Rysáit tkemali o ffum coch - ryseitiau blasus a gwreiddiol o saws Sioraidd sbeislyd

Mae rysáit tkemali o brwm ceirios coch yn addas i gydnabod yn gyntaf â bwyd Sioraidd. Mae'r saws melys a sour hwn o amrywiaeth arbennig o eirin gyda sbeisys a pherlysiau ffres yn ymestyn yn berffaith i amrywiaeth o brydau cig ac mae'n draddodiadol ar y bwrdd Caucasian. Mae Tkemali wedi ennill poblogrwydd yn ein latitudes, sy'n cael ei gadarnhau gan ei amrywiadau coginio syml a gyflwynir isod.

Sut i goginio tkemali o brwm ceirios ar gyfer y gaeaf?

Mae'r dechneg o baratoi saws plwm yn syml: mae ffrwythau'r plwm yn cael eu stemio nes eu meddalu mewn ychydig o ddŵr, ac ar ôl hynny maent yn cael eu rhyddhau o esgyrn a briwiau, yn ddaear i unffurfiaeth, sbeisys a sbeisys wedi'u hychwanegu a'u coginio. Ar gyfer storio'r gaeaf, caiff y saws ei ferwi am hanner awr, hyd nes bod y gyfaint yn cael ei ostwng o 30-50%.

 1. Mae'n hysbys bod y bwyd Caucasiaidd yn amhosibl heb dresuriadau. Felly, sbeisys ar gyfer tkemali o eirin ceirios yw'r elfen bwysicaf y mae blas a blas y saws yn dibynnu arnynt. Cynhwysion gorfodol - mintys, garlleg, pupur poeth ac amrywiol wyrdd.
 2. Gellir paratoi tkemali o eirin ceirios mewn symiau mawr yn y cartref. Gyda storfa briodol, mae'n parhau i fod yn flasus ac o ansawdd trwy gydol y flwyddyn.

Tkemali o ffwr coch - rysáit Sioraidd

Mae gan y saws alycha Sioraidd lawer o fersiynau, ond hyd yn oed heb amrywiaeth o sbeisys, mae yna set safonol o gynnyrch heb nad yw tkemali yn bosibl. Plwm coch, ombalo, coriander, garlleg, pupur poeth, - sail y saws, wrth baratoi'r rhain, mae gwragedd tŷ Sioraidd yn chwistrellu'r cribri trwy gribr â llaw, a sbeisys - mewn morter.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Paratowch y plwm ceirios 10 munud.
 2. Rhowch y sudd a'i arllwys i mewn i gynhwysydd.
 3. Tynnwch yr esgyrn, a chnawd y chwith trwy rhedwr.
 4. Ychwanegwch sudd, sbeisys a pherlysiau.
 5. Rysáit Mae tkemali Georgian o ffum coch yn seiliedig ar saws saethus araf am 10 munud.

Rysáit syml tkemali o plum ceirios

Mae presenoldeb ffrwythau aeddfed, garlleg a chriw o weriniau ffres yn ddigon i wneud saws tkemali syml o eirin ceirri yn ymddangos ar y bwrdd cartref. Mae cydrannau anghymesur o'r fath yn gallu cyfleu'r blas, anhwylderau a miniogrwydd melys a miniog sy'n gynhenid ​​yn y rysáit draddodiadol, a fydd yn hynod o ddymunol hyd yn oed ar gyfer y rhai sy'n rhoi cynnig ar y saws am y tro cyntaf.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Pwrw plwm, coginio.
 2. Ychwanegwch garlleg, halen, siwgr, llysiau gwyrdd a sgwrs-haul.
 3. Mae rysáit tkemali o gyfain coch yn golygu 20 munud yn hongian ar dân.

Tkemali o plwm ceirios gyda tomatos - rysáit

Bydd rysáit tkemali o plwm ceirios coch gyda thomatos yn dod yn lle priodol ar gyfer cysglod a sawsiau ffatri, gan nad yw'r cynnyrch hwn yn cynnwys cynefinoedd niweidiol, ond yn cael ei baratoi yn unig o ffrwythau ffres, yr ensymau sy'n hybu treuliad da, yn enwedig ar ôl bwyta cig neu yn ystod gwledd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Coginiwch goginio poen ceirios am 10 munud.
 2. Dilëwch griw.
 3. Sgroliwch y tomydd grinder cig, garlleg, pupur a mintys.
 4. Ychwanegwch y màs i'r plwm.
 5. Tymor a choginiwch tkemali o blwm coch chwe munud.

