Sboncen mewn sudd pîn-afal ar gyfer y gaeaf - ryseitiau ar gyfer bwt anarferol a blasus iawn

Mae sboncen mewn sudd pîn-afal ar gyfer y gaeaf yn rysáit y gallwch chi droi llysiau poblogaidd i mewn i fwdin blasus. Yn yr achos hwn, defnyddir gallu unigryw y mwydion zucchini i amsugno gwahanol flasau yn effeithiol ac i gaffael blas trwy'r cydrannau sy'n cyd-fynd.

Zucchini tun mewn sudd pinafal

Nid yw suddio zucchini â sudd pîn-afal yn cymryd llawer o amser ac nid yw'n broses arbennig o gymhleth. Gan ddibynnu ar naws y rysáit, gellir paratoi'r preform dymunol mewn sawl cam neu ei berfformio mewn un cam.

 1. Dylid golchi ffrwythau pizza ymlaen llaw, eu plicio a'u torri i mewn i gylchoedd neu giwbiau, o reidrwydd yn cael gwared â chnawd ag hadau.
 2. Mae torri'n cael ei ategu â syrup o siwgr a sudd, sy'n cael ei wanhau mewn dŵr mewn rhai achosion.
 3. Mae sboncen mewn sudd pîn-afal, os dymunir, yn cael ei ategu â ffrwythau eraill, ac yn dilyn argymhellion y rysáit, paratoi ar ffurf compote, jam neu sleisys mewn syrup.
 4. Gellir dewis sudd pinafal unrhyw bryniant. Mae hyd yn oed yr opsiynau cyllidebol mwyaf amlwg yn amlwg eu hunain mewn paratoadau tebyg

Sboncen gyda chylchoedd sudd pîn-afal

Mae zucchini marinog mewn sudd pinapal yn cael blas nodweddiadol o ffrwythau trofannol a gellir ei roi yn lle hynny wrth baratoi saladau pizza neu brydau eraill. Yn ogystal, gall sleisen hyfryd suddus eu bwyta'n syml, eu gwasanaethu ar gyfer pwdin neu fel byrbryd calorïau isel.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Mae zucchini wedi'i buro wedi'u torri i mewn i gylchoedd o drwch centimedr.
 2. Torrwch y canol gyda'r hadau.
 3. Cymysgwch y sudd gyda siwgr, asid citrig, yn dod â berw.
 4. Arllwys sleisys i'r surop, berwi am 15 munud.
 5. Pecyn y màs berwi dros jariau di-haint, cau'r zucchini â sudd pîn-afal ar gyfer y gaeaf, ei lapio nes ei fod yn oeri.

Jam o zucchini â sudd pîn-afal - rysáit

Bydd zucchini mewn sudd pîn-afal ar gyfer y gaeaf, y rysáit a osodir isod, yn cael ei werthfawrogi am ddant melys. Bydd trin a baratowyd ar ffurf jam yn syndod â gwreiddioldeb a blas arbennig. I gael mwy o dirlawnder, gallwch ychwanegu mwydion trofannol wedi'i dorri'n fân ynghyd â'r sudd. Ac nid oes angen edrych am ffrwythau ffres: ac mae sleisys tun yn eithaf addas at y diben hwn.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Glanheir marrows, eu torri'n giwbiau.
 2. O'r sudd a'r siwgr, mae syrup yn cael ei dorri, rhoddir zucchini ynddo, gan ychwanegu pinwyddau, ac yn cael ei adael i oeri.
 3. Cynhesu'r màs, berwi am 15 munud, oer.
 4. Ailadroddwch y cylch coginio ac oeri 2 fwy o weithiau.
 5. Yn y gwres olaf, ychwanegwch asid citrig, berwi'r jam o zucchini gyda sudd pîn-afal am ychydig funudau, arllwyswch dros y jariau, y cap.

