Bara Banana - ryseitiau anarferol ar gyfer nwyddau bws cartref blasus

Os nad ydych wedi ceisio bara banana eto, bryswch i lenwi'r bwlch a pharatoi byrbryd yn eich cartref eich hun. Yn sicr, fe fyddwch chi'n sicr fel aroma aruthrol a blas meddal anymwthiol o'r fath pobi, ni fydd yn anodd ei addurno.

Sut i goginio bara banana?

Bara Banana - rysáit syml a'i weithredu'n gyflym. Ar gyfer ei weithredu, cynhyrchion cyllideb fforddiadwy, ac ychydig iawn o amser rhydd fydd ei angen. Bydd amrywiadau niferus yn rhoi cyfle i fwynhau newydd-newydd ffres bob tro, a bydd y cyngor cywir yn helpu i wneud y canlyniad yn ddiffygiol.

 1. I wneud bara, mae angen i chi ddefnyddio bananas gorgyffwrdd, a fydd yn rhoi'r blas a'r blas mwyaf dwys i'r pobi.
 2. Gall y toes fod yn gyfoethog neu fechan, wedi'i feistio neu wedi'i addurno gyda phowdryn pobi.
 3. Bara banana arbennig o flasus gyda chnau, ffrwythau sych neu ychwanegion eraill.

Mae bara Banana yn rysáit yn y ffwrn

Nesaf, byddwch chi'n dysgu sut i bobi bara banana yn y ffwrn yn ôl rysáit sylfaenol syml. Wrth werthuso blas dilys o ddiffygion, gallwch ddechrau addasu'r dechnoleg i'ch dewisiadau: lleihau neu gynyddu faint o siwgr, ychwanegu cnau Ffrengig wedi'u torri'n fân, cnau cnau, cnau cyll, neu ffrwythau sych.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y mwydion banana gyda tholof, wedi'i gymysgu â menyn wedi'i doddi.
 2. Ychwanegwch y powdr pobi, chwipio wyau gyda siwgr, halen a blawd.
 3. Trosglwyddwch y màs i mewn i fowldio a bake banana bara ar 175 gradd am oddeutu awr.

Mae bara Banana yn rysáit mewn amlfeddiant

Mae'n hawdd ac yn syml i bobi bara banana mewn multivariate . Yn yr achos hwn, mae toes yn cael ei wneud o laeth, sydd nid yn unig yn gwneud y pobi yn fwy maethlon, ond hefyd yn gwlychu ei strwythur. Y prif beth yw dewis yr amser cywir ar gyfer triniaeth wres. Gyda gallu cyfartalog y ddyfais ar gyfer pobi yn cymryd o leiaf awr. 30 munud arall mae angen i chi adael y cynnyrch ar y "Gwresogi".

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Toddi menyn, diddymu siwgr ynddo.
 2. Ychwanegwch yr wyau a'r chwisg.
 3. Dewch i mewn i'r mash banana, powdr pobi a halen.
 4. Suddiwch blawd, ychwanegu at y toes.
 5. Gosodwch y sail yn aml, gan gynnwys "Baking" am awr.

Bara banana mewn gwneuthurwr bara - rysáit

Isod ceir gwybodaeth am sut i wneud bara banana mewn gwneuthurwr bara . Bydd teclynnau cegin smart yn ymdopi'n berffaith nid yn unig â phobi y cynnyrch, ond hefyd â phennu'r toes. Mae'n rhaid i chi jyst osod yn y cynhwysydd yn ail bob cydran sych a gwlyb, gan ganolbwyntio ar yr argymhellion o'r cyfarwyddiadau i'r ddyfais ac aros am gwblhau'r rhaglen ddethol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae bananas yn cael eu glanhau a'u penlinio â ffor neu tolkushkoy i gyflwr tatws mân.
 2. Mae'r holl gynhyrchion yn cael eu rhoi yng ngallu'r ddyfais.
 3. Trowch y "Dough" ar gyfer 10 munud, yna newid y rhaglen i "Bake" neu "Cupcake".
 4. Mae'r bara banana gorffenedig yn y gwneuthurwr bara yn cael ei symud i'r grât a'i ganiatáu i oeri.

Bara Banana

Bydd bara Banana heb wyau yn cefnogi cefnogwyr llysieuedd, yn gwneud amrywiaeth yn y fwydlen fechan neu yn syml yn dod yn ddewis hawdd o bobi i'r rhai sy'n ceisio lleihau cynnwys y calorïau o brydau. Yn y toes, os dymunwch, gallwch ychwanegu cnau wedi'u torri neu ffrwythau sych, a chwistrellu'r cynnyrch gyda siwgr powdr cyn ei weini.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Bananas peeled wedi'u glinio â ffor neu tolkushkoy hyd nes maen.
 2. Ychwanegwch siwgr, soda, halen, sinamon, olew llysiau heb arogl, ei droi.
 3. Mae darnau arllwys blawd a starts, cymysgu.
 4. Trosglwyddwch y sylfaen i mewn i fowld a phobi bara bren banana am 50 munud ar 195 gradd.

