Peidiau Tyrolean - ryseitiau blasus o garais traddodiadol Awstriaidd

Mae pasteiod tyrolean yn eiddo i goginio Awstria, ac maent wedi mwynhau poblogrwydd mawr ymhell y tu hwnt i'w mamwlad, a chaiff ei hyrwyddo'n ddi-hid gan nodweddion blas rhagorol y danteithrwydd. Gallwch ei baratoi gartref, gan gael y rhagnodyn cywir wrth law.

Sut i goginio cacen Tyrolean yn y cartref?

Bydd y gacen Tyrolean mwyaf blasus ar gael trwy wneud argymhellion syml o'r dechnoleg goginio ac arsylwi cyfrannau cywir y cynhwysion ar gyfer y prawf a'r llenwi.

 1. Mae pasteiod Tyrolean cartref yn eu haddurno â aeron a ffrwythau, sy'n cyfuno â hufen a thywod neu fysglod bisgedi.
 2. Mae'r toes yn cael ei ddosbarthu ar waelod ac ochr y llwydni, wedi'i dracio â fforc a'i frown yn y ffwrn, ac ar ôl hynny mae'n llawn hufen ac aeron.

Presgripsiwn Darn Tyrolean

I wneud cerdyn Tyrolean yn y cartref, mae arnoch angen set elfennol o gynhyrchion sydd bob amser yng nghegin unrhyw wraig tŷ da. Mae'r cwstard clasurol yn yr achos hwn yn cael ei ategu gan unrhyw ffrwythau pwll, ar gael neu wedi'u torri (ffres neu tun).

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae aeron wedi'u chwistrellu â siwgr (3 llwy fwrdd).
 2. Cyfunwch yr olew gyda'r wy, 1/3 cwpan siwgr, blawd, gliniwch y toes.
 3. Dosbarthwch y toes yn y ffurflen, brown.
 4. Chwisgwch 3 wy, gan ychwanegu 4 llwy fwrdd. llwyau o siwgr a starts, yn arllwys mewn llaeth, yn gynnes, yn troi, hyd yn drwchus, wedi'i ledaenu ar y toes, a'i roi yn yr oerfel.
 5. Diddymwch gelatin yn y dŵr, ychwanegu at yr aeron, lledaenu ar yr hufen, gadewch iddo rewi.

Cacen coch tyrolean - rysáit

Cacen coch tyrolean yw un o'r ychydig amrywiadau o ddibyniaeth Awstria, lle mae cynhyrchion gwahanol yn cael eu defnyddio yn lle aeron neu ffrwythau, yn yr achos hwn caws bwthyn. Mae sylfaen y tywod wedi'i llenwi ar ôl hufen coch brown, sy'n cael ei baratoi gydag ychwanegu hufen ac wyau a'u pobi yn y ffwrn am 20 munud.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rinsiwch y blawd gyda menyn a llwyaid o siwgr, ychwanegwch y melyn a'r dŵr, cymysgwch ac oer.
 2. Dosbarthwch y toes yn y ffurflen, brown.
 3. Chwisgwch hogiau unigol gyda siwgr a phroteinau, ychwanegu hufen, caws bwthyn, zest, lledaenu mewn mowld, pobi yn y ffwrn.

Darn Tyrolean «Berry Glade» - rysáit

Fel pob pasteiod Tyrolean, mae'r cynnyrch, a gynlluniwyd yn ôl y rysáit canlynol, yn cael ei graddio gan y blasu gyda'r sgôr uchaf. Mae toes blasus blasus wedi'i chwythu â chustard sydd, ar y cyd ag aeron a jeli, yn creu campwaith o goginio. Ar gyfer llenwi mafon, mefus, meirch du neu ceirios heb ffos.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhowch 2 o wyau, gyda dau fath o siwgr, yn cymysgu mewn powdr menyn, blawd a phobi.
 2. O'r toes, cogwch gacen, gan osod y llwydni am 10 munud mewn ffwrn gwresogi i 180 gradd.
 3. Rhowch melynod gyda powdwr, ychwanegu starts a blawd ffrio, arllwyswch yn y llaeth a chynhesu'r hufen ar gyfer pêl Tyrolean, gan droi, hyd yn drwchus.
 4. Bisgedi ar ffurf hufen wedi'i orchuddio, oer, ar ôl hynny maent yn lledaenu aeron ar eu pennau, eu llenwi â jeli.
 5. Glanheir cerdyn tyrolean gydag aeron am 12 awr yn yr oergell.