Tkemali gyda phast tomato o plwm ceirios - rysáit

Mae Tkemali o plwm ceirios gyda phast tomato yn un o'r amrywiadau mwyaf cyfleus o'r rysáit boblogaidd. Mae past tomato nid yn unig yn ychwanegu saws o flas amlwg ac apêl allanol, ond hefyd yn symleiddio'r broses goginio. Mae'n rhaid i chi ond osod y pasta gyda sbeisys yn y màs ffrwythau wedi'i falu a dod â'r bwyd nes bod angen cysondeb arnoch.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cogydd plwm ceirios wedi'i buro am 10 munud.
 2. Mae hylif yn arllwys i mewn i gynhwysydd, a mwydion o plu, garlleg a phupur gyda chwibanydd.
 3. Ychwanegwch y pasta, siwgr, halen, coriander, cawl a tomato am 20 munud.

Rysáit Tkemali o plum ceirios coch gyda cilantro

Mae'n anodd dychmygu saws tkemali o gyfen heb sbeisys a pherlysiau bregus. Y blas mwyaf poblogaidd yw cilantro. Mae gan ddail ffres arogl sbeislyd a blas llosgi, ac mae'n gwbl berffaith â melysrwydd y saws. Yn ogystal, mae'r sesiynau tymhorol yn cryfhau'r corff ac yn effeithio ar y disgwyliad oes, sy'n amlwg ar gyfer Caucasiaid, hir-geifr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Alytch coginio am 10 munud a sychu.
 2. Ychwanegwch lawer o wyrdd, pupur, garlleg, halen a siwgr.
 3. Mae rysáit Tkemali o plwm ceirios coch gyda cilantro yn cael ei fagu am 2 funud.

Tkemali melys o plwm ceirios

Y rhai a benderfynodd stocio ar sbeislyd tkemali o blawm ceirios ar gyfer y gaeaf, mae angen cymryd i ystyriaeth rai anghyffredin. Pan ddefnyddir coginio dim ond sbeisys sych - nid ydynt yn achosi eplesu, ac ar y cynnydd hwnnw y bywyd silff. Caiff y saws ei ferwi am awr a hanner, ar ddiwedd y broses, ychwanegir finegr a thywalltir y biled gydag olew llysiau wedi'i gymysgu.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Plwm ceirios wedi'i goginio yn rhwbio trwy griw.
 2. Tymorwch a fudferwi am 90 munud.
 3. Ychwanegwch y finegr a'i ledaenu dros y jariau.
 4. Mae'r rysáit ar gyfer tkemali melys o brwm ceirios coch ar gyfer y gaeaf yn golygu castio'r biled gyda olew poeth.

Eirin ceir gyda tomatos ac afalau

Am gyfnod hir o fodolaeth, mae saws Sioraidd sbeislyd o blawm ceirios wedi caffael amrywiaeth o opsiynau. Roedd un o'r ychydig - gyda tomatos, afalau a set o sbeisys bregus, yn boblogrwydd arbennig. Yn y cyfuniad hwn, mae'r saws yn ymddangos yn gymharol sydyn, yn gyfoethog arw, yn anhygoel aromatig ac yn berffaith mewn cysylltiad â physgod a phrydau cig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae Alycha ac afalau yn coginio ar wahân.
 2. Sychwch y ffrwythau trwy griw.
 3. Tomatos drwy'r grinder cig.
 4. Cymysgwch yr holl gynhwysion, tymor a mwydferwch am 20 munud.

Tkemali Sioraidd o plwm ceirios - rysáit heb goginio

Bydd paratoi tkemali o eirin ceirios yn troi'n broses anhygoel a syml, os byddwch chi'n gwrthod coginio a defnyddio'r dull "amrwd". Er mwyn ei roi ar waith, dim ond i chwalu'r cynhwysion trwy grinder cig a'i dymor a'i ledaenu dros y jariau. Mae paratoad o'r fath yn cadw ei gyfoeth blas, arogl a fitamin tan y gaeaf ei hun.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Alychu peel ac ynghyd â phupur a garlleg, sgroliwch yn y grinder cig.
 2. Tymor, ychwanegu gwyrdd a finegr a'u neilltuo am 20 munud.
 3. Cymysgwch a lledaenu caniau.