Salad gyda moron Corea a cyw iâr - y ryseitiau mwyaf blasus ar gyfer y gwyliau a phob dydd

Mae salad gyda moron Corea a cyw iâr yn enghraifft dda o gyfuniad delfrydol o gynhwysion. Gellir llenwi byrbryd sylfaenol gyda chynhwysion diddorol, gan ddod â ryseitiau diddorol newydd a gwesteion syndod gyda'u doniau coginio yn ddiddiwedd.

Salad cyw iâr gyda moron Corea - ryseitiau

Gall salad cyw iâr syml gyda moron Corea gynnwys dim ond dau gynhwysyn a saws, a bydd eisoes yn ddysgl hunangynhaliol gyda blas llachar a gwreiddiol. Er bod arbenigwyr coginio creadigol, gan ychwanegu cynhwysion eithaf syml ar adegau, yn creu triniaethau anarferol y gellir eu gwasanaethu'n hyderus ar fwrdd Nadolig.

 1. Maent yn gweini salad blasus gyda moron cyw iâr a choron Corea, fel arfer gyda mayonnaise. Gallwch leihau'r cynnwys calorïau trwy ddisodli'r saws brasterog gyda iogwrt neu gyda'ch gwisgo'ch hun.
 2. Yn y saladau ychwanegwch moron, wedi'i gratio ar grater mawr, crispy.
 3. Yn fwy aml, caiff y pryd ei baratoi o ffiledau: wedi'u berwi, eu mwg neu eu ffrio. Os bydd y gril cyw iâr yn aros o ginio, bydd y darnau o'r cig hwn yn cyd-fynd yn berffaith i'r salad ar gyfer cinio.
 4. Gellir newid bron unrhyw rysáit i mewn i wyliau, gan wneud salad haenog gyda moron Corea a chynhwysyn cyw iâr, cyw iâr, sbeislyd wedi addurno'r ddysgl o'r uchod.

Salad gyda fron cyw iâr a moron Corea

Mae salad blasus o fron cyw iâr a moron Corea mewn fersiwn sylfaenol yn ddysgl hunangynhaliol sy'n cyd-fynd â dysgl ochr syml o lysiau, grawnfwydydd neu sbageti. gwisgwch y dysgl gyda mayonnaise a thymor gyda chnau Ffrengig wedi'i dorri. Bydd blas a siwgr diddorol yn ychwanegu afal gwyrdd, wedi'i dorri'n stribedi tenau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y ffiled yn ffibrau, tynnwch yr afal yn denau.
 2. Cymysgwch gig gyda moron, afalau a chnau, tymor gyda mayonnaise.
 3. Gweinwch y moron Corea a salad cyw iâr ar unwaith.

Salad gyda chyw iâr, madarch a moron Corea

Yn syml ac heb unrhyw ffrwythau, paratoir salad gyda moron Corea, cyw iâr ac hylifennod. Er mwyn atal y dysgl rhag mynd yn rhy sbeislyd, mae'r fron yn cael ei fwyta wedi'i ferwi neu ei bobi, ychydig o dan-salad, felly bydd y blas yn fwy cytbwys. Mae byrbryd yn cael ei baratoi ar frys a bydd yn ffitio fel byrbryd cyflym cyn y prif bryd.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch ffiled gyda stribedi, champignau gyda phlatiau, cornichons gyda mwg bach.
 2. Cymysgwch mewn cynhwysion, cynhwyswch yr holl gynhwysion, tymor gyda mayonnaise, ar ôl 15-20 munud.

Salad ffa, moron Corea a chyw iâr

I goginio'r salad hwn mae ffa moron Corea cyw iâr yn cael eu defnyddio eisoes yn barod, y cynhwysion y mae angen i chi eu torri, mae'r beini yn golchi a'u cymysgu gyda'i gilydd. Mae hynny mor hawdd creu byrbryd maethlon, a lleihau cynnwys calorig trwy ddisodli mayonnaise gydag hufen sur neu iogwrt braster isel. Mewn unrhyw achos, mae'r ddysgl yn dod allan gyda chynnwys lleiaf o garbohydradau a phrotein cyfoethog.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Draeniwch y sudd o'r ffa, rinsiwch.
 2. Torrwch y cig yn stribedi, cymysgwch â gweddill y cynhwysion.
 3. Tymorwch y salad gyda ffa , moron Corea a saws cyw iâr.

Salad o moron cyw iâr, corn a Corea

Bydd y salad syml hon o gyw iâr, moron Corea a ciwcymbrau, wedi'i ategu gan ŷd, yn apelio at bawb sy'n hoff o gyfuniadau groser anarferol. Yn y dysgl hon, mae blasau melys a sbeislyd yn cydweddu'n berffaith, a llysiau ffres a bri cyw iâr, y mae angen i chi eu pobi ac oeri ymlaen llaw, cydbwyso'r driniaeth.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Ffeiliau, ciwcymbr a chaws wedi'u torri i mewn i stribedi tenau.
 2. Draeniwch yr hylif o'r corn.
 3. Cymysgwch yr holl gynhwysion.
 4. Salad tymhorol gyda corn , moron Corea a mayonnaise cyw iâr, cymysgedd, yn gwasanaethu ar unwaith.

