Placids Moldovan - ryseitiau blasus am ddysgl godidog gyda llenwadau ar gyfer pob blas

Mae placids Moldovan yn gacennau fflat anhygoel o flasus, ar gyfer paratoi'r toes cwstard yn draddodiadol. Gellir dewis y llenwad a'i halenu, a melys: caws bwthyn, afalau, pwmpen, tatws, bresych. Mae hwn yn analog o pasteiod, y prif beth yw dysgu sut i'w llwydni'n gywir.

Sut i baratoi placids Moldofiaidd?

Mae placids Thin Moldovan yn falch o wragedd tŷ, fel rholio da o toes heb ei niweidio, mae'n gelf arbennig. Fe'i hystyrir hefyd yn ddysgl Rwmania, ond mae wedi gwreiddio yn Moldavia, dyna pam ei fod yn trin pleserau bwyd Moldofiaidd. Er mwyn gwneud cynhyrchion yn troi'n sudd a blasus, mae'n werth gwybod rhai cyfrinachau:

 1. I "amlen" gyda'r llenwad ddim yn agor yn ystod y ffrio, mae angen i chi osod y gwaith gyda'r seam i lawr ar y padell ffrio.
 2. Bydd placids Moldovan yn fwy blasus, os cânt eu ffrio ar gymysgedd o lysiau a menyn.
 3. I'r winwnsyn yn y llenwad nid yw'n chwerw, mae'n rhaid ei doused gyda dŵr berw.

Yr anhawster mwyaf yw dysgu sut i gerflunio placings yn gywir. Mae sawl dull, y mwyaf gwreiddiol yw'r "wyth dail":

 1. Torrwch darn o toes, maint palmwydd, ei gyflwyno'n denau.
 2. O'r ganolfan i'r ymyl, gwnewch doriadau i wneud nifer o betalau.
 3. Yn y ganolfan rhowch y llenwad, ei orchuddio â pheintiau, yn ail trwy un.
 4. Rho'r cerdyn i mewn i gacen. Y cacen dannedd, y bwyd mwy blasus.

Sut i goginio toes ar gyfer ccc?

Mae'r toes ar gyfer plastig yn cael ei baratoi yn ôl rysáit arbennig, er y gellir ei wneud yn ffres neu'n burum. O'r rhai mwyaf profedig - yn ôl amser a phrofiad - mae angen y toes wedi'i fagu. Nid oes unrhyw anawsterau arbennig wrth ei baratoi, dim ond arsylwi ar y fformiwla yn ofalus a chymryd i ystyriaeth nodweddion blas y llenwad.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Arllwyswch y dŵr berw mewn powlen, ychwanegu olew a halen, droi.
 2. Arllwyswch y blawd.
 3. Peidiwch â chwythu gyda chwisg, yna clymwch â llaw.
 4. Gorchuddiwch â thywel am 20 munud i oeri.

Sut i baratoi placids gyda phwmpen?

Credir mai'r cyntaf yn yr Wyddgrug a ddechreuodd baratoi placids gyda phwmpen, oherwydd dyma'r llysiau mwyaf rhad a blasus sy'n hawdd eu tyfu. Yn aml, ar yr un pryd, paratowyd y cynhyrchion wedi'u halltu a'u melys, ar gyfer y halen, y halen a'r pupur, eu hychwanegu at y pwmpen, ac ar gyfer siwgr siwgr neu fêl. Gosodir melysyddion cyn plygu'r gacen.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Menyn, toddi, oer.
 2. Rwmpiwch y pwmpen, yna ei roi allan nes bod y lleithder yn anweddu. Ychwanegwch halen neu siwgr.
 3. Gwnewch gacennau.
 4. Rhowch y llenwad yn y ganolfan, plygwch y toes gyda'r "amlen".
 5. Fry ar y ddwy ochr.

Sut i baratoi placids gyda thatws?

