Graten - ryseitiau am fysgl blasus o datws Ffrengig a mwy!

Mae Graten yn rysáit amrywiol ac amrywiol, felly gall pawb ddewis drostynt eu hunain yr opsiwn sy'n gweddu orau i'w dewisiadau unigol. Mae ychwanegu set benodol o gynhyrchion â chrosen caws yn rhoi blas arbennig, yn edrychiad blasus ac yn cadw ei ddysgl.

Sut i goginio gratin?

Caiff y grati tatws, y rysáit ei hystyried yn safon coginio Ffrengig, ei baratoi yn syml ac heb unrhyw frils. Fodd bynnag, mae rhai cynnilion sy'n pennu nodweddion blas y pryd, yn dal i fod, ac mae angen eu cofio, gan ddechrau gweithredu unrhyw rysáit.

 1. Dylid dewis tatws ar y ffurf gywir a'i dorri'n gylchoedd o drwch cyfartal.
 2. Mae hufen yn anwylyd arbennig i'r ddysgl, a nytmeg yw'r prif sbeisyn yn ei ddyluniad.
 3. Mae cotwm Graten yn cael ei baratoi gyda chaws caled, a ddylai fod o ansawdd uchel a'i doddi'n dda.

Gratin o datws - rysáit clasurol

Mae Graten "Dauphinua" yn clasur o goginio Ffrengig a'r cyntaf ymhlith prydau o'r fath, sydd â'r hawl i gael ei ystyried yn fwyaf dilys. Nid yw'r amrywiad hwn yn goddef arbrofion ac, gyda'r gwyriad lleiaf o dechnoleg, eisoes yn colli ei hunaniaeth ac yn troi yn gaserol blasus, ond heb amheuaeth.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ar olew ffrio olew a lawen, ychwanegu hufen, llaeth, nytmeg.
 2. Rhowch y tatws tenau wedi'u torri yn y saws a'u pripuskayut hyd nes eu hanner wedi'u coginio.
 3. Lledaenwch y sleisys i fowld, tywalltwch y saws, anfonwch 20 munud mewn ffwrn gwresogi i 170 gradd.
 4. Trowch y bara gyda chaws a'i roi yn y ffwrn o dan y gril am 3 munud.

Gratin tatws gyda chaws ac hufen

Mae grati tatws gyda chaws, a gynlluniwyd gyda'r argymhellion canlynol, yn fath o amrywiad syml o'r rysáit clasurol Ffrengig. Mae tatws tenau wedi'u sleisio mewn haenau wedi'u taenu wedi'u saethu â saws hufen a chaws daear a'u pobi nes eu coginio.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae tatws yn cael eu torri'n tenau a'u gostwng am 2 funud i ddŵr berw.
 2. Toddwch y menyn, ychwanegwch olew, hufen, caws wedi'i gratio, halen, perlysiau.
 3. Llusgwch y tatws mewn mowld, gan haenu'r haenau gyda chymysgedd hufenog.
 4. Rhoddir sleisys briw ar eu pennau a'u hanfon at y ffwrn.
 5. Ar ôl 35 munud bydd y caserol gratin tatws yn barod.

Croesi gyda thatws a madarch

Mae Graten, y mae ei rysáit wedi'i ddisgrifio isod, wedi'i wneud gyda madarch sy'n cydweddu'n berffaith â'r tatws, gan greu anhygoel ar gyfer pob paramedr. Os yw'n ddymunol, ni ellir defnyddio mayonnaise o gwbl na chyfran o hufen hufen neu sur, a thatws i gyflymu'r broses pobi berwi 2 munud mewn dŵr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae madarch wedi'u ffrio mewn olew gyda winwns.
 2. Mae'r tatws yn cael eu glanhau a'u torri'n denau.
 3. Cymysgwch yr hufen, wyau a mayonnaise, tyfu gyda basil, garlleg a halen.
 4. Stuff ar ffurf haenau o datws, ffrio, caws ac arllwys dros y brig gyda llenwad.
 5. Gwisgwch y grawn gyda madarch am 1 awr ar 180 gradd.

Gratin Llysiau

Mae'r gratin tatws gyda llysiau yn hynod o sudd. Gellir ailosod eggplant Zucchini, sy'n cael ei gynhesu mewn datrysiad halen am 20 munud, ac i ehangu'r cyfansoddiad llysiau trwy ychwanegu pupur neu foron Bwlgareg. Yn ddelfrydol, dylid gosod haenau fel bod y tatws a'r cyntaf a'r olaf yn tatws.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y tatws, zucchini, tomatos, winwns.
 2. Cymysgir y garlleg gyda briwsion, gwin, caws a menyn, blasu i flasu.
 3. Gosodwch y llysiau mewn haenau, gan gynnwys pob cymysgedd gyda chaws a briwsion.
 4. Trowch y dysgl gyda chaws a'i weini am 45 munud yn y ffwrn.