Presgripsiwn Darn Mefus Tyrolean

Mae pastei aeron tyrolean yn dda mewn unrhyw berfformiad, ond mae cynhyrchion â mefus yn arbennig o flasus. Mae'n well defnyddio aeron ffres, gan eu bod yn cadw'r siâp yn dda pan fyddant yn agored i siwgr a gelatin, fel nad yw'r bwdin yn flasus yn flasus, ond hefyd yn edrych yn wych.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rinsiwch yr olew â blawd, gwydraid o siwgr a phowdr pobi, ychwanegwch y melyn, gliniwch y toes, ei ddosbarthu mewn mowld a phobi am 20 munud.
 2. Mae mefus yn cael eu torri, wedi'u chwistrellu â siwgr a'u gadael am 30 munud.
 3. Dilyswch gelatin mewn 150 ml o ddŵr, arllwyswch i'r mefus, ei droi.
 4. Yn y ffurf tywod, caiff yr hufen ei ddosbarthu, ac aeron gyda gelatin ar ei ben.
 5. Rhowch y cerdyn Tyrolean gyda mefus am sawl awr yn yr oerfel.

Cerdyn tyrolean heb aeron

Gellir addurno pasteiod tyrolean heb gyfraniad aeron. Yn yr achos hwn, gellir defnyddio llenwennog tun neu bîn-pinnau fel llenwad, yn ogystal â sleisenau o glicau aeddfed o fri neu afal wedi'u ffrio. Y prif beth yw bod y ffrwythau'n feddal ac wedi'u paratoi'n iawn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch y cynhwysion ar gyfer y toes, casglu mewn com, oergell.
 2. Dosbarthwch y sylfaen blawd ar y ffurflen, pobi am 20 munud.
 3. Ar ôl oeri, lledaenu ar yr hufen crwst byr, ac ar ben y darnau o byllogod, sy'n cael eu tywallt i mewn i jeli wedi'i wanhau.
 4. Rhowch y cerdyn Tyrolean gyda bysgodynnau am sawl awr yn yr oerfel.

Cerdyn tyrolean gydag aeron mewn jeli - rysáit

Paratowyd pastei aeron Tyrolean yn y fersiwn clasurol yn syml, ond tynnwch lawer o amser oddi wrth y gwragedd tŷ. Bydd y rysáit ganlynol ar gyfer blasus ar frys yn caniatáu ichi wneud pwdin mewn ychydig funudau. Bydd yn rhaid i chi ond aros i'r jeli gael ei rewi yn yr oergell a bydd y driniaeth ar gyfer y dant melys yn barod.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Dosbarthwch y toes yn y ffurflen, gan ffurfio yr ochr, gosod y perfedd a'r llwyth ar ei ben, brown.
 2. Mae'r aeron yn cael eu cymysgu â siwgr, ychwanegwch gelatin, eu lledaenu ar y toes wedi'i oeri i mewn i fowld.
 3. Rhowch y cerdyn aeron Tyrolean am sawl awr yn yr oerfel.

Cerdyn tyrolean gyda cherios - rysáit

Bydd y rysáit nesaf ar gyfer cerdyn Tyrolean gydag aeron wedi'u rhewi yn arbennig o berthnasol pan nad yw ffres ar gael. Y ceirios, sy'n cadw eu siâp hyd yn oed ar ôl dadrewi, yw'r rhai mwyaf addas ar gyfer y rysáit. Defnyddir y sudd sy'n cael ei ffurfio yn ystod y taliad i wneud jeli ac yna llenwi'r aeron.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. O fenyn, blawd, siwgr, wyau a phowdr pobi, gliniwch y toes, ei ddosbarthu mewn mowld a'i frown.
 2. Dihewch y ceirios, melys.
 3. Mewn cyfres o sudd, caiff gelatin ei fridio, wedi'i gymysgu â aeron.
 4. Ar ffurf dosbarthu'r hufen, ac yna, aeron gyda gelatin a sudd, yn cael eu hanfon i'r oer.

Darn Tyrolean yn y Multivariate

Mae'r rysáit nesaf yn gerdyn Tyrolean gydag aeron i'r rhai sy'n cael eu defnyddio i goginio prydau gyda multibar. I ddechrau, mewn powlen ar y gyfundrefn "Quenching", mae cwstard yn cael ei baratoi, ac wedyn gosodir pasten byr a'i frownio yn "Baking". Yn dibynnu ar allu'r ddyfais, gall y broses gymryd rhwng 30 a 50 munud.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cymysgwch 3 wy, starts a llaeth, paratowch yr hufen tan drwch.
 2. Rinsiwch y blawd gyda menyn, siwgr (1/3 cwpan), wyau a phowdr pobi.
 3. Dosbarthwch y toes yn y ffurflen, brown.
 4. Lledaenwch yr hufen a'r aeron gyda jeli yn y sylfaen oeri, gadewch iddo rewi yn yr oerfel.