Placids enwog Moldofiaidd nid yn unig â phwmpen, ond hefyd â thatws. Gellir ei osod yn amrwd, ond yna bydd yn rhaid i'r cynhyrchion gael eu ffrio'n hirach. Mae'n haws ac yn gyflymach i ddefnyddio tatws wedi'u berwi. Dylid paratoi purei gydag ychwanegu llaeth a menyn ymlaen llaw, yna bydd placids gyda thatws yn haws i'w cerflunio.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Os yw'r tatws yn cael ei ddefnyddio yn ei ffurf amrwd, dylid ei rwbio, ychwanegu olew, halen a phupur. Llenwch â thatws wedi'u maethu.
 2. Ail-lenwi perlysiau wedi'u torri, droi.
 3. Rhowch gacennau fflat, rhowch hwy yng nghanol y llenwad, plygu'r "amlen."
 4. I ffrio.

Platsinda gydag afalau

Wrth baratoi nodau melys, mae'r rysáit yn syml, y ffordd hawsaf yw gwneud stwffl o afalau . Gallwch ddefnyddio ffrwythau amrwd, ond llawer mwy blasus - wedi'i stewi â siwgr a sinamon. Mae afalau yn feddal ac yn dendr, gyda blas gwreiddiol. Mae cogyddion profiadol yn argymell dewis mathau asidig sy'n cydweddu'n berffaith â siwgr.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Peelwch afalau, torri i mewn i sleisennau.
 2. Ychwanegwch siwgr a sinamon, cymysgwch. Afalau i'w rhoi allan gyda siwgr, nes iddynt ddod yn feddal.
 3. Oer, rhowch gacennau fflat.
 4. Ffurfiwch "amlenni", ffrio.

Yn brysur gyda chaws bwthyn a glaswellt

Mae placinds gyda chaws bwthyn hefyd yn cael eu paratoi mewn dau fersiwn: melys, gyda mêl neu siwgr, ac wedi'i halltu, gan ychwanegu gwyrdd. Ar gyfer y llenwad gallwch chi gymryd caws bwthyn o unrhyw fraster, mae'n bwysig nad yw'n hylif nac yn sur. Yn y toes, mae'n ddymunol ychwanegu llwy fwrdd o olew, fel arall bydd yn troi'n sych, a bydd yn anodd ei gymysgu.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Os ydych chi wedi dewis placids Moldovan - rysáit ar gyfer stwffio wedi'i halltu, mae angen i chi falu'r caws bwthyn gyda gwyrdd, ychwanegu wyau amrwd, pupur. Am melys - rhowch siwgr neu fêl i flasu.
 2. Rho'r toes i mewn i gacennau fflat.
 3. Gosodwch y llenwad, ffurfiwch sgwâr.
 4. I ffrio.

Gwisgwch gyda bresych

Mae gan lawer o opsiynau rysáit sy'n debyg i bresych. Yn yr haf, mae'n well paratoi stwffi o bresych wedi'i ffrio neu wedi'i stiwio , gallwch chi wneud cig bach mewn rhannau cyfartal. Yn y gaeaf, pan fo'r llysiau hyn yn llai sudd, mae placids traddodiadol Moldofiaidd yn cael eu paratoi o biclo neu marinog. Yn y toes, argymhellir ychwanegu 2 lwy o olew, fel ei bod yn feddalach ac nid yw'n cwympo.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gwasgwch bresych kvasshennu i stack of salt.
 2. Gwenyn winwnsyn mewn menyn, ychwanegwch bresych, rhowch allan am 5 munud. Oeri i lawr.
 3. Ffurfiwch gacennau tenau, gosodwch y llenwi, i "drosi" yn ddall. I ffrio.