Bara banana gyda chnau Ffrengig

Bara arbennig o flasus, aromatig a sata gyda chnau. Rhaid i'r olaf gael ei sychu a'i frownio'n gyntaf mewn padell ffrio sych neu mewn ffwrn wedi'i gynhesu i 180 gradd am 10 munud, yna ei falu nes bod briwsion ar gael. Mae pobi o'r fath yn opsiwn ardderchog ar gyfer brecwast mawr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch mewn powlen o flawd, siwgr, soda, powdr pobi, halen, sinamon a chnau wedi'u torri.
 2. Cysylltwch y menyn wedi'i doddi ar wahān, banana mwdshyd, fanila, wyau wedi'u curo a chymysgu'r màs i gynhwysion sychu.
 3. Trosglwyddwch y toes i mewn i fowld a chreu bara blasus banana am 1 awr ar 180 gradd.

Rysáit ar gyfer bara o bananas a blawd rhygyn

Mae bara banana heb siwgr o flawd rhygyn, a baratowyd yn ôl y rysáit isod, yn syndod o fraint ac yn hynod o ddefnyddiol. Mae pasteiod o'r fath yn ddiffyg ar gyfer gwneud bwydlenni llysieuol neu fyr , yn ogystal ag opsiwn ardderchog ar gyfer maeth dietegol. Os oes awydd i gael dewis meddal ac ysgafn, mae angen i chi ddisodli cyfran o flawd rhyg gyda gwenith.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae blawd llin yn cael ei ddiddymu mewn llaeth neu ddŵr, ychwanegu olew, bananas vanilla a mashed.
 2. Cyfunwch yr holl gynhwysion sych a chnau (ffrwythau sych).
 3. Cymysgwch y cydrannau sych a gwlyb, rhowch nhw mewn mowld.
 4. Bacenwch bara am 35 munud ar 175 gradd.

Bara bara banana

Yn rhyfeddol, blasus a meddal, byddwch chi'n cael bara banana yn y ffwrn os ydych chi'n ei goginio o defa feistiedig. Bydd y ffordd hon o addurno danteithion yn cymryd mwy o amser, ond bydd y canlyniad yn gwneud iawn am yr holl gostau. Ni fydd yn ormodol yn y rysáit yn cael ei falu neu ei ffrwythau sych, y mae angen eu cymysgu yn y toes yn y cam olaf.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Diddymwch mewn blawd llaeth cynnes.
 2. Ychwanegwch y cynhwysion sy'n weddill a'r puree banana, cymysgwch am 10 munud a gadael yn y gwres am 1.5 awr.
 3. Cychwynnwch y cnau, trosglwyddwch y màs i mewn i fowld, gadewch am 1.5 awr ar gyfer y dull.
 4. Mae'r cynnyrch yn cael ei bobi am 60 munud ar 160 gradd.

Bara banana "Syrthio siocled"

Mae bara Banana gyda siocled yn gymharol o fri, melys, maethlon a maethlon. Bydd blas blasus y pwdin yn bodloni gofynion y perffeithyddydd, bydd yn falch o'r anadl a'r gwead lac anarferol. Os oes angen, gall disgyniadau siocled gael eu disodli gan ddarnau bach o siocled tywyll.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae'r olew yn ddaear ac yn cael ei guro ychydig gyda siwgr a vanilla.
 2. Parhau i guro, ychwanegu un wy, ac yna ychwanegu halen, puri banana, blawd, powdr pobi, diferion siocled.
 3. Bakewch bara siocled-banana am 35-40 munud ar 180 gradd.

Bara banana mewn ffwrn microdon

Os nad oes modd coginio gwendid yn y ffordd draddodiadol, defnyddiwch ffwrn microdon ar gyfer hyn. Gallwch chi fagu bara banana mewn olew llysiau a heb ychwanegu wyau, yna bydd y cynnyrch yn amrywiad ardderchog o bobi bras neu llysieuol. Os dymunwch, ychwanegu cnau neu ffrwythau sych i'r toes.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch datws mān banana gyda chynhwysion eraill a'u trosglwyddo i gynhwysydd olewog.
 2. Paratowch y bara am 30 munud ar bŵer o 600 watt.