Pizza Lenten - ryseitiau blasus o ddysgl heb gig a chaws

Nid yw pizza post yn gwrthddweud traddodiadau Eidaleg, ers iddi gael ei sefydlu, fe'i paratowyd o toes heb ei ferwi, perlysiau, olewydd a llysiau rhad. Heddiw mae'r amrywiaeth o gynhyrchion yn caniatáu gwanhau stwffio gyda chaws tofu, bwyd môr a madarch, ac mae saws tomato yn elfen annatblygedig o ddysgl lliwgar, felly mae'n ganiataol i'r ddewislen Uniongred.

Sut i goginio pizza bras yn y cartref?

Os oes gan y prawf ddau opsiwn - gyda neu heb burum, yna mae'r llenwi ar gyfer pizza bras yn cynrychioli ystod ehangach.

 1. Gellir ffrio'r llenwad mewn tomatos olew gyda garlleg a sbeisys, madarch, olewydd, eggplant, pwmpen, glaswellt, pure pys. Gall hyd yn oed sawl math o winwns a osodir ar ben y toes wella blas y pryd.
 2. Bydd pizza bendigedig yn dod yn fwy bregus ac ni fyddwch yn sych yn y ffwrn os ydych chi'n cyn-ffrio olew llenwi, ac peidiwch â'i daflu'n amrwd dros y gwaelod.
 3. Mae prinder mozzarella a parmesan yn gwneud iawn am y saws bach ar gyfer pizza. Gellir ei wneud ar sail mayonnaise bras neu wedi'i stiwio mewn menyn gyda tomatos garlleg.

Defaid bara ar gyfer pizza

Mae toes parhaus heb burum ar gyfer pizza yn clasur Eidalaidd. Yr holl opsiynau eraill yw ffantasïau ac arbrofion o gogyddion cartref sy'n ceisio arbed amser ac ymdrech, gan fod meistri go iawn Eidaleg yn paratoi toes o flawd, dŵr ac olew olewydd, gan sicrhau elastigedd uchel y cynnyrch yn unig gyda chymorth toes pen-glinio tua 6 munud.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch y blawd gyda phinsiad o halen a phowdr pobi.
 2. Ychwanegwch ddŵr, menyn a chliniwch y toes am 6 munud.
 3. Rholiwch i mewn i haen denau.

Pastais gyda madarch a thomatos

Mae pizza lenten gyda madarch yn un o'r prydau mwyaf syml, cyllidebol a blasus. Mae gan madarch y gwead cnawd angenrheidiol i wneud y llenwad yn suddus a maethlon, yn enwedig mewn cyfuniad â tomatos ffres. Yr harmoninau a ddefnyddir yn fwyaf aml. Yn draddodiadol, cânt eu ffrio mewn digonedd o fenyn a chyda ychwanegu nionod, sy'n gwarantu llenwi'r siwgr a meddal.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Diddymu'r burum mewn dŵr cynnes.
 2. Ychwanegwch siwgr, blawd, menyn a chliniwch y toes.
 3. Gadewch y toes am 30 munud.
 4. Ffurfiwch y gacen. Pobwch am 15 munud ar 180 gradd.
 5. Madarch ffres a winwns, rhowch y cacen gyda tomatos.
 6. Mae'r pizza madarch yn cael ei pobi ar 190 gradd am 20 munud.

Pastais gyda berdys - rysáit

Mae pizza post gyda berdys - yn gallu disodli cinio llawn. Mae'r cynnwys protein uchel a chynnwys calorïau isel o gig shrimp yn cyfrannu at dorri'r newyn yn gyflym. Yn hyn o beth, ni allwch orlwytho'r dysgl gyda chynhwysion, a chyfyngu'ch hun i saws tomato, winwns a phupur, sy'n tanlinellu'n berffaith y melysedd cribenogiaid.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. O flawd, dŵr, burum a siwgr, cymysgwch y toes.
 2. Rheweir yr awr.
 3. Rho'r toes i mewn i haen, saim gyda saws a mwstard.
 4. Gosodwch winwns, pupur a shrimp.
 5. Mae'r pizza pizza yn cael ei pobi ar 180 gradd am 25 munud.

Pizza llysiau'r lenten

Nid yw bwyta pizza gyda eggplant mor boblogaidd ag opsiynau eraill. Fe'i dyluniwyd ar gyfer cefnogwyr bwyd iach ac iach, sy'n gallu gwerthuso'r cnau chwerw "glas", zucchini juicy a thomatos wedi'u sychu'n sbeislyd. Mae'r holl lysiau llysiau hyn yn cael eu pobi ar ddysgl sudd ffres, sy'n gwneud pizza yn flasus ac yn flasus iawn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. O blawd, solen, siwgr, olew, finegr a soda cymysgwch y toes.
 2. Rhewewch y toes am awr.
 3. Stretch a'i osod ar hambwrdd pobi.
 4. Tymor gyda saws, melysion, zucchini a tomatos.
 5. Mae pizza Lenten yn cael ei pobi ar 230 gradd am 25 munud.

Pastais gyda chaws tofu

Dylid cynnwys pizza gyda tofu yn y fwydlen ddyddiol. Mae Tofu, a gafwyd trwy eplesu llaeth ffa, yn fwy na chynnwys protein llawer o gynnyrch cig ac nid yw'n wahanol i gynnwys uchel o ran calorïau. Oherwydd blas niwtral soi, gellir ei gymysgu gydag unrhyw saws, ffrio, mwg neu ei docio am 10 munud ar y pizza.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Dilyswch burum mewn 170 ml o ddŵr cynnes, arllwyswch y blawd a chymysgwch y toes.
 2. Rhowch y gwres am 40 munud.
 3. Trowch y past gyda dŵr a siwgr, ychwanegu'r garlleg a choginio ychydig funudau.
 4. Rholiwch y toes i mewn i gylch.
 5. Tymor gyda saws, tomatos a tofu.
 6. Mae pizza Lenten yn cael ei bobi am 10 munud ar 250 gradd.