Yn gwisgo â chaws

Mae rysáit arall o Rwmaniaidd a Moldofiaidd yn debyg i Brynza. Yr opsiwn mwyaf cyffredin yw gwyrdd, ond gallwch chi ychwanegu wyau wedi'u berwi, caws bwthyn, caws caled. Y peth mwyaf blasus gyda chaws wedi'i haul, mae angen i chi ei wasgu ychydig. Mae caws caled yn cael ei rwbio ar grater, wedi'i ysgafnu'n rhy galed â llaeth.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caws meddal, glinio, caled - rhwbiwch. Halen.
 2. Mae wyau yn berwi, torri'n fân, cymysgu â brynza.
 3. Melinwch dill, ychwanegu at y gymysgedd.
 4. Rholiwch gacennau, lledaenwch y llenwad, sgwariau'r ffurflen.

Sut i goginio placids Moldovan yn y ffwrn?

Dylai cariadon pobi ddewis toes burum , yna dim ond i baratoi placids yn y ffwrn. Am ryseit o'r fath, mae siâp y rholwyr yn addas, fel bod y cynhyrchion wedi'u pobi'n dda. Gellir dewis y stwffin i unrhyw un, ond gelwir yr afal-gud y mwyaf blasus ar gyfer coginio yn y ffwrn, gan ychwanegu siwgr a fanila.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. O burum, dŵr, siwgr a blawd gliniwch y toes. Dylai'r toes gael ei chwythu am 20 munud.
 2. Ffurfiwch y peli.
 3. Mae afalau yn rhwbio, chwistrellu gyda siwgr.
 4. Rholi cacennau, olew.
 5. Rhowch y llenwad, rholiwch y gacen i rolio ar hyd yr hyd.
 6. Trowch drosodd, rhowch daflen bacio wedi'i halogi.
 7. Lliwch gydag wy amrwd.
 8. Pobwch am 35 munud ar 200 gradd.

Wedi'i dynnu'n groes - rysáit

Y peth anoddaf i'w baratoi yw platinwm o baraffri puff, a wneir gyda burum neu iogwrt. Ond bydd yn rhaid i lawer o amser wario ar ffurfio sawl haen o driniaethau. Yn ôl cogyddion profiadol, mae'r placids aml-haenog mwyaf blasus yn cael eu sicrhau gyda stwffio caws-garlleg.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Caws torri, cymysgu gyda chaws bwthyn.
 2. Ychwanegwch powdr halen a garlleg, wyau wedi'u curo, gwyrdd wedi'u torri.
 3. Ewch yn drylwyr.
 4. Taen wedi'i rolio i haen denau, hyd at 1 mm o drwch.
 5. Lliwch hanner yr haen gydag olew, gorchuddiwch yr ail hanner, plygwch y daflen yn ei hanner. Unwaith eto, saif hanner yr haen a phlygu. Ailadroddwch y weithdrefn nes ei fod yn cyrraedd 5-6 haen.
 6. Gwisgwch y gwasgu ychydig gyda phol dreigl.
 7. Trosglwyddwch yr holl eitemau i hambwrdd pobi, pob un wedi'i dorri â fforc.
 8. Llenwch â menyn wedi'i doddi.
 9. Pobwch ar 250 gradd nes ei fod yn frown euraid.

Plafiau lavash

Gan fod paratoi'r toes yn cymryd amser a phrofiad, mae llawer o wragedd tŷ wedi darganfod rysáit ar gyfer placids cyflym - bara pita a phwmpen. Mae'r llysiau hwn yn cael eu paratoi'n gyflym, yn rhoi blas gwreiddiol. Gallwch ychwanegu caws bwthyn i'r gymysgedd. Mae pwmpen yn well i'w diddymu, gan fod y bara pita yn cael ei ffrio yn llawer cyflymach na'r cynhyrchion toes.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch pwmpen, rhowch 5 munud gyda siwgr a sinamon.
 2. Torrwch y bara pita yn 4 rhan.
 3. Rhowch wyau gyda siwgr.
 4. Mae hanner y bara pita wedi'i osod allan yn bwmpen, yn cynnwys ail hanner y daflen, yn ysgafn.
 5. Wedi'i ollwng mewn swmp, ffrio mewn cymysgedd o olewau blodyn hufen a blodau haul.