Llysiau ar y gril - y ryseitiau gorau yn y cartref

Mae llysiau wedi'u grilio ar yr un pryd yn flasus gwych, llais ochr ardderchog ar gyfer cig neu bysgod, a lle ysgafn, hunangynhaliol, a all, heb ofni niweidio'r ffigwr, gael ei gyflwyno hyd yn oed ar gyfer cinio. Gallwch baratoi dysgl ar natur yn y fantol ac yn y cartref, gan ddefnyddio padell ffrio neu offeryn cegin addas arall.

Sut i grilio llysiau?

Mae llysiau wedi'u grilio, ryseitiau yn y cartref y gellir eu darganfod ymhellach, yn ddiddorol o flasus ac yn ôl eu nodweddion gall unrhyw ddiffyg blasus. Y prif beth yw cael hawl i'r mater ac, yn dilyn y rheolau sefydledig, yn gweithredu'r dechnoleg a ddewiswyd yn effeithiol. Y peth cyntaf y mae angen i chi wybod sut i baratoi llysiau ar gyfer grilio a dysgu'r cynnyrch sylfaenol o ffrio.

 1. Caiff llysiau eu golchi a'u sychu.
 2. Mae ffrwythau mawr yn cael eu torri i mewn i sleisenau 1.5 cm o drwch, ac mae'r rhai bach yn cael eu gadael yn gyfan.
 3. Mae'n well halen yr elfennau llysiau yn unig wrth fwydo, er mwyn osgoi gwahanu gormod o sudd cyn ac yn ystod y driniaeth wres.
 4. Ffrwythau'r llysiau ar y gril cyn prynu casgenni rhwyd. Y tu mewn, caniateir cryn dipyn o fwydion llysiau ffres.

Sut i gasglu llysiau ar gyfer grilio?

Gall ffans o flas naturiol llysieuol shish kebab osgoi'r pwynt hwn ochr yn ochr. Bydd yn trafod sut i baratoi'r marinâd cywir ar gyfer llysiau ar y gril. Nid oes angen cyfansoddiad laconig olew olewydd a sudd lemon mewn disgrifiad, ac wrth addurno cyfansoddiadau mwy mireinio, fel yn yr achos hwn, i gael blas delfrydol o driniaeth, mae angen i chi wybod y cyfrannau cywir o gynhwysion y gymysgedd sbeislyd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch yr holl gynhwysion mewn powlen, dysgwch y cymysgedd gyda llysiau, cymysgwch.
 2. Ar ôl 20 munud gallwch chi ffrio'r llysiau ar y gril.

Llysiau wedi'u grilio yn y ffwrn - rysáit

Yn syml ac yn gyflym, gallwch goginio llysiau wedi'u grilio yn y ffwrn. Gall pob cynhwysion gael eu pobi heb piclo o'r blaen neu ddefnyddio'r rysáit isod a pharatoi cymysgedd sbeislyd cytûn. Gellir dewis cyfansoddiad yr olaf i flasu, disodli rhai sbeisys gydag eraill neu ychwanegu rhai newydd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae llysiau a madarch wedi'u torri i mewn i sleisys.
 2. Cymysgwch y cynhwysion sy'n weddill, llenwch y màs llysiau gyda'r cymysgedd a gadael am 20 munud.
 3. Lledaenwch y llysiau ar y gril a'u pobi yn y ffwrn am 200 gradd am 30-40 munud.

Sut i ffrio llysiau mewn padell gril?

Mae hyd yn oed yn haws ffrio llysiau mewn padell gril . Ar ôl cael yr uned hon mewn llaw, gallwch ddechrau paratoi pryd defnyddiol gartref heb betruso. Fodd bynnag, rhaid i un fod yn barod am y ffaith y bydd cynnwys y cynhwysydd yn ysmygu yn ystod y driniaeth wres, felly mae'n well cynnwys y darn ymlaen llaw.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae cochin a phupurau wedi'u torri i mewn i ddarnau o sleisys, wedi'u lledaenu yn ail ar sosban ffrio olew ac wedi'u ffrio ar y ddwy ochr.
 2. Symudwch fwlb mawr, halen, chwistrellwch siwgr a ffrio ar ôl coginio'r holl lysiau ar ddiwedd y broses.
 3. Gorffen llysiau, wedi'u ffrio ar gril, wedi'u dyfrio â chymysgedd o saws soi, sudd lemwn, halen a phupur.

Sut i goginio llysiau wedi'u grilio ar gril?