Gratin gyda chyw iâr a thatws

Paratowch graffin blasus, y bydd rysáit syml yn cael ei ystyried nesaf, gyda ffiled cyw iâr wedi'i dorri'n giwbiau. Gall cynhwysion llysiau (tatws a moron) gael eu torri'n sleisennau tenau neu eu rhwbio ar grater mawr, gan wasgu ychydig o sudd. Bydd y canlyniad gorffenedig yn cael blas blasus o fwyd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torri cyw iâr a llysiau.
 2. Wyau, wedi'u cymysgu â hufen, caws a garlleg, tymor.
 3. Trowch ar y winwns olew gyda moron, ac mae'r tatws yn berwi 3 munud mewn dŵr.
 4. Llusgwch y tatws, cyw iâr, podzharku, pupur, tomatos mewn haenau, ac arllwyswch yr holl gymysgedd caws hufenog.
 5. Gwisgwch graffin gyda chyw iâr am 40 munud ar 190 gradd.

Sut i goginio croen croen blodfresych?

Mae gratin o blodfresych yn rysáit yn agos at y clasurol, ond yn hytrach na thatws traddodiadol, defnyddir inflorescences bresych yn yr achos hwn, a gafodd eu berwi o'r blaen mewn cymysgedd o laeth a dŵr i gael blas meddal. Wedi hynny, mae'n rhaid i chi roi'r llysiau mewn mowld a brown arno am 15 munud.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae llaeth yn cael ei wanhau gyda dŵr, wedi'i dywallt a'i ferwi mewn cymysgedd o inflorescences 7 munud.
 2. Rhowch y llysiau mewn mowld ac arllwyswch gymysgedd o hufen, caws a garlleg.
 3. Anfonwch y cynhwysydd am 10 munud yn y ffwrn, yna pritrushivayut caws a chaniatáu i bobi am 5 munud arall.

Gratin o eggplant - rysáit

Bydd Graten, y rysáit y byddwch yn ei ddysgu yn nes ymlaen, yn syfrdanu â mireinio blas, goleuni a piquancy anhygoel. Yng nghanol y dysgl mae eggplant ffrio , sy'n cael eu cyfuno'n gytûn â saws sbeislyd tomato. Mae'r cynhwysion wedi'u coginio mewn ffurf caws hufenog a wedi'i gratio, sy'n gwneud y pryd mor gyflawn â phosib.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Nionyn winwns mewn olew a garlleg, ychwanegwch y tomatos wedi'u malu a'u brais am 10 munud, wedi'u hacio gyda halen, pupur a basil.
 2. Ffrwythau'r eggplants a dorri o'r ochr ar y ddwy ochr.
 3. Boil hufen hanner gwaith, gan ychwanegu ½ caws a phersli, halen i flasu.
 4. Addurnwch graffin o eggplant, gosod eggplants mewn ffurf gyda haenau o saws tomato a chaws wedi'i gratio.
 5. Arllwyswch gynhwysion â saws hufen a'u pobi am 30 munud.

Gratin Pysgod

Ar gyfer rhai sy'n hoff o bysgod, dysgl syml gyda gogwydd neu bwll, y mae'n rhaid ei dadmerio ymlaen llaw a chael gwared ar yr holl esgyrn. Yn yr achos hwn, ar gyfer paratoi'r llenwi, defnyddir hufen sur, a gall hufen ei ddisodli os dymunir. Mewn awr, ar eich bwrdd, bydd yna driniaeth flasus i 8 o bobl.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae tatws yn cael eu glanhau, wedi'u torri'n sleisys.
 2. Paratowch ffiledi pysgod, tymor gyda sbeisys.
 3. Llusgwch y tatws a'r pysgod mewn haenau ar y ffurf, ychydig yn gwisgo caws a gwyrdd.
 4. Chwisgwch yr wyau, cymysgu â hufen sur, saws soi a sglodion caws.
 5. Arllwyswch y gymysgedd i mewn i fowld a chaceni gyda physgod ar 180 gradd 50 munud.

Rhowch yn y multivariate

Paratowyd Graten, y disgrifir y rysáit syml isod, gyda chymorth dyfais aml-goginio. Bydd dyfais smart yn creu yr holl amodau angenrheidiol ar gyfer pobi o gydrannau o ansawdd uchel. Gellir ehangu set laconig o gynhwysion trwy ychwanegu cyw iâr, pysgod neu lysiau eraill, gan arwain at ddysgl newydd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Purewch, rhowch y tatws, y tymor a'i le mewn bowlen wedi'i oleuo, taenell ychydig o gaws a gwyrdd.
 2. Cymysgwch yr hufen, y garlleg, y tymhorau ac arllwyswch i'r tatws.
 3. Paratowch y gratin tatws yn yr aml-farc yn yr awr 1 "Bake", gan chwistrellu 15 munud cyn y caws signal.