Raffaello o ffyn cranc - ryseitiau gwreiddiol ar gyfer byrbryd blasus

Mae "Raffaello" o ffyn crancod - mae byrbryd ysgafn, a elwir oherwydd tebygrwydd allanol â melysion - yn boblogaidd iawn. Y rheswm dros hyn yw argaeledd y cynhyrchion a ddefnyddir, cyflymder coginio a'r amrywiaeth o flas, oherwydd gellir sbeisio pêl tendr surimi gyda garlleg, cnau a olifau wedi'u stwffio.

Sut i wneud Raffaello o ffyn cranc?

Mae "Raffaello" o gig cranc yn cael ei fwribwobio â chynhyrchion syml a choginio hawdd. Mae cnwd cranc yn rhwbio ar y grater, rhannir y "hwylion" yn ôl hanner. Rhan - wedi'i gymysgu â wyau wedi'u berwi wedi'u berwi, caws wedi'i gratio a mayonnaise. Ffurfiwch oddi wrth y màs o beli tatws a'u taenellu ar bob ochr â'r "ewineddau" cranc sy'n weddill.

 1. Mae paratoi "Raffaello" o ffyn crancod yn amhosib heb surimi ansoddol. Mae gan fatiau o ansawdd lliw pinc ysgafn ac edrych elastig.
 2. Bydd peli siap yn llawer haws os ydych yn taith eich dwylo â dŵr.
 3. Dylai'r peli eu hunain fod yr un maint, un blyt.

Salad Raffaello gyda ffyn crancod

Mae salad Raffaello gyda ffyn a chaws cranc yn ddewis arall gwych i fyrbrydau aml-haen a rholiau llafur dwys. Yn wahanol i'r olaf, nid oes angen presenoldeb cyllyll gyllyll, mae'n gyfleus i'w weini, yn drawiadol o ran edrychiad a blas ysgafn, sy'n cynrychioli cyfuniad cyferbyniol o gig cranc melys gyda chaws ymylon ffrwythau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rwbiwch fatiau cranc, caws ac wyau.
 2. Cymysgwch gyfran o sglodion cranc gyda chaws, wyau a mayonnaise.
 3. Ffurfiwch y peli o'r màs.
 4. Chwistrellwch hwy gyda'r gweddillion "gweddillion".
 5. Gweinwch "Raffaello" - mae salad cranc yn cadw ar "clustog" o lawntiau.

Byrbryd "Raffaello" o ffyn cranc - rysáit

Mae gan lawer o opsiynau coginio byrbrydau Raffaello o ffyn crancod. Ar yr un pryd, mae pob maestres yn ceisio gwella blas a gweini'r bwyd mor effeithlon â phosib. Felly, yn y rysáit hwn, mae'r ffyn yn cael eu marinogi mewn saws soi ac yn gwasanaethu fel peli sbeislyd o peli wyau caws, wedi'u pacio mewn cywion cnau coco crispy.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y ffynion yn giwbiau a'u marinate mewn saws soi am 15 munud.
 2. Cymerwch wyau a chaws gyda mayonnaise.
 3. Stuffiwch y bêl gyda stwffio crancod.
 4. Rhowch y byrbryd "Raffaello" o ffyn crancod mewn crafion cnau coco.

Raffaello o ffyn crancod a chaws wedi'i doddi

Raffaello o ffyn crancod a chaws yw'r cyfuniad mwyaf poblogaidd. Yn arbennig, mae'r rhagorol yn cael byrbryd gyda chaws wedi'i doddi. Mae gan y cynnyrch hwn gysondeb ysgafn, blas hufennog, cydnawsedd ardderchog, pris isel, oherwydd y mae, ymhlith y cynhwysion a ddefnyddir i goginio prydau oer ysgafn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhwbiwch wyau wedi'u berwi, caws a chnau.
 2. Gosodwch y màs gyda mayonnaise a ffurfiwch y peli.
 3. Rholiwch nhw yn y sglodion crancod.
 4. Cogwch oer caws "Raffaello" gyda chranc yn clymu am 2 awr.

Peli cranc "Raffaello"

Mae "Raffaello" o fysiau cranc yn rhoi lle i ffantasïau coginio, am nad oes angen i chi ddefnyddio cydrannau newydd. Gall yr holl un ffynion crancod, caws caled a mayonnaise, os ydynt wedi'u dosbarthu'n briodol, droi i mewn i salad, byrbryd caws blasus neu, fel yn y rysáit hwn, y sail ar gyfer llenwi wyau cwail wedi'u berwi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Boil yr wyau cwail.
 2. Rhwbiwch y ddau fath o gacen caws a chrancod.
 3. Mae rhan o'r màs cranc yn cael ei adael i'r brig.
 4. Cymysgwch yr holl gynhwysion eraill â mayonnaise.
 5. Ffurfiwch grynswth o amgylch yr wy a rholio mewn briwsion bara.

Mae raffaello o granc yn clymu gydag olewydd

Pelenni cranc "Raffaello" gydag olewydd - dysgl am amatur. Bydd cefnogwyr alcohol yn cael ei werthfawrogi, gan fod y cyfuniad o gaws gydag olewydd yn rhoi halen, yn berffaith yn cydweddu â diodydd cryf. Gall pobl sy'n hoff o fyrbrydau blasus wneud peli gyda olifau wedi'u stwffio. Mae llenwi sour a sbeislyd yn berffaith yn chwalu melysrwydd surimi.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mellwch yr holl gynhwysion.
 2. Gadewch ychydig o'r màs cranc ar y boning.
 3. Top gyda hufen sur a mwstard.
 4. Ffurfiwch y peli. Dechreuwch nhw gydag olewydd.
 5. Rholiwch y sglodion crancod.
 6. Mae Raffaello Refrigerate o granc yn cipio am 30 munud.

Raffaello o ffyn crancod a chnau Ffrengig

Gall y rheiny sydd am ddod â'r rysáit "Raffaello" o granc yn troi at analog melys bethau'r peli â chnau Ffrengig, yn enwedig gan fod eu gweaden ysgafnog a gwead olewog a blas chwerw wedi'u cyfuno'n berffaith â "gregyn" ysgafn. Bydd blas o'r fath yn fy nghastri a gwesteion, dim ond y cyntaf fydd yn hapus â symlrwydd coginio.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhwbio'r holl gynhwysion ar y grater.
 2. Caws a thymor màs clir gyda mayonnaise.
 3. Ffurfiwch y peli.
 4. Dechreuwch y "Raffaello" gyda chnau criben a zapadiruyte.

Peli cranc "Raffaello" gyda chaws a garlleg

Mae caws a chranc "Raffaello" yn ddysgl feddal a blasus. Mae'n dda i wasanaethu gyda'r teulu, ond mae'n annhebygol y caiff ei gydnabod ymhlith cefnogwyr prydau bwyd bwffe coctel . I gywiro'r sefyllfa, bydd garlleg yn helpu. Mae ychydig o ddannedd sbeisys sbeislyd yn pwysleisio'r melysrwydd cain o surimi yn effeithiol ac yn ychwanegu at y llosgi gyda màs caws marslyd.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Mellwch yr holl gynhwysion.
 2. Mae sglodion cranc yn gadael ar gyfer bridio.
 3. Llenwch y màs sy'n weddill gyda mayonnaise, ffurfio peli a zapadiruyte.