Pizza lenten gyda bwyd môr - rysáit

Mae pizza Lenten gyda bwyd môr yn un o'r prydau mwyaf poblogaidd. Mae hyn oherwydd y ffaith bod bwyd môr wedi'i baratoi'n gyflym, yn hynod o ddefnyddiol, blasus, blasus ac ar gael mewn ffurf wedi'i rewi. Yn enwedig, yn y fersiwn o'r coctel y môr, y gellir ei dousio 5 munud mewn padell a'i anfon wedyn i'r ffwrn mewn cacen.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch feist, siwgr a 40 ml o fenyn gyda dŵr cynnes.
 2. Arllwyswch y gymysgedd yn y semolina gyda blawd a chymysgedd.
 3. Rhowch y toes i mewn i wres am awr.
 4. Ffrwyt y tomato mewn olew gyda pherlysiau a garlleg.
 5. Ar wahân, ffrio'r coctel y môr.
 6. Tymor gyda saws a bwyd môr.
 7. Pobwch ar 200 gradd am 20 munud.

Pizza sbeislyd gyda sbigoglys

Pizza Lenten - rysáit sy'n eich galluogi i baratoi llenwi gwyrdd yn unig. Nid oes angen defnyddio cynhwysion ffres. Bydd saws hufen wedi'i wneud o tofu a sbigoglys wedi'i rewi yn disodli'r llysiau drud yn y tu allan i'r tymor ac yn arallgyfeirio'r pizza gyda blas newydd. Dim ond yn rhaid i chi gynhesu'r sbigoglys mewn padell ffrio a'i guro mewn cymysgydd tan yn esmwyth.

Cynhwysion :

Paratoi

 1. Cynhesu'r sbigoglys mewn olew am 5 munud.
 2. Rhowch y cysgodyn gyda'r tofu.
 3. Lliwch y gacen gyda màs.
 4. Ar ben - rhowch tomatos, winwnsyn ac olewydd.
 5. Pobwch ar 180 gradd am 15 munud.

Bara Pita o bara pita

Bydd pizza benthyg cyflym ar fara pita yn helpu gyda diffyg amser. Yn yr achos hwn, ni fydd angen unrhyw driciau coginio: mae angen i chi gael bara pita tenau olew, a'i gerbydau ar ben ei gilydd, "llenwch" gyda'ch hoff stwffio. Yr unig beth y mae'n rhaid ei arsylwi yw'r amser coginio. Mae'r pizza hwn wedi'i bobi am ddim mwy na 15 munud.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Llanwch y bara pita gydag olew a stack ar ben ei gilydd.
 2. Arbedwch y saws a rhowch y sleisen o bupur, tomatos a zucchini.
 3. Pobwch ar 180 gradd am 15 munud.

Pastai lenten wedi'i wneud o baraffri puff

Mae pizza benthyg cartref yn dda oherwydd gellir ei goginio "ar frys" o unrhyw gydrannau. Felly, os nad ydych am dreulio amser yn cymysgu'r toes, gallwch chi ddefnyddio pwmp bras parod. Mae'n cael ei bobi'n gyflym, ac mae'n troi'n lush a chrispy, yn enwedig os ydych chi'n defnyddio dwy haen ar yr un pryd, heb anghofio eu ffugio â fforc.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Serthwch y llysiau am 5 munud.
 2. Ychwanegwch asparagws wedi'i ferwi a'i ffrio am 3 munud arall.
 3. Rholiwch, gosodwch ar ei gilydd, 2 haen o toes, ffurfiwch yr ochrau, gwau gyda fforc a'u pobi ar 180 gradd am 5 munud.
 4. Dechreuwch a bwyta am 15 munud arall.

Lenten pizza mewn padell ffrio

Mae pizza lenten heb burum mewn padell ffrio yn ddewis arall gwych i ddysgl o ffwrn. Bydd y rysáit hon yn apelio at bobl sy'n hoffi canolfan ysgafn, cain ac ysgafn. Mae hyn yn golygu bod pizza yn cynnwys olew, blawd a dŵr. Yn yr achos hwn, nid yw cyfansoddiad y llenwad yn egwyddor. Y prif beth ei fod yn sudd ac fe ellid ei bobi mewn padell ffrio am ychydig funudau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch flawd, dŵr a 40 ml o fenyn.
 2. Rhowch allan i haen a'i osod mewn padell ffrio wedi'i gynhesu.
 3. Frychwch ar un ochr am 2 funud.
 4. Trowch drosodd. Llenwch gyda cysglod, gosodwch winwns a ffrwythau wedi'u ffrio a mwynhewch o dan y caead am 3 munud.

Lenten pizza yn y multivariate

Pizza bezzhozhzhevaya Lentageless mewn multivark - mae'n flasus ac o safon uchel iawn. Mae'r uned fodern hon yn arbennig o berthnasol wrth ddefnyddio prawf di-dor, sydd ag eiddo llosgi a sychu'n gyflym, nad yw'n digwydd gyda phobi unffurf mewn multivark. Er mwyn atal y toes rhag gwlychu, rhowch liw haen denau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch y toes wedi'i rolio yn y bowlen.
 2. Tymor gyda saws, corn, ffrwythau pupur, nionyn a garlleg.
 3. Coginiwch yn "Baking" am 40 munud.