Cymhleth o zucchini gyda sudd pinafal

Bydd y rysáit ar gyfer compote o zucchini â sudd pîn-afal ar yr un pryd yn rhoi diod ardderchog a pwdin blasus i chi, y bydd y plant yn unig yn wallgof, a bydd y gwragedd tŷ yn ei chael yn addas ar gyfer pobi, salad ffrwythau neu brydau eraill. Bydd swyn arbennig y gweithle ac arogl anhygoel yn ychwanegu sudd oren.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Glanheir marrows, eu torri i mewn i gylchoedd tenau, torri'r canol.
 2. Gosodir y modrwyau canlyniadol mewn cymysgedd o binafal a sudd oren wedi'i wasgu'n ffres, a adawir am awr.
 3. Ychwanegu siwgr, asid citrig i'r preform, berwi am 5 munud.
 4. Arllwyswch y compote ynghyd â'r modrwyau ar ganiau di-haint, corc, gwres gwres.

Pineaplau o courgettes â sudd pinafal

Mae zucchini mewn sudd pîn-afal ar gyfer y gaeaf, rysáit syml a gyflwynir isod, yn gweithio mor agos â phosibl â phosib i binafal. Nid yw blaswyr, heb fod yn ymwybodol o naws paratoi blasau, yn gwybod tarddiad gwirioneddol elfen sylfaenol y biled a chymryd y llysiau ar gyfer ffrwythau trofannol.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Purify zucchini, torri i mewn i gylchoedd, torri allan y canol, cael modrwyau.
 2. Cymysgwch y sudd, siwgr, asid citrig a fanillin, ganiatáu i'r cymysgedd ferwi, gorweddwch yn y cylchoedd zucchini.
 3. Boil y sgwash o dan anafal mewn sudd pîn-afal am 15 munud, gan droi'n ysgafn.
 4. Gosodwch driniaeth ar ganiau di-haen, corc, lapio.

Zucchini gyda plwm ceirios fel pîn-afal - rysáit

Er mwyn syndod i gartrefi ac ymwelwyr, bydd yn bosibl hefyd, pe bai i baratoi zucchini fel pinnau'r gaeaf gyda phumau ceirios. Mae sleisys llysiau wedi'u hymgorffori â syrup blasus, a geir trwy ddefnyddio ffrwythau a sudd ffrwythau asidig, ac yn caffael blas nodweddiadol, sy'n debyg mewn eiddo i pinnau'r tun.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Rhoddir eirin gwenithfaen plaenog a sboncen wedi'i sleisio ar waelod y caniau di-haint.
 2. Boil dŵr gyda sudd, arllwys i mewn i gynhwysydd, adael am 15 munud.
 3. Draeniwch yr hylif, ychwanegu siwgr, berwi munud.
 4. Llenwch y cynnwys surop o ganiau, corc, lapio.

Sboncen mewn syrup fel pinafal

Rhoddir rysáit arall am gael zucchini gyda blas pîn-afal isod. Yn yr achos hwn, cyflawnir y blas nodweddiadol trwy baratoi syrup gydag ychwanegu pîn-afal, oren a sudd lemwn. Am fwy o fraster dirlawn yn y surop, rhowch y croen oren heb y rhan wen a choginio ychydig.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Sboncen y mwydion heb y croen a'r toriad canol yn giwbiau, a'i roi mewn jariau di-haint.
 2. Boil y dŵr, gan ychwanegu zest, 5 munud.
 3. Arllwyswch y sudd o oren, lemwn a phinapal, taenwch siwgr, berwch y surop am funud, arllwyswch dros y jariau.
 4. Lledaenwch y cynwysyddion am 15 munud, cap.

Sboncen fel pîn-afal gydag oren

Hyd yn oed yn fwy dwys i flasu ac aromatig yw sboncen mewn sudd pinafal, os byddwch chi'n eu paratoi mewn jariau ynghyd â sleisennau oren. Yn yr achos hwn, nid yn unig y defnyddir sudd sitrws, ond hefyd mwydion gyda zest. Rhaid i ffrwythau gael eu berwi yn gyntaf am 2 funud, eu torri i mewn i sleisys a rhaid eu glanhau o byllau.

Cynhwysion:

Paratoi

 1. Gosodir taflenni oren wedi'u paratoi ar waelod caniau di-haint.
 2. Ychwanegu'r sboncen wedi'i dorri.
 3. Mae'r dŵr wedi'i ferwi â siwgr, asid citrig a sudd, wedi'i oeri, wedi'i dywallt i mewn i ganiau.
 4. Caiff y gwag ei ​​sterileiddio am 15 munud, wedi'i selio a'i lapio.