Patties gydag wy

Mae'n debyg mai un o'r patties wyau yw un o'r pasteiod mwyaf cyffredin a hoff. Maent yn barod yn eithaf hawdd ac nid oes angen unrhyw sgiliau coginio gwych arnynt. Mae'r rysáit ar gyfer pasteiod gydag wyau yn syml iawn, felly rydym yn awgrymu eich bod yn paratoi'r driniaeth hon.

Patties gyda madarch ac wy

Cynhwysion:

Ar gyfer y prawf:

Ar gyfer y llenwad:

Paratoi

Mae margarîn yn rhwbio â blawd, ychwanegu hufen sur, siwgr, halen a chymysgu'r toes. Ffurfiwch bêl o'r toes, lapio'r ffilm bwyd a'i adael am awr yn yr oergell. Mae madarch yn torri'n fân ac yn ffrio mewn padell ffrio mewn menyn. Boil wyau a winwns werdd yn fân a'u cymysgu â madarch wedi'u hoeri.

Rholiwch y toes tua 5mm o drwch a'i dorri'n sgwariau canolig. Yng nghanol y sgwariau gosodwch yr amlen llenwi a dall, gan osod y corneli yn y ganolfan. Gwresogi'r popty hyd at 200 gradd, rhowch yr hambwrdd pobi, gorchuddiwch yr amlenni, ei lapio gydag wy wedi'i guro, a'i fwyta tan yn barod. Peidiwch â bwyta wyau yn y ffwrn fel eich teulu cyfan.

Pies gyda chig ac wyau

Cynhwysion:

Ar gyfer y prawf:

Ar gyfer y llenwad:

Paratoi

O'r cynhwysion, paratoi toes ffres gyda llaeth neu ddŵr, os dymunwch. Rhennir y pwysau gorffenedig yn peli union yr un fath ac mae pob un wedi'i roi i fara gwastad 2 mm o drwch a 10cm mewn diamedr. Mae cig a 3 wy yn berwi, cymysgu â winwns wedi'i ffrio, halen a phupur. Ffurfiwch y patties a'u rhoi mewn dysgl pobi. Gwisgwch laeth gyda'r wyau sy'n weddill, ychydig o halen ac arllwyswch y dysgl màs wyau llaeth. Bacenwch am tua 25 munud ar 200 gradd.

Pies gyda moron ac wyau

Cynhwysion:

Ar gyfer y prawf:

Ar gyfer y llenwad:

Paratoi

Gwneud llwy blawd, burum, siwgr a dŵr cynnes. Yna, ei adael mewn lle cynnes am gyfnod i sefyll. Cymysgwch y blawd, llaeth, margarîn meddal, wyau, halen, siwgr a'r pryfleiddiad sy'n weddill. Cnewch y toes a gadewch o dan y tywel i fynd i fyny.

Mae moron wedi'i ferwi, wyau, reis yn torri ac yn cymysgu'n fân. Rhannwch y toes i rannau cyfartal a gwnewch gacennau. Yn y canol gosodwch yr ymylon llenwi a dall. Iwchwch y sosban gydag olew, gosodwch y patties a'u pobi ar 220 gradd nes eu coginio.