Salad "Delight" gyda moron Corea a chyw iâr

Mae'r salad hwn o foron cyw iâr a Coreon yn haenog ac mae'n cyfiawnhau ei enw'n llawn - "Delight". Mae'r blasus yn ymddangos yn hwyr ac yn hyfryd yn hyfryd. Os na fydd y gwesteion yn llawer, mae'n well gwneud rhan salad trwy ddefnyddio cylch arbennig neu i ymgynnull haenau mewn kremankah tryloyw. Cyfrifir nifer y cynhwysion ar 2 ddogn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y madarch yn fân a'u ffrio gydag isafswm o olew. Halen ac oeri.
 2. Torrwch y cyw iâr i mewn i giwb, torri'r winwns, rhowch y ciwcymbrau ar grater mawr, gwasgu'r sudd.
 3. Gosodwch haenau o salad: cyw iâr, moron, madarch, winwns a ciwcymbr, gan promazyvaya pawb â mayonnaise.
 4. Gweinwch y moron Corea a salad cyw iâr ar ôl hanner awr o dreiddiad.

Salad bonito gyda moron cyw iâr a Coreon

Yn aml, gellir dod o hyd i salad anarferol flasus gyda chyw iâr wedi'i ferwi a moron Corea "Bonito" mewn pizzerias. Fe'i paratowyd yn syml o'r cynhwysion sylfaenol, ond mae ganddo gyfrinachau, diolch i'r hyn sy'n ymddangos mor ardderchog - dylai'r byrbryd sefyll ac ysgogi am 12 awr yn yr oergell, defnyddir mayonnaise yn unig brasterog, a bydd y moron yn cael gwared ar y saeth. Mae'r rysáit hon wedi'i gynllunio ar gyfer cwmni mawr o westeion.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Coginiwch y ffiledi mewn dw r hallt.
 2. Torrwch y cig mewn ciwb.
 3. Mae caws, gwiwerod a melyn yn croesi.
 4. Chwalu pob haen gyda mayonnaise, gosod cyw iâr, moron, caws, protein a melyn.
 5. Addurnwch gyda gwyrdd, rhowch yn yr oergell.

Salad cyw iâr, ciwi a moron Corea

Mae blas anarferol iawn yn cynnwys salad gyda bri cyw iâr, kiwi, moron Corea. Addurnwch y byrbryd gydag haenau, addurnwch â ffrwythau egsotig, felly o ganlyniad, mae'r bwyd yn cael ei fwyta'n gyntaf. O'r nifer cynhwysion a nodir, rhan fawr o'r dail dysgl, sy'n ddigon i 6-8 o bobl. Gallwch wneud salad bob gwestai ar wahân, gan ddefnyddio cylch neu osod yr haenau yn y llestri.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Torrwch y ffiled gyda ciwb, ciwi gyda lleiniau gwastad, torri'r moron.
 2. Mae afalau, melynod, proteinau a chaws yn croesi mawr.
 3. Mae haenau, pob soak, yn gosod cyw iâr, ciwi, melyn, afalau, caws, moron, gwiwerod.
 4. Garnis gyda moron mewn Corea a darnau o giwi.
 5. Dylai salad sefyll yn yr oergell am awr.

Rysáit ar gyfer salad cyw iâr o foron Corea cyw iâr

Mae'r salad hon o ffiled cyw iâr a moron Corea yn cael ei wahaniaethu gan ei flas gwreiddiol oherwydd ychwanegir ham a thlysau crispy. Un o bwyntiau pwysig wrth baratoi byrbrydau yw ychwanegu rwsiau, maen nhw'n cael eu taflu cyn eu gwasanaethu, fel nad oes ganddynt amser i ddadhydradu a throi i fara gwlyb, a bod angen i foron ddod i rym o'r môr heol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Y fron y ham a ham gyda dis.
 2. Strain y sudd gydag ŷd a moron.
 3. Cymysgwch yr holl gynhwysion, tymor gyda mayonnaise.
 4. Cyn gwasanaethu ychwanegu croutons.

Salad cyw iâr, prwnau a moron Corea

Gelwir salad gyda chyw iâr wedi'i griw a moron Corea gyda prwnau "Prague". Gosodwch y haenau byrbryd, yr haen olaf - eirin ysmygu. Bydd salad blasus a sbeislyd yn apelio at bawb sy'n hoff o driniaethau gwreiddiol. Gallwch ddefnyddio nid yn unig y cig o'r fron, ond hefyd y ffiled o'r coesau, felly bydd y pryd yn dod yn suddus ac yn aromatig. Cyfrifir nifer y cynhwysion ar gyfran fawr o fyrbrydau ar gyfer gwledd ŵyl.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Cig cyw iâr i ymgynnull i ffibrau. Torrwch ciwcymbrau mewn ciwb.
 2. Pys a moron yn straen o'r saeth. Torrwch yr un olaf.
 3. Mae prwnau yn torri'n fân, croen wyau mawr.
 4. Mae haenau, pob un yn socian gyda mayonnaise, yn gosod cyw iâr, ciwcymbrau, moron, wyau, pys, prwnau.
 5. Mae gadael yn yr oergell yn tyfu am 2 awr.