Wrth baratoi'r llysiau wedi'u grilio ar y gril, ni allwch chi gael blas anhygoel, dysgl bregus, ond hefyd yn arbed yr uchafswm o elfennau defnyddiol mewn sleisys llysiau a bron bob amser yn cael eu dinistrio mewn mathau eraill o driniaeth wres. Pan fyddwch yn pobi ar gydrannau, gallwch gadw eu cyfanrwydd a thrwy hynny arbed y sudd uchaf. Gyda'r dyluniad hwn, nid oes angen marinating arnoch, na allwch ei wneud heb, os ydych chi'n paratoi byrbrydau gyda sleisys.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae llysiau a madarch wedi'u hongian ar y sgerbwd a'u coginio dros y glo, yn troi drosodd.
 2. Cymysgwch mewn powlen o sudd lemon, menyn, perlysiau, halen a phupur y gymysgedd i flasu.
 3. Mae llysiau wedi'u grilio ar y gril yn cael eu gwasanaethu ynghyd â'r dresin.

Llysiau wedi'u grilio ar gril golosg - rysáit

Mae'n gyfleus i frwsio llysiau wedi'u grilio ar groen dros loriau sy'n taro. Gellir gadael sbesimenau llai o'r un trwch yn gyfan gwbl, eu pobi a'u gweini â saws, ac yn ddelfrydol, caiff y gweddill ei dorri a'i gyn-marino. Dylai cyfansoddiad y gymysgedd sbeislyd o leiaf gynnwys olew llysiau a sudd lemwn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gosodir llysiau torri wedi'u gwasgu'n gyfan gwbl neu wedi'u gwanhau ar groen a'u pobi dros y glo.
 2. Cyfunwch y sudd lemwn a'r menyn, ychwanegu'r garlleg wedi'i gratio, perlysiau, halen a phupur.
 3. Arllwyswch y llysiau, wedi'u grilio ar y gril gyda gwisgo.

Llysiau wedi'u grilio mewn aerogrill

Y rysáit ganlynol ar gyfer perchnogion hapus aerogrill. Paratowch lysiau wedi'u grilio gyda theclyn y gegin hon yn ddim llai syml nag yn y ffwrn neu mewn padell ffrio. Mae'n rhaid i chi ond osod y sleisys gydag un haen ar y sleisen ffoil wedi'i gylchdroi ar gril uchaf y ddyfais a'i froi'n yr amser a argymhellir.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae paratoi llysiau ar y gril yn dechrau gyda'u paratoad. Mae'r sbesimenau golchi a sych wedi'u torri i mewn i sleisennau ac wedi'u llenwi â chymysgedd o'r cydrannau sy'n weddill o'r rhestr.
 2. Rhowch y sleisys ar y ffoil yn yr aerogrill a brown ar 230 gradd 20 munud gydag un a 10 ar yr ochr arall.

Llysiau wedi'u grilio mewn ffoil

Gellir gwneud llysiau wedi'u grilio yn y cartref mor ddefnyddiol â phosib trwy goginio mewn ffoil. Caiff y diffyg blush ei iawndal gan y suddaniaeth syndod o'r cydrannau, sy'n cael eu cyfnewid yn y broses o driniaeth wres gyda sudd, yn caffael nodweddion blas anhygoel ac arogl anhygoel.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cyfunwch yr olew, sudd lemwn, perlysiau, garlleg, tymor y cymysgedd, cymysgu.
 2. Mae llysiau wedi'u torri i mewn i sleisennau, wedi'u dywallt â chymysgedd sbeislyd a'u lledaenu ar ddarnau ffoil.
 3. Plygwch ymylon y ffoil i fyny, selio a rhoi ar y groen dros y glolau am 20-30 munud.

Llysiau wedi'u grilio yn y microdon - rysáit

Os oes gril gyda'ch ffwrn microdon, yna gallwch chi goginio llysiau pobi blasus ynddo. I wneud hyn, mae'r cynhwysion a ddewiswyd yn cael eu paratoi'n iawn, wedi'u marinogi am 20 munud mewn cymysgedd sbeislyd o fenyn a sudd lemwn neu drwy ychwanegu cynhwysion eraill iddo sy'n gwneud blas o'r byrbryd yn fwy disglair.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae llysiau yn cael eu torri mewn sleisennau 1-1.5 cm o drwch.
 2. Arllwyswch lawer o'r cymysgedd o fenyn a sudd lemwn, wedi'u blasu i flasu, rhowch gorgyffwrdd.
 3. Llusgwch y darnau ar y gril a chogwch y llysiau wedi'u grilio yn y microdon yn y modd priodol nes bod y browning yn dymuno.

Llysiau wedi'u grilio mewn multipack

Bydd blasus a chorff yn cynhyrchu llysiau ar gril trydan neu mewn amlblecs. I wneud hyn, caiff y ddyfais ei baratoi'n gywir trwy osod panel addas a gwresogi'r ddyfais i'r tymheredd a ddymunir, ac wedyn gosodwch y llysiau torri a choginiwch nes yn rhwd a meddal, gan droi unwaith yn y broses.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r sleisys llysiau wedi'u paratoi yn cael eu taenellu gan olew, wedi'u blasu i'w blasu a'u gosod ar banel gwresogedig y ddyfais.
 2. Gorchuddiwch y caead a pharatoi'r cynnwys am 10 munud.
 3. Trowch y llysiau drosodd a pharhau i goginio cymaint ag y maent.