotestio'n dreisgar, a bydd yn iawn. Yn Lloegr ei hun, nid oes neb yn meddwl am ddefnyddio fel sail ar gyfer prydau porc, ond mewn gwledydd eraill yn y byd mae opsiwn mor bosibl, yn enwedig os yw nodweddion blas y radd cig hon yn cydweddu'n agosach â'u dewisiadau personol. Er mwyn gweithredu'r rysáit, mae angen slice gyfan o dynnellin neu loin ar yr asennau. Bydd 6 dogn o fwydydd cig yn barod o fewn 2 awr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gwisgwch y porc gyda gruel, wedi'i baratoi trwy gymysgu garlleg wedi'i gratio, nionyn, cymysgedd pupur gyda basil a halen.
 2. Gadewch y gweithle wedi'i gymysgu mewn gwres am 30 munud a'i anfon i groen y ffwrn wedi'i gynhesu, gan roi gwaelod hambwrdd o ddŵr.

Cig Eidion Rhost yn y Multivariate

Caiff eidion rhost, y rysáit a ddisgrifir isod, ei baratoi gyda chymorth dyfais aml-gogydd. Gan y dull hwn, ni fydd y crwst mor rhwd, ond fel arall nid yw nodweddion blas y bwyd yn is na'r rhai a geir trwy driniaeth gwresog y gwynt. Caiff hyn ei hwyluso gan y gwres unffurf a ddarperir gan y ddyfais. Bydd 5-6 gwasanaeth yn barod mewn 100 munud.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae paratoi cig eidion rhost yn dechrau gyda piclo rhagarweiniol.
 2. Cymysgwch yr holl gynhwysion, blasiwch y cymysgedd gyda chig yn hael a'i roi ar lawer o fwyd gyda'r olion sbeislyd sy'n cael eu tywallt o'r uchod.
 3. Ar ôl 40 munud, trowch ar y ddyfais yn y modd "Cywasgu" am awr.
 4. Ar ôl 15 munud, cymerwch y bwyd ar ddysgl a'i weini.

Eidion rhost ar gril

Mae cig eidion wedi'i rostio yn Lloegr, y mae ei rysáit yn elfennol, mae'n anoddach coginio ar gril. Mae angen cynnal y drefn tymheredd cyson gywir drwy'r amser, sydd, er enghraifft, yn anodd ei gyflawni gyda gril glo. Peth arall, os yw'r gril hwn yn nwy neu'n drydan gyda phŵer addasadwy. Fodd bynnag, os ydych chi'n lapio'r gwaith yn ffoil, yna bydd y glolau hefyd yn gallu diogelu'r blas bwyd. Bydd creu triniaeth i 6 o bobl yn cymryd awr a hanner.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r mwydion yn cael ei ffrwythloni i flasu, wedi'i oleuo o bob ochr a brownio ar gril cryf am 5 munud o bob ochr, gan selio'r sudd y tu mewn.
 2. Rhowch y daflen gyda ffoil a'i goginio dros wres canolig nes cyrraedd darn cig o 65 gradd y tu mewn.